SEB tilldelas anmärkning och sanktionsavgift om 1 miljard kronor

Undrar hur stämningen är på Arsenalsgatan 8C? (Wallenberg)
Snart kommer även beslut från USA om sanktioner…

Publicerad: 2020-06-25
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/seb-far-sanktionsavgift-om-1-miljard-kronor-av-fi/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Finansinspektionen har kommit fram till beslutet att tilldela SEB en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i bankens styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Finansinspektionens extra styrelsemöte hölls under torsdagsmorgonen och nu meddelar myndigheten att man har kommit fram till ett beslut efter den undersökning som gjorts av SEB AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

”SEB har inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor”, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande en stund innan presskonferensen ska äga rum under torsdagskvällen.

Kunder med högre risk

FI:s undersökning, som sträcker sig från och med 2015 till och med första kvartalet 2019, visar att SEB:s dotterbanker i Baltikum har varit utsatta för förhöjd risk för penningtvätt. Dels på grund av det geografiska läget, dels för att kunder med högre risk för penningtvätt stått för en ansenlig del av dotterbankernas affärsvolymer och transaktioner.

Samtidigt visar FI:s undersökning att banken haft brister att identifiera och hantera risken för penningtvätt associerade med vissa av de utländska kunderna och inhemska kunder med utländska ägare.

Banken har inte heller lyckats åtgärda bristerna som identifierats av bankens kontrollorgan i tillräcklig utsträckning under perioden. Dessutom har SEB:s interna kontrollfunktioner och transaktionsövervakning inte fått tillräckligt med resurser.

Har vidtagit åtgärder

SEB har på senare år vidtagit, och planerar att vidta, åtgärder för att komma tillrätta med bristerna på penningtvättsområdet. Men FI bedömer att bankens brister under undersökningsperioden trots detta inneburit att banken inte levt upp till de krav som lagen kräver och SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor.

FI har även undersökt hur SEB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Här har FI förelagt banken att göra vissa åtgärder för att förbättra sin övervakning av transaktioner.

– Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Koordinerats med tillsynsmyndigheterna i Estland

FI:s undersökning av SEB har koordinerats med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. FI har undersökt SEB:s styrning av arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbolagen medan de baltiska tillsynsmyndigheterna undersökt hur SEB:s baltiska dotterbolag har följt penningtvättsregelverket i sin verksamhet. SEB:s estniska dotterbolag får i dag även ett föreläggande och en sanktionsavgift av den estniska tillsynsmyndigheten för brister i deras arbete att motverka penningtvätt i Estland. Bankens baltiska dotterbolag har också tidigare fått en sanktion i Lettland och ett föreläggande att rätta till brister i Litauen.

I mars fick Swedbank en varning samt en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor i motsvarande ärende.

Johan Torgeby: ”SEB kommer nu att analysera beslutet”

SEB kommenterar den anmärkning och sanktionsavgift på 1 miljard kronor som Finansinspektionen tilldelade storbanken efter utredning om arbetet mot penningtvätt i de baltiska länderna.

Under torsdagskvällen meddelade SEB att man tagit emot Finansinspektionens beslut till följd av myndighetens undersökning av SEB:s rutiner och processer gällande regelverken för arbetet mot penningtvätt.

Anmärkning och sanktionsavgift

Finansinspektionen gav SEB en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion jämfört med en varning som ges när överträdelsen bedöms vara mer allvarlig.

”Myndigheten har också beslutat att ge SEB en sanktionsavgift på 1 miljard kronor, vilket motsvarar cirka 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i detta ärende, samt ett föreläggande att göra vissa åtgärder för att förbättra sin övervakning av transaktioner”.

– SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn. Vi strävar alltid efter att leva upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav. Vi utvecklar kontinuerligt bankens förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det är ett arbete som har högsta prioritet och som aldrig upphör, inte minst eftersom brottsligheten hela tiden hittar nya vägar, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

Utredningen avslutas

Finansinspektionen har bedrivit sin tillsyn i samarbete med de baltiska tillsynsmyndigheterna. Samtliga tillsynsmyndigheter i Sverige och Baltikum har i och med detta avslutat sina undersökningar gällande SEB:s arbete mot penningtvätt.

FI har undersökt SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i sina baltiska dotterbanker. Sanktionsbeslutet omfattar perioden 2015 till första kvartalet 2019.

FI har även undersökt SEB:s rutiner och processer gällande regelverken för arbetet mot penningtvätt i Sverige. Sanktionsärendet gällande den svenska verksamheten avsåg andra halvan av 2018.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: