Sverige – det kommer ännu att straffa sig!

Fick in den här videon i mitt youtube-flöde och beslöt att titta på den. Jag ska inte gå in på data och tabeller, för dem har man fått nog av under den här tiden, och det är inte det som är det viktiga. Det är vad Dr. John Campbell säger om de svenska politikerna och han ger en svidande kritik.
Lade in en kommentar i kommentarsfältet: ”Ja, det här är mord på gamla människor. De svenska politikerna är verkligen djävulska” och fick till svar: Av oss alla här i Norden trodde jag aldrig att Sverige skulle vara så förhärdat.

Det kanske stämmer till eftertanke…


Den 26 april säger Anders Tegnell att virusutbrotten börjar plana ut.

Annika Linde, fd epidemiolog säger ”att jag tror att den svenska modellen inte var den smartaste. Mer än hälften av dem som dog fanns på äldreboenden”.

Regeringens råd var underförstått asymptomatiska och inte smittsamma.

Vårdpersonal arbetade med undermåligt skydd och arbetade när de hade symptom. Ökande praxis hos läkare som per telefon rekommenderar ”palliativ cocktail” för sjuka äldre på vårdhem.

Låt oss ge en bakgrund här:

Det som vi har här att göra med är mediciner i livets slutskede. När nån befinner sig i livets slutskede kunde det vara att personen känner mycket smärta och de kunde känna sig oroliga. Det här tillståndet kallas ”terminal agitation”. Det innebär att personen blir mycket rädd, orolig och utåtagerande. Det är en inte angenäm situation att befinna sig i. Så det finns mediciner, för livets slutskede för att behandla denna kroppsliga och mentala smärta, som man kan ta till.

Jag har gett dessa mediciner som är en blandning av morfin och benzodiazepin. Ibland trivs patienterna med dessa mediciner, och vad är då bättre än att ta bort denna smärta på detta sätt. Men alla mediciner har naturligtvis biverkningar och morfin och benzodiazipiner tillhör dem som kan påverka andningssystemet. Så vi måste tänka på dessa biverkningar för att uppnå de välgörande effekter man eftersträvar. De gånger jag har gett dem har det varit på indikation för smärta och det snabbade inte på att patienten avled. Ibland kan mediciner lindra symptomen.

Det fick mig att tänka på att man korsar gränsen för eutanasi (dödshjälp) och det gäller när man ger dessa mediciner medvetet för att avsluta ett liv. När man inte ger dem som smärtstillande. Det är här skillnaden ligger och det är en väsentlig skillnad enligt mig.

Morfin och Midazolam, andningshämmande

Kap 18 RH Terapirek Palliativ vård Flashcards | QuizletSå vad händer när läkare rekommenderar dessa mestadels över telefon, att man ska ge palliativ cocktail till sjuka och gamla människor på äldreboenden? Vi brukar ofta ge något som kallas ”trubbig cocktail” men idag finns det modernare versioner av den. Blanton’s cocktail innehöll mestadels alkohol, morfin och kokain, så patienten kunde dö genom att känna sig rätt uppmuntrad och i det närmaste euforisk på grund av kokainet men även smärtfri på grund av morfinet. Så det är en vacker generös sak att ge det till någon som befinner sig i livets slutskede. Midozalam är alltså en benzodiazipin. Det befinner sig i samma grupp som Valium, vilket jag tror att de flesta känner till, eller Librium. Dessa är mycket användbara för att lugna ner människor snabbt.

Men speciellt morfin har den biverkan att den kan påverka andningen. Det är en välkänd biverkning för morfin. Jag skulle inte rekommendera att man ger sådan behandling på ett vårdhem där inte sjukhusvård finns tillgänglig om andningsstopp inträffar. 

Proportionellt var antalet för alla dessa människor med andningsvård nationellt sett lägre vid den här tiden än för ett år sedan. Så det var inte bara när de gav dessa personer med andningsdepressiva på äldreboenden. Det här är vad man rapporterade om från Sverige.

Mattias Lindberg 👁️ على تويتر: "På äldreboenden har man gett ...Man kunde påstå att detta är en eutaseni policy. Tusentals liv hade kunnat räddas om personerna på äldreboendena hade fått syrgasvård. Det här en mycket vital  punkt. 

Jag ska här förklara bakgrunden till den. Det är så många viktiga uppgifter som kommer fram här. Under de senaste 2-3 åren har jag behandlat många, många under olika delar av deras liv. Det har inte nödvändigtvis behövt vara äldre personer med svåra tillstånd. Det viktiga här är, att även om någon är gammal och dement, så skulle man inte utföra en lungtransplantation på den personen eller ingripa officiellt i det fallet, och man skulle inte ge en avgörande behandling på samma sätt som man hade gjort till en som är tjugo år gammal och som potentiellt kan ha många år framför sig ännu. Men här finns olika nivåer på behandlingar som jag anser att man måste göra. Jag har själv stött på det i min praktik. När en patient kommer in med en akut infektion så känner jag det moraliskt fel att inte ge antibiotika. Om vi inte gjorde det kunde patienten dö inom några dagar. Så det här är några enkla saker som vi kan göra.

Expertgrupp varnar för att ge syrgas till flertalet patienter ...Det är helt klart enligt min åsikt och om man faller under en viss nivå av ingripande är det lika med eutaseni. Det här är helt klart för mig. Det kan var i form av dropp eller antibiotika intravenöst och jag känner det oetiskt att inte göra det. Och jag känner exakt detsamma med syrgasbehandling. Många med Covid-19 skulle ha överlevt ifall att man ordinerade dem syre under några dagar. Utan det hade de kunnat dö.  Men att ge en låg dos syre under 24-48 timmar eller några dagar, gör att de kan överleva. Det här kräver inget tekniskt kunnande, och att inte då ge det, är för mig oetiskt och liktydigt med dödshjälp.

Det människor i Sverige nu berättar, är att tusentals liv hade kunnat räddas om patienterna på äldreboendena hade fått syre. Vad som framgår från detta, är att människor dör, för att man inte ger något så enkelt som syre till dessa. Och för mig, är det liktydigt med dödshjälp. Dessa behandlingar måste ges även om patienterna befinner vid slutet av sina liv och varje mindre utbildad är kapabel att ge syre eller ordinera antibiotika. Det är en mycket enkel åtgärd.

Resultat

resultat

Sveriges strategi har inte varit så bra. Alla de tre övriga nordiska länderna använde sig av nedstängning och håller nu på att lätta på det långsamt. Alla andra länder har öppnat sina länder men inte mot Sverige. Sverige har det högsta antalet dödsfall i Europa om man ser till tidsperioden 25 maj – 2 juni.

Genom sin strategi sparade svenska regeringen pengar på alla som dog

Låt oss nu se på vad Sverige har gjort. Naturligtvis sparade de biljoner dollar eller pund, eller kronor, hur man nu räknar det. Deras ekonomi är i bättre form. De behöver inte löpande vårdutgifter för dessa äldre och i många fall sjuka människor för nu har de ju dött och då behöver de inte betala pensioner för dem längre. Så ekonomiskt för dem som har dött, och för dem som fortfarande finns i livet i Sverige, är situationen utan tvekan mycket bättre. Min frågan är då: representerar detta ett civiliserat folks tillvägagångssätt?

besparing

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Jag påstår inte att svenskarna inte är civiliserade, men är det här något som man vill lägga sina pengar utan tvekan på, på bekostnad av sin utsatta befolkning. Det är en fråga för varje enskilt land att besvara. Svenskarna gjorde det överläggande beslutet i frågan. Det som oroar mig är, och många gör det inte som en deklarerad strategi. Som ett resultat av det beteendet, väljer stora andelar av deras befolkning att ignorera vilka skäl som helst, väljer att ignorera bärande av masker, social distansering, handhygien och social isolering för hela allmänheten.

Varning från Geriatrikprofessor Yngve Gustafsson

VARNING I CORONA-TIDER! ⭐️⭐️⭐️

Har du äldre anhörig på äldreboende?

DELA detta inlägg så att våra äldre kan räddas, tack. 💛

⭐️ Var uppmärksam på vilken vård din anhörige får genom att ha telefonkontakt med sköterskan.

⭐️ Ha koll på vilka läkemedel som ges; för ibland skrivs läkemedel ut till den äldre utan att anhörig får veta detta.

⭐️ Står du som kontaktperson hos sköterskan?

⭐️ Se till att du har fullmakt att läsa i den äldres journal. Stäm t ex av om palliativ vård har skrivits in i journalen.

⭐️ Börjar de ge morfin och ev tillsammans med lugnande? Varning! Då har man satt din anhörige på palliativ vård, d v s vård i livets slutskede och den enda utgången är döden.

Vad de flesta av oss kanske inte vet är att:

Socialstyrelsen, Palliativt Kunskapscentrum och Stockholms Läns Landsting har utfärdat direktiv för personal på äldreboenden: Om en patient insjuknar i Covid-19, så ska man inte ge patienten dropp, vätska eller syrgas utan patienten ska stanna kvar på boendet och inte tas till sjukhus.

Det börjar nu visar sig att i stället för att ge patienterna syrgas och näringsdropp, vilket inte finns på äldreboendena, så sätter man in morfin och lugnande Midazolam vid Covid 19-symptom, även om Covid-19 inte är bekräftat med test, vilket gör det svårare att andas och snabbare leder till döden.

Detta kan ske utan att patienten fått träffa en läkare. De anhöriga vet ofta inte heller om att morfin sätts in eller ens att dessa riktlinjer finns. Man sätter in palliativ vård i stället för kurativ vård och tar självsvåldigt bort år från de äldre, kanske utan att det ens var Covid-19 utan i stället en bakteriell lunginflammation som kanske kunde ha avhjälpts med antibiotika…

Juristen Gudrun Herlertz skriver:

“Att som personal administrera och injicera morfin eller liknande substans i en patient i syfte att få denne att somna in och sedan dö är rent juridiskt ett oaktsamhets-brott mot den internationellt bindande folkrätten. Enligt Nürnbergprotokollen från 1945 en del av den internationella folkrätten är experiment med en persons hälsa utan dennes samtycke att betraktas som brott mot mänskligheten. Att på lösa grunder utan specifik medicinsk indikation sätta en morfinspruta i någon är ett experiment med folks hälsa. Andnöd är ingen indikation för morfin vid tillfällig infektion. Att ligga döende och kippa efter andan kan inte under några förhållanden tolereras.”

Geriatrikprofessor Yngve Gustafson, Umeå universitet, beskriver denna ”avlivning” på äldreboenden i vårt ”kära” land. Lyssna på värdefulla 3,5 min.

Tacksam om du delar vidare eftersom ansvariga talar tyst om vad som pågår.

DELA, DELA, DELA, tack! 🙏Kategorier:Hälsa, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: