Källor: Risk för elbrist – Sverige saknar beredskap

lledningar vid kärnkraftverken utanför Oskarshamn Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige löper risk att drabbas av problem med elförsörjningen – men i handlingar där problemen tas upp har Svenska kraftnät raderat väsentlig information om det allvarliga läget, skriver Aftonbladet.

Tidningen har fått ta del av en originalhandling där det står att det finns överhängande risk för nöddrift men i beslutet som Aftonbladet begär ut har viktiga delar strukits. Enligt källor till tidningen ska det bero på att Svenska kraftnät inte har vidtagit åtgärder som myndigheten lovat.

En källa säger att Sverige saknar beredskap för en större störning och att det inte finns en förmåga att starta Sverige igen snabbt om elnätet skulle slockna.

Aftonbladet har sökt Svenska kraftnät som svarar att versionen som tidningen har fått utlämnad är ”det enda och gällande beslutet” men att tidningen ska noterat att datumet på beslutsdokumentet är felaktigt och ska vara 4 juni 2020.

Risk för allvarliga elfel mörkas av ansvarig myndighet

”Vi saknar beredskap för att förhindra en elkris ”

Profilbild Olof SvenssonAv:Olof Svensson

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/dOypmo/risk-for-allvarliga-elfel-morkas-av-ansvarig-myndighet

Originalhandlingen som Aftonbladet tagit del av. Den markerade texten har raderats i handlingen som myndigheten lämnar ut.

I handlingen som Svenska kraftnät lämnade ut saknas uppgifterna som var markerade i originalhandlingen.

Handlingarna är identiska, bortsett från att generaldirektörens underskrift saknas. Enligt Aftonbladets källor ströks flera viktiga stycken i handlingen efter att Aftonbladet begärt ut den.

Handlingarna är identiska, bortsett från att generaldirektörens underskrift saknas. Enligt Aftonbladets källor ströks flera viktiga stycken i handlingen efter att Aftonbladet begärt ut den.

Redan i sommar kan södra Sverige drabbas av brist på el, enligt Svenska kraftnäts egen analys. Men när Aftonbladet begär att få ta del av information om det allvarliga läget har vissa uppgifter helt raderats.

Genom källor har Aftonbladet tagit del av en hemlig originalhandling. I den står det att det finns en överhängande risk att nöddrift kan behöva användas enligt det scenario myndigheten arbetar utifrån.

”Scenario 1 är en situation som är värre än 8 oktober 2019”, står det i originalhandlingen.

Den 8 oktober 2019 inträffade ett synnerligen allvarligt elhaveri i Danmark, som även drabbade Sverige. Svenska kraftnät var nära att behöva ta till en åtgärd som aldrig tidigare använts – en manuell frånkoppling. Det görs endast vid en extrem krissituation när alla reserver redan är aktiverade.

Hälften kan kopplas bort

Krisen i höstas kunde undvikas. Men ett liknande fel i sommar skulle bli betydligt svårare att förhindra. Bland annat eftersom södra Sverige tvingas importera el.

Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000–1500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området”, står det i det hemliga dokumentet.

Ett annat raderat stycke visar vidden av vilka konsekvenser ett fel kan få:

Återställningen kan ta flera dygn, eller i värsta fall veckor. Beroende av typen av fel som inträffar påverkar det tidsperspektivet. Detta ökar risken för långvariga fel”.

Saknar beredskap”

Aftonbladet har varit i kontakt med flera källor på Svenska kraftnät. De uppger att myndighetens styrgrupp, där avdelningschefer sitter, godkänt originalbeslutet. Men när Aftonbladet ville ta del av materialet förhalades processen med att få ut handlingen – sedan ströks viktiga delar i dokumentet.

Anledningen är enligt Aftonbladets uppgiftslämnare att Svenska kraftnät inte har vidtagit de åtgärder som myndigheten lovat, bland annat i en skrivelse till Energimarknadsinspektionen för drygt sex månader sedan.

– I skrivelsen till inspektionen står det att vi har åsidosatt hela Sveriges elberedskap och totalförsvar i flera år. Vi saknar beredskap för att förhindra en elkris och vi har inte förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna, säger en källa med insyn.

Får inte skriva om ”scenario 2”

Ledningen vill enligt Aftonbladets källor dölja hur allvarlig situationen är och vad som händer om en störning inträffar. Exempel på störning kan vara en brand i ett ställverk eller att en större transformator går sönder.

– Det tar två-tre år att byta en sådan. Vi har ingen reparationsberedskap, speciellt inte under pågående pandemi. Vi vet helt enkelt inte om vi kan bygga upp Sverige igen om det händer en allvarlig störning, säger källan.

Svenska kraftnät har även gjort beräkningar på vad de kallar ”scenario 2” och ”scenario 3”, då problemen riskerar bli betydligt värre. Men generaldirektören Lotta Medelius-Bredhe har gett tydliga direktiv till de anställda som arbetar med frågorna att inte ha någon skriftlig kommunikation om detta, enligt Aftonbladets uppgifter.

– Vi får endast kommunicera om scenario 2 muntligt, inte skriftligt. Detta är svårt då det påverkar hur arbetet utförs. Det skapar osäkerhet då vi enligt lag är skyldiga att delge berörda aktörer och andra myndigheter information om risker inom elförsörjningen, säger en källa med insyn.

Aftonbladet har sökt Svenska kraftnät med frågor om varför information har tagits bort i handlingen. Presstjänsten svarar i ett mejl: ”Den versionen som är utlämnad är det enda och gällande beslutet, som är utkomsten av det arbetsmaterial som föregick det följande beslutet. Vi ber dig dock att notera att datumet på beslutsdokumentet är felaktigt och skall vara 4 juni, 2020.”

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

FAKTA
Scenarier som myndigheten hemlighåller

▪ I början av juni fattade myndigheten Svenska kraftnät ett beslut för att kunna trygga elförsörjningen i Sverige i sommar. Det handlar om att nya ”tjänster” kan behöva säkras. En tjänst kan till exempel vara el från en kärnkraftsreaktor eller annat kraftverk som producerar el när det behövs. Detta då det väntas bli brist på el i södra Sverige på grund av brister i överföringskapaciteten och då det produceras för lite el.

En arbetsgrupp på Svenska kraftnät har analyserat läget och listat följande scenarion. Men all hänvisning till det har tagits bort i det beslut som skickats till Aftonbladet.

Scenario 1 innebär att ”den värsta perioden som har räknats på är att det kommer vara tre kärnkraftsblock i drift från och med mitten av augusti till början av september”. Detta väntas orsaka elbrist i södra Sverige, som blir beroende av att importera el.

Scenario 2 innebär att endast Forsmark 1 och 2 kommer vara tillgängliga. ”Åtgärderna som ytterligare bedöms behövas för att klara scenario 2 är i dag inte möjliga att anskaffa och implementera. Med bättre framförhållning och planeringsförutsättning kan dessa möjligen gå att anskaffa till sommaren 2021.”

Scenario 3 innebär att endast Oskarshamn 3 är i drift. ”Hur stor påverkan scenariot kommer att ha går inte att ge någon kvantitativt svar på.”Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: