Så bidrar du till att tech-jättarna till svars för sin censur

Isac Boman
2020-06-02
https://nyadagbladet.se/it-overvakning/sa-bidrar-du-till-att-tech-jattarna-till-svars-for-sin-censur/

Den nya presidentordern från Donald Trump förbjuder de sociala medierna bland annat från att godtyckligt bannlysa, tysta och censurera politiskt oliktänkande. I tio punkter uppmanar nu mediaprofilen Mike Adams allmänheten att hjälpa till i att bidra att tech-jättarna ställs till svars – en punktlista som är högst relevant även för europeiska förhållanden.

Det uttalade syftet med presidentordern är att värna yttrandefriheten på internet och att de stora plattformarna ska ses som offentliga platser och en del av det demokratiska torget. Trump menar därtill att det fria ordet är en essentiell del av den amerikanska demokratin och att politiskt riktad censur ska fördömas som antidemokratisk. Samma princip kan rimligen krävas gälla över hela Västvärlden.

I en enkel tiopunktslista uppmanar mediaprofilen Mike Adams den amerikanska allmänheten att kartlägga och samla in vittnesmål och dokumentation om de stora sociala plattformarnas censur. Denna information ska sedan skickas till berörda amerikanska myndigheter. Även för icke-amerikaner är anvisningarna relevanta för att stödja amerikaners rätt till yttrandefrihet och som en första förberedelse i att ställa tech-jättarna till svars för sina oetiska tillvägagångssätt även utanför USA. Nya Dagbladet har därför översatt tiopunktslistan till nordiska förhållanden.

Detta är vad du kan göra:

1. Dokumentera alla exempel på censur, bias, svartlistningar och andra försök att få bort dig från de sociala medierna som du har råkat ut för.

2. Samla in och spara skärmdumpar, meddelanden, varningsflaggor och annat bevis som stödjer ditt påstående om att du har blivit censurerad på politiska grunder.

3. Försök gå ihop med andra intresserade och samla dokumentation som kan användas emot företagen i utredningar och rättsprocesser.

4. Förbered dig på att skicka in dina klagomål till relevant rättslig eller offentlig instans så fort en sådan funktion möjliggörs. Detta är nära förestående i USA även om det är oklart exakt när och hur detta ska ske.

5. Flytta dina kanaler till alternativa plattformar. Lämna Facebook och ta med dig dina följare och vänner till andra plattformar så som exempelvis AllSocial.com. Lämna Youtube och ta med dina videoklipp till Brighteon.com. Bli en del i det växande ekosystemet av andra oberoende plattformar.

6. Sälj alla dina aktier i Facebook, Youtube, Google, Twitter, Vimeo och andra teknikjättar som stödjer censur och förtryck om du har sådana. Investera inte din finansiella framtid i deras omoraliska företagsmodeller som inkluderar att förtrycka grundläggande mänskliga rättigheter.

7. Ta avstånd från samröre med Google, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Vimeo och andra som bidragit till att censurera viktig information och att stödja totalitära regimer som vill omintetgöra det fria samtalet.

8. Visa ditt stöd för politiker som som stödjer yttrandefriheten och verklig demokrati. Kräv av dina egna politiska representanter att de skydda det demokratiska torget på nätet och ställ dem till svars om de inte gör det.

9. Kräv och använd din rätt att kunna tala fritt utan att behöva vara rädd för konsekvenserna. Uppträd respektfullt men bestämt så blir du en bra ambassadör för andra.

10. Dela den här artikeln om du har möjlighet för att uppmana och uppmuntra den breda allmänheten att vidta samma åtgärder som du och dina vänner.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: