Familjen Giesecke misstänks profitera på coronakrisen: ”Nu behöver vi mer smittspridning! Tro f.. n det!

Egor Putilov
https://samnytt.se/familjen-giesecke-misstanks-profitera-pa-coronakrisen-frun-i-styrelse-for-bolag-som-rehabiliterar-svart-sjuka/?fbclid=IwAR1NpbqTijaTgS3uBtbTFSAG3eNHUnFcLKMzZe0gMANtMuXJocV6uD3XYTY

Den före detta statsepidemiologen anses ha varit en gudfader bakom den svenska strategin av hanteringen av smittan – som hittills har kostat över 4200 människor livet. Förutom ett lukrativt avtal med Folkhälsomyndigheten som ger honom en miljon i konsultarvoden kan Samhällsnytt avslöja att hans fru sitter i styrelsen för det enda företaget i Sverige som rehabiliterar intensivvårdade patienter med andningssvårigheter. Företaget anställde extrapersonal kort innan epidemins början – samtidigt som Johan Giesecke påstod i media att den nya sjukdomen inte är värre än influensa. 

Den före detta statsepidemiologen Johan Giesecke, som även sägs ha sett till att Anders Tegnell skulle bli anställd på Folkhälsomyndigheten, har en nyckelroll i den så kallade svenska hanteringen av coronaepidemin. Strategin går ut på att låta befolkningen insjukna – trots att bevisligen många blir svårt sjuka och dör.

Nu framkommer uppgifter på att familjen Giesecke har profiterat personligen på det höga antalet svårt sjuka i coronasmittan. Samhällsnytt kan avslöja att Johan Gieseckes fru Kajsa Giesecke har grundat och under flera år lett den svenska avdelningen av REMEO – Sveriges enda företag som rehabiliterar patienter efter långvarig intensivvård. REMEO är även Nationellt kompetenscentrum för intensivvårdsnära rehabilitering.

Hennes klinik fyller lucka i vården

https://www.di.se/di/artiklar/2014/7/1/hennes-klinik-fyller-lucka-i-varden/

Viktigt med samarbete

Kajsa Giesecke säger att sjukhuset nyligen har avstått från att ta emot patienter från Saudiarabien, då de måste prioritera landstingssjuka.

Enligt Kajsa Giesecke är verksamheten billigare för samhället.

”En patient hos oss kostar mellan 12 000 och 24 000 kronor per dygn, jämfört med det dubbla på en intensivvårdsavdelning. Det här är alltså även bra för skattebetalarna”, säger Kajsa Giesecke.

Vad tänker du när Magdalena Andersson säger att det inte finns ett egenvärde med privat vård?


”Magdalena Andersson har helt fel. Vår klinik finns inte i landstingform. Det här är en ny vårdnivå som vi har skapat. Landstinget har haft chansen i hur många år som helst att göra detta”, säger Kajsa Giesecke, som har en 30-årig bakgrund i landstingsdriven vård.

Samtidigt understryker hon vikten av ett gott samarbete med landstingen.

”Vi har ett bra samarbete. I den medicinska professionen är vi överens och samarbetet fungerar bra för patientens bästa. När vi gör saker tillsammans blir det ett bra resultat.”

”Fortsätter investera”

Kliniken är inte lönsam än.

Johan Gieseckes kontrakt med Folkhälsomyndigheten – kan arbeta motsvarande en halvtid under 2020

https://emanuelkarlsten.se/05/johan-gieseckes-kontrakt-med-folkhalsomyndigheten-kan-arbeta-motsvarande-en-halvtid-under-2020/

Den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke har haft stor påverkan i debatten om Sveriges corona-hantering. Hans formella roll på Folkhälsomyndigheten har däremot varit otydlig.
I ett dokument, som denna blogg har tagit del av, tydliggörs hans uppdrag: Arbeta med analys i upp till 800 timmar, under 2020.

Johan Giesecke har en gedigen meritlista. Efter att han avgick som Sveriges statsepidemiolog 2005 var han forskningschef på europeiska smittskyddsenheten och efter pensionen har han varit rådgivare till WHO. De senaste månaderna har han framför allt blivit känd för en internationell publik som ansiktet utåt för Sveriges corona-strategi. I sydamerikanska medier har han tapetserat tidningarnas digitala löpsedlar och fått enorm spridning i sociala medier. I engelsktalande medier har han fått minst lika stort genomslag, kanske framför allt i det youtube-klipp som Lockdown tv publicerat, med över en miljon visningar.

Även i Sverige har han fått stort utrymme i debatten. Han kallar nuvarande statsepidemiolog Tegnell för en av hans ”pojkar” och har synts inne i Folkhälsomyndighetens korridorer. ”Konsult” har hans titel varit, men omfattningen okänd. Tills nu.

I ett dokument som denna blogg tagit del av – vars legitimitet bekräftats av Folkhälsomyndigheten – är Johan Giesecke kontrakterad av myndigheten för upp till 800 timmar. Kontraktet skrevs den sista mars, men gäller från 23 mars i år, när epidemin briserade i Sverige. Samma dag publicerade Giesecke en debattartikel i Svenska dagbladet med rubriken: ”Forskare bör hålla sig inom sina områden”.

I kontraktet framgår att myndigheten behöver en ”senior expert” på grund av ”hög arbetsbelastning”. Experten ska ”hjälpa till vid modellering av olika utbrottscenarion”. Vidare ska personen ha ”god kunskap om epidemiologi och smittspridning, samt olika åtgärder som kan sättas in vid en pandemi och dess effekter på sjukvården”.

Uppdraget formuleras sedan specifikt:

För uppdraget betalas Johan Giesecke 1 250 kronor per timme, exklusive moms. Om alla 800 timmar utnyttjas under året kan Giesecke fakturera Folkhälsomyndigheten exakt en miljon kronor, exklusive moms. En ganska modest summa, menar Sven Söderberg, ordförande för Privatläkarföreningen.

– En läkare som skriver intyg för försäkringskassan kan fakturera 2 200 kronor exklusive moms för ett intyg. En allmänläkare kan fakturera mellan 1 600 – 2 400 kronor i timmen, även om det i det senare fallet ska räknas in personal, hyra, materialkostnad.

Skulle man till och med kunna säga att arvodesnivån är lite i underkant?
–Nej, men det är inte högt. De flesta som tar konsultuppdrag har minst den här nivån, säger Sven Söderberg.

Johan Giesecke fakturerade i mars månad 50 arbetade timmar under åtta dagar. Under april fakturerade han 157 timmar, men den fakturan har inte godkänts.

Läs ocksåJohan Giesecke fakturerar Folkhälsomyndigheten för medverkan i Aktuellt – ”Felaktigt och kommer inte betalas ut”

Inget rehabcentrum för covid-patienter på Älvsjö sjukhus

Ingen risk för platsbrist när de många covidpatienterna nu ska rehabiliteras, det menar hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson. Samtidigt saknas en lägesbild av behovet som först nu ska utredas.
– Vi har fruktat att de skulle bli värre. Men vi ser nu att det är hanterbart, säger Björn Eriksson hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.

När patienter med covid-19 lämnar intensivvården på sjukhusen väntar oftast lång tid av återhämtning – både fysiskt och mentalt. För att få möjlighet att återgå till ett fullvärdigt liv ges därför olika typer av rehabilitering.

– Vi uppskattar att det kommer behövas rehabilitering under lång tid. Det kan handla om högspecialiserad slutenvårdsrehabilitering till hjälp med träningsprogram, säger Björn Eriksson.

Oklart vem som ska stå för notan

Ella Bohlin (KD) som är ansvarig för rehabiliteringsvården inom region Stockholm vill nu ha klargjort om ansvaret för eftervården av covid-19-patienter ska vila på staten eller regionen.

Faktura: 70 miljoner för oanvänt sjukhusKategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: