Summerade dödsfall i Sverige januari – april 2015 – 2020 – och sedan 1980

 

2020-0529
https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/summerade-dodsfall-i-sverige-januari.html?fbclid=IwAR17Ht9c5mRX1OmVuKFtjwKPrhAZn56YngJTMCIV5wl8O2hKoSq0xeTk5NE

Valueguards kvalitetsjusterade prisstatistik för lägenheter visar på det största raset för lägenhetspriser någonsin, oavsett om det är lande…

2020-05-24 14:28

Nedan finner ni grafen över antalet ackumulerade dödsfall i Sverige januari – april under åren 2015 – 2020. Innevarande år innebär de högsta siffrorna bland dessa sex år och överstiger antalet döda 2018 med 555 personer. Siffror för januari – april åren 1980 – preliminära 2020 finns också i inlägget, inklusive per capita.

dodsfall1

Enligt SCB:s definitiva data för 2015 – 2019 och preliminära data för 2020 (som dock för april endast kommer ändras ytterst lite nu då det mesta åtgärdas inom två veckor) så dog det 555 personer fler i år under januari – april än 2018, som var en ganska svår influensasäsong.

Snittet antal döda i Sverige åren 2015 – 2020 för årets fyra första månader är 32 526 personer, och i år har 34 109 dött. 2015 dog 33 017 januari – april, 2016 31 635, 2017 32 618, 33 554 dog 2018 och 30 224 dog under dessa månader förra året enligt SCB:s data här.

I morgon måndag presenterar SCB nytt data som då kommer vara ganska säkert även för första veckan i maj.

Tydligt är att den rådande coronapandemin har dragit upp dödstalen, som nu alltså är 555 personer värre än influensaåret 2018. En tragedi för de svårt sjuka, anhöriga till de döda, sjukvårds- och omsorgspersonalen, och för riskgrupperna, samt övriga som drabbats på olika vis.

Tittar man på SCB:s historiska data om antal döda per månad från statistikdatabasen blir siffrorna något annorlunda. Då är antalet döda januari – april högre 2018 än de preliminära siffrorna för 2020 och data är inte samma för januari – april 2018 om i den tidigare länken med data per dag.
dodsfall3

Möjligt att det kan vara någon skillnad i definitionen av död eller vilka exakta datum som gäller. I övrigt kan man se att antalet döda januari – april sedan 1980 har varit ganska konstant. Variationer per år, men ganska linjärt.

Samtidigt har dock landets befolkning ökat, så tittar vi på antal döda per capita får vi nedanstående. Per capita avser dock per sista december och är därmed marginellt missvisande, då data för befolkningsstorleken 2020 istället är per sista mars och befolkningen kommer ha ökat ännu mer till sista december och sänka antalet döda per capita något för i år vid exakt samma jämförelse. Det går att använda SCB:s befolkningsframskrivning (prognos) för 2020 och därmed få en ännu lägre siffra för 2020, men det har inte gjorts här.

dodsfall2

Här ser man att antalet döda per capita under årets fyra första månader var högre samtliga år från 2013 och tidigare än i år 2020. Antalet döda per capita var dock lägre 2014, 2016, 2017 och 2019. Värsta året sedan 1980 var 1985 då antalet döda under årets fyra första månader var 404 personer per 100 000 invånare, mot 329 i år.

Allt lägre dödsfall per capita, trots den omtalade åldrande befolkningen, beror helt enkelt på allt längre livslängd, tack vare allt bättre folkhälsa, omsorg och sjukvård.Kategorier:Hälsa, Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: