Männen bakom Hitler

hitler

2019-01-03
Av: Michael Delavante
https://www.vaken.se/artikel-mannen-bakom-hitler/

”Det kom som en chock att upptäcka att flera av USA:s största företagare var i maskopi med nazisterna både före och efter Pearl Harbour inklusive I.G Farben den kolossala industri som skapade Auschwitz.

Dessa ledare sammanlänkades av en organisation som jag kallar Brödraskapet.”

Orden står att läsa i Professor Charles Highams avslöjande bok ”Trading with the enemy – The Nazi American Moneyplot” som byggde på dokument ur US National Archives och bevisade hur eliten i väst, finansierade och stöttade Hitlers regim.

Professor Higham skriver vidare:

”Dessa finansmagnater förenades av en ideologi: ”Business as usual.” Knutna till samma reaktionära idéer sökte medlemmarna en gemensam framtid i fascistisk dominans oavsett vilken världsledare som skulle gynna deras ambitioner.”

Han beskriver vidare hur General Motors mellan 1933-39 pumpade in 30 miljoner dollar i I.G Farben.

Redan 1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd följande:

”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

Dodd, som tidigare arbetat som professor i historia, berättade också att när den amerikanske tidningskungen William Hearst kom till Bad Nauheim i September 1934 skickade Hitler dit två av sina propagandister, Hanfstangel och Rosenberg, för att få råd om hur de bäst kunde saluföra nazismen i USA.

Den legendariske journalisten George Seldes avslöjade att ett avtal på 400.000 dollar om året slöts mellan Hitler och Hearst. Seldes beskrev hur Hearst så fort han fått pengarna omedelbart ändrade policyn i sina 19 dagstidningar.

Efter första världskriget var Tyskland ett krossat land. Landets försvarsmakt var i spillror och armén utgjordes av endast 100 000 man. Man hade 36 fartyg och flygvapnet och ubåtarna var obefintliga. Landets ekonomi var katastrofal, bl.a eftersom Tyskland tilldömts att betala 6,6 miljarder pund i skadestånd till de länder de krigat med och hade förlorat viktiga landområden till Frankrike.

Inflationen som drabbade landet under 20-talet gjorde tyska marken värdelös och den ekonomiska kris som svepte över världen i början av 30-talet förvärrade situationen och runt 6 miljoner tyskar drabbades av arbetslöshet.

Trots detta lyckades man alltså bygga upp ett statsapparat som tillhörde de ledande inom industri och teknologi och en armé som nästan tog makten i hela världen.

Även de mest rabiata ”realisterna,” de som effektivt drillats till att stämma in i den politiskt korrekta konsensustrans de fostrats till genom den vinklade och manipulerade historiebeskrivning de götts med via skolan och TV:n i så många år, torde kunna ställa sig frågan:

Hur var detta möjligt?

Om så är fallet, kanske de borde lyfta sina huvuden ur mainstreampressens tabloider några minuter och fråga sig:

Var kom pengarna ifrån? Vilka ville sponsra nazisterna och varför?

För utan de enorma summor som östes in i nazisternas kassa ur välbärgade företags och bankirers bankfack så hade Hitler och hans gelikar aldrig kunnat göra det de gjorde.

I förordet till ”Americas Secret Establishment,” en oumbärlig bok om man vill förstå historiens blodigaste århundrade – 1900-talet, skrev professor Antony Sutton:

”Efter 16 böcker och 25 års efterforskningar trodde jag att jag hade hört allt…världen var en förvirrad röra, sannolikt bortom vad som går att begripa och defintivt bortom räddning – och det fanns inte mycket jag kunde göra åt det.

Så för ett år sedan fick jag motta en 20 cm hög bunt med dokument – inget mindre än medlemslistan på ett amerikanskt hemligt sällskap. När jag gick igenom sidorna så blev det mer än uppenbart – det här var ingen vanlig grupp.

Namnen signalerade makt med stort M. När jag undersökte dem närmare så uppstod ett mönster…och en tidigare otydlig värld blev plötsligt kristallklar.”

En av de frågor som Sutton ställde sig innan han hittade svaren var bl.a:

Varför sponsrade och försåg USA och väst Nazityskland med kapital och krigsmaterial?

I boken lägger professor Sutton fram bevis för att storföretagen och bankirerna i väst stödde och finansierade såväl kommunistryssland som första som andra världskriget.

Den hemliga grupp som Sutton exponerade hette ursprungligen ”Kapitel 22” och var en tysk orden. Den amerikanska grenen, som ursprungligen kallades ”The Eulogian Club,” men senare bytte namn till ”The Russel Trust” skapades vid Yale University av William Russel, ättling till några av Englands noblaste familjer, samt Alphonso Taft, Ulysses S Grants krigsminister och pappa till William Howard Taft, medlem i samma orden och sedemera president. Idag är gruppen mera känd som ”The Order” eller ”Skull & Bones.”

Professor Sutton länkar ”The Order” till den brittiska motsvarigheten ”The Group” eller Round Table Group, vars mest prominenta medlemmar var Cecil Rhodes, Lord Alfred Milner och Lord Nathan Rotschild vars bank tillsammans med Lazard Freres banken samarbetade med sina fränder i USA. Sutton berättar att de hade kontakter med en motsvarande judisk grupp, (sionisterna, min anm.) vilka spelade en stor roll i lobbyarbetet att skapa en israelisk stat i Palestina. I ”Wall Street and the rise of Hitler” visar professor Sutton kopior på dokument ur nationella arkiv som avslöjar samarbetet som amerikanska företag och banker hade med nazisterna.

Innan jag går närmare in på alla de fakta som bevisar att nazisternas backades upp av åtskilliga storföretag och banker, från bl.a USA och England, trots att det var uppenbart att deras ambitioner var allt annat än demokratiska och välvilliga ska vi först ta en närmare titt på vad det var som formade unge herr Hitler.

Hitlers fader Alois, var en kringflackande och notoriskt otrogen herre som gjorde sin 23 år yngre syssling Klara med barn medan hans andra hustru Fanni låg döende i tuberkulos. Den 20 april 1889 föddes Adolfus Hitler i Braunau, Österrike. De första skolåren gick rätt bra för lille Adolf men efter att ha flyttat till Linz och realskolan förändrades det och första året fick han t.o.m gå om. I förhoppning om att bättra på betygen förflyttades han till realskolan i Steyr men betygen ska ha varit så usla att han använde dem som toalettpapper och slutade skolan.

Han sökte sedan in på konstakademin i Wien men blev inte antagen. Skamsen över fiaskot sade han upp bekantskapen med sin närmaste omgivning, slutade att höra av sig till systern och struntade att åka hem till den döende modern. När första världskriget startade hittade han en mening med sitt liv och fick utlopp för sina aggressioner.

Hitler blev först frikallad eftersom han ansågs för klen men anmälde sig som frivillig. Hans kompanikamrater fann honom lite udda men han visade prov på mod och belönades med järnkorset två gånger. Hitler läste mycket och en av de böcker som gjorde starkast intryck på honom var den konservative antisemiten Paul de Lagardes ”Deutsche Schriften.” En annan stor inspirationskälla var Lanz von Liebenfels högerextrema och rasistiska tidskrift ”Ostara.”

1919 skickades Hitler av tyska riksvärnet till Munchen för att spionera på vänsterorganisationer. Där anslöt han sig till det högerinriktade arbetarpartiet och blev snart en av dess frontfigurer. Rudolf Hess besökte ett av de möten där Hitler talade och imponerades.

Hess introducerade Hitler till det högerextrema Thulesällskapet vars medlemmar bl.a bestod av några av Munchens rikaste och mest inflytelserika personer. De var en antisemitisk orden vars filosofi byggde på en föreställning om.den överlägsna ariska rasen och hade grundats 1918 av Dietrich Eckhart som en gren av av rasideologen Guido Von Lists Germanerorden.

Thulesällskapet sysslade med magiska ritualer och i en av dessa sägs Eckhart ha initierat Hitler i en monstruös, sadistisk ceremoni som gjorde honom impotent. Det är svårt att finna belägg för hur sant detta är men känt är att Hitlers chaufför långt senare i en filmad intervju berättade om hur flickvännen, som var Fuhrerns husa, bekräftade att Hitlers och Eva Brauns säng aldrig uppvisade några som helst tecken på att där skulle ha förekommit sexuell aktivitet.

På sin dödsbädd sägs Eckhart ha sagt:

”Följ Hitler, han kommer att dansa men det är jag som står för melodin.”

Från Thulesällskapet fick Hitler också idén om nazismens stora symbol hakkorset eftersom Thules emblem var en dolk med en svastika i bakgrunden.

I München hade Thulesällskapet möten varje lördag på hotel Vier Jahrenzeit och man hälsade på varandra med frasen ”Sieg Hiel!”. Det tyska arbetarpartiet (DAP) som under Hitlers ledning blev NSDAP, det Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet, finansierades av bl.a Thulesällskapet.

Många medlemmar i Thuleorden kom att ha ledande roller i NSDAP. Som Rudolf Hess, Hitlers ställföreträdare, Gottfried Feder, nazisternas ekonomiexpert, Hans Frank, juridisk rådgivare, Dietrich Eckhart, Hitlers andlige vägledare, Alfred Rosenberg, nazisternas chefsideolog samt Henrich Himmler, ledare för SS vars symbol, en dödskalle med två korsade benknotor är identisk med Skull & Bones som professor Sutton avslöjade.

Fil.dr Rhawn Joseph beskrev i sin avslöjande artikel ”The brotherhood of death” att flera av de initiationsriter som Skull & Bones använde använde var identiska med Thulesällskapets.

En av Hitlers tidigaste och främsta supportrar i USA var Henry Ford, bilmagnaten som redan 1922 började investera pengar i den österrikiske korpralen och 1938 tilldelades den finaste utmärkelse en icke-tysk kunde få; den tyska örnens storkors, av Hitler.

Den 7 juli 1929 la den amerikanske diplomaten Owen D. Young fram den s.k Youngplanen, som innebar att Tyskland på 37 år skulle betala i genomsnitt 100 miljoner brittiska pund om året och därefter under 22 år betala en summa för att täcka den krigsskuld som de allierade hade till USA. Förslaget fastställde de tyska krigsskadestånden till gigantiska 20 miljarder dollar, d.v.s 105 miljarder mark,.

Fritz Thyssen, den mäktigaste kapitalisten pumpade in pengar i Hitlers parti som våldsamt motsatte sig den förnedrande Youngplanen. Nu fick också NSDAP det folkliga stöd de så hett eftertraktade då ilskan över de allierades krav var stor hos det tyska folket.

Ett år efter Youngplanen fick nazisterna 6,4 miljoner röster vilket innebar en åttadubbling av röstantalet på två år. Trots en hetsjakt på politiska motståndare judar, homosexuella och andra minoriteter fast det inga dubier från storkapitalet i väst att sasta pengar på nazityskland.

Dr Jacques R. Pauwels, som är professor i historia avslöjade i sin artikel ”Profits über Alles! American Corporations and Hitler,” att en elit bestående av ca 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet..

Bland dessa var bl.a:

Union Carbide, General Electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-Cola, IBM och ITT. Dessutom var många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland.

Professor Pauwels namnger även Wall Street firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The Union Bank, ägd av Brown Brothers Harriman som hade nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen.

Chefen för Union Bank som genererade pengar till nazisterna via Thyssen var Prescott Bush, pappa till George H Bush och alltså farfar till den nuvarande presidenten George W Bush. Samtliga medlemmar av Union Banks styrelse var Skull & Bones män.

1950 publicerade James Stewart Martin boken, “All Honorable Men” om sina erfarenheter som chef för ”Avdelningen för ekonomisk krigföring” vid justitiedepartementet i USA. Hans jobb var att undersöka strukturen i den nazistiska industrin.

Martin beskrev hur amerikanska och brittiska affärsmän sett till att hamna i nyckelpositioner för att mörklägga och försvåra undersökningar om nazistindustrin för att dölja sin egen medverkan där.

I sitt ypperliga verk “Conjuring Hitler: How Britain And America Made the Third Reich,” bevisade professorn i ekonomisk historia, Guido Giacomo Preparata, hur eliten sponsrade Hitler och nazisterna.

Professor Preparata beskrev också hur engelsmännen och amerikanerna först knäckte den tyska ekonomin och därefter den franska valutan under 20-talet och att därefter hade de fullkomlig dominans över Europas öde.

I UKTV History producerade dokumentären ”Banking with Hitler” avslöjades hur den amerikanske finansministern mellan 1934-45, Henry Morgenthau, i sin dagbok erkände hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna. Filmen visar dessutom, bl.a genom intervjuer med folk som var med, hur bankeliten pumpade in pengar i hitlertyskland..

I valkampanjen 1940 hade president Roosevelt lovat att hålla USA utanför kriget, men i hemlighet planerade han och krigsministern Stimson i själva verket för att få med landet i kriget. Något som bevisats flera gånger om av såväl militära historiker som flera andra.

Tvärtemot de råd som Roosevelt fick av sina amiraler Richardson och Stark, så valde han att flytta en stor flottstyrka från västkusten till Pearl Harbour som var en mycket mer oskyddad plats. Man hade knäckt japanernas kod före attacken och visste vad som var på gång, men för att motivera USA:s intåg i andra världskriget offrade man en stor del av sin flotta och tusentals oskyldiga.

Vid krigsslutet såg bl.a Vatikanen till att de flesta naziofficerarna kunde fly via operation Ratline och amerikanska underättelsetjänsten att de främsta tyska vetenskapsmännen, bl.a nazisten Werner Von Braun, via Operation Paperclip fördes över till USA. En del av de höga nazistofficerarna, bl.a Reinhard Gehlen fick sedan topposter inom CIA.

Winstons Churchills sekreterare mellan 1940-45, Sir John Colville, avslöjade i sina memoarer, ”The Fringes Of Power,” hur Churchill brukade säga:

”Världskriget är det bästa som har hänt! Ur det kommer vi att kunna skapa Europas förenta stater.”

 

Källor:
Professor Charles Highams bok ”Trading with the enemy:” http://www.thirdworldtraveler.com/Fas … ading_Enemy_excerpts.html

Professor Antony Suttons “Americas Secret Establishment:”http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_skullbones.htm#menu”>http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_skullbones.htm#menu

Professor Antony Suttons ”Wall Street and the rise of Hitler:” http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/

Antony Sutton intervjuad: http://video.google.com/videoplay?docid=6244851259954264539

Fil.dr. Rhawn Josephs hemsida: http://brainmind.com/

Dr Jacques R. Pauwels artikel: http://www.historycooperative.org/journals/llt/51/pauwels.html

James Stewart Martins bok ”All honorable men:”: http://spitfirelist.com/Books/AllHonorableMen.htmlhttp://spitfirelist.com/Books/AllHonorableMen.html

Professor Guido Giacomo Preparatas “Conjuring Hitler: How Britain And America Made the Third Reich:”http://www.press.umich.edu/titleDetailDesc.do?id=136681”> http://www.press.umich.edu/titleDetailDesc.do?id=136681http://druckversion.studien-von-zeitf … 0Hitler%20Chapter%204.pdf

Information om Reynhard Gehlen och andra nazister: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB146/index.htmKategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , ,

4 svar

 1. New Public Management (nazist-system management utvecklad i Sverige)– Covid-19 har effektiviserat massavlivningen av äldre
  Just därför dödstal i Sverige är så högt att det genomförd aktiv mord av de gamla!!!! –
  Äldreomsorgen är en katastrof, men politiker fortsätter hävda att svensk sjukvård och omsorg är bäst i världen, att politiker bryr sig om de äldre. Ingen går på detta längre. Coronakrisen har gjort ”avlivningen” av de äldre övertydlig. Nu finns ett raseri mot förnekelsen.
  Svenska massmedier har tagit bladet från munnen och omvärlden häpnar inför den svenska äldreomsorgens låga kvalitet. Vad sägs om larmrubriker som: En pågående massaker på äldre människor, De näst intill avlivar de gamla och Kritiken mot äldrevården: ”De äldre medicineras till döds”. Alla tre artiklarna i Aftonbladet är från i maj 2020.
  Chimären som döljer svensk katastrofvård kan inte upprätthållas längre. Det spelar inte längre någon roll om vårdpersonal går kurs i bemötande för att hålla masken på plats. Ett raseri växer bland anhöriga som fått sina äldre mammor och pappor vårdade till döds genom värdelös vård, poänglösa behandlingar och kemiska cocktails. Nu är det populärt att avliva äldre Covid-19-patienter med morfin.
  Ättestupan inom svensk äldreomsorg har dock pågått länge.
  De flesta äldre i Sverige dör inte en naturlig död-
  https://www.vaken.se/new-public-management-covid-19-har-effektiviserat-massavlivningen-av-aldre/

  Gilla

  • Åldersdiskriminering är högst i Sverige – just av underintelligenta nickedockor, som pga degradering tror att de har högre värde och tror att någon skall ge de mera ekonomiska fördelar om de avlivar gamla och sjuka… = primitiva underutvecklade självmördare som blir slagna av karma lagar och bumerang effekt… de är så degraderade att de fattar inte det heller. På arbetsmarknaden idioter diskriminerar folk redan vid 40 år åldern. Typisk sionist NWO ”New Public Management”. Totalt degradering med nya specialister som miljö-idiot Greta T.

   Gilla

  • De flesta äldre i Sverige dör inte en naturlig död
   Under decennier har svenskarna tigit efter att deras gamla mammor och pappor dött. De anhöriga håller sedan fast vid vanföreställningen att: ”läkarna och sjuksköterskorna var ju så trevliga och duktiga” samt idéen om att svensk vård och omsorg skulle vara bäst i världen, men i realiteten endast i jämförelse med ett valfritt fattigt land i inbördeskrig på platser där akutvård inte kan nå fram.
   Mycket av dessa misslyckanden beror på strävandet efter effektivitet enligt företagsmodellen New Public Management. NPM handlar om resultatstyrning av den offentliga sektorns dagliga arbete, organisation och styrning baserad på metoder från det privata näringslivet, allt med syftet att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. NPM är dock mest en bra idé.
   ”NPM har kritiserats för att ersätta ämbetsmannaansvar och tillit till professionen med styrning mot resultatmål, som inte alltid omfattar professionens värderingar om kvalitet och etiska överväganden. Den har också kritiserats för att öka yrkesutövares administrativa börda, till exempel med dokumentation inom vården och skolan, och hota rättssäkerheten och för att marknadsformen inte passar för den offentliga sektorn.” – Wikipedia
   NPM är förödande för svensk vård och omsorg, ändå fortsätter man att tillämpa principerna. Tänkandet leder till att vuxenblöjor ska vägas innan de byts och att läkare ska utgå från ”parametrar” när de bedömer om en äldre människa ska få vård eller sövas till döds med morfin. NPM-effektiviseringen kan vara orsaken till att de ”korttidsdöda” ökade dramatiskt i Stockholm, vilket rapporterades 2014.

   Gilla

 2. VLC. VLADIMIR TRKMIĆ

  Marias hjälp av kristna: högtidens ursprung och betydelse

  Foto: Rev. Vladimir Trkmić

  Författare

  Varv.. Vladimir Trkmić

  Under den långa historia av kristendomen har den välsignade jungfruliga Maria tagit en viktig plats i de dyrkan, böner och förbön för kristna. Vi vet att kyrkans historia var extremt turbulent, särskilt under de första fyra århundradena av kristendomen, när kyrkan hade fruktansvärda plågor, problem med förföljare.

  2019/05/24. vid 07:25
  Dela med sig
  Det var praktiskt taget ”olagligt”, tills kejsaren Konstantins Edik av Milan. Förföljd på alla nivåer, under de första århundradena födde hon ett antal martyrer. Men som ett samhälle och också individuellt ansåg hon attacker och förföljelser mot sina medlemmar som en ”välsignelse” för framtiden.

  Från den tiden av fruktansvärd förföljelse finns det ett talesätt: ”Kristi blod, kristendomen frö.” I stort behov av andlig hjälp vände kristna sig till den välsignade jungfruliga Maria för förbön och hjälp.

  Förutom den hårda förföljelsen av kristna av de romerska myndigheterna hade kyrkan i sig betydande problem. Det var olika kätterier, kätterier som dök upp i början av kyrkans liv. Kätteri eller kätteri är en religiös undervisning som strider mot ortodoxi eller ortodoxi, den verkliga tolkningen av religiösa sanningar. Felaktig tolkning av en dogma eller religiös sanning är en möjlig förstörelse av den religiösa sanningen och kyrkans dogmatiska system. En sådan felaktig tolkning av religiösa sanningar motsatte sig kyrkafäderna och kyrklärarna samlade på ekumeniska råd.

  Men bortsett från den intellektuella verksamheten i kyrkans undervisning fanns det ett behov av att be till Guds moder för förbön och hjälp.

  St John Chrysostom, den grekiska kyrkans far och kyrkans lärare, var den första personen som kallade den välsignade jungfruliga Maria med namnet Mary Help of Christian. Det var så långt tillbaka som 345 e.Kr. St. John Chrysostom skrev asketiska och kateketiska skrifter och är mest känd för sina predikaner. Adjektivet Chrysostom säger att han var en lysande predikant.

  Kyrkan hade svårigheter under senare århundraden på grund av krigningen av den kristna armén mot turkarna. Slaget och segern över turkarna den 7 oktober 1571 nära Lepanto är historiskt känt. Efter den historiska striden inkluderade litanin av Guds moder modern kallelsen ”Kristna hjälp”.

  Den franska linjalen Napoleon Bonaparte var rädsla och skakning av Europa. En speciell torn i hans sida var påvarna, det vill säga Peters efterträdare. Åttio år gamla påven Pius VI, som hade utelämnat honom, kastades i ett fängelsehål, där han stannade tills hans död i den franska staden Valence, 1779. Napoleon Bonaparte fängslade också påven Pius VII, som hade varit i sitt fångenskap i sex år. Han kunde återvända till Rom den 24 maj 1814, efter Napoleons nederlag i Leipzig. Påven Pius VII när han återvände till Rom besökte han Maria helgedomar. Han litade på Marias hjälp. Därför firar vi Mary Hjälp av de kristna som en påminnelse om påstår Pius VIIs högtidliga återkomst. från slaveri.

  Saint John don Bosco och den välsignade jungfru Maria
  De heliges biografier, inklusive John don Bosco, skriver att det är svårt att hitta en helgon från kyrkans historia som lyckades uppnå helighet utan Maria stor hjälp. I don Boscos liv var Marias närvaro och hjälp i hans arbete av stor betydelse. När han gick in på seminariet sa hans mor Margarita till honom: ”När jag födde dig dedikerade jag dig till Mary. När du gick i skolan rekommenderade jag hängivenhet till Mary. ” I Don Boscos liv var Mary en lärare, en assistent, som avslöjade honom sitt arbete, samlade och uppfödde fattiga pojkar. Hon kallade Don Boscos pojkar ”mina söner”.

  Under sin livstid förklarade Don Bosco att Mary själv ville att basilikan till Marys hjälp av kristna skulle byggas i Valdoc (Turin). Efter att ha byggt en magnifik basilika i Milan sa Don Bosco i slutet av sitt liv att allt han gjorde för fattiga barn inte var hans arbete utan Marys arbete. Han utsåg den 24 maj till den största Salesian-helgen. I framtiden, efter Don Boscos död, byggde Salesians kyrkor runt om i världen till minne av Marys hjälp av kristna.

  Mary Help of Christian är skyddshelgon för Australien, Nya Zeeland, New York och många bosättningar, stifts, församlingar och kyrkor runt om i världen och i Kroatien. De mest berömda församlingarna tillägnad Maria Hjälp för kristna är församling om Mary Hjälp för kristna i Knežija i Zagreb och församlingen till Mary Hjälp för kristna i Kman i Split.

  Vilka avsikter bad för och förespråkades av Mary Help av kristna under hela kyrkans historia
  a) konvertering av kyrkans fiender;

  b) eliminering av kätteri;

  c) hjälp i olika behov och smärta;

  d) böner – särskilt i svåra prövningar;

  e) hjälpa de svaga och syndare;

  f) förespråket för tillväxt av andliga yrken;

  d) hjälp i kyrkans stora förföljelser.

  Böner till Maria Hjälp av kristna
   

  John Don Boscos böner till Mary hjälp av kristna

  Mary, möjlig jungfru,

  Du stora och härliga försvar av kyrkan,

  Ni speciella hjälpare för kristna,

  Du som konverterar fienden,

  Du som tar bort kätterier,

  Du följer oss med ditt moders skydd,

  kom till oss i våra behov och till ära av Faderns rike.

  Genom Kristus, vår Herre. Amen.

  Bön Mar.

  Gilla

%d bloggare gillar detta: