Konsumentverket inleder utredning kring MSB:s inköp av Corona-app

SARA JOHANSSON
2020-05-22
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kkv-inleder-utredning-kring-msbs-inkop-av-corona-app/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Ett digitalt självtest som skulle spridas genom massutskick av sms och ge myndigheterna nya data om coronapandemin.
Det var planen från MSB – som stoppades.
Nu inleder Konkurrensverket en utredning kring inköpet av corona-appen.

Corona-appen stoppades av Folkhälsomyndigheten – nu inleder Konkurrensverket en utredning kring upphandlingen av appen.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samarbetade under en längre tid för att ta fram ett digitalt verktyg med syftet att kartlägga symptom för covid-19 och svenskars beteendeförändringar till följd av pandemin. Ett avtal skrevs med det privata hälsoteknikbolaget Platform24 Healthcare, som ägs av Wallenbergkoncernens investmentbolag Investor och Apoteket AB. Enligt avtalet skulle Platform24 Healthcare ta fram en molntjänst för informationsspridning och för att registrera symptom hos covidsjuka – och hantera den omtalade smittspårningsappen.

Utan ett annonserat upphandlingsförfarande

Av en skrivelse från Konkurrensverket, som Dagens Juridik tagit del av, framgår det att myndigheten påbörjat en utredning för att närmare granska vad som skett när MSB ingick detta brådskande avtal med Platform24 Healthcare. Avtalet ingicks utan att tillämpa ett annonserat upphandlingsförfarande, skriver Konkurrensverket.

MSB har hänvisat till att man bedömt att det var nödvändigt att tillämpa undantaget för synnerlig brådska i lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket ställer fyra frågor till MSB som ska besvaras senast den 9 juni.

KKV:s frågeställningar

Konkurrensverket vill veta om det stämmer att man ingått något avtal eller några avtal med Platform24 Healthcare om en digital tjänst för kartläggning av smittspridning och i vilken form detta avtal är, muntligt eller skriftligt.  Under samma frågeställning vill man även få information om hur avtalet ingicks och avtalets värde.

Konkurrensverket vill även få en motivering till varför man ansåg att det förelåg synnerlig brådska och varför man anser att undantagsregeln kan användas.

MSB ska även förklara vilka planerna är för avtalet med Platform24 healthcare ochh vilka typer av produkter som man tänkt ta fram samt hur avtalet kommer att tillämpas med avseende på avtalstid.

Slutligen vill man veta om någon leverantör begärt överprövning av upphandlingen eller avtalet.

Ersättningen till det privata bolaget

I tidningen Arbetaren framgår det att Platform24 ska få en ersättning  som dels består av en fast grundersättning om 590 000 kronor per månad samt en rörlig avgift när tjänsten tas i bruk. Utöver de 590 000 kronorna ska bolaget få 125 000 kronor i månaden för dygnet-runt-support.

Tidningen, som tagit del av avtalet, skriver att avtalet löper på obestämd tid.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: