Coronavirus: Vad går fel på Sveriges vårdhem?

De svenska medierna talar sällan sanning, varför jag plockar upp denna artikel från BBC som beskriver den svenska situationen. Svenska myndigheter ger order om att inte spräcka budgeten! Därför dödar man istället patienterna!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A man walking outside his nursing home in Stockholm

Sveriges statsminister har medgett att landet inte har gjort tillräckligt för att skydda de äldre

By Maddy Savage
BBC News, Stockholm
19 May 2020

https://www.bbc.com/news/world-europe-52704836

Vårdboende står för nästan hälften av alla dödsfall kopplade till Covid-19 i Sverige. Vissa sjukvårdsarbetare anser att en institutionell motvilja mot att ta in patienter på sjukhus kostar liv.

Lili Sedghis far, Reza, sågs inte av en läkare, den dagen han dog av coronaviruset på sitt vårdhem i norra Stockholm.

En sjuksköterska sa till henne att han hade fått en morfinspruta timmar innan han dog, men han fick inte syre och inte heller ringde personalen efter ambulans. ”Ingen var där och han dog ensam”, säger Sedghi. ”Det är så orättvist.”

De flesta av de 3 698 personer som har dött av coronaviruset i Sverige hittills var över 70 år, trots att landet sa att de skyddande riskgrupperna var dess högsta prioritet.

Sverige, med 10 miljoner invånare, har hållit mer av samhället öppet än vad som är fallet i större delar av Europa.

”Vi lyckades inte skydda de mest utsatta människorna, de äldsta trots våra bästa avsikter”, medgav statsminister Stefan Löfven i förra veckan.

Statens folkhälsomyndighet berättade för BBC, att till och med den 14 maj, var 48,9 % av dödsfallen vårdboende.

  • Lockdown, vilken lockdown? Sveriges ovanliga svar
  • Har Sverige fått sin coronavirusvetenskap rätt?

Sverige förbjöd besök på vårdhem den 31 mars. Men som i många europeiska länder har släktingar, personal och fackliga tjänstemän delat oron över att skyddskläder anlände för sent och att en del personal kan ha gått till jobbet i början av krisen trots att de visade symtom på Covid-19.

Nu kommer allt fler arbetare också fram för att kritisera regionala hälsovårds-myndigheter för protokoll som säger att de avråder vårdhemspersonal från att skicka boende till sjukhus och förhindrar att vårdhem och vårdpersonal administrerar syre utan läkares godkännande, antingen som en del av en akut eller palliativa tjänster (i livets slutskede).

”Vi fick höra att vi inte skulle skicka in dem”

”De sa till oss att vi inte skulle skicka någon till sjukhuset, även om de kanske är 65 år och har många år kvar att leva. Vi fick höra att inte skicka in dem,” säger Latifa Löfvenberg, en sjuksköterska som arbetade på flera vårdhem runt Gävle, norr om Stockholm, i början av pandemin.
”Vissa kan ha många år kvar att bo med nära och kära, men de får inte chansen … för de kommer aldrig till sjukhuset,” säger hon. ”De kvävas till döds. Och det är mycket panik och det är väldigt svårt att bara stå och se på.”

Latifa Löfvenberg

Latifa Löfvenberg arbetar som sjuksköterska i Stockholm

Latifa Löfvenberg arbetar nu på en Covid-19-avdelning på ett större sjukhus i den svenska huvudstaden, där hon säger att demografin för patienter som hon behandlar är ytterligare ett bevis på att äldre hålls borta. ”Vi har inte många äldre människor. Det är många yngre människor som är födda på 90-, 80- och 70-talet.”

En ambulanspersonal som arbetade i Stockholm, som ville förbli anonym, berättade för BBC att hon hade inte haft ett enda utrop till äldreomsorgen anslutet till Covid-19, trots att hon satt in övertid under krisen.

Mikael Fjällid, en svensk privatkonsult inom anestesimedicin och intensivvård, säger att han tror att ”mycket liv” kunde ha räddats om fler patienter hade fått tillgång till sjukhusbehandling, eller om vårdgivare fick ökat ansvar för att administrera syre själva i stället för att vänta på specialiserade Covid-19-svarsteam eller ambulanspersonal.

”Om du behöver vård och du kan få vård, [från] till exempel, eller syre under en kort tid, borde du få det. Liksom alla andra åldersgrupper i befolkningen,” säger Fjällid, en högerkritiker av den center-vänster ledda regeringen.

”Om du har mer än 20 % som överlever utan något, kan du anta att också kanske samma antal eller samma andel skulle ha överlevt med tillsatt syre.”

I april dog 10 458 människor i Sverige, vilket gör det till landets dödligaste månad sedan 1993, då det fanns ett utbrott av säsongsinfluensa, rapporterar statsfinansierade SCB.

Nationella riktlinjer

Beslut om hälso- och sjukvårdspersonal och resurser fattas på regional nivå i Sverige, även om nationella riktlinjer tyder på att äldre patienter, vare sig de befinner sig i statliga eller privatägda vårdhem, inte automatiskt ska tas till sjukhus för behandling.

Dr Thomas Linden, Centrum för kultur och hälsa, säger att arbetstagare bör ”professionellt väga in de potentiella fördelarna” mot de riskfaktorer som finns att få viruset på sjukhuset och ”kostnaderna” för att transportera patienterna, inklusive sannolikheten för desorientering och obehag.

Sjukvårdsarbetare uppmanas att inte diskriminera enbart gällande ålder, säger han, även om biologisk ålder kan vara relevant i kombination med andra faktorer.

När det gäller att tillhandahålla palliativ vård är det inte obligatoriskt att ge patienter syre, och Dr Linden medger att ”åsikterna om värdet av syre är uppdelade mellan specialiteter och regioner”.

Gävleborg, regionen där Latifa Löfvenberg arbetade i början av pandemin, säger att enskilda patienters behov alltid går först och att sjuksköterskor kan ringa läkare för att göra bedömningar om behovet av sjukhusvård.

Det är emot idén om att vårdhem arbetar som administratörer av syre under palliativ vård, eftersom det kräver specialutbildning.

Christoffer Bernsköld, talesman för geriatrisk vård för Region Stockholm, insisterar på att det finns tillräckligt med resurser för att säkerställa att patienter i huvudstaden får akut eller palliativ vård, med fokus på att ”specialiserade hemvårdsenheter” tillhandahåller hjälp i första hand.

A woman entering her nursing home in Sweden

Han pekar på ett nytt, oanvänt, militärt fältsjukhus i södra Stockholm som bevis på att äldre inte hålls kvar från behandling på grund av brist på sängar.

Men han säger att det kan vara ett ”etiskt dilemma” om han ska administrera syre eller överföra patienter till sjukhus.

Kritiker som Mikael Fjällid ser att fältsjukhuset är ett tecken på att tjänstemän i huvudstaden har varit försiktiga med att lägga in äldre på sjukhus eftersom de är rädda för att spräcka resurserna (läs budgeten, red.anm), vilket skulle behövas för att hantera en framtida topp.

Hur prioriterar andra länder patienter?

Sverige är inte ensamt om att be hälso- och sjukvårdspersonal att överväga patientens bräcklighet när de beslutar om de ska skickas till sjukhus eller inte. Men företrädare för vårdhem i andra delar av Europa har sagt till BBC att de inte delar svenska kritikers oro över bristen på tillgång till behandling.

I Storbritannien säger National Care Association att de tror att vård har funnits för Covid-19-patienter ”oavsett hur gamla eller sjuka” de är.

Tysklands hälsovårdsmyndighet säger att alla patienter med coronavirus-symtom undersöks av en läkare och att det inte har funnits en enda patient som inte har fått den vård de behövde. I vissa fall har hela vårdhem flyttats till sjukhus.

Många hem tillhandahåller också akut syre på plats.Det danska sjuksköterskeförbundet säger att alla patienter med behov av syre för närvarande skickas till sjukhus. Detta kan ses över om det finns brist på respiratorer, även om ålder inte skulle påverka framtida riktlinjer.

Mer finansiering och permanenta jobb

Vid en presskonferens nyligen berättade Sveriges statsminister Stefan Löfven till BBC att de regionala myndigheterna hade fått förtroendet för att se till att sjukvårds-försörjningen ”fungerar på bästa sätt” och de har också fått extra resurser från staten för att täcka kostnader för Covid-19.

Förra veckan tillkännagav regeringen ytterligare 2,2 miljarder kronor för ytterligare utbildning inom vårdhem, i syfte att skapa 10 000 permanenta tjänster för assistenter och sjuksköterskor.

Löfven sa att det för närvarande inte var rätt tid att reflektera över eventuella misslyckanden, men en nationell kommission skulle titta på hur saker och ting hade hanterats på lokal, regional och nationell nivå så snart den ”akuta” fasen av krisen var över .

Det är ett bittersött meddelande till släktingar för Covid-19-offer som Lili Sedghi, som begravde sin far i förra veckan.

”Vad de än gjorde fungerade det inte, för … många, många människor på hans hem är döda,” säger hon.Kategorier:Hälsa, Uncategorized

Etiketter:

1 svar

%d bloggare gillar detta: