Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vill nu ta Dr. Mikael Nordfors legitimation

Har du någon råg i ryggen, du som läser detta just nu? Skriv då till IVO och be dem sluta förfölja läkare som gör sitt jobb – hjälper de sjuka människorna.


Inspektionen för Vård och Omsorg vill nu ta min legitimation bl.a. på grund av mina videos. En annan orsak är att jag bedrivit ozonbehandling. Något som är fullständigt normalt i länder som Tyskland, Italien, Kina , Cuba och Ryssland. Jag ber er alla att stå upp för yttrandefriheten och rätten att bestämma över vår egen hälsa genom att skriva till IVO och ansvarsnämnden och tala om vad ni tycker om detta försök att skrämma mig till tystnad och dela med alla era vänner…

Saxat från Facebook Jan Mikael Nordfors

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Publicera också en kopia av ert brev under #IVODDR
Bifogar en bild av brevet:
Ni kan skriva till Theres Breding Rovai ,
ärendenummer 8.6.1–25087/2018-43
e-post adress: registrator.sydvast@ivo.se
Postadress: Box 53148
40015 Göteborg

Bilden kan innehålla: text

Bilden kan innehålla: text


Theres Breding Rovai,
 
Har idag tagit del av det uttalande som du och Marie-Louise Björklund m fl har
gjort med anledning av Dr. Mikael Nordfors uttalande gällande Covid-19 och
behandlingen av den med hjälp av hydroxichlokin samt C-vitamin+zink.
 
Som vanligt, när det gäller svensk sjukvård, är ni som borde värna om patientens
väl och vä helt ute och cyklar samt går läkemedelsbolagens intressen. Frågan
jag då närmast ställer mig är, varför har inte IVO godkänt dessa ”läkemedel” då 
resten av världen har gjort det? 
 
Att påstå att det inte finns sådana studier är förknippat med fullständig lögn då ett
flertal sådana finns att tillgå på youtube. Dessutom har president Trump förespråkat
att hydroxichlokin ska användas i USA vid behandling av Covid-19.
 
Istället väljer ni här i Sverige att döda människor genom att inte ge dem adekvat behandling och en dag ska den domen vara mycket hård och drabbar er själva som privatpersoner när det svenska folket förstått vilka mördare ni i själva verket är. Ni ska hela bunten ställas inför riksrätt och in i fängelse på livstid för mord.
 
Idag är det väl mer intressant för er att få bonusar och lönen inbetald av läkemedelsföretagen samt se till att Agenda 2030 ska kunna genomföras genom att ta livet av så många människor som möjligt. Kanske hjälper ni även till med att minska på antalet framtida pensionärer då pensionsinbetalningarna inte klarar av att betala ut framtida pensioner till alla. En mycket cynisk människosyn!
 
Om ni ämnar dra in dr Mikael Nordfors legitimation på dessa felaktiga grunder, för att han värnar om sina medmänniskor, visar det att ni är just de mördare ni utger er för att vara. Så tänk mycket noga igenom ert beslut.
 
Om ni inte vet vad virus eller Covid-19 är för något då ska ni lyssna till dessa mycket
kompententa personer
 
Härmed protesterar jag å det kraftigaste mot att ni ämnar dra in en legitimation pga felaktiga beslut från svenska myndigheter. Istället borde ni se hur övriga världen handlat och godkänna behandlingar som där är godkända och gynnar patienten – inte läkemedelsbolagen.
Mvh
Yrsa Häggström

 Kategorier:Hälsa, Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , ,

3 svar

 1. Och inatt 18/5-19/5 hängde http://www.vaken.se ut den skrivelse jag till sänt IVO sydväst. Men jag har gjort en skrivelse till en Anmälan till IVOs överodnade på Socialdep OCH Socialstyrelse. Här följer den:

  Anmälan om flagrant brott mot envars rätt till att fritt yttra sig, dvs brott mot yttrandefriheten

  Undertecknad anmäler till Socialstyrelsen och till Socialdepartementet följande kvartett med handläggare vid IVO sydvästs avdelning i Göteborg. Therese Breding, Marie-Louise Björklund, Malin Karnå ooch Marie-Lois Ivarsson.
  Dessa har i ärendet 8.61-25087/2018-43 anmält läkaren fMikael Nordfors med förslag att hans legitimation dras in av HSAN. Detta för att han enligt deras yttrande refererar till, uppger, uppger också dvs enbart på de utsagor läkare gjort i ett antal videoinspelningar på bland annat You Tube. Här är ett exempel:
  https://www.youtube.com/watch?v=lrE3Ej_y3ck Inspelad av kanalen Exakt 24. Notera också de 269 kommenatarerna. Ett fåtal av dessa är negativa dvs deras tolkning sammanfaller med den som ovanstående 4 handläggare på IVO.
  Anmälarna har gjort det stora misstaget att de inskränker till att läkaren yttrat sig, med att föreslå att läkarens legitimation dras in. Inte ett ord om huruvida han behandlat eller vid samtal med patient misslett dessa.
  Dessutom vore det intressant att pröva er egen kunskap genom att undersöka huruvida Nordfors ljuger. Han föreslår också att en lögn borde vara belagd med straff .

  Jag yrkar

  ATT man omedelbart prövar huruvida handläggarna ovan brutit mot principen om yttandefrihet dvs försökt inskränka den för legitimerad personal.
  och ATT Skulle man vid denna prövning finna att så skett offentliggöra sin ståndpunkt och med ursäkt inhibera det förslag som lagts.

  Med hopp om att myndigheten resp departementet kan lösa detta utan att ja behöver gå till andra instanser. Däremot är ärendet av så stor dignitet att jag förbehäller mig rätten att förmedla detta till pressen. Det har ett ett givet allmänintresse.
  Ingemar Ljungqvist, Dr Sc (OUICM) Tel 018 25 70 79
  Jag bifogar också i detta ärende den skrivning jag gjort till IVO. Kallad NORDFORS .IVO

  Gilla

 2. #IVODDR

  2020-05-17
  Therése Breding Rovai
  tf enhetschef
  Box 53148
  400 15 Göteborg
  registrator.sydvast@ivo.se
  Svar på yttrande i HSAN:s ärende med dnr 24.1-34243/2019
  Inspektionen för vård och omsorg vill frånta Dr Mikael Nordfors hans legitimation för att han har gjort efterforskningar och själv studerat Covid-19 och publicerat sina resultat på Youtube.
  Argumentet är att IVO anser att de uttalanden som Mikael Nordfors gjort inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
  I videos som undertecknad har sett både i svensk och engelsk version, så hänvisar Mikael till egna och andras resultat.
  I stället för att vilja ta legitimationen från Mikael Nordfors så borde IVO omedelbart införa dessa metoder i vården mot Covid-19. Det är välkända preparat utan, eller med begränsade biverkningar som föreslås. Om vi genom detta bara skulle rädda några personer utan att riskera att skada någon så är det oansvarigt av IVO att inte gå vidare med detta.
  Om det visar sig att resultaten blir tillnärmelsevis så goda som Mikael Nordfors hävdar så bör ni tilldela honom medalj och inte ta legitimationen i från honom. Ofta kommer de bästa vetenskapliga framstegen från människor som vågar tänka annorlunda och använder sin kompetens och erfarenhet för att komma på nya vetenskapliga sanningar. Kan IVO bevisa att så inte är fallet med det som Mikael Nordfors framställer?

  Har IVO någon anledning att inte vilja ta fram en fungerande metod för att minska effekterna av Covid-19? Det vore i så fall inte bara djupt beklagligt och omoraliskt, utan direkt olämpligt och olagligt. De ekonomiska och sociala konsekvenserna är enorma och varje försök att komma till en lösning bör uppmuntras och inte skjutas i sank.
  Vi finner det djupt beklagligt och felaktigt att IVO på detta sätt vill frånta Mikael Nordfors sin rätt att fortsätta hjälpa människor, vilket är det han ägnat sitt liv åt som läkare.
  Halmstad som ovan
  Pontus Lindström

  Gilla

 3. Kriminella medicin maffia under NWO marionett styre och ledning – satanist NWO sprut sträckte sig över Sverige och globalt – därför är det viktigt att ställa till svars B.Gates, A. Fauci och deras gelikar samt de måste bli dömda för massmord !!!!
  – Sjukvårdens nya behandlingsbegränsningar: Kan neka hjärt-lungräddning
  https://www.nordfront.se/sjukvardens-nya-behandlingsbegransningar-kan-neka-hjart-lungraddning.smr

  Gilla

%d bloggare gillar detta: