Den globala hälsomaffian – vem tjänar på Coronavirus-plandemin?

2020-05-11

Den avslöjar hur den verkliga maffian bestämmer över alla nationer, hur våra nationsledare bara lyder order och t o m framför maktens skrivelser till folket ordagrant, de jobbar definitivt inte för de egna folket (gäller givetvis även ”svetsaren”).

Här får du insyn i hur sammansvetsade dessa få personer i den verkliga makttoppen är (nej, Löfven har inte svetsat dessa samman, han klarade ju inte svetstesten, så han förblir bara en lydig lakej). När Bill Gates och andra skänker pengar till någon organisation så är det till sig själva de skänker, de äger även den organisationen. Deras ”godhet” går ut på att suga pengar från oss andra, till sina livsprojekt (NWO), de är mycket nära nu, när de kan stänga ner hela Jorden med en av sina ”överraskningar”.

Videon visar hur de i åratal planerat inför en kommande pandemi och som en tillfällighet kom den (Corona) och det ska komma minst en ”överraskning” till, enligt deras planer. Tag dig tid att se hela denna video, mycket skrämmande men viktig!

Amazing Polly presenterar här några SMÄLLAR speciellt kopplade till pandemin. Här kommer nya uppgifter angående Event201, Fauci, Bill Gates och de kör som en maffia. De använder sig av penningtvätt, utpressning och beskyddarverksamhet för att lamslå nationalstater för att berika sig själva. Jag tror att du kommer att finna mycket chockerande information här.

ursula
Det var under ett 2,5 timmes långt telefonmöte där deltagarna läste upp färdigskrivna kungörelser. 8 miljarder av skattebetalarnas pengar skulle betalas. Här några klipp:

slovenia  oman

italy  sweden

Löfven talar om att vi behöver mediciner, vacciner och behandlingar för var och en.

dzau
Ledaren för denna sammanslutning är Dr Victor Dzau som är medlem av

nam
National Academy of Medicine och Global Preparamedicine Monetoring Board

Låt oss ta en titt på vem Victor Dzau är:

dzau-biografi

Dzau föddes i Shanhai, Kina. Hans far ägde en kemisk fabrik. Han och hans familj flydde till Hong Kong undan den kinesiska kommunistregeringen. Han fick sin Bachelor of Science i biologi och MD från McGill University i Montreal, Kanada.

Kemisk fabrik – är detsamma som Big Pharma. Många sammankopplar inte detta med droger och gift. Han är också gift med en känd judisk kvinna eftersom hon får stipendier från judiska sammanslutningar.

dzau2

Victor J. Dzau är president av US National Academy of Medicine (NAM), fd Institute of Medicine (IOM).  Dessutom fungerar han som viceordf. för US National Researche Council. Han är kansler emeritus i medicin vid Duke University och fd president och CEO för Duke University Health System. Han fungerade som Hersey Professor of Medicine och Chairman of Medicine vid Harvard Medical School’s Brigham and Women’s Hospital samt som Chairman of Medicine vid Stanford University.

… han utvecklade mediciner (ACE hämmare) och forskning med stamceller…

Här är ytterligare företag och organisationer som han företräder:

dzau3
Här sammankopplas han med Anthony Fauci genom NHLBI.

nam-logoTitta på NAM:s logo. Ser du 666 i ormen?
(Satan)
Vid ett seminarium för sköterskor ber han dem att inte bli förvirrade av namnförändringen från IOM till NAM år 2015. Det inkluderar inte bara medicin utan även hälsa. Naturligtvis skulle NAM hjälpa till att omforma nationen inifrån.
Låt oss titta på vilka som idag står för finansieringen: Tänk på att World Economic Forum är huvudsponsorn! Olika stiftelser som i sin tur äger stiftelser…

NAM-foundation

Och här är de som håvar in pengarna för Coronavirus-panemin:

suspects

Låt oss gå vidare till GPMB:

gpmb
Om Global Preparedness Monitoring Board:

Sammankallad i maj 2018 av World Bank Group och World Health Organization (WHO). Styrelsen bygger på arbete tillsammans med Global Health Crises Task Force and Panel, som startades av FN:s generalsekreterare vid uppkomsten av Ebola-epidemin under 2014-2016.

Låt oss titta på vilka som är grundarna för GPMB:

gpmg-founder

På GPMB:s hemsida står detta att finna

covid

I ett pressmeddelande för omedelbar publicering mer man alltså G7 och G20 ledarna om att stödja en inbetalning om 8 biljoner dollar för globalt stöd av
Covid-19.

GPMB beräknar att de mest kritiska finansieringsskillnaderna är:
• 1 miljard dollar för att stödja Världshälsoorganisationens nödsituation
• 250 miljoner dollar för att stärka ouppfyllda behov inom regional övervakning och kontroll
• 2 miljarder dollar för vaccinutveckling
• 1 miljard dollar för distribuerad vaccinstillverkning och leverans
• 1,5 miljarder dollar för forskning och utveckling av behandlingar
• 500 miljoner dollar för diagnostikutveckling
• 1 miljard dollar för tillverkning och leverans av behandlingar och diagnostik
• 750 miljoner dollar för lagring av vacciner och nödvändig skyddsutrustning (handskar, masker)

Medlemmar i the Global Preparedness Monitoring Board:

H.E. Gro Harlem Brundtland, Co-Chair, GPMB; Former Prime Minister, Norway, and Former Director- General, World Health Organization
Mr Elhadj As Sy, Co-Chair, GPMB, Chair, Kofi Anan Foundation Board, Former Secretary-General, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Dr Victor Dzau, President, The National Academy of Medicine, USA
Dr Chris Elias, President, Global Development Program, Bill & Melinda Gates Foundation, USA
Sir Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust, UK
Ms Henrietta Fore, Executive Director, UNICEF
Dr George F. Gao, Director-General, Chinese Center for Disease Control and Prevention, People’s Republic of China
H.E. Dr Diane Gashumba, Former Minister of Health, Republic of Rwanda
H.E. Sigrid Kaag, Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, The Netherlands
Professor Ilona Kickbusch, Chair of the International Advisory Board of the Global Health Centre, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland
H.E. Professor Veronika Skvortsova, Former Minister of Health, Russian Federation
Dr Jeanette Vega Morales, Chief Medical Innovation and Technology Officer, La Red de Salud UC-Christus, Chile
Professor K. VijayRaghavan, Principal Scientific Advisor to the Government of India

Mer info står att läsa här:
https://apps.who.int/gpmb/about.html

Märkligt att denna rapport skrivs i september 2019…

riskrapport

Här är de 7 viktigaste reglerna för varje regering att vidta:

1-resuser

 1. Regeringschefer måste förbinda sig och investera
  Regeringschefer i alla länder måste förbinda sig beredskapen genom att genomföra sina bindande skyldigheter enligt den internationella hälsoförordningen (IHR 2005). De måste prioritera och dedikera inhemska resurser och återkommande utgifter för beredskap som en intresse del av nationell och global säkerhet, universiellt hälsokontakt och de hållbara utvecklingsmålen (SDG).

2-3rad
2. Länder och regionala organisationer måste föregå med exempel

G7, G20 och G77 medlemsländer och regionala icke statliga organisationer måste följa deras politiska och finansieringsåtaganden för beredskapsplanen och samtycka till rutinmässigt övervaka framstegen under deras årliga möten.

3. Alla länder måste bygga upp ett starkt system

Regeringschefer måste upprätta en nationell koordinator på hög nivå tillsammans med myndigheter och politiska företrädare för att leda hela regeringen och hela samhällsutvecklingen, och rutinmässigt leda övergripande simuleringsexperiment för att upprätthålla och underhålla effektiv beredskap. De måste prioritera samhällsengagemang i alla beredskapsinsatser, upprätthålla förtroende och engagera flera intressenter (såsom lagstiftare, representanter för människor- och djurhälsa, säkerhets- och utrikessektorer, privata sektorn, lokala ledare, kvinnor och unga).

Detta luktar totalitarism!

4-5

4. Länder, donatorer och multilaterala institutioner måste bereda sig för det värsta

Snabbt spridande pandemi, pga dödligt luftvägspatogener oavsett om det är naturligt framväxande eller av misstag eller medvetet frisatt) ställer ytterligare krav på beredskap. Donatorer och multilaterala institutioner måste säkerställa adekvata investeringar i att utveckla innovativa vacciner och terapeutika, kapacitet för överspänningstillverkning, bredspektrala antivitaler och godkänna icke-farmaceutiska interventioner. Alla länder måste utveckla ett system för att omedelbart dela genom-sekvenser av enbart ny patogen för folkhälsoändamål tillsammans med medel för att dela begränsade medicinska motmått över länder.

5. Finansieringsinstitut måste koppla beredskap med planering av finansiell risk. För att mildra de allvarliga ekonomiska effekterna av en nationell eller regional epidemid och / eller en global pandemi måste Internatioonal Monetary Fund (IMF) och Världsbanken snarast förnya sina ansträngningar för att integrera beredskapen i ekonomisk risk och institutionella bedömningar, inklusive IM’fs nästa cykel i artikel IV-konsultationer med land och World Banks nästa systematiska landdiagnostik för International Developing Association’s (IDA) krediter och bidrag. Finansieringsuppfyllningar av IDA, Global Fund to Fight Aids. TB och Malaria (Global Fund) och GAVI bör omfatta …

gavi

Märkligt att IDA och World Bank har så lika logon…! Därför att den utgör en del av Världsbanken…

6

6. Finansierare för utvecklingsbistånd måste skapa incitament och öka finansieringen för beredskapen

Donatorer, internationella finansieringsinstitutioner, globala fonder och filantropier måste öka finansieringen för de fattigaste och mest sårbara länderna genom utvecklingshjälp för hälsa och större / tidigare tillgång till FN: s centrala nödsituationer att hitta finansieringen av längtan för sina nationella handlingsplaner för hälsosäkerhet som ett gemensamt ansvarsområde och ett globalt allmänt gott. Medlemsstaterna måste gå med på en ökning av WHO:s bidrag för finansierings- eller beredskaps- och svarsaktiviteter och måste hållbart finansiera WHO: s beredskapsfond för nödsituationer, inbegripet inrättandet av ett förnyelseprogram med hjälp av medel från den reviderade Word Bank Pandemic Emergency Financing Facility.

Och här ser man hur de har sammankopplat sig och samarbetar:

samarbete

John Hopkins skriver en rapport…

hopkins

Center for Health Security-rapporten utvärderar beredskapen för luftpåverkande patogen med hög effekt

18 september 2019

Johns Hopkins Center för hälsosäkerhet fick uppdraget av Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) för att få tillgång till beredskapstillståndet för en pandemi med hög effekt på luftvägarna – det vill säga patogener med potential för utbredd överföring och hög observerad dödlighet. Om en respiratorisk patogen med hög inverkan skulle uppstå, antingen naturligt eller som ett resultat av oavsiktligt avsiktligt släpp, skulle det troligtvis ha betydande ekonomiska, sociala och politiska skyddsåtgärder för folkhälsan.

Centrets rapport utvärderar beredskapen för luftvägspatogener med hög inverkan som har potential att orsaka pandemier, och centrets arbete har informerat GPMB under utarbetandet av sin årliga flaggskeppsrapport.

… som sedan anordnar…

event201

Event 201

John Hopkins Center for Health Security i samarbete med World Economic Forum och Bill and Melinda Gates Foundation var värd för Event 201, en hög nivå pandemiövning den 18 oktober, 2019, i New York, NY. Övningen illustrerade områden där offentligt / privat partnerskap kommer att vara nödvändigt under svaret till en allvarlig pandemi för att minska storskaliga ekonomiska och sociala konsekvenser.

Timothy Grant Evans deltog också…

evans

Här funderar de över hur de ska finansiera pandemin… och få en starkare global styrning

Tillsammans med GPMB, World Bank och WHO smider de planer…

gpmb2

Om Global Boarding Monitoring Board

Styrelsen samarbetar i maj 2018 av Världsbanksgruppen och Världshälsoorganisationen och bygger vidare på arbetet i Global Health Crisis Task Force and Panel, skapat av FN:s generalsekreterare i kölvattnet av Ebola-epidemin 2014-2016.

… men varför förnekar Bill Gates att detta tillfälle ägt rum?

bill-deny

Varför, den 12 april 2020 sade Bill Gates i en intervju till BBC: Nu är vi här. Vi simulerade inte detta, vi praktiserade inte, så både hälsa, politik och ekonomisk politik, vi befinner oss på okartlagt territorium”.

Detta stämmer ju inte eftersom Event 201 var mycket omfattande. Och det fokuserade sig verkligen på finansiering. Det var Coronavirus-prat överallt!

Kanske härför: För att inte avslöja dessa finansiärer…

finansiererna

event201-players

Kanske vi också ska ta oss en titt på vilka som finns i styrelsen för GPMB

gpmb-board

Samma människor återkommer i olika konstellationer…

Dr. Victor Dzau = US National Academy of Medicine (NAM), World Economic Forum, McGill University, GPMB,

Dr. Chris Elias = talesperson för Bill and Melinda Gates Foundation, GPMB, NAM,
Event 201

Dr. Jeremy Farrar = Welcome Trust, GPMB

George F. Gao = GPMB, Chinese Center for Diesease Control, Event 201
Henrietta Fore = GPMB, UNICEF 

och nu kommer BOOM!

Vem gömmer sig i den svarta rutan? Ja, Anthony Fauci
Vita husets Corona-specialist

fauci

Börjar ni se ett mönster i detta?

Det var han som var hjärnan bakom alla rapporter angående en förestående pandemi…Kategorier:Hälsa, Uncategorized, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , , ,

3 svar

 1. Bill Gates stiftelse mutade Der Spiegel med 2,5 milj $ –
  http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2443.html

  Tanzanias president drar ned byxorna på WHO
  … En av alla de som vaknat upp inför möjligheten att Covid-19 cirkusen är en enda stor braklögn heter John Magufuli och jobbar som president för det afrikanska landet Tanzania. För att ta reda på hur det egentligen står till med WHO och sanningen skickade John tre prover till WHO för att se om någon av dem var smittad av Covid-19. Enligt WHO var alla tre proverna det. John ringde då upp WHO berättade att vad han skickat var prover från en get, en papayafrukt och en fasan. WHO:s hade ingen bra förklaring och har nu sparkats ut ur Tanzania…
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/we-sent-them-samples-goat-papaya-pheasant-tanzanian-president-catches-who-epic-lie

  Gilla

 2. NIGERIA: BILL GATES OFFERED HOUSE OF REPS $10M BRIBE FOR SPEEDY PASSAGE OF COMPULSORY VACCINE BILL – CUPP ALLEGES
  https://www.blacklistednews.com/article/76990/nigeria-bill-gates-offered-house-of-reps-10m-bribe-for-speedy-passage-of-compulsory-vaccine-bill-.html

  Gilla

%d bloggare gillar detta: