R.I.P Federal Reserve!

Det har florerat olika rykten om att Federal Reserve fallit, likaså Vatikanen och London City (finanscentret). Hade ju även en länk om detta https://bakomkulisserna.biz/2020/04/14/varlden-ar-fri/. Sedan dess har mycket hänt och jag ska här försöka sammanfatta vad som hänt från mars månad och framåt

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vi börjar här: https://finance.yahoo.com/news/feds-cure-risks-being-worse-110052807.html

Feds botemedel riskerar att vara värre än sjukdomen

Jim Bianco

Bloomberg
Dagens ekonomiska debatt centrerar om hur botandet av en ekonomisk nedläggning är värre än virusets sjukdom. På liknande sätt måste vi fråga om botningen av Federal Reserve att komma så djupt in i företagsobligationer, värdepappersstödda värdepapper, affärspapper och börshandlade fonder är värre än sjukdomen som drabbar finansiella marknader. Det kan vara.

På bara de senaste veckorna har Fed sänkt räntorna med 150 punkter till nära noll och gått igenom hela krishandboken för 2008. Det var dock inte tillräckligt för att lugna marknaderna – så centralbanken tillkännagav också 1 biljon USD per dag i återköpsavtal och obegränsad kvantitativ lättnad, vilket inkluderar en svårförståelig 625 miljarder dollar i obligationsköp en vecka framöver. I denna takt kommer Fed att äga två tredjedelar av finansmarknaden på ett år.
Men det är alfabetssoppan med nya program som förtjänar särskilt övervägande, eftersom de kan ha djupa långsiktiga konsekvenser för Fed: s funktion och allokering av kapital på finansiella marknader. Specifikt är dessa

CPFF (Commercial Paper Funding Facility) – köpa kommersiellt papper från emittenten. PMCCF (Primary Market Corporate Credit Facility) – köper företagsobligationer från emittenten. TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility) – finansiering av backstop för värdepappersstödda värdepapper. SMCCF (Secondary Market Corporate Credit Facility) – köper företagsobligationer och obligationer ETF på sekundärmarknaden. MSBLP (Main Street Business Lending Program) – Detaljer kommer att komma, men det kommer att ge ut stödberättigade små och medelstora företag, vilket kompletterar ansträngningarna från Small Business Association.
För att uttrycka det otydligt får inte Fed göra något av detta. Centralbanken får endast köpa eller låna ut värdepapper som har statlig garanti. Detta inkluderar Treasury-värdepapper, säkerhetsskyddade byråer och den skuld som emitterats av Fannie Mae och Freddie Mac. Ett argument kan göras som också kan inkludera kommunala värdepapper, men ingenting i tvättlistan ovan.

Så hur kan de göra detta? Fed kommer att finansiera ett speciellt fordon (SPV) för varje akronym för att utföra dessa operationer. Treasury, som använder Exchange Stabilization Fund, kommer att göra en kapitalinvestering i varje SPV och vara i en ”första förlust” -position. Vad betyder det här? I huvudsak köper Treasury, inte Fed, alla dessa värdepapper och backstopp av lån; Fed agerar som bankir och tillhandahåller finansiering. Fed anlitade BlackRock Inc. för att köpa dessa värdepapper och hantera administrationen av SPV: er på uppdrag av ägaren, Treasury.

Med andra ord nationaliserar den federala regeringen stora streck av finansmarknaderna. Fed tillhandahåller pengar för att göra det. BlackRock kommer att göra affärer.

Detta system sammanfogar i huvudsak Fed och Treasury till en organisation. Så träffa din nya Fed-ordförande, Donald J. Trump.

År 2008 när något liknande gjordes var det i mindre skala. Eftersom få förstått det, gav Bush- och Obama-administrationerna total kontroll över dessa förkortningsprogram till dåvarande Fed-ordförande Ben Bernanke. Han lossade dem vid det första tillgängliga tillfället. Men nu, 12 år senare, har vi en mycket bättre förståelse för hur de fungerar. Och vi har en president som har gjort det mycket tydligt hur missnöjd han är att centralbanker inte har använt sin avsevärda makt för att tvinga Dow Jones Industrial Average minst 10.000 poäng högre, något han har klagat på många gånger innan pandemin träffade.

När Fed med rätta blev oroad över den nuvarande dysfunktionen på räntemarknaderna, ansåg de att de behövde agera. Detta var rätt tanke. Men för att få myndighet att stabilisera dessa ”privata” marknader, behövde centralbanker statskassan att gå med på att nationalisera (äga) dem så att de kunde tillhandahålla medel för att göra det.

I själva verket ger Fed Treasury tillgång till sin tryckpress. Detta innebär att administrationen extremt skulle vara fri att använda sin kontroll, inte Fed: s kontroll, av dessa SPV: er för att instruera Fed att skriva ut mer pengar så att de kan köpa värdepapper och dela ut lån i ett försök att öka finansmarknaderna högre går in i valet. Varför stanna där? Om Trump vinner omval kan han försöka använda dessa SPV för att få de 10 000 Dow Jones-poäng som han känner att Fed har förnekat alla.

Om dessa förkortningsprogram missbrukades som jag beskriver kan de verkligen tvinga marknader högre än värderingsoptioner. Men det skulle komma med ett stort pris. Investerare skulle berövas de nödvändiga marknadssignalerna som fritt handlade kapitalmarknader erbjuder för att bidra till en effektiv fördelning av kapital. Malinvestment skulle vara utbredd. Det kan också tvinga aktörer i den privata sektorn att lämna eftersom regeringens tunga hand gör verksamheten på ”kontrollerade” marknader oekonomisk. Detta har redan inträffat på den amerikanska federala fondmarknaden och på statsobligationsmarknaden i Japan.

Fed-ordföranden Jerome Powell måste verkligen trampa noga för att säkerställa att hans bot inte är värre än sjukdomen.

Den här kolumnen återspeglar inte nödvändigtvis Bloomberg LP och dess ägare.

Jim Bianco är ordförande och grundare av Bianco Research, en leverantör av datadriven insikt i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Han kan ha en andel i områdena han skriver om.


storm

Här varnar president Trump för den
kommande stormen som ska komma

Det händer, omstruktureringen aktiverad, [Fed] befinner sig nu i ekonomisk hårkors – avsnitt 2133a

27 mars 2020

Låt oss gå in på de ekonomiska nyheterna. Trump och Patrioterna har gått efter Centralbankerna sedan han tillträdde. Han började med att punktmarkera Federal Reserve. Han talade om för dem alla att de inte vet vad de håller på med. De vet inte hur de ska leda denna ekonomi. De är följare inte en ledare. Genom detta förfarande var Trump förmögen att göra någonting som normalt hade varit omöjligt. Nu ska vi följa detta.

Vad gör Fed nu. De tar på sig allt. Noll-skattesatser, full stimulans. Vad händer just nu? Just nu bevittnar vi en rekonstruktion. Trump har använt den här krisen till att försätta Fed i exakt det han behövde för att kunna rekonstruera det och föra över det till Treasury (motsv. Skatteverket hos oss). Vad mer har han gjort? Nu har han bett kongressen om att se efter tillförselkedjorna. Nu är de alla ombord och de börjar inse, att det de hade innan, var ingen bra idé. Han använde sig av tillfället för detta förfarande, för att visa på kongressens förehavanden för amerikanarna, ja för hela världen, varför det globala systemet med världscentralbanker inte är ett system som gynnar folket. Det bryter samman. Lyssna till vad Kevin McCarthy säger:

mccarthy

Jag hoppas att en sak som seriöst kommer att ses över av kongressen, är leveranskedjan. Något som presidenten har talat om under en längre tid, men som folket inte har insett. Såväl som vi försöker arbeta med att försöka få Personal protective equipment (PPE) till sjukhusen, kontrollerar Kina för mycket av våra förnödenhetskanaler. Kongressen har för stor kontroll över innehållet som gäller våra mediciner, för stor kontroll över våra sjukvårdsutrustningar, för mycket kontroll över våra kritiska mineraler.

Av det uttalandet kan du förstå att de gör nu förberedelser för att ändra på allt. Det gäller inte bara USA, det gäller även andra länder, de gör exakt detsamma. Trump förstod, att under den här tiden, medan detta pågick, skulle de bli mycket tufft. Ja, han signerade stimulanspaketet och som ni vet befinner vi oss under krigstillstånd. Den innehåller mycket, men det finns 5-10 sidor där det står att pengarna ska gå till företag, till folks löner och därmed basta. Jag tror att Trump använde sig av detta för att exponera de korrupta politikerna genom att hänvisa till Kongressen, för när vi befinner oss i ett krigstillstånd (undantagstillstånd) gällande MSM-media och alla andra, skulle de inte ha lagt in allt detta. Men kom ihåg, vi befinner oss i ett undantagstillstånd. Då kan Trump förfara på ett sätt som han anser vara bäst. Det kan gälla en mur genom en förordning, men om vi ser tillbaka på mars månad då han lät oss alla veta att vi kommer att hamna i en recession, han visste att han måste snabba på bubblan. Han kände till att Centralbankernas system blåser upp bubblor, de smäller av bubblor och vi måste komma in i en recession.

Han beslöt att ta fullständig kontroll över det hela. Han åstadkom en deflation av bubblan och nu kontrollerar han systemet. Han behöver inte ansvara för att hela systemet briserar då det råder fullständig kaos. Han har fråntagit det från dessa personer, från de dåliga killarna inom centralbankerna som har försökt ta ner det ekonomiska systemet. Vi vet, att de inte kommer att ge upp. Men Trump förstod, att under den här tiden kommer det att bli en mycket svår tid. Men känner du till spelplanen och vet vad som ska ske kan man förbereda sig för den. Han visste att måste utfärda stimulanspaketet. Han visste att han kunde använda sig av situationen för att hjälpa företagen och folket, så att de kan gå igenom den här tuffa tiden. Samtidigt kände han till att de kunde gå efter Centralbankerna. Tänk efter vad han har utfört under den här korta perioden.

powell

Om han inte hade haft det här tillfället, skulle det ha tagit honom mycket längre tid, men nu med detta tillfälle har han ökat på tempot i en takt som vi aldrig har sett maken till. Fed befinner sig där ute. De säger att de har mer maktmedel oberoende av vad det gäller och ”vi kommer att använda oss av den ammunitionen”. Men vi vet också, att den ammunitionen inte kommer att vara för evigt. Vi vet att det finns en viss tidpunkt som just nu håller på att rinna ut och den kommer inte att fungera. Trump nämnde detta. Han förstår detta, att om man fortsätter att trycka och trycka och trycka ut mer pengar och man ökar stimuleringen, kommer allt till ett slut. Fed kommer inte att kunna göra någonting. Det är därför som vi ser att något speciellt håller på att ske just nu.

treasure

Fed. kommer att finansiera ett specialfordon för att kunna upprätthålla vissa operationer. Treasury använder sig av Utbytestabiliseringsfonden. De kan göra en rättvis investering i vart och ett av dessa speciella fordon och vara i den första förlustpositionen, och vad betyder det? Treasury, alltså inte Fed, köper alla dessa säkerheter och backstoppar lånen. Fed fungerar då som en bankir och erbjuder finansiering. Fed hyrde in Black Rock för att köpa in dessa säkerheter och för att hantera administrationen av dessa Special Purpose Vehicle (SPV) *) på ägarens vägnar, Treasury.

*) Vad är ett specialfordon (SPV)?
Ett specialfordon, även kallad SPE (special purpose enhet), är ett dotterbolag skapat av ett moderbolag för att isolera finansiell risk. Dess juridiska status som ett separat företag gör sina skyldigheter säkra även om moderbolaget går i konkurs.

Vad betyder det här?

Den federala regeringen håller just nu på och nationaliserar stora strängar av den finansiella marknaden. Fed förser dem med pengar. Black Rock utför handeln. Det betyder att Fed kommer att sammansmälta med Treasury och bli en organisation. I detta nu, tar Trump över centralbanken, och alla dessa människor – de ”bad guys” – MSM-media, Deep state, de kan inte stoppa detta. Han använde sig av den här krisen till sin fördel. Och det här är bara det första steget. Kom ihåg, det gäller inte bara Fed. det gäller hela världscentralbankssystemet och Trump befinner sig just nu i den första fasen av att sammanföra Fed med Treasury och nationalisera det.

fed

Q berättade för oss om det. Det skedde redan den 19 april 2018. Uppbyggandet av Fed pågick. Idag känner vi till att det går i graven. Och jag tror verkligen att det är det första steget. Trump och Patrioterna har full kontroll.

fed2

Och vem kommer att bli den nya ordföranden för detta nya system? Det kommer att bli Trump. Samma post skriver också ”Det är inte ytterligare ett fyra årigt val”. Trump och Patriot har tagit det första steget till att göra sig av med centralbanksystemet. Idag är det bekräftat. Andra nationer måste nu ställa in sig i sitt eget centralbankssystem. Q gav oss en lista med alla dessa centralbanker och det här systemet måste tas ner. Men Trump behöver kontrollera det som sker här i USA. Vi kände till att den här dagen skulle komma.

The White House is said to be vetting Judy Shelton for a seat on ...

Nästa steg, är att ta kontrollen över pengarna. Ta oss tillbaka till detta, med Judy Schelton. Och när det en gång sammanfaller med Treasury kommer Judy Schelton, hon har nämnt det, att fungera som chef och återställa systemet. Vi är nu på väg in i en fullständigt motsatt riktning. Allt vi känner till angående hur systemet fungerar, är på väg att förändras och det har skett under en längre tid. Vi ser det nu i realtid. Vi kommer inte längre att leva med skulder. Vi kommer inte längre att befinna oss under centralbankssystemet och vi behöver inte längre kämpa på samma sätt som vi gör idag. Allt vi känner till, allt vi lärt oss, allt de berättar för oss – kommer att förändras. Kom ihåg det, när centralbankssystemet etablerades förändrades allt för folket. På 40-talet, på 70-talet, och år 2008 blev det värre och värre för folket. Valutan kommer inte längre att devalveras på det sätt som vi har sett. Det kommer inte längre att bli deflation, vilket i praktiken betyder att valutan minskar i köpkraft. Det kostar fler dollar att köpa samma föremål. Vi kommer inte att se det längre. Vi ska inte längre behöva leva på krediter och inte behöva jobba på det sätt som vi har gjort hittills, för att komma hem och ha tom plånbok. Det handlar om förändring.

Och Anon skrev något mycket intressant. ”Vi har precis tagit makten av centralbanksetablissmanget”. Det här är vad det hebreiska minuchin precis förstörde Fed., JP Morgan Chase, Goldman Sachs osv.

Donald Trump Cabinet: Who Is Treasury Nominee Steve Mnuchin? : The ...De startade precis marknadslikviditeten och den kontrolleras nu av Steve Mnuchin (bilden) och Treasure Department.

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/11/30/503791602/reports-trump-picks-steve-mnuchin-to-lead-treasury-department?t=1588338067556

Det betyder också att vi äger all efterfrågan på centralbankernas kreditförfrågningar i dessa 186 utländska länder. Gott folk, en maktkombination har precis tagits ner.

Valfångsten gick precis från att man frågat Rothschild om krediter till att man frågade Steve Mnuchin och Treasury för krediter.

PANG! VI HAR PRECIS SETT DET SKE!

Det handlar inte om några 4-års val, det här är ett nytt sätt att leva och det sker precis just nu.


Här ska jag fortsätta från Blessed to Teach och hoppar direkt in från ungefär 48:45

shot

Det här kommer att ge eko över hela världen!

Nu tar vi oss till 26 april 2020.

philadelphia

Visste du –

Historien om finansministeriet började i den amerikanska revolutionens oro när Continental Congress i Philadephia diskuterade den avgörande frågan om finansiering av ett självständighetskrig mot Storbritannien? Kongressen hade ingen makt att ta ut och samla in skatter, och det fanns inte heller någon konkret grund för att säkra medel från utländska investerare eller regeringar. Delegaterna löste ut papperspengarna i form av krediträkningar.

För att människor ska förstå, vi lade inte grunden för vår republik innan vi inrättade ett Treasury. Så innan Treasury inrättades bland kolonisterna som ett förspel till Revolutionen, var det en krigsförklaring. Att inrätta ett Treasury utanför monarkin var inom citat en ”krigsförklaring”.

gold

Dagens krigsförklaring heter GULD!

fed-pic

shelton

Shelton höjer ögonbrynen bland mainstreamekonomer för sina åsikter, som inkluderar att sänka Fed:s referensränta till noll och koppla dollarns värde till guldpriser. Hon är inte det första Trump-valet för Fed som förespråkar en återgång till guldstandarden, med hans två tidigare misslyckade Fed-val – Stephen Moore och Herman Cain – som också förespråkar för en återupplivning av politiken.

 

 

picking

När han väljer Schelton syftar Trump till att placera en anhängare i Federal Reserve, som han hävdar bromsar den ekonomiska tillväxten och deprimerar aktiemarknaden genom att hålla räntorna för höga. Fed håller för närvarande sin referensränta på mellan 2,25 och 2,5%, men Schelton har sagt att hon vill sänka räntorna ”så snabbt, så effektivt och så fort som möjligt”.

 

 

 

according

Enligt Trump ”Problemet med dem som väntar är emellertid att om och när jag vinner, kommer överenskommelsen som de får att bli mycket tuffare än vad vi förhandlar om nu … eller ingen överenskommelse alls. Vi har alla korten, våra tidigare ledare fick dem aldrig!

Sedan kom Mnuchin och talade med dem om ekonomin att i maj eller juni kommer vi att studsa tillbaka, så egentligen borde Powell ha kommit ut och sagt detta. Så nu gott gott folk, det som drar ner det hela.

soros-treasury

Här väntar sig Treasury att få in 6 triljoner. Från House of Saud ska komma 4 triljoner, från Rothschild 2 triljoner + Soros 1 triljoner dollar! Kom ihåg att George Soros donerade nästan 80 % av sin förmögenhet till välgörenhet…

back

Tänk er sedan när alla undanstoppade pengar på skatteparadis ska återbördas till respektive land. Här har ju Sverige också en hel del att hämta…

 Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: