Wallenbergstiftelse stäms på en miljon kronor

Publicerad: 2020-04-28
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/wallenbergstiftelse-stams-pa-en-miljon-kronor/?utm_source=anpdm.com&utm_medium=email&utm_content=link&utm_campaign=nyhetsbrev

En fotograf och författare stämmer Raoul Wallenberg Academy på skadestånd om drygt 800 000 kronor då hon anser att stiftelsen ska sluta använda hennes fotografier på sociala medier eftersom samarbetet är avslutat och att hon inte fått betalt.

Raoul Wallenberg Academy F Young Leaders Insamlingsstiftelse stäms på 800 000 kronor i ersättning och skadestånd för utnyttjande av verk. Ränta tillkommer från den 25 februari 2020. Dessutom krävs bolaget på en ersättning om 25 300 kronor per månad fram till stiftelsen slutar utnyttja de aktuella verken.

Kvinnan som stämmer Wallenberg-stiftelsen har arbetat tätt ihop med stiftelsen i en hyllad utställning på Fotografiska där överlevare från förintelsen porträtterats och intervjuats.

Kvinnan registrerade ett varumärke

Enligt ett konsultavtal skulle kvinnan erhålla 136 000 kronor exklusive moms från Wallenberg-stiftelsen. Konsultavtalet löpte från den 15 juni 2018 fram till och med den 20 oktober 2019 då fotoutställningen avslutades.

Kvinnan ansökte om varumärkesregistrering av utställningsnamnet under våren 2019 och beslut om registrering fattades under hösten 2019.

Event

Innan och under utställningen på Fotografiska arrangerade Wallenbergsstiftelsen event där bilderna visades upp dels för företag dels för skolor och dess elever.

Under slutet på utställningen på Fotografiska diskuterade kvinnan och Wallenbergsstiftelsen hur materialet skulle användas efter utställningen slut. Parterna kunde inte komma överens och den 24 oktober 2019 avslutade Wallenbergsstiftelsen ensidigt samarbetet, enligt stämningsansökan.

Den 10 februari 2020 skickade kvinnan en faktura till Wallenbergsstiftelsen avseende ersättning för utnyttjande av verk, skadestånd och ersättning för ombudskostnader. Fakturabeloppet var 1 300 895 kronor exklusive mervärdesskatt och förfallodag var den 25 februari 2020.

Bestred fakturan

Wallenbergsstiftelsen bestred fakturan och under mars 2020 försökte kvinnan utan framgång att nå en förlikning med stiftelsen framgår det av stämningsansökan.

Förutom ett yrkande på 800 000 kronor för ersättning och skadestånd yrkar även kvinnan att Wallenbergsstiftelsen ska betala 25 300 kronor per månad från den 1 april 2020 fram till att Wallenbergsstiftelsen slutat använda fotografierna på sociala medier såsom Facebook, Instagram och i appen.

Utnyttjande av fotografiska och litterära verk

”Porträttbilderna utgör fotografiska verk, som käranden har upphovsrätten till. Intervjuerna och citaten utgör litterära verk framställda i skrift och tal, som käranden har upphovsrätt till.  Svaranden har utnyttjat kärandens fotografiska och litterära verk i enlighet med avtalet mellan parterna, men utan att ersätta käranden. Därmed är svaranden skyldig att betala ersättning för utnyttjandet i enlighet med avtalet mellan parterna”, framgår det av stämningsansökan.

Vidare framgår det att Wallenbergsstiftelsen även har ”olovligt utnyttjat kärandens fotografiska och litterära verk. Svaranden är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet. Det olovliga utnyttjandet har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet och svaranden är därmed också skyldig att ersätta ideell skada”.

Skadestånd

Vid beräkningen av skadeståndet pekar kvinnans ombud Peter Dittmer, från Rättsakuten, på att all utnyttjande av verket efter den 20 oktober 2019 har skett olovligen. Det olovliga utnyttjandet består av att bilder funnits tillgängliga via Facebook, Instagram och appen.

”Med hänsyn till den känslomässiga koppling som käranden har till verken och personerna som intervjuats och fotograferats, med hänsyn till att intrånget pågått under fem månader samt med hänsyn till att käranden och hennes ombud upprepade gånger påtalat intrånget utan att det har upphört, så ska intrånget anses ha lett till lidande och annat förfång för käranden. Svaranden är därför skyldig att utge skadestånd för ideell skada”.

Stämningsansökan inkom till Stockholms tingsrätt den 17 april. I skrivande stund har ännu inget svaromål från Wallenbergsstiftelsen kommit in.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: