Kommunistiska Kinas FN-trupper står redo inför nationen Sveriges planerade kollaps

Annika G Ch

Svensk regim har inför detta undertecknat avtal med FN. Ett FN (som tillika med WHO fö) nu domineras av Kina och är att ses som en kommunistisk global organisation.

Genom extemhögt migrantinflöde skapas så en slags proxyarmé för att bryta ner nationen. Detta samtidigt som svenska regimen tömmer alla kassakistor på allt annat än på det som är uppbyggligt för nationen och för befolkningen.

Målet är makabert nog för att kollapsa nationen Sverige och dess samhällssystem.

Nu finns inte längre tid för att tro på tillfälligheter och slump.
I Sverige finns extremt strategiskt åtråvärda mineraler inte minst gigantiska depåer av Uran.

Det planerade byggandet kinesiska hamnen i Lysekil lades på is. Istället står nu kinesernas mega lyftkranar på plats i Nynäshamns nya storhamn.

En kinesisk ”Guldbro” är nu på plats i centrala Stockhom.

Kina storinvesterar i ny svensk stor vindkraftspark.

Svensk regim har upplåtit elkraftproduktion för slumppriser till gigantiska utländska globalistiska serverhallar för cloudstoring av data. Där ska alla uppgifter finnas om den svenska befolkningen på individnivå.

Från politiskt håll pratas positivt om framtida höghastighetståg.
Och då lär Kina träda in. Med byggande av hamnar och infrastruktur har man i princip köpt afrikanska nationer och dessas naturtillgångar och extremt strategiskt värdefulla tillgångar på jordmineraler.

Kina dominerar strategiskt kritiska vattenpassager i världshaven Suez och Panama. Siktet är givet på Sydkinesika sjön och Taiwan är i skottgluggen. Lockar gör även Öresundspassagen.

När Sverige övergått till att stå under FN-styre efter kollapsen enligt FN-avtalet Kigali Principles, se punkt 7. kommer så FN’s kinesiska väpnade trupper.

Om du inte förstått så samtliga partier i riksdagen har hållit tyst om vad som planerats för Sveriges framtid.

Med kineserna här i Sverige på den skandinaviska halvön är det klart upplagt för att landet blir geostragegisk härd.
Rysslands gasledning Northstream till Europeiska kontinenten är dragen på svenskt territorial vatten strax utanför Gotland.

Rysk Östersjö-flotta lokaliserad i Kaliningrad blir då instängt av kineskontrollerade Öresund.

Sverige har då gjorts till måltavla för Ryssland?!.

Perverterade sjuka svenska makthavare och politiker! De svek svensk befolknings förtroende för feta insättningar på konton.

De har sålt ut Sverige till att bli vår tids största konkfliktzon.

De har gjort Sverige till båda supermakterna USA’ och Rysslands fiende och istället valt att liera sig med kommunistiska totalitära Kina.

Stormakterna Ryssland och USA vet vad svensk regim gjort och gör.

Dags att börja vakna svensk- snart är Kinas Social Score System här helt i linje med med svensk regims målsättning på en ny samhällsordning FN’s Agenda21.
Målsättningen är att Sverige ska vara första nation ut som region och detta innan 2030, därav namnet Agenda 2030.

Källor på detta får du söka själv om du orkar och bryr dig. Annars en del här nedanför!

– Undertecknat av framtidsminister Kristina Persson Löfven regering 2016 – Kigali Principles-7.

För att undvika onödig försening i att skydda civila, genom att investera vår kontingent befälhavare med myndigheten att använda våld för att skydda civila i brådskande situationer utan behov av ytterligare samråd med kapital. ”-
”Den 12 och 13 maj deltog framtidsminister Kristina PerssonWorld Economic Forum on Africa i Kigali, Rwanda”.

REPORT_PoC_conference_Long-version.

”Kina tar ledningen i FN:s fredsbevarande arbete”, China Daily, 2019-09-26: ”… Sedan första försändelsen av fem militära observatörer till FN: s vapenkontrollorganisation 1990 har Kina bidragit med cirka 40 000 fredsbevarare till 24 FN-befäl fredsbevarande operationer och särskilda politiska uppdrag i Afrika, Mellanöstern, södra Europa, Sydostasien och Latinamerika.

Kina är också den näst största bidragsgivaren till FN: s fredsbevarande budget och står för 15,22 procent av cirka 7 miljarder dollar 2019, upp från 10,28 procent 2018. Kinas bedömningsgrad när det gäller bidrag till fredsbevarande är också högre än de andra permanenta Säkerhetsrådets medlemmar.

Men vissa västerländska länder tror att Kina har sänt de flesta av sina fredsbevarare till Afrika på grund av sina ekonomiska och säkerhetsintressen på kontinenten. Det är sant att mer än 80 procent av de kinesiska fredsbevararna är utplacerade i Afrika, och antalet kinesiska fredsbevarare på kontinenten är högre än i alla de 32 industriländerna tillsammans. ”

– (Svenska utrikesdepartementet), Publicerad 23 september 2019,
”På söndagen den 22 september presenterade minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson nya bidrag till Green Climate Fund (GCF), Adaptation Fund (AF) och Least Developed Countries Fund (LDCF). Bidraget till GCF uppgår till 8 SEK miljarder för perioden 2020–2023. Bidrag till AF och LDCF totalt
1 040 miljoner SEK för perioden 2019–2022, vilket uppgick till 520 miljoner SEK per fond.

Sverige-donation till FN-budgeten, Jan 2020-budgeten i (i US $): 25 416 338 (FN: utskottet för bidrag Bidrag mottagna för 2020 för FN:s ordinarie budget)

Bakgrund

Sverige är världens största givare per klimatfond. Den svenska offentliga klimatfinansieringen uppgick 2018 till 6,2 miljarder kronor, varav 4,3 miljarder kronor kanaliserades genom Sida. ”

– SIDAs budjet:

Biståndsbudgeten, Uppdaterad: 21 april 2020:

”Sveriges bistånd finansieras genom skatteinkomster. Under 2020 hanterar Sida 43,8 miljarder kronor, där 16,3 miljarder är pengar som vi hanterar betalningar och viss finansiell uppföljning för men som Regeringskansliet beslutat om och följer upp resultaten för. Den totala biståndsramen motsvarar 1 procent av Sveriges BNI.

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten, och därmed också om utgifterna för internationellt bistånd. Regeringen beslutar sedan om hur mycket pengar Sida får disponera.

Största delen av Sveriges bistånd finns under utgiftsområde nummer 7 i statsbudgeten: Internationellt bistånd. För 2020 uppgår utgiftsområdet till 46 miljarder kronor, varav Sida hanterar 43,8 miljarder kronor. Av detta belopp är 1,5 miljarder kronor kostnaden för Sidas förvaltning, inklusive på utlandsmyndigheterna (ambassader). Cirka 16,3 miljarder kronor är medel som Regeringskansliet beslutar och följer upp resultaten av, men där Sida hanterar betalningar och viss finansiell uppföljning.

Det finns också andra delar av statens budget som kan klassificeras som bistånd, under 2020 totalt 6,1 miljarder kronor. Det handlar bland annat om kostnader för mottagande av asylsökande i Sverige och svenskt bidrag till EU:s gemensamma bistånd.

Det betyder att den totala biståndsramen är 52,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 1 procent av den vid budgeteringstillfället beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2020.

Sida hanterar dessutom 68 miljoner kronor från utgiftsområdet Internationell samverkan.

I regleringsbrevet anger regeringen hur stor del av anslagen Sida får använda och villkoren för användningen. Regleringsbrevet omfattar i förekommande fall även mål, krav på återrapportering och särskilda uppdrag. Regleringsbrevet innehåller regeringens årliga ekonomiska styrning av Sida, som kompletterar den mer långsiktiga styrningen enligt Sidas instruktion.”

Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.”

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet.”

– Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO). Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som till exempel olika statliga verksamheter får.
Utgifter 2019. /// (–2023 per utgiftsområde (ur vårpropositionen för 2020) I miljarder kronor –

Utgiftsområde 2019¹ (utfall) /// (- (2020 (prognos) 2021 (beräknat) 2022 (beräknat) 2023 (beräknat)

1 Rikets styrelse 15,0 /// (-15,6 15,3 15,5 15,5
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 16,6 /// (-17,2 17,4 17,7 18,0
3 Skatt, tull och exekution 11,5 /// (-12,0 12,2 12,4 12,5
4 Rättsväsendet 49,4 /// ((-52,5 54,5 55,5 56,2
5 Internationell samverkan 2,3 ///( 2,1 2,0 2,0 2,0
6 Försvar och samhällets krisberedskap 60,6 /// (-63,4 70,7 76,8 77,8
7 Internationellt bistånd 44,2 /// ( 45,8 46,5 49,5 52,4
8 Migration 11,8 11,2 10,3 10,3 10,5
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 79,6 ///(88,2 82,7 79,8 78,4
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 97,9 /// (104,4 93,6 92,4 91,3
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34,5 /// (36,5 35,3 34,9 34,6
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 97,3 /// (101,8 103,2 105,9 107,9
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 13,4 /// (10,0 7,5 7,2 7,4
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 77,0 /// (91,7 89,2 89,4 83,9
15 Studiestöd 22,8 /// (25,4 26,7 27,2 27,0
16 Utbildning och universitetsforskning 78,5 /// (82,2 86,0 86,0 86,6
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 15,8 /// (17,0 15,7 15,7 15,4
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3,1 ///(3,9 4,6 4,3 4,3
19 Regional tillväxt 3,3 /// (3,5 3,7 3,5 3,1
20 Allmän miljö- och naturvård 9,4 /// (12,1 13,0 13,0 10,3
21 Energi 2,2 /// (3,4 2,5 2,5 2,4
22 Kommunikationer 58,6 /// (62,2 68,2 69,4 69,1
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 20,8 /// (20,4 18,1 16,5 14,9
24 Näringsliv 7,3 34,9 7,3 7,1 6,7
25 Allmänna bidrag till kommuner 120,1 ///(151,0 141,0 141,4 141,5
26 Statsskuldsräntor m.m. 22,2 /// (22,6 0,2 5,2 7,2
27 Avgiften till Europeiska unionen 37,7 /// (43,5 50,7 51,8 57,6

Minskning av anslagsbehållningar 0,0 0,0 -2,3 -1,3 -2,1
Summa utgiftsområden² 1 012,9 1 134,6 1 076,0 1 091,6 1 092,6
Riksgäldskontorets nettoutlåning -66,9 32,6 21,8 13,4 21,3
Kassamässig korrigering -2,4 0,3 0,3 0,3 0,3

https://www.bitchute.com/video/rUbrQgatv9vz/?fbclid=IwAR0aM_i_YYU7aYjxqt5y9f21VJyc6rCoMcIAfXM9or7eHiVsZgGbu83jfegKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , ,

5 svar

 1. Edoardo Polacco – känd italiensk advokat öppnar anmälan mot Italienska president Giuseppe Conte(som också är jurist) för den falska Pandemi aktioner och krav av Italiens regering avgång för kriminella handlingar mot konstitution och folkrätt
  https://m.facebook.com/edoardo.polacco/videos/10221561559578764/?__tn__=%2As-R

  Gilla

 2. ALEX JONES: INFOWARS – HOW TO SURVIVE BEING BANNED ON SOCIAL MEDIA & OUR NEW COVID-19 WORLD REALITY

  – Brian Rose med kanalen London Real och Alex Jones med Infowars diskuterar de oberoende kanalernas framtid. Jones inleder med att deklarera vilken värld han vill ha, en värld fri från rasism som har frihet och framgång i centrum. Han menar att en sittande centralstyrande maktelit representerar mörk makt som aldrig får vinna striden mot människan. Brian Rose verkar ha en liknande dröm om världen.
  Brian Rose säger att Infowars, en kanal som startade 1999, drar 10 miljoner tittare per månad och därmed har fler tittare än The Economist eller Newsweek. 2018 stängdes Infowars, vid det laget med totalt över 5 miljarder visningar, från Facebook, YouTube, Twitter och en mycket lång rad av andra sociala kanaler.
  https://www.vaken.se/autentiska-roster-som-blir-populara-tas-ner-fran-webben-av-makten/

  Gilla

 3. WHO och Kina spelade detta skådespel samman med ”DEEP STATE” -Bill Gates –
  – Kina under detta skådespel eliminerade/mördade all motstånd och alla individer/grupper som var registrerade med oliktänkande – de mördades med olika medel som virus som 5G vapen som andra vapen.
  – i Kinas intresse skapa kollaps i Europa och med detta köpa sig och överta alla livsviktiga strukturer – förberedda total invasion och förslavning –
  – WHO är kriminell organisation som bekostas av Bill Gates och despot regim Kina…
  – EU korrupta ledning organisation av överbetalda fördummade muppar är köpt av Deep State och Kinas agenter

  – Ut ur EU och ut ur WHO omedelbart!!!!!

  Gilla

  • korrupta köpta av fienden FN måste läggas ned och man måste sluta finansiera dessa fientliga för civilisationen organisationer

   Gilla

%d bloggare gillar detta: