Beslutet: Nu ska Granskningsnämnden granskas

Publicerad: 2020-04-28
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/beslutet-nu-ska-granskningsnamnden-granskas/

Granskningsnämnden för radio och tv skrev av över hälften av anmälningarna som kom in mot olika program.
Endast 3 procent ledde till fällningar. Nu granskar Riksrevisionen Granskningsnämnden.

Anmälningarna mot olika program har ökat under senare år. Under fjolåret skrev dock mer än hälften av anmälningarna av och endast 3 procent ledde till fällningar. Riksrevisionen granskar nu om arbetet vid Granskningsnämnden för radio och tv är ändamålsenligt, effektivt och leder till rättelser hos programföretagen.

Anslag till Public service-företag

Public service-företagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion är skattefinansierade sedan januari 2019. Under 2019 tilldelades SVT fem miljarder kronor, SR drygt tre miljarder och UR en halv miljard kronor.

Granskningsnämnden för radio och tv (vid Myndigheten för press, radio och tv) har i uppdrag att granska om public service-företagen följer villkoren i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut som regeringen fattat utifrån radio- och tv-lagen.

3 procent fälldes

Under 2019 inkom anmälningar mot drygt 1 900 radio- och tv-program. I 55 procent av fallen avskrevs anmälan utan prövning, i 33 procent av fallen friades programföretagen och i 9 procent kunde ärendet inte prövas – till exempel för att anmälan riktades mot ett utländskt programbolag. I knappt 3 procent fälldes programföretagen.

Riksrevisionens granskning ska svara på om nämndens granskning av public service fungerar i enlighet med riksdagens intentioner. I det ingår att undersöka om arbetet är effektivt och ändamålsenligt, och om nämndens rekommendationer och beslut leder till åtgärder och rättelser hos programföretagen.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: