Om virus roll för arternas utveckling. SwebbTV Vetenskap med docent Ralf Sundberg – Går det att lita på WHO?

I detta vetenskapsprogram informerar docent Ralf Sundberg om vetenskapliga landvinningar gällande att virus har varit inblandade i avgörande förändringar i vårt DNA. Ralf är kirurg och har forskat i Sverige och USA. Vi börjar med en kort summering av läget kring Coronapandemin. Ralf förklarar att nya studier visar att dödligheten är i samma nivå som de återkommande säsongsinfluensorna, dvs ca 0,1 %. Detta baseras bl.a. på en studie med John Ioannidis och andra som visar att totala antalet smittade i Santa Clara County i USA är 50-85 gånger fler än antalet bekräftade fall, vilket kraftigt påverkar dödlighetssiffran.

Ralf sätter frågetecken för WHO och om vi kan lita på WHO som har nära kopplingar till läkemedelsindustrin och bolag som säljer tester och vaccin. Eventuellt är vår folkhälsomyndighets avvaktande hållning till WHO ett resultat av den vilseledande information som kom i samband med svininfluensan, vilket kostade Sverige stora belopp.

Ralf har i tidigare program i Swebbtv informerat om att stora doser C-vitamin och D-vitamin är viktigt för immunförsvaret. Han har även informerat om riskerna med användande av kolesterolsänkande mediciner, statiner, eftersom kolesterol har en avgörande betydelse för immunförsvaret och för lungornas funktion.

Därefter förklarar Ralf att han har studerat Charles Darwins utvecklingslära som utgår från att en avkommas alla egenskaper kommer från föräldrarna förutom de förändringar som uppstår genom slumpmässiga mutationer. Problemet med denna teori är att det skulle kräva mycket längre tid än jordens ålder för att få fram de arter som har utvecklats. Det måste finnas andra mekanismer som förklarar att det går fortare.

Ralf Sundberg menar att en orsak till att det gått fortare är att arvsmassa även överförs mellan levande individer så att säga från sidan. Det är numer känt att bakterier och virus kan transportera in arvsmassa i våra gener. Ralf nämner kvinnans livmoder ett exempel på detta. Där finns det rester av virus som under graviditeten försvagar bortstötningsmekanismerna vilket gör det möjligt för livmodern att behålla foster och moderkaka mm. Detta var enligt Ralf en förutsättning för att däggdjur skulle uppstå. Ett annat exempel på liknande virus är HIV som också dämpar immunförsvaret.

Ralf förklarar att virus fungerar som en transportmekanism som kan lyfta in genetiskt material i vår arvsmassa. Detta blir en mycket mer effektiv förändring av arvsmassan jämfört med slumpmässiga förändringar av arvsmassans byggstenar som i normalt ger allvarliga skador och förkortar livet i de fall avkomman överlever.

Utbyte av genmaterial mellan levande organismer men också integrering av levande organismer är fundamentala principer för arternas utveckling. Även utbyte mellan växter och bakterier och mer högstående organismer är möjlig. De flesta celler i kroppen finns i mag-tarmkanalen i form av bakterier, svampar och andra mikroorganismer. Dessa kommunicerar med kroppen och kan framkalla sjukdomar såsom schizofreni. Även fetma kan bero på olämpliga mikroorganismer i tarmarna. Därför har man utvecklat en princip för utbyte av tarmflora vilket görs genom att föra in avföring från en frisk person.

Vi går vidare och kommer in på ytterligare en viktig funktion som handlar om att gener har funktioner för aktivering eller avstängning. Som exempel nämner Ralf en djungelfågel som är aggressiv och på sin vakt medan värphönan, som är en genetisk släkting, har motsvarande gener avstängda eftersom de lever så skyddat. Ett annat exempel är barn till mödrar som led av svält under barnets fosterstadium att barnen senare under livet drabbades av fetma. Även döttrarnas barn som var ägg under svältperioden utvecklade fetma och detta skulle bero på att vissa gener var aktiverade eller avslagna.

Ralf får frågan om ett virus såsom Corona skulle kunna ge bestående förändringar hos de som smittats. Ralf tror att det i princip är möjligt men tror inte att Corona är planterad. Vi kommer in på toxoplasma är en intressant parasit som när den infekterar en mus gör att musen blir totalt orädd. Om den då äts upp av en katt kommer parasiten ut med kattens avföring och kan sedan smitta andra möss varpå smittan går vidare och upprepar processen.Kategorier:Hälsa, Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik, Video

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: