Vilka hotar Sverige? Kan vi lita på SÄPO:s bedömningar?

SÄPO kom med sin Årsbok igår. Jag hörde SÄPO-chefen intervjuas i Sveriges Radios Nyhetsprogram. Han sa att yttrandefriheten och Sveriges oberoende påverkas negativt av främmande makt. Menade han att pressen blivit så inriktad på att okritiskt återge USA:s version i viktiga utrikespolitiska frågor? USA:s framgångsrika påverkan på Sverige att inte stödja FN:s kärnvapenkonvention kanske?

Nej inte.

SÄPO-chefen uppgav inför den okritiske intervjuaren att det är Ryssland, Kina och Iran som är faran. Jag läser en del av vad som publiceras från dessa länder, men inte lika myckt som publiceras från USA, och alls inte lika mycket som jag läser svenska etablerade media.

Har jag missat något? Är jag hjärntvättad? Någon annan hjärntvättad? Beslöt mig att läsa även i denna Årsbok, som jag gjort med tidigare utgåvor. Se om jag denna gång fann några fakta som motiverade bedömning, vilket jag misslyckats med i tidigare utgåvor.


Hann inte börja innan en läsare tipsade mig om en ledare i “oberoende socialdemokratiska” Aftonbladet.
Aftonbladet ledare: I kris vill de splittra oss Högerextrema, Kina och Ryssland går hand-i-hand

“Ledaren” är en rapport som bara upprepar SÄPO-chefens påståenden “När SÄPO presenterade sin årsrapport var man tydlig: Ryssland och Kina är ”våra motståndare” och utgör det största hotet mot den svenska demokratin just nu. Länderna har länge arbetat aktivt för att både spionera på Sverige och underminera landet såväl inifrån som i rollen som internationell aktör. Nu utnyttjar de också coronakrisen och desinformation riktad mot Sverige och den svenska hanteringen av smittan sprids i våldsam takt.

Vill försvaga demokratin
Kina har de senaste åren kraftigt höjt sitt tonläge mot svenska politiker och journalister – i vissa lägen till rena hotelser – och anklagade Sverige nyligen för att totalt missköta coronahanteringen. Ryssland vill å sin sida försvaga den svenska demokratin för att så splittring i EU, som man anser vara ett hot mot rysk ekonomi och ryska intressen generellt.

SÄPO varnar också för det ökande hotet från högerextrema miljöer.”

(Det sist nämnda finns flera belägg för och diskuteras inte här nu).


Kommentarer

Ja, Sverige har fått kritik för sin hantering av Coronasmittan för ett par veckor sedan. Desto frekventare har kritiken dock varit från främst europeiska grannländer. Och från svenska forskare i dels artiklar i etablerad press och dels i ett upprop som jag skrivit på, liksom 2 000 andra forskare och återgivit..

Och kritiken från eruopeiska länder och forskarna är i linje med den tidigare kritiken från Kina, om ej lika hård.

Representativa utdrag ur SÄPO:s Årsbok

● Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats. Utvecklingen i omvärlden präglas av en tilltagande kraftmätning mellan stormakter där internationella normer och samarbeten försvagas. Oförutsägbarheten har ökat och främmande makt agerar allt oftare medvetet under tröskeln för väpnad konflikt.

● Cyberhotet riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Den genomgripande digitaliseringen, att fler enheter kopplas upp mot internet samt fortsatt stora brister i it-säkerheten innebär att riskerna för störningar i samhällsviktiga verksamheter ökar. Även cyberangrepp som riktas mot mål i andra länder kan få allvarliga följdverkningar i Sverige.

● Främmande makt bedriver öppen och dold påverkan mot Sverige. Under det senaste året har det, vid sidan av det ryska underrättelsehotet, blivit särskilt tydligt att Kina öppet försöker påverka grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige. Påverkan bedrivs på såväl nationell som regional och lokal nivå.

* »De ständigt pågående aktiviteterna och angreppen från främmande makt begränsar sakta men säkert Sveriges handlingsfrihet.«
* Demokratin hotas från flera håll.
* Även om det i dag inte finns något land med tydlig avsikt att inleda krig mot Sverige finns det flera som ständigt försöker försvaga Sveriges handlingskraft. “

  • Inga egentliga belägg för detta presenteras i Årsboken, bara allmänna påståenden. Visst, SÄPO ska vara försiktiga med källor och uppgifter. Men det bortser från de tydliga exemplen son finns på påverkan från annan främmande makt USA.

Jag håller med SÄPO om att “Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats.” Genom att Sveriges mycket nära samarbete med USA, världsledande i folkrättsvidriga krig, stöd till diktaturer, olagliga sanktioner mot andra länder samt olaglig inblandning i andra länders val. Washington Post.

(David Swansson. 20 Dictotators currentluy supported by the US.)

Inget i SÄPO:s Årsbok om det direkt hotet mot svensk försvars- och utrikespolitik som Värdlandsavtalet innebär, liksom regeringens Lundin-utredning som föreslår att Sverige inte ska skriva under FN:s kärnvapenkonvention.

Sverige slöt med NATO år 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Samt hemliga försarsavtal med USA och Storbritannien. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga.

Och USA har lämnat INF-avtalet trots protester särskilt från Ryssland. Detta ökar risken för kärnvapenkrig i Europa – liksom att USA i sin nya kärnvapenstrategi lämnar möjligheten öppen för förstahandsanfall med kärnvapen. I sin nya kärnvapenstrategi har USA delegerat ned beslutsmöjligheterna att stätta in kärnvapen till lägre placerade militärer.

I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige igenom en FN:s konvention om kärnvapenförbud. Till skillnad från ickespridningsavtalet – som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att andra länder ska avstå från att skaffa dem – så föreskriver FN:s konvention om kärnvapenförbud ett totalförbud. För att konventionen ska träda i kraft krävs dock att minst 50 stater ratificerar den. Sverige har efter påtryckningar fortfarande underlåtit att göra detta.

Defense Secretary Jim Mattis stands with Sweden’s Minister for Defence Peter Hultqvist before a meeting at the Pentagon in Washington, D.C., May 18, 2017. (DOD photo by U.S. Army Sgt. Amber I. Smith)

Via olika medier bedriver USA en kraftfull desinformation av Ryssland, och alltmer av Kina. Stora medier, som Facebook och Youtube, inför olika censurverktyg, och rapporterar fortlöpande till NSA, USA:s stora spioncentral. Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet och Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.

SÄPO missar det stora hotet från USA, som i sin internationella politik är den stat som helt leder då det gäller folkrättsvidriga krig i brott mot FN-stadga och demokrati. USA:s stöd till terrorism är också mycket väl belagt.

Starka bevis för att USA stödjer ISIS sedan åratal?

Demokratifrågan:

SÄPO skrev “Demokratin hotas från flera håll.” Ja, verkligen. Inte minst av ledande svenska politiker.

Några exempel:

1. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg.
2. En majoritet i alla partier var våren 2016 emot värdlandsavtal med Nato enligt opinionsundersökning. Snart beslöt regeringen emd stöd av nästa alla riskdagspartier att ändå ingå avtalet.
3. En majoritet på över 80 % var för att Sverige skulle stödja FN:s kärnvapenkonvention 2017. Regeringen beslöt tvärtempot efter en osaklig utredning.
4. Januariavtalet innebar att främst S bedriver en helt annan politik som man gick till val på i vissa viktiga frågor.
5. Sverige förklarade snabbt stöd för den USA-stödde självutnämnde Guadio i Venezuelam i stället för den 8 månader tidigare valde Maduro, i bra val enligt valobservatörer.
6. Sverige stödde statskuppen i februari 2014 i Ukraina mot folkvald president, i bra val enligt OSSE. Därefter stödjer Sverige Ukraina med ökad tolernas för fascister, i ett land som nu rest flera statyer över nazister.
7. Regering och flertalet riksdagspartier förespeglar medborgarna att Sverige är alliansfrihet. Men värdlandsavtalet, hemliga försvarsöverenskommelser med USA och Storbritannien, stora Nato-övningar i Sverige visar att detta inte är fallet.

Får SÄPO kritiseras? Det tycker inte alla. “TV4:s politiske expertkommentator Marcus Oscarsson har infört ett förbud mot att kritisera Säkerhetspolisen (Säpo) på sitt Facebookkonto. Han kallar oliktänkande för ryska och kinesiska element som vill splittra och skada Sverige. Sedan slår han fast han gör detta för att rädda demokratin.” här.

Demokratin är sedan tidigare alltmer försvagad i Sverige. Varför inte ta itu med detta i stället för att påstå att demoniserade Ryssland och Kina har någon större möjlighet att påverka.

Det är hög tid att Sverige blir mer demokratiskt!

Det är viktigt att kritiskt granska även SÄPO!


Relaterat

Missar inte SÄPO det stora hotet mot Sverige?
Är kärnvapennedrustning nödvändig?
Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.
USA lämnar INF sedan väst-länder motsatt sig i FN att INF-avtalet behålls – ökad risk för kärnvapenkrig.

Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?
Efter SÄPO:s rapport – Läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today!

Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
Hur USA ska censurera internet
USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
Ökad censur i USA

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

1 svar

  1. David Icke on Being Banned & Censored

    Gilla

%d bloggare gillar detta: