Vad vet du om influensa?

Dessa uppgifter fick jag från en källa som vill vara anonym. Med tanke på rådande Corona-virusinfluensa kan det kanske vara på sin plats att ta sig en djupdykning i frågan.
Detta är ett utdrag ur en kommande video som jag hoppas kunna lägga in här senare när textningen är klar. Det spelar ingen roll, om här diskuteras svininfluensa, för de är ett och desamma, virus.

Hans U. P. Tolzin im Interview über die drohende Impfpflicht

 

VAD ÄR INFLUENSA?

Vi har fått en ny information, om följder av vaccinationer.

Även om det nu inte handlar om denna sort av giftigt innehåll, som man skulle kunna angripa i samband med amalgam etc. Vi går ett steg längre.

Jag tror att vi träder in i vaccineringsproblematiken. På flygblad har vi angett:
”Skapare av Epidemier”.

Är dagens epidemier påhittade?

Är vaccinationer realistiska eller inte?

Detta diskuteras hela tiden.

Jag tittade på den Spanska sjukan, jag informerade mig om den.

Spanska sjukan har år 1918, det som var intressant är faktum, att under den spanska sjukan och utan undantag dog de soldater och civila som vaccinerade sig innan.

De ovaccinerade överlevde. Detta är ett faktum, sådan är verklighet. Detta behöver man knappast att diskutera mera.

Alltså, de flesta ovaccinerade denna influensa överlevde. När en epidemi förr i tiden uppstod, så har den på en natt dödat hela nationer.

Nu frågar vi oss; är det möjligt, att den vanliga tillvägagångsätt av en epidemi förändrades?

Att epidemin först måste fråga om lov hos läkemedelsbolag?

Jag ber Hans Tolzin vår föredragshållare, att han kommer upp och ger oss dessa viktiga svar. Tack!

Jag har förberett mig lite och på dagens föredrag vill jag koncentrera mig på svininfluensa. Svininfluensa är ett skolexempel på hur det går till vid ALLA pandemier och ALLA epidemier.

Vid svininfluensan har vi fördelen att all information finns tillgänglig på webbsidan SZO (WHO) och på hemsidan CDC – USAs myndighet för epidemier https://www.cdc.gov/

Allt jag säger kan ni verifiera utan någon större ansträngning. Det räcker med en timme och lite kunskap i engelska och ni kan verifiera allt jag säger.

Jag har inte heller gjort så mycket mer, utom att utvärdera existerande och offentligt tillgängliga källor.

Mitt tema – Svininfluensas verkliga bakgrund.

Vem av er är rädd för svininfluensa?

Var uppriktig! Räck upp handen.

Vem är rädd för svininfluensa? En, två, tre…

Vem är rädd (inte av svininfluensa) men av påtvingad vaccinering?

En, två, tre… Alla! Ca 600 åhörare!

Till detta kommer jag att tillföra idag något nytt!

Vad handlar det om hos svininfluensa respektive influensa?
Det handlar om att andningsvägar blir sjuka.
Inflammation av andningsvägar kan ha olika orsaker.

Inflammation av andningsvägar kan ha t.ex. psykosomatiska orsaker.

Om detta kan man läsa massor av litteratur: Louise Hay, Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke, Dr. Hamer…

Där hittar ni information om vilka kan psykiska orsaker som förorsakar inflammation av andningsvägar vara.

För det andra:

Det existerar möjligheter av förgiftning. Om detta har vi hört om i morse. Många förgiftningssymptom börjar med influensasymptom.

Den tredje stora gruppen är infektioner. Inte minst ur skolmedicinens synvinkel.

Virus och bakterier.

Som den fjärde viktiga orsaken vill jag nämna en allmän försvagning av hälsan utan hänsyn till orsaken. Denna allmänna hälsoförsvagning spelar säkerligen sin roll även hos de andra orsakerna. Detta betyder att man måste ta hänsyn till den allmänna hälsoförsvagningen.

Alla dessa skild möjliga orsaker kräver i princip en mycket noggrann anamnes (patientens sjukdomshistoria)

En roll som också spelar in är  fattigdomsfaktor. Den så kallad svininfluensa började tydligen i Mexiko.

Mexiko är tröskelland.

Det existerar otaliga citat, dessa har jag suddat bort från dagens föredrag så att jag kan hålla tiden.

Det är ett faktum att människor som hungrar och saknar tak över huvud, människor som saknar rent vatten, att dessa människor blir lättare sjuka i infektioner.

Här kan man dra en parallell mellan influensasymptom och polio, alltså barnförlamning och pesticider.

Vissa av Er kanske vet att polio består av två faser. Barnförlamning börjar i regel med influensasymptom.

I den andra fasen om den inträffar; kommer förlamningssymptom.

Den självlärda (autodidakt) amerikanen Jim West har i en noggrann studie upptäckt ett märkligt sammanhang mellan pesticider och polio och därmed även influensasymptom.

Detta tema skulle behöva ett separat föredrag.

Den som är intresserade kan ta mera reda på i dessa två utgåvor från min tidskrift impf-report.

Den samma Jim West upptäckte även nästa sammanhang: Mellan luftföroreningar och influensasymptom.

T.ex. kolmonoxid kan förorsaka symptom, som är omöjliga att skilja från influensasymptom.

Han har noggrant undersökt svininfluensafall i USA och kom fram till att t.ex. St. Francis Preparatory School i NY att i denna skola med svininfluensa fall, eller allmänt sagt; fall med inflammerade andningsvägar – att denna skola ligger i omedelbar närhet till trafikknutpunkt med förorenad luft över genomsnittet.

Detaljer kan ni se på hans hemsida.

Vad gör skolmedicinen nu?

Den realexisterande medicinen från detta sjukdomsspektrum?

Skolmedicinen tittar enbart på infektioner som genom ett tunnelrör.

Alternativa och oangenäma orsaker därför att alla orsaker som självaste människa har förorsakat är av någon anledning oangenäma dessa är mer eller mindre systematiskt ignorerade.

Vid ett besök hos läkare säger hans första misstanke. Denna misstanke är beroende av vilken diagnos som är precis nu på modet.

Och just nu är det svininfluensa. (översättarens anm. År 2020 Corona)

Detta betyder, att om ni har t.ex. en granne som har precis kommit från en Mexikosemester kommer läkaren att uttala denna misstanke när han skickar provet till laboratoriet. De kommer att testa detta, för att tester är redan tillgängliga med vilka man kan bevisa svininfluensa.

När denna misstanke, genom laboratorietestet, bekräftas brukar man i regel inte undersöka några andra differentiella diagnoser.

Med differential diagnos menas; undersökning av andra möjliga orsaker!

Dessa orsaker spelar också sin roll i sammanhanget. T.ex. föregående sjukdomsbild eller livsvillkor.

Här måste man ställa sig en fråga, att till vilken grad är läkarens syn på världen relaterad med realitet, VÅR REALITET.

Därför att enligt mina undersökningar vad beträffar infektioner ägnar vi åt dessa i många år och de tio sista mycket intensivt.

Enligt mina undersökningar är orsak till sjukdom bara i sällsynta fall monokausal. (ett orsakssamband; ett kausalsammanhang)

I regel är de flera; två, tre eller flera faktorer som verkar tillsammans när någon blir sjuk.

Som terapi känner skolmedicinen enbart till att undertrycka grundorsaken till sjukdomen vilket i själva verket förgiftar kroppen.

Dessa produkter känner vi, t.ex. Tamiflu är den mest kända, kan själv med sina biverkningar framkalla influensasymptom….Kategorier:Hälsa, Uncategorized

Etiketter:, ,

6 svar

 1. This Is Strange: Total US Deaths in March 2020 are Actually Down 15% from Average of Prior Four Years http://www.yourdestinationnow.com/2020/04/this-is-strange-total-us-deaths-in.html

  https://www.globalresearch.ca/more-people-died-of-suicide-last-week-in-tennessee-than-covid-19/5709093

  ”Coronavirus vaccine patent US10130701B2” :
  (Covid -19 … cov=cow = boskap/Gojim … id-=boskap märkning —- psykopater tror att de är Gudar / de skrattar åt befolkning i sitt sataniska avsky till all levande omkring … de tappade totalt mental hälsan….)
  https://patents.google.com/patent/US10130701B2/en

  Ansökan för PATENT (när dödligt virus redan skapad)- 2014-07-23
  Priority to GB1413020.7
  2015-07-23
  Application filed by PIRBRIGHT INSTITUTE
  2017-08-03
  Publication of US20170216427A1
  2018-11-20
  Publication of US10130701B2
  2018-11-20
  Application granted
  2020-04-09
  Application status is Active
  2035-07-23
  Anticipated expiration (gäller till)

  (observera sidans design, som avslöjande av vilken folkslag den institut skapad – det finns mycket omfattande studier som bevisar att just denna folkslag har ärftliga psykiska störningar som genererar i psykopati och degenerering…)

  ”NYC coronavirus death toll should include those dying at home without diagnosis: de Blasio http://www.webnewsys.com/2020/04/nyc-coronavirus-death-toll-should.html
  http://www.mr-mehra.com/2020/04/nyc-hospitals-are-allowing-coronavirus.html

  Globala medier fortsätter att upprätthålla den globala ”Pandemi” cirkusen / handlings-teater
  (…bevisligen man borde göra något åt hela den ”arrangemanget” och de som är skyldiga till det)

  Gilla

 2. sanning: – Detta bluff ”Pandemi” skapades för att tvinga till
  1- tvångsvaccinering med gifter och förberedning av kriminell mord av befolkning enligt psykopaternas plan
  2- för att krossa ländernas ekonomi och genom detta åstadkomma fascist diktatur NWO massförslavning
  3- tvinga omänskliga lagar och globala koncentrations läger med tvångsarbete
  4- Al- styrning med 5G mikrobiologiska vapen system samt genom detta lätt eliminering av vem som helst
  5- vidare degradering av mänskligheten till primitiv djurisk tillstånd, avlivning av sista stadium av degraderade

  – Detta av Psykopater planerade ”framtid” eller system – skulle bli slut på både civilization och mänskligheten –

  Slutsatsen: – de som blivit enorm rika på generationer av kriminell verksamhet och erövrade makten degraderades själva, blivit narcissistiska psykopater och tappade kontakt med verkligheten ….

  Gilla

 3. Intressant video om 20£ sedel och annonsering av 5G och corona:

  Gilla

%d bloggare gillar detta: