Beredskapsplaner, beredskapslager, skyddsutrustning etc.

2020-04-06
Olle Ljungbeck

Det börjar nu komma kritik mot att företag saknar skyddsutrustning bl a . Denna kritik kan vara såväl riktig som oriktig. Man måste emellertid hålla i minnet att företagen i första hand måste gardera sig med sådan skyddsutrustning som är nödvändig för den verksamhet de bedriver ifall något skulle gå fel och endast i undantagsfall sådant som kommer utifrån och drabbar företaget.

För regeringen är det annorlunda. Regeringen skall i sina beredskapsplaner (som katastrofalt nog saknas i dag) spela med möjliga händelser och katastrofer och måste då lagerhålla utrustning som kan behövas för sådant som krävs vid svåra epidemier t ex som i dag Coronan. Men måste också kalkylera med krig och naturkatastrofer, epidemier etc.

Här ser vi att regeringen har totalt ignorerat sådana beredskapsplaner och därför inte har något lager av i dag nödvändig och självklar utrustning för att möta t ex Coronan. Självklart är detta synnerligen allvarligt och måste leda till konsekvenser för regeringen. Den har inte på något sätt levt upp till grundlagens krav på beredskap för oförutsedda händelser. Regeringens totala brist på beredskapsplaner och där med följande beredskapslager är så fruktansvärd att ansvar måste utkrävas.Eftersom regeringens skyldighet är tydligt angiven i t ex grundlagen finns inga förmildrande omständigheter utan den måste med Stefan Löfven i spetsen  ställas till ansvar.

Ett prövande av hans och regeringens ansvar innebär att de ovillkorligen måste ställas inför riksrätt. Men även de partier som nu har bildat allians med S är medskyldiga. Huruvida övriga partier kan enas om en sådan eller åtminstone en majoritet kan formas kring ett sådant yrkande kommer att visa riksdagspartiernas lojalitet, hederlighet och ansvar mot svenska folket.

Nu talar i stället landsförräderskan Annie Lööf att nuvarande allians bör få med sig även Moderaterna för en gemensam politik. Sannolikt är denna hennes begäran en fruktan för att även centern skall ställas till ansvar för det som hänt och händer och vill nu rädda sitt eget skinn. Någon annan orsak kan inte jag finna. Hon har inte ändrat sin inställning att förgöra Sverige och svenska folket. Därför måste Moderaterna säga absolut nej till ett sådant samarbete. Endast KD, SD och Moderaterna har hittills visat att de vill föra en annan politik än de övriga och därmed söka rädda Sverige från en slutlig katastrof.

En riksrätt är självklar enbart genom att jämföra hur andra länder, inte minst våra grannländer tagit sitt ansvar. Jämfört med bl a Finland framstår Sverige vad gäller beredskapsplanering och beredskapslager men också framförhållning i andra viktiga frågor som en katastrof. Finland har beredskapslager som räcker långt fram i tiden. Men även vid en jämförelse med andra länder framstår Sverige som kanske det sämsta av alla med de mest ansvarslösa politiker som för varje dag för Sverige närmare stupet. Ett annat exempel på detta är t ex att Tyskland har 28000 intensivvårdsplatser medan Sverige har 523!Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: