Det har betalats ut mer än en halv miljard kronor i felaktiga bidrag sedan 2015!

fusk

Blenda W. Thor
2020-04-03
https://www.s-sanningen.com/folkrakning

Vi behöver en folkräkning. Faktum är att om något europeiskt land behöver en folkräkning så är det just Sverige. De var trettio · år sedan det skedde och alla vet – även om inte alla vill erkänna det – att situationen med papperslösa, bidragsfuskare och identitetsbedrägerier är av det slaget att en rejäl statlig storstädning hade behövts för länge sedan. Resultatet av den oansvariga massinvandringspolitik Reinfeldt och Löfven fört de senaste 7-8 åren!

”Vi såg det inte komma” påstod Löfven men sanningen är att andra partiledare såg det. ”Vi var naiva” fortsatte Löfven. ”Vi”? Vilka är ”vi”?
När ett land plötsligt ökar sin befolkning med 10 % på ett par år med mestadels muslimer, lågutbildade eller analfabeter blir resultatet knappast lägre arbetslöshet och ett tryggare samhälle. Vi ser alla effekterna av den oansvariga politiken i dagens nya Sverige. Mord, skjutningar, gruppvåldtäkter, bilbränningar, gängkriminalitet…

Resultatet av detta är att vi både har människor i en utsatt situation som utnyttjas och lever under väldigt miserabla och fruktansvärda förhållanden, men också att vi får en utspridd otrygghet och ökad kriminalitet till följd av det och vi måste få ett stopp.
Men läget är att cirka trehundra miljarder kronor har felaktigt utbetalats från våra välfärdssystem sedan 2005. Och att upp till hälften av de asylsökande registrerar olika personnummer hos olika myndigheter. Och att av de som bedömts som allvarliga hot mot rikets säkerhet och fått utvisningsbeslut mot sig under de senaste femton åren är mer än hälften fortfarande kvar i Sverige. Uppåt femtiotusen papperslösa lever i ett skuggsamhälle och runt fyrahundratusen har samordningsnummer som de fått utan att ha styrkt sin identitet. Och så vidare.

Läget är med andra ord alarmerande och måste bringas under kontroll. Både sverigedemokraterna och partiet Medborgerlig samling har tidigare krävt en folkräkning av de här anledningarna. Nu är även Kd och ev. Moderaterna också positiva. Och dessutom en biometrisk sådan, vilket kanske är det nödvändiga. Det är kanske inte så trevligt att tänka sig en gigantisk DNA eller fingeravtrycksoperation. Men vi har den verklighet vi har tack vare en naiv och okontrollerad massinvandringspolitik signerad Löfven och Reinfeldt. Vi måste göra det omöjligt för folk att fuska med bidrag, våra pengar – Dina pengar! Vi måste göra det omöjligt för folk att begå brott. En ny folkräkning med obligatorisk DNA prov skulle kanske göra Sverige fantastiskt igen!

Att svenska myndigheter har tappat kontrollen blir tydligt när man granskar hur Försäkringskassan år efter år betalar ut hundratals miljoner kronor i felaktiga bidrag till människor som inte längre bor i Sverige. Enligt källor på Försäkringskassan blir det bara värre och värre, trots att man känner till problemen. Jag vill därför ta reda på hur mycket pengar som betalas ut felaktigt varje år och begär ut summan av Försäkringskassans återkrav för barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning de senaste fem åren. Svaret från Försäkringskassan visar att det har betalats ut mer än en halv miljard kronor i felaktiga bidrag sedan 2015. Våra pengar – Dina pengar!
Värst var 2018 då återkraven låg på knappt 140 miljoner kronor.

Enligt källor på Försäkringskassan handlar en stor del av fallen om personer som registrerar sina barn i Sverige, men som sedan flyttar tillbaka till sina hemländer. Någon sådan information kan jag inte försäkringskassan ge, men jag provar att begära ut de tio största kraven på återbetalning från 2019.
Av dessa tio ärenden handlar nio stycken om föräldrar som fått bidrag trots att barnen inte bor kvar i Sverige. Ett ärende handlar om en kvinna med sex barn som varit registrerade i Malmö. Enligt handlingarna jag begärt ut från Försäkringskassan har kvinnan fått 713,660 kronor felaktigt utbetalt för föräldrapenning, barnbidrag och flerbarnstillägg. Våra pengar – Dina pengar!

Utredningen visar att hon flyttade med barnen hem till Libanon 2012, men fortsatte att få bidrag från Försäkringskassan i Sverige. Utöver dessa drygt 700 000 kronor har kvinnan även lyckats kvittera ut bostadsbidrag fram till 2017, trots att hon inte har bott i Sverige. Nu är kvinnan återbetalningsskyldig, men enligt mina källor är det sällan som pengarna betalas tillbaks till Sverige i den här typen av ärenden. Hur är detta möjligt och hur stort är mörkertalet? Jag ringer Alexandra Wallin som är chef på avdelningen barn och familj på Försäkringskassan för att få svar, men hon återkommer inte. Jag har även mailat mina frågor till Försäkringskassan, men ännu inte fått några svar.

Vi måste kräva svar från våra politiker; vilka partier vill ha en ny folkräkning? Sd och Kd har sagt ja, men vad säger de andra sex partierna? När ska de lämna besked? Ja eller nej? Vi måste komma till rätta med fusket, det handlar om våra pengar – Dina pengar! Pengar som ska gå till vår skola, vår sjukvård våra äldre. Inte till lyxsökare som bor i sina hemländer och lever som miljonärer på våra svenska skattepengar – Våra pengar – Dina pengar!

Kanske kommer det i framtiden stå i våra historieböcker följande:

”Vid den tiden utfärdade statsminister Löfven en förordning om att hela Sverige skulle folkräknas. Det var den andra folkräkningen, och den hölls när Löfven var statsminister i Sverige. Alla gick då för att folkräkna sig, var och en till sin stad. Och Ali, som genom sin härkomst hörde till Allahs hus, begav sig från Rosengård i Malmö upp till Rinkeby, till Löfvens stad Stockholm, för att folkräkna sig tillsammans med Sharia, sin trolovade, som väntade sitt barn…”Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: