8 svar

  1. Jag kan inte förstå hur man kan komma till någon annan slutsats än att Q är psy-op, en bluff som vid övergången från 4chan till 8chan tagits över av NSA, med tanke på hur Trump beter sig i relation till terrorstaten Israel. Hans kopplingar till Chabad Lubavitch, som till skillnad från Illuminati, inte direkt är hemliga med sina avsikter. Man försöker få hela världen, genom FN, att underkasta sig Noahide laws. Som bestraffar idoldyrkan (Kristendom) med kapat huvud, samt har slutit paraplyavtal med Islam och godkänner Sharialagar. Antisemitism, (att inte acceptera att judar är guds utvalda folk) är också straffbart. Pedofili är i praktiken lagligt från tre års ålder fram till könsmognad förutsatt att förövaren är jude. Vi i Sverige går under begreppet amalakites och ska avrättas. Jag skämtar inte.

    Gilla

  2. Kolloidalt silver och ozon-behandling kan knäcka Corona-biovapnet
    http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2422.html

    Gilla

%d bloggare gillar detta: