Den globala Ludlow massakern utförd av Greta Thunberg

Ni måste förstå, att Greta Thunberg, ingår som en marionett i förslavningen av mänskligheten. Genom att utnyttja ett barn, begår eliten inte bara barnmisshandel, utan även våldtäkt mot mänskligheten genom att lura in den i deras fälla.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2020_1_IRENE_CAESAR_GLOBAL_LUDLOW_MASSACRE_SOCIALIST_FACTOR_MAGAZINE_1  2020_1_IRENE_CAESAR_GLOBAL_LUDLOW_MASSACRE_SOCIALIST_FACTOR_MAGAZINE_2  2020_1_IRENE_CAESAR_GLOBAL_LUDLOW_MASSACRE_SOCIALIST_FACTOR_MAGAZINE_3

IRENE CAESAR
December 27, 2019
https://irenecaesar.wordpress.com/2020/01/03/global-ludlow-massacre-by-greta-thunberg-2/?fbclid=IwAR3XnnypqKGlIBbbyvU0WqgDC_BbyGbNaaCsM9ddVMuu2Gqdikwh1dLPMJ4

Vad kan vi svara till finanskapitalismens lycksökare, som Donald Trump? Kvantitativa lättnader, protektionism och subventioner hindrar inte på något sätt självförstörelsen av finansiell kapitalism. Självförstörelsen av finansiell kapitalism förutsågs inte av kommunisterna. Den förutsågs av kapitalisterna själva. Läs analysen från Romklubben – den fullständiga förstörelsen av biosfären under vår livstid, den totala steriliseringen av befolkningen och allt levande under tjugofem år, ingen ekonomisk tillväxt, cyborgs *) – biorobotslavar istället för människor. Inga subventioner och billiga långa pengar och ingen Greta Thunberg kommer att stoppa den ekologiska kollapsen av den finansiella kapitalismen, enligt Club of Rome (Romklubben).

*) Cyborg = är en cybernetisk organism, det vill säga en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar. Termen myntades 1960 av Manfred Clynes och Nathan Kline, i en artikel om möjligheten att använda självreglerande människa-maskin-system vid rymdresor.

Endast offentligt ägande av produktionsmedel är ekonomiskt framgångsrikt för stora industrier och infrastrukturer, vilket Kina visar. För att inte tala om medicin och utbildning. Endast offentligt ägande av stora produktionsmedel kan stoppa den förestående utrotningen av mänskligheten. För att behålla den ekonomiska tillväxten åtar sig Kina en fullständig omvändning av privatiseringen och annulleringen av den tidigare privatiseringen.

Image result for greta thunberg”Greta Thunberg” är täckmanteln för den självutnämnda Satans synagogan för att distrahera nationerna från uppmärksamheten om det verkliga problemet, dvs. finansiell kapitalism. De ekologiska problemen med finansiell kapitalism kan inte lösas av den finansiella kapitalismen, eftersom orsaken till det genetiska- och klimatsammanbrottet i själva verket är den finansiella kapitalismen. I stället för att bekämpa den genetiska kollapsen och klimatbluffen främjar och uppmuntrar den finansiella kapitalismen ekosfärens kollaps, eftersom kapitalister planerar att använda den ekologiska kollapsen till att förslava arbetarna ännu mer, dvs till att ta bort sociala förmåner och demokratiska friheter för att istället införa högre skatter och högre vinster.

Image result for gmoI USA är 80 % av livsmedlen GMO – genetiskt modifierade organismer som är sterila. Och levande varelser som konsumerar GMO blir sterila i andra generationen. I den första generationen dör de tidigt av cancer och i den andra av allvarliga degenerativa sjukdomar *). GMO började i väst för över 25 år sedan. En mänsklig generation är tjugofem år. Om tjugofem år kommer det inte att finnas något USA, Tyskland, Frankrike, Kanada, Spanien, Israel, Australien, England – det kommer INTE ATT FINNAS NÅGON FINANSIELL KAPITALISM. Donald Trumps lantliga, analfabeter tjattrar till finanskapitalismens förmån och visar på hur hjälplös och oprofessionell han är som politiker. De så kallade ”eliterna” planerar att dra sig tillbaka till havsstäderna och till avlägsna öar för att fly och överleva den genetiska- och klimatkollapsen. Men det är uppenbart att havsstäderna inte är hållbara, samtidigt som den ekologiska maten inte kommer att rädda ”eliterna” i länder med transgenisk förorening, vilka alla tillhör de så kallade ”utvecklade ekonomierna”, inklusive Israel.

*) En degenerativ sjukdom är en sjukdom där funktionen nedsätts/upphör i celler, vävnader eller organ. Ex. Demenssjukdomar, ALS mm. 

Image result for ekonomin kollapsar

Hösten 2018 tillkännagav Rothschilds i sitt språkrör ”The Economist”, tidskriften de äger, att den finansiella megakrisen skulle bryta ut i slutet av oktober 2020, efter de judiska helgdagarna. Anledningen till krisen är kärnan i västs banksystem, när lån (”krediter”) ges till noll eller till och med minus ränta. Eftersom att människor köper tillgångar och betalar kapitalet (skulden), återstår det bara att betala av ockerintresset (APR). Då skapas en konstgjord kris (eller krig) och människor förlorar företag och jobb, och som ett resultat av det, deras nästan avbetalda tillgångar – företag, hus och bilar, går förlorade. Rothschilds kallar detta för att ”döda boskapen”. Därför är kriser oundvikliga under finanskapitalismen – vart tionde år, enligt Toran, för Shamata / Shimatas år (vokaler skrivs inte).

Image result for bail-in cyprosDen kommande krisen kommer att vara en bail-in kris, liknande Cyperns bail-in kris 2012–2013, då Bnai-Britannia (khazarjudarna) rånade ryssarna, som förvarade sina pengar på Cypern, som är kryptokolonin för Bnai-Storbritannien. Nu kommer bankernas skulder till centralbanken att återbetalas genom expropriering av medborgares sparande. Exproprieringen av kontanter planeras för att införa den digitala valutan. Som jämförelse var krisen 2008 en bail-out kris där centralbanken (Fed) helt enkelt skrev ut pengar ur tunnluften och gav till bankerna för att betala av på deras skulder. Detta möjliggjordes tack vare den ekonomiska hyllningen som Ryssland och Kina (bland andra) betalade till Förenta staterna genom att köpa amerikanska statsobligationer, som om utlåning till USA, och i själva verket ge till amerikanerna nästan hälften av deras nationella rikedom.

Expropriering av medborgarnas besparingar kommer att orsaka populära uppror runt om i världen som liknar de ”Gula västarna” i Frankrike. Uppror kommer att undertrycks av psykotroniska vapen, som nu testas på civila av alla militära underrättelser i världen. Psykotroniska vapen kommer att användas under täckmanteln för 5G (det så kallade höghastighetsinternet). Effekten av 5G liknar elektrofores, som också används för att förstöra DNA:et för att skapa GMO. I en sådan situation är avskaffandet av finanskapitalismen en fråga om överlevnad på kort sikt.

Image result for ekonomin kollapsar

Petroleum, arrow down (on white background,done in 3d)Den megafinansiella krisen behövs också för den självutnämnda Satans synagogan och för att få ner den ryska ekonomin genom att sänka oljepriserna till 10 dollar per fat, liknande det när de kollapsade Sovjetunionen och sänkte oljan till 10 dollar per fat. Under den kommande globala finansiella megakrisen kommer industri och handel att avstanna, medan priserna på olja och gas kommer att falla. Den finansiella megakrisen, tillsammans med försvårande förbindelser med Ryssland, är nödvändig för att den självnämnda Satans-synagogan ska kunna expropriera Rysslands nationella förmögenhetsfond. Det är vad som hände med Kazakstan nyligen, och som ett resultat härav, för att beröva Ryssland den ekonomiska möjligheten att hjälpa Syrien.

Image result for LeviathanEfter eller under krisen bör man förvänta sig ett krig med Iran, som, i enlighet med planerna från den självutnämnda Satans synagogan, skulle leda till Syriens och Irans fall och till upprättandet av det islamistiska kalifatet under kontroll av Mossad / MI6 / CIA. Det islamistiska kalifatet kommer att innebära att Israel och USA kommer att få olja från Mellanöstern gratis. Dessutom kommer israelisk gas att löpa från det enorma israeliska gasfältet, kallad ”Leviathan”, genom Syrien till Europa. Detta planeras som slutet på råvaruberoendet för den ryska ekonomin. Ingen kommer att köpa olja och gas från Ryssland. Därför kallas det israeliska megagasfältet “Leviathan” – ett enormt monster som kväver sin motståndare i sitt grepp.

Den globala Ludlow massakern

Image result for ludlow massacre site

Rockefeller slaktade gruvarbetarna i Ludlow

Vi är närvarande vid förstörelsen av välfärdssamhället – motrevolutionen. De 2 % av de rika dödar de sociala förmånerna som gavs till arbetarklassen i väst för att motverka för den socialistiska revolutionen i Ryssland. Sovjet-Rysslands första dekret var åttatimmars arbetsdagen. Ryssland var det första landet som inrättade åttatimmars arbetsdagen. Amerikanerna är skyldiga alla sina sociala förmåner till ryssarna – välfärd, sjukdagar, semester, handikapplön, Medicare och Medicaid och åttatimmars arbetsdag. Nu återvänder Väst snabbt till de sociala förhållandena före den Ryska Revolutionen – till fjortontimmars arbetsdagen, barnarbete för barn så unga som sju år, barnprostitution och arbetskoncentrationsläger som är analoga med Rockefellers gruvor i Ludlow, Denver.

Image result for ludlow massacre site

Gruvarbetarna strejkar

Gruvarbetarna i Ludlow tog med sig råttor in i gruvorna, eftersom råttor varnade om gruvkollaps. Rockefeller spenderade inte pengar på säkerheten för sina gruvor och betalade inte för funktionshinder i fall att gruvan kollapsade. Arbetare bodde bokstavligen i koncentrationslägret och tilläts inte att gå utanför sina kaserner efter en viss timme. Koncentrationslägret vaktades hårt av Rockefellers privata polis. När arbetare strejkade använde Rockefeller maskingevär mot dem. Och ungefär 21 personer, inklusive kvinnor och barn, dödades den 29 april 1914. Jag hade besökt Ludlow och

Image result for ludlow massacre site

Minnesstatyn i Ludlow

uppskattat monumentet över arbetarna som mördades av Rockefeller. Monumentet visar den mördade familjen. Rockefellers brydde sig inte om att de hade mördat mindreåriga. Gruvarbetare krävde åttatimmars arbetsdag; avskaffandet av Rockefellers privata polis (”vakter”); rätt att använda vilken butik som helst och deras pensionat och läkare; och strikt efterlevnad av Colorados lagar. Alla dessa krav visar att Rockefellers har behandlat sina arbetare som engångsslavar och pressat dem till sista droppen. Rockefellers tvingade sina arbetare att bo i företagets kaserner, handla i företagets butik och gå till företagets läkare och därmed tog man bort inte bara privat egendom från sina arbetare, utan också alla friheter som garanteras av USA:s konstitution.

Slutet på välfärdssamhället i USA kommer att innebära att barnarbete och barnprostitution återinförs i större skala än den var i början av 1900-talet. Mänskligt offer kommer att påbörjas igen i det Tredje templet, som det meddelas i Chabad, den sio-nazistiska sekten där Trumps svärson är en medlem. Slaveriet kommer han att cementera genom den biologiska skillnaden mellan slavar och slavägare. Denna biologiska skillnad är vad alla vetenskapliga institutioner arbetar med i Storbritannien och USA. ”Eliterna” kommer att hålla den allmänna befolkningen i Mad Max social miljö, med undantag för de stängda städerna bakom försvarsperimetrarna, där cyberslavarna kommer att finnas i den virtuella spelmiljön. Cyberslavar kommer att hållas i vilseledande läge. De kommer att tro att de lever välmående och fria liv, medan i själva verket kommer de att leva som kycklingar i burar på de amerikanska kycklinggårdarna i dag. Dessa kycklingar tappar förmågan att gå. Hela miljön i dessa ”smarta städer” kommer att vara holografiska prognoser med 5G med en total förlust av egendom för den allmänna befolkningen. ”Smarta städer” kommer bokstavligen att vara fabriker för att producera mänskliga organ, mindreåriga sexslavar och mänskligt kött som mat för ”eliterna”. Pedofili kommer att legaliseras. ”Eliter” kommer att våldta små barn. Att dricka blod kommer att vara rutinmässigt. Vampyrism kommer att legaliseras. Underhållning för ”eliterna” kommer att omfatta grupporgier med mindreåriga barn, mänskligt offer och mänskliga jakter. Vad gör inte de så kallade ”eliterna” i hemlighet med alla dessa?

Image result for Global Cyber Zion

Om USA lyckas förstöra Ryssland kommer USA nästan att falla. Den industriella sektorn för Internet of Everything är etablerad av GE Capital – i Storbritannien. Dessa är förrädare för USA och USA:s konstitution. Global Cyber Zion behöver inga starka nationella välfärdsstater, som Amerikas förenta stater. Femton Wal-Mart-butiker är redan anslutna till tunnelbanans höghastighetståg från USA till Peru. Och allt guld och konst transporteras dit. USA är helt beredd på förstörelse. Och denna förstörelse förorsakas inte av Ryssland. Denna förstörelse av Amerikas förenta stater orsakas av förräderiet från USA:s egna eliter som sålde ut till London City.

Bill Clinton hade undertecknat lagförslaget, vilket nu är anledningen till varför 5G byggs i USA trots att 5G är känt för att orsaka degeneration och sterilisering av befolkningen. Mike Pompeo var en av författarna till den så kallade ”Black Bill” som förbjöd staterna att märka GMO-mat. Hur mycket Monsanto betalade till Pompeo för att ha sålt liv till sina medlöpare? Så länge Pompeo, och människor som han hanterar CIA och utrikesdepartementet, kommer det inte att finnas något hopp för USA.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

3 svar

 1. Europeiska och amerikanska politiker och myndigheter tvingar nu med regler, skatter och böter bilindustrin att utveckla och tillverka bilar för ren eldrift eller med elmotor som komplement till förbränningsmotor. !!!!
  Varför behöver vi sådana politiker, när specialister och ingenjörer som skapade bäst fungerande bilar som går på vatten (utan utsläpp) och som billiga till tillverkning och drift – mördas på löpande band och information/teknologi hemligstämplas – men dyra till tillverkning och drift elbilar marknadsförs och hyllas till himmelen som miljövänliga (det är de inte!!!!) – vems dumhet och vems falskhet för att känna mera pengar på false miljövänligt teknik och ruinera landets och folks ekonomi …. vem är boven? – räkna själv

  Gilla

 2. Rockefeller Institute lade fram Corona-planen redan för 6 år sedan
  http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2420.html

  Gilla

  • – info från politer i Italia och från Illuminater P2- corona virus tillverkat och patenterad i UK men beställare är USA ….. mera info kommer snart

   Gilla

%d bloggare gillar detta: