Har Migrationsverket låtit sig påverkas av Sveriges Television och agerat i strid med lagen?

vahid

feb 26, 2020
Merit Wager
https://meritwager.nu/allmant/har-migrationsverket-latit-sig-paverkas-av-sveriges-television-och-agerat-i-strid-med-lagen/

Fotnot: Efter att SVT Nyheter Väst intervjuat Vahid Shirzad har Migrationsverket öppnat hans ärende igen och det betyder att han nu återigen har rätt till boende och ekonomiskt stöd.

Alltså: Efter att Public Service rapporterat om en afghansk man, Vahid Shirzad, som uppger sig vara 19 år och som har fått tre utvisningsbeslut, öppnar Migrationsverket hans ärende på nytt. Trots att han alltså inte har laglig rätt att befinna sig i landet ges han av den myndighet som ska tillämpa utlänningslagen både boende och ekonomiskt stöd, om man får tro rapporteringen i Sveriges Television. Migrationsverket tycks således ha låtit sig påverkas av den.

Han är en av många ensamkommande ungdomar som står utanför samhällets skyddsnät, utan rätt till varken boende eller ekonomisk ersättning.

Det står att läsa på SVT Västs sajt. Just det. Det står svart på vitt: “…utan rätt till varken boende eller ekonomisk ersättning”. Det betyder exakt det som står där. Det betyder att en person som fått avslag – tre gånger dessutom – på sina asylansökningar, ska lämna landet och inte hysas och försörjas i Sverige.

Vidare rapporterar Public Service, som ska ge allmänheten objektiv information, på ett sätt som får läsare och lyssnare att tro att det begåtts något fel mot den före detta asylsökande Vahid:

Tvingas sova utomhus.

Ingen tvingar honom att sova utomhus. Han ska lämna Sverige, borde ha gjort det för länge sedan. Men han själv tycker inte att han ska behöva göra det och uppenbarligen inte heller Public Service som (därför?) gör detta inslag. Inslaget påverkar den myndighet som har att “upprätthålla den reglerade invandringen”, alltså Migrationsverket, som av svårbegriplig anledning inte fortsätter tillämpa den lag som inte ger rätt till bostad och ekonomiskt stöd till personer som utan tillstånd vistas i Sverige. Migrationsverkets uppgift är ju att, om mannen inte frivilligt lämnat landet, se till att polisen eskorterar honom till hans hemland.

Jag kom en vecka för sent. Det är inte bra, jag undrar varför de gjorde så.

Det säger mannen utan asylskäl. Har verkligen ingen förklarat för honom att om man får avslag på sin ansökan om asyl eller skydd så har man inte rätt att bli kvar i landet? Och Johann Knigge, nationell chef på Röda korset, uttrycker sig så här:

Den grupp som inte omfattas av gymnasielagen är mest utsatt. De tvingas många gånger in i sexuell exploatering och kriminalitet.

“Mest utsatt”? Nog får väl Röda korsets nationella chef, när han blir kontaktad av Sveriges Televisions reporter, veta att Vahid ska lämna Sverige? Ingen tvingar Vahid (eller någon annan) att bli sexuellt exploaterad eller kriminell när han får avslag på sina asylansökningar.

För personer i just den situationen Vahid har hamnat i finns det alltså inget krav varken från Migrationsverket eller någon annan myndighet att erbjuda boende.

Så skriver reportern på SVT Väst. “Hamnat i”? Han har genomgått tre asylprocesser och inte ansetts ha skyddsskäl. Att få stanna i Sverige oavsett om man har skäl eller inte bara för att man satt sina fötter på svensk mark är ju inte en rättighet. Det skulle innebära fri invandring och det påstår i varje fall regeringen att Sverige inte har infört. Så självklart har ingen instans i Sverige ansvar för hans uppehälle längre. Hur är det möjligt att det är så svårt för så många att förstå? Varför ser inte Sveriges Television, som ska stå till allmänhetens tjänst, till att rapportera korrekt i stället för att låta som något av en megafon för aktivistnätverken?

Och – märkligast av allt – vilken bestämmelse som går emot utlänningslagen (!) stödjer sig Migrationsverket nu på, när de efter Sveriges Televisions rapportering ordnar bostad och ekonomiskt stöd åt en person som vägrat efterleva lagligt fattade beslut och tycker sig ha rätt att vara här trots att såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen funnit att så inte är fallet? Det borde Migrationsverket förklara. Är det ett nytt “rättsligt ställningstagande”? Ska det gälla alla som vistas illegalt i Sverige? Kan Migrationsverket enväldigt bryta mot lagen genom egenpåhittade “rättsliga ställningstaganden”?

OBS! Ovanstående utgår enbart från rapporteringen i vad som ska vara en trovärdig mediekälla. Inga dokument, ingen information direkt från vare sig den man det gäller eller Migrationsverket finns som underlag för den här texten. Enbart inslaget i Sveriges Television. Som borde räcka. Bara så att det är helt klart. Och frågan i rubriken kan bara Migrationsverket svara klart och tydligt på. Sveriges Television anser i alla fall det och lade därför in den fotnot som den här texten börjar med.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , ,

%d bloggare gillar detta: