Till Victoria Ryding: Angående programmet Vetenskapens värld i TV 2 den 2 mars 2020

dyring

https://www.svtstatic.se/image/imax/1920/23315278/1565944197?format=auto

Olle Ljungbeck
2020-03-03

Ovanstående program handlade om ifall människan härstammar från Afrika eller enligt nya teorier från Europa? Denna forskning om människans ursprung sträckte sig så långt tillbaka som för tio miljoner år sedan.
Förutom den intressanta forskningen om människans ursprung var det emellertid en annan sak som var mycket intressant och gör att jag skriver den här insändaren men också vänder mig till programledaren Victoria Dyring för en närmare förklaring.

I dag när man från vissa håll påstår att vi har en klimatförändring och att denna är skapad av människan kommer forskarna i det här programmet med uppgifter om att ett flertal klimatförändringar har förekommit under de 10 miljoner forskarna går tillbaka för att kartlägga  människans ursprung. Dessa klimatförändringar kan ju omöjligen ha orsakats av människan varför slutsatsen måste bli att det utan människans påverkan
inträffat ett flertal sådana.
Med andra ord, så nämner dessa framstående forskare i programmet minst 5 till 6 klimatförändringar under nämnda forskningsperiod. Här står sålunda dessa forskare om människans utveckling i klart motsatsförhållande till dagens klimatforskare som påstår att människan är orsak till förändringarna i klimatet i dag. Därför vill jag till programledaren Victoria Ryding rikta en enträgen vädjan om att hon eller forskare om människan redovisar att och hur man kommit fram till nämnda förändringar i klimatet.
Jag tror själv inte att människan orsakar klimatförändringar utan de sker människan förutan.
Detta är en mycket angelägen fråga varför SVT efter detta program måste ta upp just klimatförändringarna. Forskarna om människans utveckling som kommit fram till detta hör ju till världens främsta inom sitt område varför SVT inte kan nonchalera dem.
Jag väntar mig därför snarast att denna fråga tas upp.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: