Nazism, fascism och socialism – har alla sin rot i kommunismen

Adolf Hitler and Benito Mussolini walk in front of soldiers in Venice, Italy, in June 1934. (Istituto Nazionale Luce)

Adolf Hitler och Benito Mussolini inspekterar soldater i Venedig, Italien, i juni 1934.

June 4, 2018
Joshua Philipp
https://www.theepochtimes.com/nazism-fascism-and-socialism-are-all-rooted-in-communism_2549205.html?fbclid=IwAR354_PZU8T4XbCmLCreWLRZEQnS7cX28VmwNjZNu8s9vMyzQnpdoUrP_4U

Begreppet ”längst till vänster” som står som motsats till ”längst till höger” är falskt. Systemet med de två ytterligheterna av detta spektrum, att inklusive socialism, fascism och nazism, är de alla förankrade i kommunismen. Och alla delar de övertygelser om det kommunistiska koncept, inklusive statskollektivism, planerade ekonomier och klasskamp.

De tolkningar bara olika delar av marxismen och hade starkt inflytande i den globala politiken strax efter det första världskriget. Det skedde vid en tidpunkt då idéerna från Karl Marx misslyckades med att förverkligas och kommunisterna hade gått tillbaka till ritbordet.

Innan vi går in på dessa divergerande systemers historia måste vi emellertid först förstå skillnaden mellan socialism och kommunism.

Socialismen beskrevs i Marx teori om civilisationens fem stadier. Efter att han hjälpt till med att utforma begreppet ”kapitalism” som ett samhälle där människor kan handla fritt föreslog han att kapitalismen skulle komma efter ”socialismen”, följt av ”kommunismen”.

Socialismen var den scen som Vladimir Lenin beskrev som ”stats-kapitalistiskt monopol”, där en diktatur har tagit kontrollen över alla produktionsmedel.

Tanken var att en kommunistisk regim skulle använda den absoluta kraften i det socialistiska ”proletariatets diktatur” för att förstöra alla värden, all religion, alla institutioner och alla traditioner – vilket teoretiskt skulle leda till det kommunistiska ”utopiet.”

Med andra ord, socialism är det politiska systemet och kommunism är det ideologiska målet. Det är därför kommunisternas anhängare hävdar att ”verklig kommunism” aldrig har uppnåtts. Systemet har hittills misslyckats med att förstöra mänsklig moral och övertygelser, även om det har tagit livet av mer än 100 miljoner människor under de senaste 100 åren.

Image result for The Concise Encyclopedia of Economics."+ bryan caplan”Före den ryska revolutionen 1917 var” socialism ”och” kommunism ”synonymer,” säger Bryan Caplan, docent i ekonomi vid George Mason University, i kapitlet om kommunism i ”The Concise Encyclopedia of Economics.”

”Båda hänvisade till ekonomiska system där regeringen äger produktionsmedlen”, säger Caplan. ”De två termerna avvek i betydelse till stor del till följd av Vladimir Lenins politiska teori och praxis.”

Naturligtvis är misslyckanden med Marxs förutsägelser också de som gav upphov till de många tolkningarna av kommunismen som framkom efter det första världskriget. Dessa inkluderade Leninism, fascism och nazism.

När världen kokade i den oro som ledde till det första världskriget mellan 1914 och 1918 såg många kommunister på Marx ord, som i 1848 års ”Kommunistiska manifestet” där han skrev. ”Världsarbetare, förena er.”

Ändå förenades inte arbetarna i världen – åtminstone inte så som Marx föreställt sig. I stället för att samla sig bakom kommunismen, samlades de till stor del bakom sina respektive kungar och länder.

Dessutom blev arbetarnas försörjning bättre under kapitalismen, till skillnad från Marx förutsägelser om att det skulle bli värre. Då, när den kommunistiska revolutionen inträffade, skedde den inte i det ”sena stadiet av det kapitalistiska” samhället som vid den tiden var Storbritannien och Tyskland, utan istället i Ryssland.

Och istället för att bolsjevikrevolutionen skulle ske mellan ”proletariatet” och ”bourgeoisin” vilket Marx förutspådde, var det militären och intelligentsian som stod mot det feodala ryska tsarsystemet.

big-lieHändelserien väderlade i stor utsträckning Marx förutsägelser och den skickade tidens kommunister tillbaka till ritbordet, vilket noterades av den mest sålda författaren Dinesh D’Souza i hans bok ”The Big Lie: Exposure the Nazi Roots of the American Left.

Efter Lenin var nästa kommunistrevisionist som intog världsscenen Benito Mussolini, som från första världskriget tog lärdom av att nationalismen var mer enande än idén om en arbetarrevolution. Han reviderade således marxismen till sitt nya fascismsystem genom att använda den kollektivistiska principen ”fasci”, som hänvisar till en bunt av ris som förstärker handtaget på en yxa.

Mussolini förklarade sitt koncept i sin självbiografi från 1928, där han säger: ”Medborgaren i den fascistiska staten är inte längre en självisk individ som har den antisociala rätten att göra uppror mot någon lag inom kollektiviteten”.

Image result for “Russia Under the Bolshevik Regime” av Richard Pipes,Enligt “Russia Under the Bolshevik Regime” av Richard Pipes, ”liknade ingen framstående europeisk socialist före första världskriget Lenin närmare än Benito Mussolini. Liksom Lenin ledde han den antirevisionistiska falangen i landets socialistiska parti; liksom han trodde han att arbetaren inte av naturen var en revolutionär och måste drivas till radikal handling av en intellektuell elit”.

Strax därefter dök Adolf Hitler upp med sitt ommärkta socialistiska system under fanan ”nationalsocialism.

”Hitler utnyttjade det faktum att det tyska folket hade delats upp genom nya nationella gränser som inrättats av vapenstilleståndet, och Hitler använde identitetspolitiken för att samla sina anhängare.

Nazistpartiets politik följde den kommunistiska modellen, noterar D’Souza, och programmet med 25 punkter inkluderade universell fri hälso- och sjukvård och utbildning, nationalisering av stora företag och förtroenden, regeringskontroll av bank och kredit, uppdelning av stora markinnehav i mindre enheter och liknande policyn.

D’Souza säger dessutom, ”Både Mussolini och Hitler identifierade socialismen som kärnan till fascismen och det nazistiska Weltanschauung [livsstil]. Mussolini var den ledande figuren för den italienska revolutionära socialismen och han avstod aldrig från sin trohet till den. Hitlers parti definierade sig som förkämpe för ”nationell socialism.

”Som alla andra kommunistiska ideologer var Hitler också illvillig motståndare till det traditionella kapitalistiska systemet. Precis som Lenin skyllde han på de rika bönderna och Mao Zedong skyllde på jordägarna, Hitler överförde skulden till en enda grupp människor – judarna.

Som D’Souza säger: ”nazistisk antisemitism växte upp ur Hitlers hat till kapitalismen. Hitler gör en avgörande åtskillnad mellan produktiv kapitalism, som han kan foga sig i, och finansiera kapitalismen, som han förknippar med judarna”.

Konflikten som senare ägde rum mellan de olika systemen under andra världskriget var inte en strid med motsatta ideologier, utan istället en kamp om vilken tolkning av kommunism som skulle råda.

Image result for The Road to Serfdom” av F.A. HayekEnligt “The Road to Serfdom” av F.A. Hayek, ”måste konflikten mellan den fascistiska eller nationalsocialistiska och de äldre socialistiska partierna till stor del betraktas som den typ av konflikt som kommer att uppstå mellan rivaliserande socialistiska fraktioner”.

Vi kan tacka historisk revisionism och massor av mental gymnastik för den aktuella berättelsen att socialismen. Att den på något sätt är skild från nazismen och fascismen, och ännu mer, tron på att dessa begrepp på något sätt skiljer sig från deras kommunistiska ursprung.

D’Souza tillskriver detta berättande skifte till det som Sigmund Freud kallade ”överföring”, baserad på hans idé om att människor som begår fruktansvärda handlingar ofta överför skulden på andra, anklagar andra, inklusive deras offer, för att bli vad de själva är.Kategorier:Böcker, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

4 svar

  1. Det er mye bra her, men jeg ville ikke ha brukt D`souza som kilde. Han er en neo con. Neo cons er også kommunister.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: