Brittiska planer på att avfolka världen – bakgrunden o sanningen bakom Corona-viruset


Anonym
https://aim4truth.org/2020/02/22/british-plans-to-depopulate-the-world/

Innan du läser informationen nedan – fortsätt med din utbildning, med informationen och länkarna nedan.

pirbright

Om du har följt AIM4Truth-berättelsen på sistone kanske du har lagt märke till att vår delade forskning med Amerikanerna4Innovation har vi fokuserat på de brittiska källorna gällande den nuvarande “false flag pandemic” Coronaviruset. Vår forskning ledde oss till dörren för det brittiska företaget Pirbright som äger viruset och vaccinet mot viruset. Uppenbarligen är det ett tydligt fall av ett av människan tillverkat biologiskt vapen skapat för det enda syftet att döda människor – i huvudsak avfolkning eller vad eliterna kallar ”eugenik”.

Image result for qinetiq

Vår rapportering, alltid säkerhetskopierad med bevis, har visat vilka de brittiska och x-amerikanska underrättelsetjänarna är som driver detta program – företag som QinetiQ. Och varje gång vi tittar närmare, hittar vi fler brittiska företag som drar i trådarna och gömmer sig bakom skalföretag som döljer de verkliga källorna till ondska. Men vi har utrotat dem, om och om igen.

För att visa hur blatanta dessa människor är med deras dödande upptåg, folkmord och krig, och hur stolta de är över soma prestationer för att döda miljoner människor genom ”bakterie-krigföring”, presenterar vi här några artiklar hämtade från allmänheten för att visa att britterna skryter med att vara bäst på att döda med inympade vaccinationer och farmaceutiska ”dröm mediciner” – de döljer knappast sina brott alls och rullar dem ofta upp genom välgörenhetsorganisationer så att de inte ens behöver betala skatt och genom de grupperna erbjuder ”gratis sprutor” till världen.

Tyskarna, ryssarna och japanerna var formidabla bakterie-krigsexperter under första och andra världskriget, men britterna anslöt sig till amerikanerna och har behärskat marknaden med många patent på konstgjorda virus som dödar. Så vi överdriver inte alls när vi säger att vi måste strama åt alla band med Storbritannien, avsluta vårt Five-Eyes underrättelseavtal, avsluta alla SERCO-kontrakt och avsluta alla föreningar med någon brittisk företagsinformation eller mediegrupp. Innan vi har klippt banden med den brittiska monarkin, lever vi fortfarande under tummen till ett föråldrat system som skyddar monarken och dess elitaristokrati – inklusive Pilgrim Society-filialerna i Amerika.

Fadern till den brittiska ”bakterie” krigsföringen – Lord Fildes

Image result for Lord Fildes

Sir Paul Gordon Fildes OBE FRS (10 februari 1882 – 5 februari 1971) var en brittisk patolog och mikrobiolog som arbetade med utvecklingen av kemiskt-biologiskt vapen i Porton Down under andra världskriget. Fildes tjänade som löjtnant-befälhavare i Royal Naval Volunteer Reserve, stationerad vid Royal Naval Hospital Haslar (1915–19) under första världskriget. 1919 blev han officier av det brittiska imperiets ordning. Efter att ha arbetat på London Hospital som assistentbakteriolog flyttade han 1934 för att arbeta på Middlesex Hospital. Han valdes också till stipendiat i Royal Society 1934.

From: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Fildes

1940 lades Fildes till ansvar för en nybildad avdelning, Biologiska avdelningen, Porton (BDP) i Porton Down för att studera de defensiva implikationerna av en bakterieattack, och där byggdes ett team av mikrobiologer för att studera användningen av biologiska vapen, inklusive mjältbrand (anthrax) och botulinumtoxin. Ett tidigt projekt var skapandet av en förråd av en miljon mjältbrandsimpregnerade foderkakor som skulle kunna användas vid en möjlig hämndattack. År 1942 genomfördes det berömda tester av ett mjältbrandsbiovapen som utvecklats vid Porton Down på Gruinard Island. Han hjälpte också till med anthrax-stamtester på Gruinard Island, och utförde nekropsier på kropparna av mjältbrandsxponerade får för att bestämma om de hade dött som ett direkt resultat av mjältbrandsförgiftning. Detta arbete producerade världens första anthraxbomb sommaren 1942.

Fildes var känd som ”bakteriekrigets fader”.

I profil: Sir Paul Gordon Fildes, expert på biologisk krigföring

From: https://thebridgelifeinthemix.info/history/profile-sir-paul-fildes-expert-biological-warfare/

Royal Society utgjorde styrkan bakom Puritan Pilgrims i Amerika. Då var de mycket involverade i marknadsföringen av det som kallades ‘Inympning’, som senare blev känt som vaccin. Under 1700-talet skulle termen vaccination användas från franska ordet för ko. Inympning var en procedur genom vilken de tog saft från hudutslag eller någon sådat virus eller sjukdom, och sedan placerade det på armen hos en legion eller någon annan del av kroppen där de kunde studera resultaten. Detta manus skulle utgöra en del av vad de kallade Upplysningsvetenskap. Som en religiös grupp skulle de driva på införlivandet av Upplysningsvetenskapen (Enlightenment science) som en religion som skulle visa sig i uppkomsten av Harvard, särskilt det är en grupp av forskare som är anslutna till Royal Society som bildade Harvard-grupperingen av högskolor. Royal Society är också ansvarigt för bildandet av Yale University år 1701 av Elihu Yale, på begäran av Puritan och Harvards medicinska forskare, Cotton Mather.

Image result for porton down Image result for porton down

(Någon som minns Galna kosjukan i Storbritannien? Ko = vaccin -> mjältbrand… Något som verkar väldigt misstänksamt. red.anm)

Samtidigt etableras i England en ny biologiavdelning vid Porton Down med Fildes som chef. Hans första forskning fokuserade på botulism och mjältbrand. Sedan 1916 deltog mer än 25 000 tjänstemän i tester vid Porton Down, i utvecklingen av kemiska vapen och även skyddskläder och utrustning för att förhindra en exponering. Det är det längsta programmet för kemiska krigföringstester på människor i världen.

Porton är hem för två regeringsanläggningar, med en plats på Ministeriet för försvarsforsknings- och tekniklaboratorium (Dstl) – känd i över 100 år som en av Storbritanniens mest hemlighetsfulla och kontroversiella militära forskningsanläggningar, på 7 000 tunnland. Laboratoriets uppgift var att bedriva forskning och utveckling beträffande kemiska stridsmedel som användes av de brittiska väpnade styrkorna under första världskriget, såsom klor, senapsgas och fosgen.

I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet syftade forskningen och utvecklingen vid Porton Down till att ge Storbritannien möjligheter att beväpna sig med en modern nervmedelsbaserad förmåga och att utveckla specifika försvarsmedel mot dessa agenter. Tester genomfördes på tjänstemän för att bestämma effekterna av nervmedel på mänskliga försökspersoner, med ihållande anklagelser om oetiska mänskliga experiment vid Porton Down.

Historien om biologisk krigsföring

From: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_biological_warfare

Image result for porton down

Vyer inifrån Porton Down

Image result for sir frederick bantingI Storbritannien var upptaget främst att motstå de förväntade konventionella bombattackerna som skulle kopplas lös vid krig med Tyskland. När spänningarna ökade började Sir Frederick Banting (bilden) att lobba för den brittiska regeringen för att upprätta ett forskningsprogram för forskning och utveckling av biologiska vapen för att effektivt avskräcka tyskarna från att inleda en biologisk attack. Banting föreslog ett antal innovativa system för spridning av patogener, inklusive luftsprayattacker och bakterier som distribueras via postsystemet.

När fientligheter började inrättade slutligen ministeriet för försörjning ett biologiskt vapenprogram i Porton Down, under ledning av mikrobiologen Paul Fildes. Forskningen försvarades av Winston Churchill och snart hade harpest, mjältbrand, brucellos (Bangs sjukdom) och botulism toxiner effektivt förvandlats till ett vapen. I synnerhet kontaminerades Gruinard Island i Skottland under en serie omfattande tester med mjältbrand under de kommande 48 åren. Även om Storbritannien aldrig offensivt använde de biologiska vapnen som de utvecklade, var dess program det första som framgångsrikt beväpnade en mängd dödliga patogener och förde dem till industriell produktion. Andra länder, särskilt Frankrike och Japan, hade börjat med sina egna biologiska vapenprogram.

Image result for fort detrick maryland  Image result for george w merck
Fort Detrick, Maryland                                                           George W. Merck

När Förenta staterna gick in i kriget, vilket ledde till det stigande brittiska trycket för att skapa ett liknande forskningsprogram för en allierad resurspool till skapandet av ett stort industrikomplex vid Fort Detrick, Maryland år 1942 under ledning av George W. Merck. De biologiska och kemiska vapnen som utvecklats under den här perioden testades på Dugway Proving Grounds i Utah. Snart fanns det anläggningar för massproduktion av mjältbrandsporer, brucellos och botulismtoxiner, även om kriget var över innan dessa vapen kom till stor användning.

Image result for operation cauldron 1942

Operation Cauldron

Image result for unit 731

Unit 731, i den japanska kejsararmén genomförde forskning genom att experimentera med människor och genom att ”fälttesta” pestbomber genom att släppa dem på kinesiska städer för att se om de kunde starta pestutbrott. Det kunde de. En liten information om programmet har förvandlats till en ström och nu en strömflod.

I Storbritannien såg man på 1950-talet en beväpning av pest, brucellos, tularemia (harpest) och senare hjärnhinneinflammation hos hästar och galna kosjukan-virus. Prövningstester till sjöss genomfördes inklusive Operation Cauldron på Stornoway i Skottland år 1952. USA initierade sina vapeninsatser med sjukdomsvektorer år 1953, fokuserade på pestloppor, EEE-myggor och gula febern-myggor (OJ-AP). Emellertid genomförde amerikanska medicinska forskare i det ockuperade Japan omfattande forskningar på insektvektorer, med hjälp av den tidigare personalen på Unit 731, redan 1946. USA Army Chemical Corps initierade sedan ett kraschprogram för att beväpna mjältbrand (N) i E61 1/2-lb liten glasbomb.

Image result for operation whitecoat
Image result for operation whitecoat

Cirka 1950 initierade Chemical Corps också ett program för att beväpna tularemia (UL). Strax efter att E61 / N inte lyckades göra standardisering, standardiserades tularemia (harpest) i den 3,4 ″ M143 sprängande sfäriska bomben. Detta var avsett för leverans av MGM-29 Sergeant missilstridsspetsar och kunde producera 50 % infektion över ett område på 7 kvadratmil (18 km2). Även om tularemi (harpest) kan behandlas med antibiotika, förkortar behandlingen inte sjukdomsförloppet. Amerikanska samvetsgranna invändare användes som frivilliga testpersoner för tularemi i ett program som kallas Operation Whitecoat. Det gjordes också många opublicerade tester som genomfördes på offentliga platser med bio-agenssimulanter under det Kalla kriget.

Cancerepidemi på grund av införandet av virus genom vaccinationer, SV-40 rättegång

Den här artikeln berättar den dolda historien om poliovaccinet och de oavsiktliga konsekvenserna som ledde läkemedelsföretagen till att skapa vacciner som dödar.

From: https://thebridgelifeinthemix.info/history/cancer-epidemic-due-introduction-viruses-vaccinations-sv-40-trial/?fbclid=IwAR2d30exLOpksOBmCYhoEoPiuErhxMhZOQz3gbO-tgALa5pIHPQzTsWm8Yg#sthash.Gi6Wgffo.dpbs

”Inte att förglömma, de var också medvetna om farorna med att injicera virus i människor som de visste var orsaken till cancer, tumörer och leukemier, återigen är det en tydlig indikation på att vi inte har att göra med balanserade, omsorgsfulla empatiska människor. Vi har att göra med betalda marionetter för läkemedelsföretag, medvetna om att de aldrig tänker på resultaten av sina handlingar, de fortsätter bara för att deras mästare ska tjäna miljarder i en bransch som självbevaras genom att den skaffar fler och fler kunder i form av fler och fler parasiter och virus som injiceras i mänskligheten. Detta är den verkliga kärnan i raskriget, det är utlåningsinstituen i hela världen”.

Fort Detrick – USA:s hem för biologiskt krigsföring

From: https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Detrick

”Fort Detrick är United States Army Medical Command Installation, belägen i Frederick, Maryland. Historiskt sett var Fort Detrick centrum för USA:s biologiska vapenprogram från 1943 till 1969. Sedan avvecklingen av detta program, har de varit värd för de flesta enheterna av USA:s biologiska försvarsprogram”.

Från början av 2010-talet inhyser Fort Detricks campus på 1 200 tunnland (490 hektar) ett multiregionalt samhälle som bedriver biomedicinsk forskning och utveckling, medicinsk materielhantering, global medicinsk kommunikation och studier av utländska växtpatogener.

Det är hem till U.S. Army Medical Research and Materiel Command (USAMRMC), med dess bioförsvarsbyrå, U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID). Det är också värd för National Cancer Institute-Frederick (NCI-Frederick) [1] och är hem för National Interagency Confederation for Biologic Research (NICBR) [2] och National Interagency Biodefense Campus (NIBC)”.


Nu har vi betat av historien bakom och ska avhandla dagens situation:

Bevisen på att Corona-viruset är ett biologiskt vapen skapat av DARPA, Bill Gates, DEFRA, WELLCOME TRUST (UK) och Europeiska Kommissionen (EU)

coronavirus 2

U.S. Pat. No. 10,130,701. (Nov. 20, 2018). CORONAVIRUS. Assignee: THE PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright, Great Britain), funded by Wellcome Trust, DARPA, Bill & Melinda Gates Foundation, EU. U.S. Patent Office.

https://www.fbcoverup.com/docs/library/2018-11-20-US-Pat-No-10130701-CORONAVIRUS-Assignee-THE-PIRBRIGHT-INSTUTUTE-Woking-Great-Britain-funded-by-Wellcomme-Trust-and-Gates-Foundation-USPTO-Nov-20-2018.pdf

From the USPTO patent application “wrapper” files accessible by the public in PUBLIC PAIR. https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

corona virus 3

CORONAVIRUS-PATENTET utgavs inom 17 månader från initiell inlämning – det här är nästan utanför hastigheten – med mycket liten inriktning tillbaka från SERCO (Storbritannien) -hanterad av PATENT-EXAMINER BAO Q. LI

coronavirus 4

Lista över patent tilldelade THE PIRBRIGHT INSTITUTE (finansierat av Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, Defra, EU & DARPA).

 PIRBRIGHT INSTITUTE (WOKING GB). (COMPILED JAN. 28, 2020). CORONAVIRUS ET AL PATENT ASSIGNEE FOR PAT. NOS. 10,507,237; 10,294,277; 10,202,578; 10,130,701; 9,969,777; 9,457,075; 9,243,230; 9,145,548; 8,828,407; 8,501,466; 8,455,201. U.S. PATENT OFFICE.

Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020.pdf

PROFESSOR BRYAN CHARLESTON, DIRECTOR
https://www.pirbright.ac.uk/users/prof-bryan-charleston

pirbright 

”Utveckla nya vacciner” från ägaren av patentet på Coronaviruset

bryan charleston

Pirbright 2

partners

pinbright

För våra regelbundna läsare, kom ihåg att Burroughs Wellcome & Co. finansierade den första imperialistiska presskonferensen 1909 och Empire Press Union med brittiska MI6, MI5 och GC&CS (bytte namn till GCHQ 1946) bildades en månad senare. Burroughs Wellcome & Co. levererade medicinska satser fulla av experimentella vacciner till det brittiska andra Boer-kriget som dödade över 60 000 svarta och vita i världens första moderna vaccinationsexperiment för koncentrationsläger.

Se AFI. (24 oktober 2019). Det 200-åriga informationskriget: Storbritannien och USA.

Pilgrims Society kontrollerar pressen som riktar underrättelseverksamhet (spionlögner) till att böja ord och kulturer till ateistisk social fascism.

Americans for Innovation https://americans4innovation.blogspot.com/2019/10/the-200-year-information-war-uk-us.html

alfred milner

Uppdaterat 30 januari 2020

Ingen tvekan om att det är ett brittiskt biologiskt vapen utvecklat av Wellcome Trust, DARPA, Dustin Moskovitz (Ja, Facebook), Världshälsoorganisationen WHO, EU och Bill Gates.

https://tinyurl.com/utex8ys

Coronaviruset riktat mot Kronan

Pirbright Institute (UK) har tilldelats 11 amerikanska patent, inklusive Coronavirus U.S. Pat. Nr 10,130,701

Pirbright Institute kontrolleras av Queen’s Golden Share

Pirbrights kontrollörer spåras tillbaka till brittiska SERCO & Sir Geoffrey E. Pattie, ordförande för Marconi och British Intellectual Property Institute

Olyckligtvis driver brittiska SERCO – idag US Patent Office, U.S.

SERCO använde sin kontroll av det amerikanska patentverket för att utfärda sitt brittiska bioföretag ett patent på Coronaviruset på rekordtid – det är ett rent bedrägeri

AFI. (Jan. 30, 2020). Coronavirus traced to the British Crown. Americans for Innovation.

Klicka för att komma åt 2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020.pdf

Här kan ni läsa hela deras agenda och vad de vill åstadkomma:

2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020

britt

britt2

britt3

Original Post

Läsarmeddelande: Nya bevis översvämmar gällande Coronaviruset och The Pirbright Institute. I stället för att invänta tills alla bevislänkar har behandlats beslöt vi för att gå vidare och publicera. Återkommer flera gånger under de kommande dagarna för att hämta det nya beviset.

Coronavirus(JAN. 30, 2020) – Coronavirus-utbrottet förklarades precis som ett hälsonödläge av hälsovårdsorganisationen World Health Organization (WHO). Genom att berätta att, WHO är en av Coronavirus-skaparna, kommer vi att visa på här nedan. Coronaviruset uppfanns av The Pirbright Institute vid de flotta, välutrustade laboratorierna belägna i Woking, Surrey, England strax utanför Londons M25-yttre bälte.

Bookmark: #coronavirus-pirbright-and-serco | https://tinyurl.com/vwoeat2

Klicka för att komma åt 2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020.pdf

Klicka för att komma åt 2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020.pdf

Klicka för att komma åt 2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020.pdf

Klicka för att komma åt 2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020.pdf

Klicka för att komma åt 2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020.pdf

Klicka för att komma åt 2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28-2020.pdf

Fig. 2Douglas Gabriel, Michael McKibben, Conclave. (Feb. 04, 2020). What you need to know about the flu season and pandemics. American Intelligence Media, Americans for Innovationhttps://vimeo.com/389067608 (Raw *.mp4 video file).

Pirbright Institute är en brittisk välgörenhetsorganisation (Co. No. 00559784) som har ett previlegiebrev från drottningen. Det kontrolleras av den brittiska regeringens bioteknologiska och biologiska forskningsråd, Biotechnology and Biological Research Council (BBSRC). I sin tur övervakar de Storbritanniens forskning och innovation BBSRC.

Geoffrey E. PattieBBSRC skapades 1994 genom att ta över den biologiska vetenskapliga verksamheten från Science and Engineering Research Council (SERC). 1986 blev SERC besatt av Sir Geoffrey E. Pattie, industri- och informationsminister. Han integrerade samtidigt en kommersiell SERCO och slog samman RCA i den. Senare tog han kontrollen över Marconi och slog sedan samman den till GEC.

Se AFI. (20 april 2018). Skuggregeringen använder SES, Serco och OPIC som portaler för fruktansvärd korruption.

Se även AFI. (11 jan. 2018). Möt den person som kan fjärrstyra flygplan och kan läsa ditt sinne.

Den 22 juni 1994 blev Pattie ordförande för British Intellectual Property Law Institute med grundande medlemmar som inkluderade välkända amerikanska korruptokrater, inklusive GEC, Glaxo Holdings (tidigare Wellcome, Pirbright-finansiär), Thorn EMI, Unilever, Wellcome Foundation (Pirbright finansierare), Wellcome Research (Pirbright-finansiär), Zeneca Group (Dame Bridget Margaret Ogilvie är en Wellcome Trust-direktör), Amersham, Dyson, McDermott, Microsoft (Bill Gates, Pirbright-finansiär), Wilmer Cutler Pickering Hale LLP (Robert Muellers häxjaktfirma ), Finnegan Henderson, Morrison & Forester, BAT, IBM (tjuv av Leader Technologies sociala nätverk uppfinningar). Se AFI. (22 nov. 2017). Beväpningen av sociala medier borde oroa oss alla.

Alfred MilnerVår forskning har spårat Burroughs Wellcome & Co.s engagemang med falska vacciner tillbaka till deras experiment på 60 000 vita och svarta i brittiska koncentrationsläger under andra Boer-kriget som främjades av lärjungarna till Cecil Rhodes likt Viscount Alfred Milner, Winston Churchill och John Buchan, bland andra – alla grundare av Pilgrims Society i London (1902), sedan New York (1903).

Se AFI. (24 oktober 2019). Det 200-åriga informationskriget: Storbritannien och USA. Pilgrims Society kontrollerar pressen som riktar intelligens (spion-lögner) att böja ord och kultur till ateistisk social fascism.

Den 20 juli 2005 bildade Sir Geoffrey E. Pattie PR-byrån Strategic Communications Laboratory – föräldern till Cambridge Analytica och en nyckelantagonist i Trump-Ryssland-bedrägeriet.

CoronavirusFig. 5 – Masker Hjälp! Ett skadligt rykte cirkulerar att kirurgiska masker inte hjälper till att skydda dig från att andas in det luftburna Coronaviruset. Det går inte ihop. Naturligtvis hjälper det. Om någon nyser direkt på dig från tre meter bort kommer du naturligtvis att andas in alla patogener de kan ha. Men säg att du kan placera till och med en fyrkantig kartongbit mellan dig framför den sjuka ansiktet. Det kommer att stoppa många av de luftburna partiklarna. Inte alla, men många om inte de flesta. Det är fördelen med en kirurgisk mask. Är det 100 % effektivt? Nej. Men mycket effektiv? Så klart det är. Annars skulle läkare och sjuksköterskor inte använda dem på sjukhus och kliniker så seriöst.

Se AFI. (03 juni 2018). Spy-gate styrs av Kronans hovpersonal i Storbritannien, inte av Ryssland.

George W. Bush2006 tilldelades U.S. Patent Office av George W. Bush (Pilgrims Society-medlem) USA:s behandling av alla patent till SERCO – ett företag som kontrolleras av den brittiska kronan. Dessa kontrakt har förnyats och är för närvarande i drift. Se 2015 års pressmeddelande från SERCO.

Se pressmeddelande. (19 mars 2013). Serco behandlar 2 miljoner patentsökningar för U.S. Patent and Trademark Office. SERCO.

Den 28 december 2006 bildade Pattie Terrington Management LLP och förvärvade omedelbart kunder inklusive BEA, Lockheed, AWE och SERCO. Lockheed och SERCO kontrollerar Atomic Weapons Etablishment (AWE) som kontrolleras av Queen’s Golden Share.

Rupert C. Soames, OBE

Fig. 7 – Rupert C. Soames, Pilgrims Society; VD för SERCO, människohandel med Jeffrey E. Epsteins junketjet ”Lolita Express” till ”Pedophile Island” i Karibien.

Den 28 februari 2014 blev Rupert Soames, OBE, VD för SERCO. Hans bror är Sir Nicholas Soames som också är en konfident för Prins Charles.

Den 6 januari 2015 upptäcktes SERCOs VD Rupert Soames namn i pedofilen Jeffrey Epsteins ”Little Black Book”.

Från och med den 4 maj 2018 hade SERCO fått 5,52 miljarder dollar i 15 699 amerikanska regeringskontrakt (23,3 MB * .csv GSA-kontraktsuppgifter) 5 000 av dessa kontrakt var PRIME-KONTRAKTER (7,2 MB * .csv). Detta inkluderar inte kontrakt med olika amerikanska stater som New York och Virginia. (Dessa kalkylark laddas omedelbart i * .csv-format i din angivna nedladdningsmapp. Kontrollera om de finns där.)

Obs: Den första maj 17, 2006, US Patent Office-kontraktet med SERCO saknas (alla nummer togs bort) från de federala kontraktens databaser. Forskare fick höra att tillgång kräver en FOIA-begäran för att få den.

Jeffrey E. Epstein

Fig. 8 — Jeffrey E. Epstein, utpressare av Pilgrims Society för MI6, CIA. och Mossad; människohandel för Pilgrims Society.

SERCO införlivades  inte i USA förrän den 29 december 2008 – under presidentvalet för Barack Obamas övergång, strax efter att Pilgrims Society-medlemmen Larry Summers tog ansvaret för National Economic Council – under bankkrisen 2008. Det är uppenbart att SERCO inte hade någon företagsmässig ställning för att börja hantera U.S. Patent Office 2006, varför uppgifterna har blivit dolda, utan tvekan för att använda någon ”nationell säkerhet” BS-ursäkt.

Dessa brottslingar från Pilgrims Society har nu försett oss med sitt patenterade Coronavirus.

Sammanfattning

George J. Tenet

Fig. 9 – George J. Tenet, före detta CIA. direktör blev krondirektör i QinetiQ Group Abp den 24 oktober 2006, kort efter att han lämnat sin tjänst vid CIA. Han nämndes 13 gånger i QinetiQ 2007 års rapport. QinetiQ delar försvarsministeriets satellitkommunikationsfastighet intill The Pirbright Institute i Surrey, Storbritannien. Normalt korrupt företag? Förrädare? Upprorisk? Alla ovanstående?

SERCO, ett kronkontrollerat brittiskt företag, driver U.S. Patent Office. Håll dig uppdaterad. Mer om SERCOs syster Crown-kontrollerade företag QinetiQ (pron, kinetic) kommer. Tips: tidigare CIA. direktör George Tenet var Crown QinetiQ-direktör strax efter att han lämnat CIA. och samtidigt behåller han sitt Top Secret-spel.

SERC-O bildade The Pirbright Institute som lade fram sin Coronavirus-uppfinningen till det amerikanska patentet, efter att ha fått finansiering för detta arbete från Bill & Melinda Gates Foundation (Microsoft), Wellcome Trust (falskt sålt till GlaxoSmithKline), Europeiska kommissionen (EU), World Hälsoorganisationen (WHO), Defra, DARPA.

På bara 17 månader utfärdade den SERCO-hanterade patentundersökaren Bao Q. Li Coronavirus U.S. Pat. Nr 10.130.701 hos Pirbright med nästan inga invändningar (det betyder att det antagligen var försett med en gummistämpel). Denna process tar normalt tre eller fler år.

Varken Pirbright eller U.S. Patent Office avslöjade sina intressekonflikter i utfärdandet av detta Coronavirus-patent.

British CrownPå den brittiska sidan spåras allt om detta Coronavirus tillbaka till Kronan, det eugeni-älskande Pilgrims Society, Crown Agents och hennes korrupta Privy Council-domstolar (British Pilgrims Society utsugare).

 

U.S. Flag of distressPå amerikansk sidan illustreras det av den bedrägliga karaktären av verksamhet vid U.S. Patent Office, Senior Executive Service (SES), Crown Agents, OPIC, USAID, en korrupt DoJ, Chief Justice John Roberts, FBI, CIA. och NSA (American Pilgrims Society utsugare).

Coronavirus Symptoms

Fig. 10 – Coronavirus har inget kinesiskt ursprung. Det är ett konstgjort brittisk-amerikanskt Pilgrim Society biologiskt vapen uppfunnet av Wellcome Fund, Wellcome Trust, Bill Gates, DARPA, FN, WHO och EU, bland andra i Pirbright, Woking, Surrey UK av The Pirbright Institute har US Patent No. 10.130.701. Detta bevis kommer från deras egen hand.
Pilgrims Society spelar Gud.

Sprid sanningen för att utrota denna brittiska-amerikanska PILGRIMS SOCIETYs beväpnade CORONAVIRUS

Coronavirus

Bookmark: #first-amended-miller-act-notice | https://tinyurl.com/y2ctf78g

reminder

 

 

 

 Kategorier:Hälsa, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , , , , ,

1 svar

  1. – inkubationstid är 28 dagar
    – man skall dricka vatten ofta för att spola virus från halsen och munhåla i magen där den elimineras av vätskor
    – man kan kolla själv – ta djup andetag och hålla i 10 sekunder om efter detta finns inte hosta eller behag, etc så man är inte smittad… då när det är feber och andra symptom igång redan kan vara försent och redan är 50% fibros i lungorna redan upptäcktes i vanliga fall enligt info

    Gilla

%d bloggare gillar detta: