Regeringen: Grundlagarna och domstolarnas oberoende ska ses över

Anders Eka som ska leda kommittén

WILLIAM ERIKSSON

Publicerad: 2020-02-13
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-grundlagarna-och-domstolarnas-oberoende-ska-ses-over/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

En ny kommitté, ledd av HD:s ordförande Anders Eka, med representanter från samtliga riksdagspartier ska se över formerna för ändring av grundlagar och bidra till styrkande av domstolarnas oberoende. Det skriver justitieminister Morgan Johansson (S) och demokratiminister Amanda Lind (MP) på DN debatt.

Enligt de båda ministrarna har demokratin satts på prov i flertalet europeiska länder varför det är viktigt att Sverige ser till att det finns ”ett robust grundläggande regelverk till värn för demokratin”.

Även om det, enligt ministrarna, inte finns skäl att göra någon omfattande översyn av hela regeringsformen finns skäl att titta närmare på grundlagsskyddet och domstolarnas utveckling.

Tre stora uppdrag till kommittén

Den tilltänkta kommittén kommer att få i uppdrag att överväga om ett krav på kvalificerad majoritet ska införas när det kommer till riksdagsbeslut om grundlagsändringar, och på att ett visst antal ledamöter som minimum ska delta i omröstningen.

Dessutom ska kommittén utvärdera om det behövs grundlagsskydd mot att domares pensionsålder sänks genom vanlig lag. Detta för att motverka att en framtida, auktoritär regering, exempelvis skulle kunna tvångspensionera domare. Man ska också överväga om det bör införas en grundlagsreglering av antalet domare i de högsta domstolarna.

Slutligen åläggs kommittén uppdraget att föreslå en grundlagsändring som gör det möjligt att kriminalisera deltagande i en terrororganisation, vilket lagrådet anser att det inte är i dagsläget.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

4 svar

  1. …..
    73-årig pensionär för sjuk för att flyga – ska släpas till rättegång om hets mot folkgrupp med hot om vite
    https://samnytt.se/73-arig-pensionar-for-sjuk-for-att-flyga-ska-slapas-till-rattegang-om-hets-mot-folkgrupp-med-hot-om-vite/

    Gilla

  2. De är så pass ”oberoende” att falska och oriktiga domar /beslut går inte att även att ansöka om omprövning – korrupta så in i helvete – skall de ges ännu mera ”oberoende”???? – samt advokat arvoden är sagolika med i övrigt låg kompetens och korrupta jurist-ringar…..

    Gilla

%d bloggare gillar detta: