Hur en viral pandemi gynnar den globala agendan

Går du och är rädd för Coronaviruset? Då ska du läsa detta. Det är en dimridå för den kommande finanskrisen…!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hazmat Suits Coronavirus China

January 30, 2020
By Brandon Smith, Guest writer
https://humansarefree.com/2020/01/how-a-viral-pandemic-benefits-the-globalist-agenda.html

Världen  lider i dag under mycket bräckliga ekonomiska och geopolitiska förhållanden.

Detta är inga nyheter för de flesta inom frihetsrörelsen som har sett den nedåtgående spiralen under flera år, men detta är nyheter för en majoritet av de genomsnittliga amerikanerna (och svenskarna) som sällan vågar ta in en djupgående information i någon fråga.

Faktum är att även om det finns miljoner av oss som är medvetna om faran, är vi fortfarande i minoritet.

Detta skapar en allvarlig uppsättning av frustrationer. När den vanliga medborgaren är omedveten om att det finns ett hot, blir det ett slöseri med att försöka förklara för dem vilken källan till detta hot är.

Hur kan de se roten till problemet om de inte ens vet att problemet finns?

Den viktigaste frågan är att denna osäkra situation inte är produkten av slumpmässig chansning, utan girighet, basisk mänsklig svaghet eller ett ”alltför komplicerat” system, vilket mainstream experter förutsägbart kommer att hävda. Det är en medveten konstruerad kaosbox utformad för att tjäna vissa utvalda intressen.

Den globalistiska agendan är komplicerad till sin skapelse men enkel i dess mål: Ordning ur kaos. Skapa eller utnyttja varje kris för att manipulera allmänheten till samtycke. Men samtycke för vad?

Image result for richard n. gardnerSom Richard N. Gardner, (dog i febr. 2019) före detta biträdande statssekreterare för internationella organisationer under Kennedy och Johnson, och medlem av den Trilaterala Kommissionen, skrev i april-utgåvan från 1974 i utrikesrådets tidskrift Foreign Affairs (pg. 558) i en artikel med titeln ”The Hard Road To World Order”:

Kort sagt, ”världsordningens hus” måste byggas från botten upp snarare än uppifrån och ner. Det kommer att se ut som en stor ”blomstrande, surrande förvirring” för att använda William James berömda verklighetsbeskrivning, men en slutkörning av den nationell suveräniten, som  sedan eroderar bit för bit. Det kommer att åstadkomma mycket mer än den gammaldags frontala attacken.

Global pandemi, vare sig den är en naturlig händelse eller medvetet konstruerad, tjänar den faktiskt syftena med den globalistiska etableringen på flera sätt. Först och främst är den en utmärkt distraktion.

Allmänheten, övervunnen med rädsla för en osynlig naturkraft som eventuellt kan döda dem när som helst, kommer förmodligen att glömma allt om det mycket större hotet mot deras liv, frihet och framtid – den efterföljande kollapsen av den massiva ”Bubble Everything” och den globalistiska ”lösningen” som en pandemi kan utlösa.

Coronaviruset är bara ett måttligt hot jämfört med den ekonomiska krisen. Som sagt, jag vill konfrontera några problem rörande själva viruset innan vi kommer till den ekonomiska frågan.

Virusdesinformation

Jag har sett många bedrägliga antaganden och direkt desinformation som sprids av människor när det gäller denna potentiella pandemin.

För det första är tanken att det orsakades av att kinesiska medborgare ”äter fladdermöss” eller utsattes för en levande djurmarknad är ganska löjlig.

Image result for laboratories in vuhan

Vi har INTE sett några hårda bevis på att detta är sant, och jag tror att berättelsen är en betäckning för det faktum att staden Wuhan där virusutbrottet började, utgör hemmet för inte bara ett utan två ”nivå 4” biohazardlaboratorier.

Image result for laboratories in vuhan

Jag har svårt att ignorera det konstiga ”sammanfallet” av biohazardlaboratorierna på hög nivå i Wuhan till förmån för idén att viruset lanserades av en slump på grund av de udda dieterna i det centralkinesiska köket.

Med tanke på bevisen verkar det som om Coronaviruset har tillverkats i ett labb, inte i någons bat- och ormsoppa. Under 2017 varnade forskare utanför Kina att dessa laboratorier inte var säkra och att ett virus kan läcka ut ur en av anläggningarna.

Jag skulle använda begreppet ”flykt”, eftersom det finns en möjlighet att denna händelse skapades avsiktligt.

Chinese Researchers Caught Stealing Coronavirus From Canadian Lab

Källor säger att Xiangguo Qiu och hennes make Keding Cheng eskorterades från National Microbiology Lab i Winnipeg den 5 juli. Sedan dess har universitetet i Manitoba avslutat sina möten, omfördelat sina doktorander och varnat personal, studenter och fakultet om att resa till Kina . (General Governor’s Innovation Awards) Kinesiska forskare ertappades med att ha stulit Coronavirus från Canadian Lab

Viruset i sig, har vissa kännetecken för att vara konstruerat (inklusive den långa inkubationsperioden utan synliga symtom) och den aktuella påfrestningen är troligen härledd från den som kineserna stal för ett år sedan från ett labb i Winnipeg, Kanada.

Men det blir ännu mer konstigt.

Image result for event 201 coronavirus

För bara tre månader sedan körde John Hopkins, Bill and Melinda Gates Foundation och World Economic Forum (en bikupa bestående av självgoda globalister) en ”pandemisimulering” kallad ”Event 201” specifikt inriktad på Coronaviruset.

Inte Ebola eller svininfluensa eller ens fågelinfluensa – utan CORONAVIRUS. Simuleringen innehåller spridningen av Coronavirus i Sydamerika, som skylldes på överföring från djur till människa (grisar).

Slutsatsen av övningen kom fram till att nationella regeringar inte var i närheten av beredskapen och fick 40 av 100 på sin beredskapsskala. Simuleringen beräknade över 65 miljoner dödsfall över hela världen.

”Event 201” utföll nästan exakt så som det har varit i Kina idag

Några väldigt falska eller kanske dumma människor har hävdat att den här typen av saker är ”normala” och hävdar att vi har ”tur” att eliterna har kört simuleringar i förväg så att de kan ”rädda oss” från ett Corona-virusutbrott.

Jag hävdar att Event 201 inte var någon simulering utan ett krigsspel för att studera de möjliga resultaten av en händelse som globalisterna redan visste skulle komma.

Sätt åt sidan det faktum att myndigheterna före nästan varje större krishändelse och terroristattack som har körts under de senaste decennierna, har varit simuleringar för att exakt se vad som händer och precis innan det händer. Tror någon verkligen att Event 201 sker av en ren slump?

Ett annat falskt antagande som måste tas upp är idén om att ett viralt hot inte kommer att slå mot väst, eller åtminstone inte mot USA.

Denna udda påverkan är en som jag inte tror att de flesta kulturer förutom amerikanerna (och svenskar, red.anm) lider av; tron på att de är oåtkomliga och att systemet alltid kommer att förhindra kriser.

Från de svar som jag nyligen har sett lever många amerikaner (och svenskar) i en fantasivärld.

Till och med nu placerar investeringsvärlden för fullt i sina lager och hoppas på förutsägelsen att Federal Reserve kommer att träda in för att avbryta varje ekonomisk nedgång i samband med pandemin.

Även om Fed skulle ingripa, varför skulle någon vara naiv nog att tro att centralbanken kunde göra något åt hur ett viralt utbrott skadar ekonomin?

Centralbankerna kan inte göra något annat än att skapa skulder och skuld kommer inte att slå tillbaka mot Coronaviruset.

När det gäller bedräglig optimism angående själva pandemin, sträcker sig argumenten allt ifrån ”screening av resenärer är för omfattande för att låta viruset spridas här” och ”så länge viruset förstör Kina, vem bryr sig …?” Detta är en snäv bild av situationen.

Screeningprocessen är fruktansvärd och innebär vanligtvis att grundläggande frågor kan ställas vilka sedan kan undvikas med lögner. Men utöver det är viruset redan här.

Image result for laboratories in vuhan

Det cirkulerade genom Kina i minst några veckor innan det någonsin behandlades av myndigheter eller Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Det rapporteras också vara asymptomatiskt, vilket innebär att den förblir vilande, men ändå smittsam, i upp till två veckor innan symtomen blir synliga.

Detta är ett mycket sämre scenario än för Ebola-skräcken 2014, eftersom Coronaviruset kan döljas effektivt.

Det enda som kan göras för att bromsa spridningen, är att förhindra ALLA internationella resor, vilket CDC och WHO inte har för avsikt att göra just nu, vilket inte spelar någon roll med över 110 misstänkta fall i USA redan.

Så låt oss vara realistiska. Om viruset är lika överförbart som CDC och oberoende forskare hävdar, så ser vi effekterna här i Amerika.

Låt aldrig en bra kris gå i soporna …

Men vad har globalisterna att vinna direkt på en Coronavirus-pandemi utöver det enkla kaoset som kan utnyttjas?

Image result for Event 201

Intressant nog föreslog en representant från Johnson & Johnson, ett av företagen som kan hamna på att utforma ett ”vaccin” för Cronaviruset, under Event 201 att en ”centraliserad” global ekonomisk myndighet som ansvarar för finansiering och upphandlingen av vacciner för olika länder i kris var ett alternativ för att lösa pandemin.

Jösses, det låter konstigt likt det som globalisterna har krävt under många år nu, och pandemin råkar bara erbjuda en perfekt ursäkt för skapandet av en sådan envärlds finansmyndighet.

De kan påstå att ett sådant system skulle vara tillfälligt under pandemins livslängd, men detta kommer att vara en lögn.

När det gäller de ekonomiska effekterna, även om viruset främst skulle stanna i Kina, är den kinesiska ekonomin, i grundläggande termer, den största i världen. De är den största exportören / importören och den är central i den nu beroende av varandra globala ekonomin.

Om Kinas ekonomi går ner, även för en kort tid, kommer detta att skicka chockvågor genom alla andra nationella ekonomier och försörjningslinjer.

I maj förra året publicerade jag en artikel med titeln ”Globalists Only Need One More Major Event To Finish Sabotaging The Economy”.

För att sammanfatta situationen:

Det globalistiska etablissemanten har skapat den största finansiella bubblan i modern historia genom centralbankstimulering, blåst upp ett mycket instabilt konstgjort samarbete på marknaderna samtidigt som de har skapat nya höjningar i statsskulder, företagsskulder och konsumentskulder.

De ekonomiska grunderna har skickat larm under de senaste två åren, angående ”hela bubblan” visar tecken på implosion (explosion inifrån). Det är bara en tidsfråga innan farsen kollapsar av sig självt.

Globalisterna behöver syndabockar, men de behöver också en händelse eller våg av händelser så att de distraherande människorna inte kommer att kunna urskilja vad som egentligen hände.

Anledningen till att globalisterna vill ha en kollaps är enkel – De behöver en kris för att manipulera massorna till att acceptera en total centralisering, ett globalt monetärt system och global styrning.

De är också fanatiska som tror på eugenik (dödshjälp) och befolkningsminskning.

Åtminstone är en global pandemi en användbar händelse för dem. Men tidpunkten för Coronavirushändelsen och deras mycket exakta ”simulering” för bara tre månader sedan antyder också på deras potentiella engagemang, eftersom den kommer i rätt tid när implosionen av ”Everything Bubble” är accelererande.

Tänk på detta: Även om en pandemi inte dödar ett stort antal människor, stör den fortfarande internationella resor, den stör export och import, den stör konsumentbeteendet och detaljhandelsförsäljningen och den stör den inhemska handeln.

Om den dödar ett stort antal människor, och om den kinesiska regeringens svar utgör någon indikation, kan den leda till globala krigslagar.

Med många ekonomier inklusive den amerikanska ekonomin som redan befinner sig i en osäker balans av historisk skuld, kontra en kraschande efterfrågan och värdelösa centralbanks repomarknadsinterventioner, finns det ingen risk för att systemet tål en sådan tsunami.

Gör inga misstag, kraschen har redan börjat, oavsett om viruset drabbar USA hårt eller inte. Den enda frågan är, kommer detta att utgöra triggerhändelsen som påskyndar kollapsprocessen som redan befinner sig i rörelse?

Jag tog mig tid att publicera den här artikeln eftersom jag trodde att det var viktigt att först titta på kinesernas, CDC och WHO:s svar på viruset. Om de snabbt hanterade situationen fanns det en chans att det bara skulle få ett litet inflytande på finanssystemet.

De hanterade inte situationen snabbt eller beslutsamt. I själva verket lämnade över
5 miljoner människor Hubei-regionen i Kina innan aktiv karantän och behandlingsförfarandena inleddes.

Situationen har nått utom kontroll i Kina och det är uppenbart att regeringen nu ljuger mellan tänderna om antalet sjuka och döda.

Jag skulle inte bli förvånad om vi under de kommande två veckorna upptäcker att dödsfallen är i tusentals, och att sjukfrekvensen faktiskt ligger på hundratusentals.

Det faktum att Kina nu har satt över 50 miljoner människor i 16 städer i karantän tyder på att faran är mycket högre än de har medgett. Om detta är fallet är den kinesiska ekonomin åtminstone på väg att drabbas hårt. Om viruset inte sprider sig kommer den ekonomiska skadan att göra det.

Pandemisk rökridå, ekonomiskt kollaps och ”klimatförändring”

Image result for kinahandel

Graf- Och Pengarutbyte i Kina Handel På Börsen 

Titta på det här sättet – USA och Kina befinner sig fortfarande mitt i ett handelskrig. Fas 1-affären var alltid ett skämt, eftersom den kräver att Kina fyrdubblar sina inköp från USA inom de närmaste 1-2 åren.

Detta skulle aldrig hända, men det falska hoppet (tillsammans med återköp av företag) lyftes de globala aktierna ur upphävdandet.

Nu finns det ingen chans att Kina kommer att uppfylla kraven i fas 1-avtalet och det kommer snart att bli uppenbart, eftersom Kinas ekonomi kommer att sänkas under pandemin.

Om Trump fortsätter med tullar mot en nation i en viral nödsituation kommer han att framstå som ett monster (vilket jag tror är hans jobb som en globalistdocka som låtsas vara en konservativ nationalist).

Related image

Under tiden blir den globala handeln blandad och systemets sista strukturella stöd går av på mitten.

Med globala leveranslinjer frysta och så småningom begränsade resor, kommer handeln att stanna. Det finns ingen väg runt detta. Det handlar inte bara om Kina, det handlar om alla nationer.

Och till slut handlar det inte ens om Coronaviruset, det handlar om den ekonomiska tidsbomben som det globalistiska etablissemanget skapade.

Det handlar om vårt ekonomiska inbördesberoende och det korthus vi har blivit.

Som en följd av olyckan kommer globalisterna att kräva ännu mer beroende. De kommer att hävda att tragedi drabbade eftersom vi inte var ”tillräckligt centraliserade”.

En annan fördel med den virala krisen är att etablissemanget utan tvekan kommer att skylla på ”klimatförändringarna” ha och den ”globala uppvärmnings-” bluffen som sin drivkraft.

Även om det absolut inte finns några konkreta bevis som kopplar mänskliga koldioxidutsläpp till klimatförändringar eller virala utbrott, kommer givetvis tillräckligt med allmän rädsla göra, att globalister försöker sammankoppla de tre sakerna som om de är ett bevisat faktum.

De kommer inte bara att få en orsak för en ekonomisk kollaps som DE har skapat, utan de kan också presentera ett virus konstruerat av människor i ett labb som en ”naturlig orsak” och använder det som ett skäl för att genomföra koldioxidkontroller.

I nästa nummer av mitt nyhetsbrev med Wild Bunch Dispatch kommer jag att beskriva lösningar och beredskapsalternativ för att överleva ett pandemiscenario. Allt går inte förlorat om denna händelse accelererar som globalisterna förutspådde i sin Event 201-modell.

Det är fortfarande svårt att säga med säkerhet, men detta verkar vara den ”svarta svanen” som globalisterna väntade på (eller planerat) hela tiden.

Vi rekommenderar återstående vaksamhet när det gäller pandemin, men glöm inte den ekonomiska katastrofen som oundvikligen kommer att följa när Coronaviruset fortsätter att spridas.Kategorier:Hälsa, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

3 svar

 1. INTRESSANT SAMMANSTÄLLNING

  Gilla

 2. Varning – när dessa färjor skall närma kusten vid kris situation – spring så lång du kan!
  6,000 tourists in lockdown on Italian cruise ship over coronavirus fears
  https://www.cnbc.com/2020/01/30/6000-people-in-lockdown-on-italian-cruise-ship-over-coronavirus-fears.html
  – Costa-Smeralda rederi igen i skandalen med mänskliga-rituella offer….. enligt info den illuminati led rederi har sina färjor sådana som lätt kan förvandlas till fängelser med effektiv förbränning av människokroppar…. NWO anpassade!
  https://www.tui.se/resa/italien/sardinien/costa-smeralda/?agent=googleads&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1263751#&period=all&country=all&destination=all&sortorder=price&hotellist=hotell&gclid=EAIaIQobChMI85vFtear5wIVyoKyCh0riQPQEAAYASAAEgJT1fD_BwE&gclsrc=aw.ds

  Gilla

%d bloggare gillar detta: