Kostnader för utredningar om penningtvätt tynger Swedbank

Publicerad: 2020-01-28
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/kostnader-for-utredningar-om-penningtvatt-tynger-swedbank/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Konsultkostnaderna för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar i Swedbank ökade under fjärde kvartalet och uppgick till 519 miljoner kronor.

I dag presenterar Swedbank bokslutsrapporten för 2019 samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet.

Av rapporten framgår det att kostnaderna ökade med 7 procent under fjärde kvartalet till 5 549 miljoner kronor. Främst är detta kostnader till följd av högre konsult- och ITkostnader, kostnader för avgångsvederlag och högre kostnader för marknadsföringsaktiviteter.

Utredningskostnaderna under Q4

Av rapporten framgår det att konsultkostnaderna för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar ökade med 199 miljoner kronor och uppgick totalt till 519 miljoner kronor under kvartalet.

Vd och koncernchef Jens Henriksson skriver i vd-ordet att ”nya initiativ kommer till när Clifford Chance-utredningen, utredande myndigheter, medarbetare eller andra intressenter identifierar brister och förbättringsmöjligheter”.

Han skriver att det under det fjärde kvartalet 2019 tillkom 20 nya initiativ till programmet som innehåller 152 initiativ att förhindra penningtvätt.

Åtgärdsprogrammet klart i slutet av 2020

”I syfte att stärka banken har jag också initierat en utvärdering av våra värderingar och vår kultur. De svenska och estniska finansinspektionernas utredningar blir tillsammans med Clifford Chance-utredningen centrala för det fortsatta arbetet. Jag räknar med att åtgärdsprogrammet till stora delar kommer att slutföras under 2020, och då kommer vi att vara på god väg mot målet att vara en ledande bank i att motverka penningtvätt. Men helt färdiga kommer vi aldrig att bli. Kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet pågår ständigt”, skriver Jens Henriksson.

Under helåret minskade resultatet med 7 procent till 19 697 miljoner kronor. Högre intäkter motverkades av högre kostnader och kreditförluster under 2019.

”Kostnadsökningen är framför allt relaterad till högre personalkostnader och utredningskostnader kopplade till penningtvätt”, framgår det av rapporten.

Kostnaderna ökade till 19 984 miljoner kronor, jämfört med 16 835 året innan, främst till följd av högre personal- och konsultkostnader. I rapporten hänvisar man till avgångsvederlag för tidigare medlemmar i koncernledningen, inklusive Swedbanks tidigare vd, som har påverkat kostnaderna.

Utredningskostnaderna för helåret

Konsultkostnaderna för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar under 2019 uppgick till 1 104 miljoner kronor.

Under året har även en reservering för moms uppgående till 256 miljoner kronor belastat kostnaderna, liksom 125 miljoner kronor relaterat till bedrägerier. Valutakursförändringar ökade kostnaderna med 132 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås till 8,80 kronor, vilket var 40 procent lägre än under fjolårets 14,20 kronor.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: