Assange Case avslöjar kryphål för ”Tortyr” i isoleringscell som frihetsstraff


by Tyler Durden och Nina Cross
Tue, 01/28/2020
https://www.zerohedge.com/geopolitical/assange-case-exposes-uks-solitary-confinement-torture-loophole

Fram till i förra veckan hade Julian Assange hållits i inofficiell isoleringscell inuti Belmarsh-fängelsevårdenhet – ett kryphål som den brittiska regeringen började använda sig av i maj, säger Nina Cross för 21st Century Wire’s.

Tack vare protester från kolleger och Assanges juridiska team flyttades Assange ut från Belmarsh-vårdenheten – som har ”beväpnats för att godtyckligt isolera och straffa en fånge.”

Observera att mer än 100 Gula västar-demonstranter reste från Frankrike på lördagen för att delta i en demonstration utanför Belmarsh till stöd för Assange.

Hittills har de brittiska myndigheterna förnekat att Assange har hållits i isoleringscell – eller att det till och med utövas i brittiska fängelser.

Fram tills nu har Assange varit inlåst i en cell ensam i över 22 timmar om dagen och han har berövats kontakt med andra fångar under flera månader. Detta strider mot både de europeiska fängelsereglerna och mot den brittiska regeringens eget fängelseinspektorat för mänskliga rättigheter …

I ett försök att mildra den växande offentliga kränkningen har Majestets Prison and Probation Service (HMPPS) skickat ut ett brev som svar på tillströmningen av klagomål som de har fått angående smädelsen mot Assange. I sitt svar vägrar de att ta upp ärendet och tar fram en lista med standarder och lagar skrivna för att skydda fångar, som ett bevis för att han befinner sig i ”säkra händer.” Men alla som har följt den fortsatt godtyckliga interneringen av Assange i Belmarsh vet att han har effektivt placerats utanför räckvidden för lagar och standarder; till och med tillgången till sina advokater och juridiska handlingar,vilka normalt bevaras genom lagstadgade rättigheter för fångar. Han har varit hårt begränsad, vilket har haft en förödande effekt på förberedelserna för hans försvar, som är ett fall av historisk betydelse. -21st Century Wire …

Samtidigt avvisar britterna helt uttalanden från FN:s särskilda rapportör om tortyr, Nils Melzer, när de hävdar att ”fångar inte hålls kvar i isoleringscell.”

Cross noterar dessutom att Storbritanniens skrattretande uttalande om att de tar hand om alla fångar visar tydligt på att de ignorerar UN Working Group on Arbitrary Detention, som säger att Assange fängslas godtyckligt i strid med internationell rätt.

”Dessutom måste den brittiska staten avsäga sig och utesluta alla anklagelser om”förvar i isoleringscell” som en falsk eller offentlig missuppfattning. – Detta måste säkert undergräva arbetet med fängelsevälgörenheter och lagstadgade stipendier och fängelsessystem som finns för att kasta ett ljus över konsekvenserna av att vistas i isoleringscell inklusive, ohälsa och självmord”, skriver Cross.

Följaktligen kan HMPPS-brevet ses som ett PR-jippo som syftar till att främja bilden av goda styrelseformer, en fasad utformad för att dölja institutionens utplacering av samma strategi som regeringen praktiserade när man uppmanades att svara på sin skymfning av Assange: förnekelse och tystnad.

Isoleringscell beskrivs tekniskt sett av fängelsevälgörenhetens straffreform som ”… när en fånge är begränsad till en cell i 22 timmar eller mer, som utgör ensam inneslutning, oavsett orsaken till denna inskränkning eller dess benämning”. Fängelseombusdmannen bekräftar att definitionen inte har något att göra med var den äger rum.

Segregerade förhållanden tillämpas ibland även utanför segregeringsenheter. Fångar kan hållas i en flygel, men låsas in i sina celler under största delen av dagen och tas till dusch och träning separat från andra fångar i flygeln.

Så vad gjorde Belmarsh? Medan en officiell fångsegregering är tillåten enligt regel 45, håller de Assange i den medicinska flygeln vilket tillåter dem att ignorera flera tillhörande lagar.

”45.— (1) Om det förefaller önskvärt, för att upprätthålla god ordning eller disciplin eller står i hans egna intressen, att en fånge inte ska ansluta sig till andra fångar, varken generellt eller för särskilda ändamål, kan guvernören ordna att fången avlägsnas från umgänge i enlighet därmed.

(2) En fånge får inte avlägsnas enligt denna regel under en period på mer än tre dagar utan besök av myndighet eller besöksnämnd. Ett bemyndigande som ges enligt denna punkt får fortgå under en period som inte överstiger en månad, men den kan förnyas från månad till månad”.

”Regimen för segregerade fångar (enligt fängelse regel 45 (YOI 49)) bör vara fullständigt möjlig och endast gälla de aktiviteter som involverar umgänge med vanliga fångar vilket bör begränsas”. – SEG PSO

Här hittar vi den rättsliga ramen för att rättfärdiga segregeringen av enskilda fångar. Den är också utformad för att göra myndigheterna ansvariga.

Rättsligt försvar: Åtkomst nekad

I Assanges fall har hans rörelser varit så kraftigt begränsade att han knappt har haft tillgång till sina advokater, vilket lett dem till att förklara att de befinner sig ”på randen till en rättslig prövning”.

Det rapporterades vid Assanges förhandlingar den 13 januari 2020, att han sedan den 19 december 2019 hade haft bara två timmar med sitt juridiska team för att granska bevisningen i fallet. Sådana extrema begränsningar mellan klient och juridiska representanter hindrar allvarligt hans försvarsförberedelse, trots att han står inför en fängelsetid på 175 år i ett amerikanskt federalt fängelse med hög säkerhet om han utlämnas.

Det är viktigt att sätta detta i motvikt till hur Belmarsh behandlade Tommy Robinson (riktigt namn Stephen Yaxley-Lennon, grundare av  English Defence League) ifjol. Medan han officiellt segregerades inuti Belmarsh, blev han dömd för ett civilt brott. I hans fall rapporterades det att guvernören personligen hade ingripit för att säkerställa att han inte missade några sociala besök, såväl som ”obegränsade telefonsamtal mellan klockan 9 och 11 varje morgon,” enligt rapporter.

På ytan tycks Belmarshs ansträngningar pricka in när det gäller Robinson. Det har varit en taktisk metod för att lugna hans supportrar. Detta står i skarp kontrast till Assange, som i egenskap av icke dömd fånge, borde ha mer lagstadgade rättigheter än Robinson hade. Men i praktiken nekas han tillgång till rättvis behandling och rättvisa enligt statens egna reglerande riktlinjer. Därför, när HMPPS säger till oss att vissa fångars rättigheter ”… inte är föremål för ändringar eller begränsningar enligt profilen eller detaljerna i en enskild fånges fall …” – ser vi att rättigheterna inte behöver ändras eller begränsas till ett oproportionerligt straff för en enskild individ: allt som behövs är att de tillämpas rättvist. Tyvärr gäller inte det för Julian Assange.

Hälsokonsekvenser

Vistelse i isoleringscell kan också ha fått konsekvenser på Assanges allmänna hälsa, inklusive potentialen för en permanent skada.

Vad hade konsekvenserna av vistelsen i isoleringscell på Assanges hälsa? Nils Melzer besökte Assange i Belmarsh-fängelset i maj ifjol, tillsammans med två medicinska experter som specialiserat sig på undersökning av potentiella tortyroffer. De utförde omfattande bedömningar och Melzer beskrev Assanges tillstånd enligt följande:

”… alla symptom som är typiska för en person som har utsatts för långvarig psykologisk tortyr … bevisen var överväldigande tydliga att Julian Assange hade utsatts för flera former av grym och förnedrande behandling som ackumulativt bara kan beskrivas som psykologisk tortyr.”

Man ställer frågan med tanke på de extrema mentala och de känslomässiga besvär som Assange upplevt, vilka har diagnostiserats för av 2 erfarna medicinska specialister, under FN:s föredragandes ledning; visade Belmarsh ingen hänsyn till Assanges tillstånd när de tillförde ett beslut om obestämd isolering av honom? Visar hans fängelsejournaler nivån på hänsyn med tanke på vilka effekter en isolering hade på hans hälsa, med tanke på det sätt som antecknats för segregerade fångar?

Dessa är viktiga frågor, som alla har direkt inverkan på om Assange har placerats under en grym och ovanlig behandling av staten.

Ingen användning av lagen i inofficiell segregering

Den officiella segregeringen av en fånge som är föremål för en rad förfaranden som anges i Prison service order 1700. Enligt regelböckerna, hade Assange hållits i officiell segregering under sju månaders tid, varför han borde ha varit föremål för regelbundna styrelsegranskningar, och regelbundna besök från Independent Monitoring Board och guvernören. I teorin skulle han ha befunnit sig i fokus för ett tvärvetenskapligt granskningssystem som bedömde effekterna av isoleringen på hans hälsa. Men det verkar som att han fram tills nu har placerats bakom en mycket ogenomskinlig och politiskt bekväm byråkratisk slöja. I praktiken har han lämnats att ruttna oöverskådligt i flera månader i isolering av fängelsemyndigheterna. Genom att göra det har den brittiska staten gjort honom oförmögen att försvara sig i det som är det som är det viktigaste prejudicerande fallet för pressfrihet under detta unga århundrade.

Nu, på grund av stödet från andra fångar i Belmarsh, och även med Assanges juridiska team och kampanjer, har han flyttats till en flygel där han kan blanda sig med andra fångar. Detta hyllas som en seger för Julian Assange och också för dem som befinner sig där. Med tanke på statens behandling av Assange, kan inofficiell segregering drabba vem som helst, var som helst och när som helst.

Det bör påpekas att myndigheterna har hållits ansvariga för en grupp fångar som protesterat mot misshandeln av en enskild fånge, vilket råkat erkännas av FN som en godtycklig arrestering av den brittiska regeringen. Vi bör inte underskatta betydelsen av denna grupp fångar, som en del av en bredare kampanj som helt klart har tagit fart, och som har gjort vinster för att åstadkomma rättvisa för Assange trots att fängelsemyndigheterna och domstolarna har gjort sitt bästa för att tystna honom.

 

 

 Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

1 svar

Trackbacks

  1. Assange Case avslöjar kryphål för “Tortyr” i isoleringscell som frihetsstraff — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: