WUHAN CORONA VIRUS PANDEMIC: Vem står bakom det, varför nu och varför Kina?

Posted on 
by State of the Nation

http://stateofthenation.co/?p=5231

En komplex Psyop som begås för att distrahera
Tvinga obligatoriska vaccinationer och tvinga Kina till att uppfylla amerikanska krav

Med tanke på de många och allvarliga lidanden som Kina har drabbats av under 2019 kommer det inte som någon överraskning att västmakterna nu skulle ta till biovapen.

Om det är en sista åtgärd för ekonomin så behöver Kina inte den just nu. Den är en global pandemi som ”förmodligen” har sitt ursprung i Wuhan, den spretiga huvudstaden i Central Kinas Hubei-provins (se kartan nedan med den röda markören som identifierar Wuhan).

Se hur Wuhan ligger mitt i Kinas mycket produktiva sydostregion – nationens ekonomiska kraftverk. Detta strategiska läge valdes för den biologiska attacken på grund av de lätt manipulerade vektorerna för sjukdomsspridning som visas på kartan längts uppe. Att förlora Kinas ekonomiska och finansiella sektorer är trots allt ett primärt mål för denna i huvudsak anglo-amerikanska svarta operation.

Mot bakgrunden av de amerikanska iscensatta Hong Kong-protesterna, USA:s tullregler mot Kina, hot om ekonomiska sanktioner mot nationer som arbetar med Huawei, CIA-inflammerade Xinjiang-konflikten som involverar muslimska uigurer, provokativ närvaro av krigsfartyg från den amerikanska marinen genom Taiwansundet, transparent politiskt åtal mot Huawei:s ekonomidirektör, raseringen av Kinas grisfarmer med ett bio-tillverkat virus, etc., har den kinesiska regeringen befunnit sig under stormande attack sedan 2018.

När så många försvagande övergrepp misstänksamt händer på en och samma gång, vad kan Kina då göra förutom att hantera dem på ett sätt så att de avslöjar de verkliga förövarna. Men det är troligt att Kina inte kommer att göra det i samband med denna intensifierade biologiska krigföring som väst har inlåtit sig i.

SARS konspirationsteori

Den ursprungliga SARS-pandemin som ägde rum i Kina efter millienumskiftet var också välkänd inom biomedicinska kretsar som en naken handling av biologisk krigföring. Liksom årets biologiska angrepp genom corona viruset i Wuhan, involverar det det biologiskt tillverkade SARS-utbrottet som också var en mycket samordnad kampanj för propaganda och desinformation. Se: Är det nya ”dödliga Kina-viruset” en hemlig operation?

Xi Jinping-administrationen är emellertid alldeles för bekymrad över paniken som den oundvikligen skulle resultera i om befolkningen informerades om en fullskalig biologisk vapenattack. Det påskyndande kaoset skulle överväldiga regeringen i Peking redan på grund av överbelastning.

SARS-utbrottet som inträffade mellan 2002 och 2003 har redan visat att Kina inte är beredd att släppa det hårda vetenskapliga beviset som bevisar att det finns ett biologiskt tillverkat corona virus.

Följande utdrag från Wikipedia förklarar en del av bakgrunden till SARS-epidemin för det svåra akuta luftvägssyndromet som främst ägde rum i Kina och Hong Kong, men också i Kanada och andra länder.

Orsak

SARS orsakas av ett så kallat corona virus. SARS-viruset var innan 2003 helt okänt. Den första stammen av Sars-CoV fick ta namn efter Dr Carlo Urbani, den WHO-läkare i Vietnam som först slog larm om den nya sjukdomen, och som själv blev ett av sjukdomens första offer utanför Kina.[2]

Symtom

Det första symtomet vid SARS är feber. Efter cirka ett till två dygn dyker de första luftvägssymtomen upp med hosta och andfåddhet. Andra symtom kan vara aptitlöshet, muskelvärk och huvudvärk. Mellan 15 och 20 procent drabbade får så allvarliga luftvägsproblem att respiratorbehandling är nödvändig. Symtomen är i regel mildare hos barn och mer allvarliga hos äldre drabbade.[2]

Dödlighet

Dödlighet räknas som under 1 % för personer yngre än 24 år, 6 % för de som är mellan 25 och 44 år, 15 % för åldersgruppen 45 till 64 år och mer än 50 % för personer över 65 år.[3] Detta kan jämföras med influensa där dödligheten i vanliga fall brukar vara ca 0,6 % (huvudsakligen verksamt bland de äldre personer).

De senaste fallen av SARS upptäcktes i juni 2003, och från och med maj 2006 menade WHO att spridningen avtagit helt. SARS räknas dock inte som en helt utrotad sjukdom eftersom den fortfarande eventuellt kan bäras av djur och det finns möjlighet att den kan återgå till den mänskliga befolkningen i framtiden.[4]

Sverige

I Sverige indelas allvarliga smittsamma sjukdomar i fyra kategorier: anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga, allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar.[5] Till den sistnämnda kategorin hör SARS, ebolafeber och smittkoppor.[6] Detta ger staten rätt att hålla en misstänkt smittad person i karantän eller att spärra av ett geografiskt område för att minska risken för smittspridning. Detta görs med stöd av smittskyddslagen, 3 kapitlet, 9-10 §§. En person kan därvid kvarhållas i karantän på order av en smittskyddsläkare. Avspärrning av ett geografiskt område beordras av Socialstyrelsen.

Asien

I Asien var skräcken för SARS mycket stor och vid resor mellan olika platser, orter, stadsdelar och länder krävdes ofta medicinsk kontroll med uppgifter om eventuella luftvägssymtom samt mätning av kroppstemperatur i ena örongången eller armhålan innan man släpptes vidare. De länder och områden som drabbades med mer än 50 sjukdomsfall var förutom södra Kina inklusive Hong Kong, särskilt Taiwan, Singapore och Vietnam. Utanför Asien var det endast Kanada som fick fler fall än 50.

Wuhan Corona virus från år 2020

Det snabba spridandet av Wuhan corona viruset, även känt som Novel corona virus, som först rapporterades om år 2019 har alla kännetecknen på att det är ännu ett biologiskt tillverkat virus i ett amerikanskt militärlaboratorium.

Följande är ett kort beskrivningsformulär från Wikipedia för detta nya corona virus (2019-nCoV).

Nytt corona virus, betecknat 2019-nCoV av WHO (kinesiskt: 2019 新型 冠狀 病毒) [1] [2] och även känt som Wuhan corona virus (förenklad kinesiska: 武汉 冠状 病毒; traditionell kinesisk: 武漢 冠狀 病毒) och Wuhan-marknaden för skaldjurs lunginflammationsvirus, [3] är ett positivt laddat, enkelsträngigt RNA-corona virus. De första misstänkta fallen anmäldes till WHO den 31 december 2019, [4] medan de första fallen av symptomatisk sjukdom förekom drygt tre veckor tidigare den 8 december 2019. [5] Viruset upptäcktes genom nukleinsyratestning på ett positivt patientprov hos en patient med lunginflammation under Wuhan corona virus-utbrottet 2019–20. [6] [7] [8]

Tiden kommer att visa om detta dödliga corona virus var förknippat med den kinesiska befolkningen med avsikt att döda eller göra dem sjuka, skrämma och terrorisera. Terroriseringsfasen för en sådan pågående svart operation riktar sig verkligen mot regeringen i Peking som vägrar att bli tvingade eller hotade av Trump-administrationen.

Eftersom de mycket störande, av väst stödda Hong Kong-protesterna, ännu inte har gett det amerikanska utrikesdepartementets resultat, var det bara en tidsfråga innan CIA implementerade en plan B … eller är detta plan C eller D?

NYCKELPUNKT: Replikeringsprocessen (se diagrammet ovan) för detta specifika corona virus, och hur snabbt det muterar och / eller anpassar sig till olika farmaceutiska behandlingsregimer, kommer att avslöja exakt hur denna patogena mikroorganism tillverkades biologiskt.

Varför Kina?

Detta är en 10 000 kronors fråga: Varför är Kina alltid epicentret för så många stammar och variationer av corona virus, influensor, lunginflammationsvirus och andra mycket smittsamma infektioner som drabbar de stora kommersiella centran på det sydöstra fastlandet.

Det som är särskilt misstänksamt med alla dessa utbrott i Kina är att de beskrivs av Mainstream Media som ganska farliga för människors hälsa. Dödlighetsgraden i början av dessa eventuella pandemier är särskilt hög, och dess målmedvetna utformning tyder på att de är biologiskt tillverkade. 

På detta sätt dras hela världens uppmärksamhet så småningom in i en pandemisk melodrama som säkert är utformad för att skrämma. Därför tjänar fler av dessa oändliga distraktioner det specifika syftet att ta uppmärksamheten från de verkliga problemen orsakade av regeringar överallt. Men det är de många kriminella konspirationerna och chockerande skandalerna som eliterna försöker dölja på alla möjliga sätt.

Det finns relativt få militära biovapenlaboratorier i världen som har förmågan att skapa ett så dödligt och infektiöst virus. Således, när sanningen bekräftas om Wuhan-influensan, kommer det att vara bara några få skyldiga som står bakom dessa attacker mot det kinesiska folket. Om detta Wuhan corona virus-utbrott skulle bli en fullständig epidemi i Kina kan det i verkligheten representera ett försök till att begå folkmord. På samma sätt kan det i slutändan betecknas som ett brott mot mänskligheten.


”Det är verkligen ganska lätt för någon av de många amerikanska militära biovapenlaboratorierna att biologiskt tillverka ett dödligt supervirus och sedan släppa ut det i en storstad som Wuhan, Kina. Åtgärder med bioterrorism likt denna utförs hela tiden. Som ett historiskt faktum har den spanska influensapandemin från år 1918 faktiskt sitt ursprung i Fort Riley, Kansas, dit soldater kallades in till arméns största träningsanläggning under första världskriget.

Soldaterna som [med flit] blev infekterade med H1N1-influensaviruset tjänade sedan som otaliga spridningsvektorer för pandemin som i slutändan dödade upp emot 100 miljoner människor över hela världen. Den enskilda av USA-genomförda biologiska krigföringsoperationen mot mänskligheten var utan tvekan den dödligaste avfolkningshändelsen i mänsklig historia. ”(Se: Spanish Flu of 1918 Was Really a Bioterror Attack on Humanity)

 – Intelligence Analyst & Former U.S. Army Officer –


Slutsats

Det finns inget bättre sätt än att tvinga en befolkning till att följa drakoniska vaccinationsregimer än att skrämma dem med möjligheten till en dödlig pandemi. Regeringar runt om i världen befinner sig ständigt under press från den globalistiska kabbalen i New World Order för att genomföra Super-Vaccinations Agendan.

Mot detta syfte har världssamfundet av nationer upprepade gånger offrats genom tillverkade mässlingutbrott och ständigt förvärrade influensasäsonger, så berättar de. Se: Årliga influensaprogram och iscensatta mässlingutbrott är de centrala pelarna i Supervaccinationsagendan.

Men det finns verkligen mycket mer att tillägga i den här berättelsen än det som möter ögat. Inte bara spridandet av Wuhan corona viruset är överraskande nog för att tjäna som en stor distraktion från ett snabbt kollapsande globalt ekonomiskt- och finanssystem. Denna statligt sponsrade svarta operation representerar också den värsta rovdjurskapitalismen som bedrivs som metod för att generera intäkter. Mycket mer betydelsefullt kommer den iscensatta pandemin att användas på ett listigt sätt för att utöva förtryck genom internationella kontroller vid resor samt införandet av drakoniska medicinska åtgärder som i hög grad främjar Super-Vaccinations Agendan.

Slutligen utlöste tidpunkten för det dödliga viruset som härjade bland Kinas grisfarmer ifjol ganska förutsägbart ett krav på utvecklingen av ett förebyggande vaccin. Vad de efterföljande nyhetsrapporterna försummade att säga var att masslaktning av grisar, i ett samhälle som kräver massor av fläsk, planerades cyniskt för att tillverka det akuta behovet av ytterligare ett vaccin. Se: China’s Pig Farms Decimated by Virus—Was it bioengineered and spread on purpose?

I första hand är Wuhan corona viruset troligen ytterligare ett rasinriktat biovapen som strategiskt släpps ut i hela Kina av amerikanska militära laboratorier.

Särskild anmärkning:

Gott folk, allt pekar på att denna bioterrorattack är STOR. Detta corona virus rör sig runt hela världen så snabbt och är uppblåst av Mainstream Media med en sådan hämnd. Det verkar som om detta kommer att vara deras primära verktyg för en total global låsning. Om infektionsgraden fortsätter att spridas till en fullt uppblåst pandemi, som samma krafter gjorde med den spanska influensan, så är detta verkligen en avfolkningshändelse som många av oss har varnat för.

Denna mycket missvisade och nakna handling med bioterrorism kan till och med utvecklas till en ELE (händelse på utrotningsnivå, red.amn), Gud förbjude. Det råder ingen tvekan om att 2020 kommer att bli ett år med genomgripande och djuptgående omvandling. Den nuvarande situationen i hela världssamfundet av nationer kan inte fortsätta såhär; det är alldeles för instabilt och explosivt. Därför är det ganska troligt att det kommer att finnas en serie globala katalysatorer som kommer att leda till nödvändiga förändringar. Medan vissa av dessa apokalyptiska olyckor kan till en början tyckas skrämmande, kommer de i slutändan att bidra till den pågående planetära reningen. Många människor kommer att se alla dessa kriser som avsiktligt tillverkade av makteliten för att rädda sina egna skinn, kom ihåg, till och med Dark Side kan fungera bara om den högsta makten tillåter det. Dessutom, i slutändan ”fungerar alla saker tillsammans för det goda”.Kategorier:Hälsa, Världspolitik

Etiketter:, ,

2 svar

  1. Helt övertygad att detta är ett kinesiskt biologiskt vapen som släppts ut . Skyll inte på några djurmarknader som har funnits i alla tider .Varför just nu? Och inte tidigare .Marknader med djur hållning o dylikt har väll alltid funnits i kina .

    Gilla

%d bloggare gillar detta: