En Jemenitisk mega-holocaust att berätta om den 27 januari

jemen2

Hans Myrebro
2020-01-25

En gång för länge sedan inträffade en humanitär katastrof, en sucid, i Tyskland under WWII. som kom att benämnas holocaust. Man beräknar att mellan 200 – och 300.000 judar fick möta döden genom denna aktion. Ofta nämns en siffra på 6 miljon offer, men det är en siffra som är gripen ur den luft som lönghalsar alltid utandas.

Nu måste vi betänka att Tyskland vid den här tiden befann sig i inbördeskrig. En sionistisk världskongress hade nämligen i mars 1933 i Amsterdam utropat ett totalt krig mot Tyskland. ”Judea decared war on Germany.” och, ” our interest is that Germany will be tatally destroyed.” Den målsättningen från judiskt håll kom sedan aldrig att förändras. Den målsättningen kan också förklara varför man måste i Tyskland bygga upp koncentrationsläger för att kunna hantera de individer som hade förklarat att förintandet av Tyskland var prioriterat. Detta krav från judiskt håll på en ödeläggelse av Tyskland har judarna aldrig motiverat – att göra det är mer angeläget än att för alltid minnas den förintelse de själva har en stor del i.

Nu är den tiden borta och det finns egentligen ingen anledning att minnas hur judarna förberedde sitt eget fördärv.

Så låt oss berätta om en pågående förintelse. Jag tänker då den pågående förintelsen av det jemenitiska folket som nu är inne på sitt sjätte år. Det är en mega – förintelse, eller holocaust där vi talar om miljontals döda och 20 miljoner människor som genom påtvingad svält ärpå väg ner i dödsriket.

Vad är det då som skiljer den, i jämförelse med andra folkmord,t.ex Gulag eller Holodomor, begränsade förintelse som ägde rum i nationalismens Tyskland, och det mycket mer omfattande folkmord som nu äger rum i Jemen? Det folkmord som ägde rum i Tyskland under WWII var en akt riktad mot den grupp judar i vilkens agenda ingick en total förstörelse av Tyskland. Offer och anhöriga från detta folkmord har aldrig upphört att bli glorifierade och ärade i media under alla de år som gått sedan det stora kriget. Samtidigt har ekonomisk gottgörelse från tysk sida till dessa offer och dess anhöriga hela tiden antagit gigantiska proportioner.

När det gäller Jemens situation i vår tid så är situationen det motsatta. Jemens folk har aldrig hotat USA genom bombning eller att på annat sätt ödelägga landet, aldrig. Och det krig som nu ödelägger Jemen har inte karaktären av ett inbördeskrig – det är helt klart ett proxy krig i vilket USA, Saudi och de förenade Arabemiraten tar aktiv del och med Israel som i bakgrunden håller i taktpinnen. Bombning inriktade på hamnar, broar, skolor, sjukhus utförs minitiöst med hjälp av svenska radarsystem. Det sista sjukhuset lär nu vara sönderbombat. Bomballiansen förbrukar massor med vapen. Dessa kommer huvudsakligen från USA, men även från Frankrike och England. De mellanlagras på ett av NATo´s mellanlager i Neapelsområdet för att sedan med Liberty- fartyg skeppas över till bombhungriga flotiljer i förintelsens tjänst.

De tyska judarna kom på hur man skulle straffa tyskarna efter krigsslutet genom att pålägga dem enorma skadestånd som kompensation för de skador som de själva manat fram. Men det bekrigade och svältande folket i Jemen hade ingen anledning att drömma om någon som helst Kompensation. Där har du skillnaden.

I april förra året hade Donald Trump möjlighet att stoppa folkmordet i Jemen. Kongressen hade godkänt resolution S.J. Res. 7, vilken var en ant – krigsakt avsedd att stoppa USA`s kraftfulla support till den Saudi-ledda koalitionen, vars mål är en total förstörelse av Jemen.

Men Donald Trump hade inget intresse av att stoppa dödandet av kvinnor och barn genom att bomba sönder skolor och sjukhus i det fattiga landet. Han lade in sitt veto mot den resolution som kongressen antagit för att stoppa förintandet. Hans motivering var att resolutionen var: ”a dangerous attempt to weaken my constituonella aktoritet.” Så Trumps gigantiska auktoritet kommer nu att bekräftas genom slaktandet av tusentals och miljoner oskyldiga människor – och kriget fortsätter alltså tack vare USAs president.

Med detta förstår vi att högtidlighållandet av en förintelse i Tyskland för ca: 80 år sedan ter sig minst sagt problematisk. Det var en genocide, i och för sig fruktansvärd, men där jude-kollektivets roll måste beaktas. Detta inte minst med tanke på att samma kollektiv har gjort sitt bästa för att gömma och få oss att glömma den mycket mer omfattande genocide som äger rum i vår tid i Jemen, och som är riktad mot oskyldiga och gråtande människor.

Sex miljoner offer i en tysk genocide under WWII är en fantasi – siffra gripen ur luften. Men dessa sex miljoner dödsoffer börjar nu bli en realistisk siffra i Jemen – tack vare USA. Men då ska vi komma ihåg att USA utför inga utlands-operationer utan order från Israel.

Mer om folkmord framdrivna av sionistiska krafter finner du i min bok, ”De skapade ett blodigt 1900-tal”.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

1 svar

Trackbackar

  1. En Jemenitisk mega-holocaust att berätta om den 27 januari — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: