Vänstern och Yttrandefriheten

Text: Lasse Anckarman
14.1.2013

När drevet mot Gina Dirawi[1], med palestinska rötter, och Lasse Wilhelmson[2], med khazarjudiska, tog fart fylldes så gott som hela etablissemangets mediala spektrum med det ena debila påståendet efter det andra. Den förstnämnda ansågs ung och oskyldig, och kanske kan liknas vid Rödluvan, som därför borde beskyddas från den ”antisemitiske och konspiratoriske” vargen Wilhelmson förkunnades av en samstämmigt stönande journalistkår med Aftonbladets Åsa Linderborg som den starkast lysande stjärnan med sin bländade bildmix av Wilhelmson tillsammans med Skånepartiets ledare, en trio Sverigedemokrater och några logotyper från påstådda ”järnrörssiter”.[3]

 

 

Ett särskilt sorgelustigt inlägg, som visar hur lätt det är att sveda sitt eget skägg när man försöker göra en oxe av en buljongtärning, skrevs av SKMA:s[4] ordförande Willy Silberstein[5] i Expressen[6] och har rubriken Svenska judehatet har fått ny skepnad” där han i inledningen tillägger att: Sverige har börjat vänja sig vid judehatet.”  Ytterligare ett par stycken längre ner skriver Silberstein:

 ”Låt mig betona: kritik av Israels politik är självfallet helt legitim. En majoritet av dem som är kritiska mot Israel är också kapabla att ta avstånd från landets politik utan att sprida fördomar om judar som grupp.” 

Samtidigt som den svenske-judiske journalisten och moderatorn Willy Silberstein tar sig friheten att sprida fördomar om både Sverige och svenskar som grupp tycker Willy att etniska svenskar alltså inte bör tillåtas ”att sprida ’fördomar’ om judar som grupp”!?  Varför syns förresten aldrig herr Silberstein och hans gelikar i debatten om Villks[7], när den sistnämnde exempelvis hjälper organisationen SION[8], som säger sig stå för yttrandefrihet, att sprida fördomar om muslimer som grupp? Varför ska kritik och undersökande journalistik inte få riktas mot en viss utvald grupp utan endast mot alla andra, och speciellt mot islam och samhällskritiska dissidenter?

Händelsen måste ha varit långt från rolig, varken för Dirawi eller Wilhelmson eller deras familjer. Vem vill bli uthängd som dum och lättlurad, eller kanske ännu värre i dagens politiskt korrekta Sverige, som en ”judehatande nazist”? Sannolikt det mest förhatliga epitet ett levande väsen kan erhålla i ett modernt civiliserat samhälle! Och vem bestämmer vem som är vad och vad som är vad? Har vi (medvetet?) försatts i en slags Orwellisk tankeblockad, en reflexionens och kontemplationens status quo där all terminologi och idéproduktion styrs från ett och samma kontrollrum?

Med det ovan nämnda sagt för vi oss obemärkt in på denna essäs huvudsakliga ämne, vänsterrörelsens förhållande till yttrandefrihet. Jag hamnade på Stefan Lindgrens blogg 8 Dagar, inte så mycket för att jag sökte mig dit, snarare tvärtom, och upptäckte två blogginlägg som kan misstänkas vara skrivna för att göra Lasse Wilhelmson till åtlöje. Det första inlägget, postat 6/12, kallar Stefan: Styr judarna världen? Del 1”[9] där han försöker framhärda att NAZISTER styr USA”. Som bevis för detta anför Lindgren en video om hur tyska vetenskapsmän fördes till USA efter WWII. Nedan följer den debatt som uppstod efter min första post (som citerar några väsentliga rader ur Stefans blogginlägg):

 

Lasse sa…

Låt os leka med tanken en liten stund. Ponera ”att ’judar’ styr världen, att ’judar’

genomförde den ryska revolutionen och att ’sionistiska judar’ skrev

– eller i vart fall hade inflytande på – Kommunistiska manifestet.”

 

Om det var sant, skulle det innebära problem och skulle det vara fel att påtala det?

7 december 2012 07:18

 

Stefan Lindgren sa…

Jag ska återkomma till det ryska. Men min poäng är att varken någon ”juderäkning” eller ”nazisträkning” kan göra anspråk på en verkligt central förklaringsmodell för USA:s nuvarande imperialism. Låt oss ta t ex professor Galtungs påstående att sex judiska bolag äger 96 procent av världsmedia. Bortsett från att påståendet är lika omöjligt att bevisa som att motbevisa, säger det något väsentligt? Är inte garanterat icke-judiska media lika redo att sprida Israels lögner?

I vår tid är det redan poänglöst att tala om att kapitalet har en nationalitet, än mindre en konfession.

Antisemitismen är fattigmans socialism, sa Engels. Räknandet av judar är den lates sociologi.

7 december 2012 09:17

 

Lasse sa…

Om det är ditt svar på mina frågor måste jag säga att det är väldigt kryptiskt, för att inte säga oförståeligt.

Jag vet inte vad Galtung anförde som bevis för sitt påstående, men anser du att den bifogade filmen leder din utsaga om att ”NAZISTER styr USA” i bevis?

”Garanterat icke-judisk(a) media” är också en intressant tes om det nu inte skulle finnas judiskt kontrollerad media. Hm…

7 december 2012 12:43

 

Stefan Lindgren sa…

Hur bevisar man att 96 procent av världens media styrs av judar? Svårt för att inte säga omöjligt. Lika svårt eller omöjligt är det att bevisa att x procent styrs av icke-judar.

Om jag bara hade två påståenden att välja på ”Judar styr USA” och ”Nazister styr USA” skulle jag välja det senare. Det empiriska stödet för den teorin vore större. Ändå vore det långt från ett rättvisande helhetsomdöme.

En helt säker men intetsägande utsaga vore att ”högerhänta styr USA”. Man bör fundera över var på denna skala av relevans olika utsagor om judarnas makt i USA hamnar. De högerhänta har större makt än AIPAC.

7 december 2012 13:31

 

Lasse sa…

”De högerhänta har större makt än AIPAC.”

Den ironiska och självklara frågan efter dina svar blir, hur bevisar du det då?

Även denna tanke kan ifrågasättas:

”Om jag bara hade två påståenden att välja på ”Judar styr USA” och ”Nazister styr USA” skulle jag välja det senare. Det empiriska stödet för den teorin vore större.”

Hur bevisar du den sista meningen?

Då du inte kunde redovisa Galtungs referenser googlade jag på egen hand och fann att Kevin MacDonald skrivit detta:

”The foregoing indicates that I think there is a lot of truth in what Galtung is saying.”

http://www.theoccidentalobserver.net/2012/06/johan-galtung-on-jews/

 

Jag noterar att du tycks undvika mina frågor och att kontentan av ditt inlägg blir att du är ute på hal is, möjligen snötäckt av en kall och blåsig rysskyla, och uppenbarligen inte kan leda dina påståenden i bevis utan hemfaller åt substanslösa antaganden som knappast gynnar ditt påstående om ”föreställningar”.

Man kan också anmärka på att videon du länkar till snarare stöder det revisionistiska påståendet att Nürnbergrättegångarna var en teater för att dölja de allierades brott än att USA styrs av nazister.

Hade rättegångarna haft för avsikt att på ett hederligt sätt döma tyskarna hade naturligtvis ingen undkommit straff, vare sig de hette von Braun eller Höss.

8 december 2012 02:11

 

Härefter slutade kommentarerna från Lindgren och debatten upphörde. Det bör noteras att även en kommentar från en viss John Norén den 10 december 04:24 censurerades (kvarlevorna kan fortfarande ses i bloggen) samt ett inlägg från Leif Erlingson[10] som inte ens nådde tryckpressarna (och därför inte kan tidsbestämmas) men kan läsas här då jag fått det direkt från hästens mun:

” Ang. kommentarscensuren:

Konsekvensen av att ”kulturmaffian” konsekvent censurerar vissa typer av kommentarer på sina bloggar och insändarspalter är att vissa röster ö.h.t. aldrig hörs utanför sina egna kretsar, och att oliktänkarna därför aldrig ”kan förstås” av så kallat normala människor.  En bekväm strategi för den som inte gitter försöka förstå något.”

Två dagar senare postade Stefan del två; Hade Hitler rätt? Styr judarna världen?”[11] Här följer den debatt som uppstod:

 

Stefan Lindgren sa…

Var det inte så att hela ledningen för judiska antifascistiska kommittén (1942-48) utraderades efter kriget? På Stalins order? – undrar en läsare.

Ordföranden Solomon Michoels omkom under omstridda omständigheter i Minsk. Han blev ihjälkörd.

Senare ställdes 110 medlemmar i EAK inför rätta och 13 avrättades i huvudsak för spionage – det var när Israelfrågan redan hade blivit förgiftad.

En rad kända personligheter som Marsjak, Ehrenburg, Eisenstein, Kapitsa undgick rättegång.

Stefan Lindgren

9 december 2012 03:16

 

Lasse sa…

När jag läser en blogg försöker jag hitta tecken på ärlighet och trovärdighet och det här inlägget börjar inte mycket bättre än det förra med en bild med texten:

” Bilden: Nazistisk propagandaaffisch som visar hur ”judiska sovjetkommissarier” mördade

”22 500 polska officerare” i Katyn. Obs. Judestjärniorna har satts dit av moderna antisemiter på sajten http://www.jewishproblem.com/

Varför inte direktlänka istället för att låta läsaren själv kollationera att bildtexten stämmer?

http://www.jewishproblem.com/member-of-anti-racist-jewish-organisation-in-sweden-there-should-be-a-bounty-on-all-whites/

 

Sidan innehåller också en intressant filmatisering av massmorden i Katynskogen, som ryssarna försökte beskylla tyskarna för i Nürnberg, som med fördel hellre ses på YT då mer information tillhandahålles:

”Nazi Germany announced the discovery of mass graves in the Katyn Forest in 1943. The revelation led to the end of diplomatic relations between Moscow and the London-based Polish government-in-exile. The Soviet Union continued to deny the massacres until 1990, when it finally acknowledged the perpetration of the massacre by the NKVD. as well as the subsequent cover-up.”

http://www.youtube.com/watch?v=jekinMM1cAo&feature=player_embedded

 

Då läsarfrågor inte tycks intressera bloggaren gör läsaren bäst i att själv leta upp relevant information i frågan. I mitt sökande efter David Shub och hans bok, som kanske närmast bör betraktas som historieförfalskning, blev min nyfikenhet inte stillad. Däremot hittade jag ett inlägg i ”Ryska Posten” av Stefan Lindgren där han återigen mer eller mindre motsäger sig själv:

”Det var naturligt att judarna blev starkt representerade i den revolutionära rörelsen. I bolsjevikpartiet var judar och georgier de största etniska grupperna efter ryssarna (bland mensjevikerna var judarna rentav fler än ryssarna).”

http://ryska-posten.se/_news/view.asp?ID=87&CID=

 

En film som tillstora delar vederlägger Shub och Lindgren är denna 8 minuter långa video som bl.a. citerar Winston Churchill från en artikel i ”Illustrated Sunday Herald” från 8 february 1920:

”There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.”

http://www.youtube.com/watch?v=XfNAE-A_vfA

Hela artikeln finns att läsa på nätet och jag citerar:

”This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing.”

http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/WSCwrote1920.html

 

Var Churchill ”antisemit”?

10 december 2012 08:55

Lasse sa…

”And us, the Jews? An Israeli student finishes high school without ever hearing the name ”Genrikh Yagoda,” the greatest Jewish murderer of the 20th Century, the GPU’s deputy commander and the founder and commander of the NKVD.”

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

 

Lazar Kaganovich kanske borde fått lika stor uppmärksamhet som Yagoda?

Kevin MacDonald recenserar ett kapitel ur Alexander Solsjnitsyns ”200 Years Together”:

” The White Sea canal, completed in 1933, has gone down in history as a particularly brutal forced labor project in which thousands of workers died. Solzhenitsyn points out that all six of the people in charge of the project were Jews:

Genrikh Yagoda, head of NKVD.

Matvei Berman, head of GULag.

Semen Firin, commander of BelBaltlag (by that time he was already the commander of Dmitlag, where the story will later repeat itself).

Lazar Kogan, head of construction (later he will serve the same function at Volgocanal).

Jacob Rapoport, deputy head of construction.

Naftaly Frenkel, chief manager of the labor force of Belomorstroi (and the evil daemon of the whole Archipelago)

Solzhenitsyn’s observations fit well with the findings of historians like Yuri Slezkine showing that Jews were a political and cultural elite in the Soviet Union. Slezkine draws special attention to Jews as Stalin’s “willing executioners” supervising the greatest crimes of the 20th century.

Throughout the chapter Solzhenitsyn’s brutal honesty shines through. He bends over backward to give examples of Jews who behaved in ways contrary to the general tendencies he and others observed. Nevertheless, he recounts how he was often accused of anti-Semitism simply for recording his observations. It’s okay to depict an evil person as a Russian, but never identify him as a Jew.

Solzhenitsyn’s observations add to the growing evidence of the role of Jews as a hostile elite in the USSR–hostile to the native Russian population and willing to engage in the most brutal crimes against them. This translation is very important for bringing this message to the English-speaking world, if only to dispel the common representation of Jews as always and inevitably historical victims.”

http://theoccidentalobserver.net/tooblog/?p=2244

MacDonald kommer in på Yuri Slezkines läsvärda bok ”The Jewish Century”, som innehåller ett helt kapitel på närmare 100 sidor om judar och den ryska revolutionen, som recenseras här:

http://www.jewishjournal.com/articles/item/one_historians_look_at_how_jews_shaped_the_modern_age_20041231

http://rense.com/general87/century.htm

 

”It comes as a shock to most of us when we are introduced to Rabbis; ostensibly religious figures who expressed their enthusiastic support for the ideals of Communism[2].”

http://ha-historion.blogspot.se/2010/02/orthodoxy-and-communism-part-i.html

”Although most of the leading Jewish communists in Europe were Jews of Ashkenazic origin, there were a substantial number of Sephardim who were active in Socialist and Communist movements as well, particularly in Yugoslavia [1].”

http://ha-historion.blogspot.se/2007/10/moshe-pijade-sephardic-communist-leader.html

 

Som du nu borde ha förstått så är bevisen för ett massivt judiskt deltagande innan, under och efter ”Oktoberrevolutionen” överväldigande.

10 december 2012 09:23

 

Stefan Lindgren sa…

Jag är rädd för att Lasse W. nu förirrat sig så till den grad att fortsatt samtal blir svårt.

Men vi kan lära något av detta.

Notera hur han vispar upp en störtflod förebråelser, länkar och Youtubeklipp istället för att diskutera huvudfrågan.

Att judars deltagande i den ryska revolutionen under en kortare tid var mångfaldigt större än deras få procent av befolkningen är oomtvistligt. Gör det Oktoberrevolutionen till en ”judisk” revolution? Nej.

Churchills uttalande att judarnas roll ”överträffar alla andras” är direkt felaktigt och visar bara hur han blandade sitt bolsjevikhat (revolutionen borde ”kvävas i sin linda”, sa han) med en viss tidstypisk antisemitism.

Dina påståenden om att judar på motsvarande sätt ska ha spelat en avgörande roll i Stalinterrorn är skrattredande. Sex judar ledde bygget av Vitahavskanalen får vi veta av Solzjenitsyn. Än Sienkevitj, Aleksandrov, Firin, Zjuk, Verzjbitskij? Alla judar?

Solzjenitsyn vinklar och vränger. Långt före dagens rakade extremhöger ställde han parollen ”Ryssland åt ryssarna”, en katastrofal linje i ett land med över 100 nationaliteter.

Han är inte något historiskt sanningsvittne. Och vad vill man säga? Judar var sannolikt överrepresenterade som både fångvaktare i Gulag och som fångar.

Då har vi inte bevisat något annat än att människor av s k judisk börd var ett aktivt urbant element i Sovjetunionens utveckling, såväl för som mot partilinjen.

 

Den judiska faktorn har inte den förklaringskraft som du tillskriver den.

10 december 2012 10:27

Här visar herr Lindgren att han hela tiden trott att det var Lasse Wilhelmson han debatterat mot och inte Anckarman. Då det först efter denna kommentar gick upp för mig själv att en förväxling skett skrev jag en post i syfte att klargöra vem jag var i utbyte mot att Lindgren åter publicerade mina kommentarer:

”Jag skriver inte under pseudonym. Jag är döpt till Lars och kallar mig Lasse. Återinför du mina kommentarer om jag publicerar hela mitt namn?

Jag sprider inte heller ”antisemitiska åsikter”. Jag låter läsarna ta del av den vederhäftiga dokumentation som finns att tillgå och som vederlägger dina (van)föreställningar.

Detta vill du alltså förhindra mig att göra med hjälp av censur. Var det inte så det gick till bakom järnridån för några decennier sedan?”

Kommentaren postades samma dag 11:55 men raderades ganska omgående och Stefan Lindgren avslutar debatten 12:35 med följande (falsifierade) påstående:

”Eftersom personer med antisemitiska åsikter har skrivit under pseudonym har jag tvingats ta bort flera inlägg. Får jag påminna om att endast undertecknade inlägg publiceras.”

 

Det bör påtalas att ingenstans i bloggen 8 Dagar framgår att inläggen måste ”undertecknas med eget fullständigt namn”. Han menar att med ”undertecknande med eget namn ’naturligtvis’ avser skribentens fullständiga namn” och även att minst en kommentar inskickats med fullständigt namn utan att publiceras. I mail jag fått ta del av erkänner Stefan att han misstagit sig på postarens identitet och med tanke på slutresultatet är det logiskt att tänka sig att jag inte hade fått posta mer än en eller två kommentarer om han vetat vilken Lasse han diskuterat med.

Måste det verkligen sluta på det här odemokratiska viset så fort tabubelagda ämnen kommer på tal och när argumenten tryter så tas antisemitvapnet fram och bloggare, moderatorer och journalister blir lika grötmyndiga som poliskonstaplarna i Astrid Lindgrens (hoppsan!) sagor? Varför har inte Lasse Wilhelmson getts en enda chans till genmäle hos de tidningar och av de skribenter som dragit hans namn i smutsen? Ska det överhuvudtaget få förekomma att dylikt sker i ett påstått välmående demokratiskt Sverige som säger sig värna om yttrandefriheten? När så ändå sker, vad kan man då dra för slutsats annat än att judar inte får kritiseras ens om kritiken är både sann och befogad? Jag kan det inte. Kan Ni?

 1. http://ginadirawi.se/
 2. http://lassewilhelmson.wordpress.com/
 3. http://www.aftonbladet.se/kultur/article15845333.ab
 4. http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kommitt%C3%A9n_mot_antisemitism
 5. http://sv.wikipedia.org/wiki/Willy_Silberstein
 6. http://www.expressen.se/debatt/svenska-judehatet-har-fatt-ny-skepnad/
 7. http://www.svtplay.se/video/331114/del-6-av-17-lars-vilks (Observera att denna dokumentär endast kan ses i en knapp vecka till. Se den!)
 8. http://www.jihadwatch.org/2012/08/sion-stop-islamization-of-nations-forms-international-activist-leadership-team-the-sion-presidents-c.html
 9. http://www.8dagar.com/2012/12/styr-judarna-varlden-del-1.html
 10. http://lege.net/
 11. http://www.8dagar.com/2012/12/hade-hitler-ratt-om-antisemitismen-ii.html

För den som vill läsa mera om inledningen av denna lilla essä kan gå till Arabnyheter som sammanställt ett flertal artiklar om ”det mediala drevet mot Gina Dirawi och Lasse Wilhelmson” i en post:

http://arabnyheter.info/sv/2012/11/29/det-mediala-drevet-mot-gina-dirawi-och-lasse-wilhelmson/

 

Den som ‘inte mäktar’ med det engelska språket men ändå vill läsa mer om bolsjevismen kan med fördel ta del av denna essä på svenska:

http://ragnar.motpol.nu/?p=15

Jüri Linas två timmar långa film, I skuggan av Hermes har svenskt tal och är en bra komplettering til ovanstående läsning men kan förstås även ses utan att ha läst den förra:

http://youtu.be/Hb4FaYT6jkU

Sist men inte minst rekommenderas läsning av artikeln Med ”antisemitismen” som politiskt vapen på Lasse Wilhelmson blogg som på ett bra och välskrivet sätt knyter an till hela denna kritiska text:

http://lassewilhelmson.wordpress.com/2005/05/01/med-%E2%80%9Dantisemitismen%E2%80%9D-som-politiskt-vapen/

Den som inte läst Lasse Wilhelmsons bok Är världen upp och ner? bör göra det. Har du läst den, köp ett exemplar och ge bort till någon du tycker om, eller inte tycker om kanske… 🙂Kategorier:Böcker, Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

3 svar

 1. Indiska klimataktivisten: Sluta kalla mig för Greta –
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/indiska-klimataktivisten-sluta-kalla-mig-for-greta/
  … Licypriya Kangujam, 8, har blivit känd som ”Indiens Greta Thunberg”.Nu slår den unga klimataktivisten tillbaka mot uttrycket.”Vi har ett gemensamt mål men jag har min egen identitet och historia. Jag började min rörelse i juli 2018, innan Greta började”, skriver hon på Twitter.
  Greta-17år, Licypriya 8år – snart ”N”- 4år – den nya barnkorståget…
  – Välkommen till medeltiden och total psykopati!

  Gilla

 2. Bra artikel av Lasse Anckarman i samband med en av de större uthängningarna av mig och publiceringen av min första bok som jag gav ut med anledning av att jag aldrig fick gå i svaromål i gammelmedia. Inom den gamla och bästa delen av 68-vänstern är annars Stefan Lindgren den minst dåliga, men det är ju lite ironiskt att hans ståndpunkter alltmer börjar likna de som dagens politikeradel och horande journalister hävdar när det gäller såväl klimatreligionen som globalisternas nya krigföring med välfärdmigration från främmande kulturer.

  Gilla

Trackbackar

 1. Vänstern och Yttrandefriheten — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: