Lördagsintervju 71 med kommunalråd Stefan Hanna om att utveckla demokratin

I detta program får vi träffa Stefan Hanna som är kommunalråd i Uppsala. Han har en bakgrund från industrin där han jobbat som ekonom inom IT och telekom, innan han kom in i politiken.

Han tror att Sverige, precis de som stora bolag där han har arbetat och som har fått problem, behöver genomföra förändringar. En av de mest konkreta förändringarna är att stoppa all invandring som inte innebär ett inflöde av kompetens.

Stefan Hanna berättar att när han för drygt 10 år sedan ville engagera sig i politiken, valde han att gå in i Centerpartiet. Där gjorde han en snabb karriär och kom in i Uppsalas kommunstyrelse. Han säger att han blev populär bland medlemmarna men en dag blev han plötsligt utesluten efter ett beslut i Centerns ledning.

Uteslutningen kom som en blixt från klar himmel och förklarades med luddiga argument om bristande ledarskap. Men enligt Hanna var den verkliga anledningen förmodligen hans kritik av rikspolitiken och särskilt kritiken av Decemberöverenskommelsen. Han opponerade sig emot denna som odemokratisk i en debattartikel. Stefan kritiserade också partiets migrationspolitik som skadlig och oansvarig. Han motsatte sig även behandlingen av Sverigedemokraterna som helt odemokratisk då de uteslöts från helt normala politiska samtal.

I programmet ger han förslag på förändringar för att få demokratin att fungera bättre. Stefan Hanna gör en koppling från sin tid på IBM, då företaget var på väg att glida ut från marknaden på grund av bristande anpassning, till hur de politiska partierna allt mer tappar kontakten med väljarnas önskemål. IBM lyckades emellertid till slut att anpassa sig, vilket de politiska partierna verkar ha svårt att göra i t.ex. migrationsfrågan. De politiska partierna är mest intresserade av sin egen makt och leds av människor som bara har sysslat med politik. Detta leder till rigida strukturer inom partierna som svårligen kan penetreras av personer och idéer utifrån.

Å ena sidan anser Stefan Hanna att lokalpolitiken är den viktigaste för invånarna men och å andra sidan blir förutsättningen för denna allt mer styrd av rikspolitiken och den överstatliga politiken från EU. Effekterna av migrationen är ett exempel som drabbar kommunerna men som styrs av rikspolitiken.

När det gäller lösningar på de problem som migrationen har fört med sig, menar Stefan att man återigen bör jämföra med hur företag fungerar. Han anser att stora globala företag har lärt sig att klara medarbetare med olika etniska och religiösa bakgrunder, genom att slå vakt om en bestämd värdegrund inom företaget. På samma sätt bör Sverige mycket starkare stå upp för sin svenska värdegrund och inte acceptera avsteg från denna, hos de som migrerar hit. Legitimitet för demokratin är svag i dag menar Stefan. Man borde lyssna mer på medborgarna. De politiska partierna är toppstyrda. Man borde ha direktval av statsminister och kommunalråd, även oberoende borde kunna ställa upp. Man ska inte kunna gömma sig bakom ett parti. Det har gjorts flera demokratiutredningar som har föreslagit åtgärder för ökad demokrati men få åtgärder har genomförts.

I dag har många kommuner stora ekonomiska problem bland annat på grund av kraftigt ökande kostnader för försörjningsstöd. I skolorna har idag många invandrade elever behov av extra stöd som också ökar kostnaderna.

För att lösa Sveriges problem menar Stefan att från nu och till överskådlig tid ska endast invandring av högkvalificerad arbetskraft tillåtas. Sverige orkar helt enkelt inte med mer invandring, det finns inte möjlighet att integrera fler människor just nu. Hanna nämner polisen Mustafa Panshiri som har kommit från Afghanistan och som har sagt att i Sverige tror man att alla människor i världen har en liten svensk på axeln som blommar upp när de träder in i Sverige. Detta menar Stefan är felaktigt och refererar till undersökningen World Value Survey där Sverige visar sig vara extremt i jämförelse och skiljer sig enormt från resten av världen.

Trots alla misslyckanden hittills anser Stefan Hanna att det är möjligt att bryta utanförskapet i problemområdena på 10 -15 års sikt, med korrekt integrationsarbete. Det gäller att också få stopp på lagen om EBO (eget boende) och på så sätt stoppa klusterbildningen av migranter och vara tydlig med hur man skall uppföra sig i landet.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized, Video

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: