”Tiden börjar bli knapp för en realistisk skattereform”

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Snart har det gått ett år sedan Januariöverenskommelsen slöts. I den fanns det delar som handlade om att göra det enklare för företagare, som förenklingen av 3:12-reglerna och förbättrade regler för personaloptioner. Ändå har inte mycket hänt under 2019, skriver Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, skatterådgivare på PWC Sverige, i en debattartikel i Realtid.

https://www.fplus.se/tiden-borjar-bli-knapp-for-en-realistisk-skattereform/a/Ad9gon?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fplus_morgonkoll&utm_term=fplus_morgonkoll

Någon utredning som ska förenkla 3:12-reglerna har ännu inte tillsatts, skriver de. Inte heller har det lagts fram något förslag om förbättrade regler för personaloptioner. När det kommer till mikroföretagande – som Januariöverenskommelsen hade som syfte att underlätta – så sänktes vid årsskiftet kapitalkravet i privata aktiebolag, men i övrigt har ”inget framkommit”.

Det finns en risk för en frustration inom näringslivet när det gäller ouppfyllda förväntningar, skriver debattörerna vidare. ”Tiden börjar nämligen bli knapp och vi måste snart börja se konkreta steg om det ska vara realistiskt att få en skattereform på plats under nuvarande mandatperiod, så som januariöverenskommelsen har utlovat”.

”Handlingskraft inom skatteområdet krävs”

”Vi måste snart börja se konkreta steg om det ska vara realistiskt att få en skattereform på plats under nuvarande mandatperiod. ” Det skriver Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, skatterådgivare på PWC Sverige

fre, 2020-01-03 06:05

Snart har ett år passerat sedan januariöverenskommelsen slöts. En överenskommelse som innehöll flera delar med syfte att förenkla för Sveriges alla företagare, till exempel förenkling av 3:12-reglerna, förbättrade regler för personaloptioner och underlättande av mikroföretagande. Tyvärr har inte mycket hänt under 2019 inom dessa områden. Någon utredning som ska se över och förenkla 3:12-reglerna är ännu inte tillsatt. Något förslag om förbättrade regler för personaloptioner har inte lagts fram. När det gäller mikroföretagande så sänks nu vid årsskiftet kapitalkravet i privata aktiebolag till 25 000 kronor, men i övrigt har inget framkommit när det gäller förenklingar för mikroföretagande.

Om det ses som enkelt och transparent att administrera skatterna, så kommer det att öka förtroendet och synen på skatt som en förutsättning för ett väl fungerande och hållbart samhälle. Men som läget har utvecklats, eller snarare brist på att saker och ting har utvecklats, ser vi nu stor risk för en växande frustration inom näringslivet när det gäller ouppfyllda förväntningar om förenklingar. För att undvika en sådan utveckling behövs betydligt mer handlingskraft under 2020 inom skatteområdet.

Bilden av att det saknas fokus på förenklingar tror vi delas av en stor del av Sveriges företagare. Under året som förflutit lyssnade vi av åsikterna från Företagarsverige och de berättade då för oss att de upplever en ökad administrativ börda. Fyra av tio medverkande i vår undersökning menade att tidsåtgången när det gäller skattehantering har ökat under bara under de senaste fem åren. Endast 6 procent upplevde en minskning. Samtidigt ser vi även att många tillväxtekonomier har tagit fasta på digitaliseringens möjligheter och minskar tidsåtgången för att hantera skatter. Till exempel så har tiden för skattehantering minskat med 23 procent på bara ett år i länder som Vietnam och Brasilien. Här finns mer att göra när det gäller det svenska skattesystemet

Den skattereform som många företag nu väntar på bör självklart adressera frågan om förenklingar. Tyvärr bjöd 2019 inte på några konkreta besked om skattereformens innehåll och form. Från politikerhåll har vi kunnat ta del av skilda åsikter om synen på huvudsyftet med en skattereformen. Handlar det om att sänka skattenivån eller om att omfördela skatter? Vi måste nu redan i början av 2020 få fram direktiv om vad som kan bli betydelsefulla delar i en eller flera utredningar inför en sådan reform. Tiden börjar nämligen bli knapp och vi måste snart börja se konkreta steg om det ska vara realistiskt att få en skattereform på plats under nuvarande mandatperiod, så som januariöverenskommelsen har utlovat.

Ett intressant initiativ under 2020 är den utredning om ett reformerat skattesystem som just nu pågår och som genomförs av Klas Eklund på uppdrag av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO). Projektet ska redovisas under hösten 2020. Vi ser även fram emot det uppdrag som regeringen nyligen gav till Tillväxtverket. Uppdraget handlar om att sammanställa och vidareutveckla de förslag som företagare lyfte fram under näringsminister Ibrahim Baylans så kallade förenklingsresa. Ett tredje intressant initiativ presenterades så sent som 20 december, då finansdepartementet lämnade direktiv om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Delredovisning ska ske i början av hösten 2020.

Vi hoppas nu att resultaten av dessa utredningar kan leda till konkreta åtgärder. Låt inte Sveriges företag vänta längre, utan se till att 2020 blir ett år då förenkling av företagande inte stannar vid tomma ord utan leder till förändring!

Ulrika Lundh Eriksson
Skatterådgivare och delägare, PWC Sverige
Anders Månsson
Skatterådgivare och delägare, PWC SverigeKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:

1 svar

Trackbackar

  1. ”Tiden börjar bli knapp för en realistisk skattereform” — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: