ÅRETS ”BOMB”: Alla medier, företag, banker och politiker kan stämmas och åtalas enligt artikel 3 i folkmordskonventionen för medbrottslighet

al-atal

Google, Deepmind, Alphabet, Facebook, Tesla, Nearalink, Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sandar Pichai, PR Newswire och John Does

By The AI Organization – December 23, 2019

https://theaiorganization.com/all-media-corporations-banks-politicians-can-be-sued-charged-with-article-3-of-the-genocide-convention-for-complicity/

Följande kategorier är inte begränsade till artikel 3 i folkmordskonventionen, snarare artikel 1, 2, 4 och USA:s koder för folkmord och andra straffkoder som vi använder för att åtala svarandena Google, Facebook, Nearalink, Zuckerberg, Sergey Brin, Elon Musk, Sandar Pichai, Larry Page, PR News Wire och John Does 1-29, kan tillämpas på många andra människor och organisationer.

MEDDELANDE: Detta är en chans för folket inom media att göra det som är rätt. Jag ber er alla om att ge media en chans, eftersom varje reporter runt om i världen dokumenteras, tillsammans med varje mediehus, ledning och ägare, för att se deras svar på AI-organisationen och Cyrus A. Parsas stämning mot Silicon Valley, jämte andra människor vi är kopplade till globalt, inte begränsat till någon ras, kön, religion, politisk tillhörighet eller orientering. Media är också människor, med familjer och önskan om att leva ett bra liv.

Media är offer för särskilt intresse, deras jobb, politiska anknytningar, kopplingar till produktionsföretag, känslor, neuralt nätverks AI-programmering via Google, sociala medier och smart telefongränssnittsmanipulation, och ryktesspridning via social teknik från tankesmedjor, intern produktion på deras nyhetsbyråer och deras normala ”experter” som ger dem sändningstid, för att förmedla berättelser för att berika sina plattformar.

En chans. Denna stämning handlar inte bara om Kina utan om ett kulturellt folkmord och Orwellianskt slaveri mot mänskligheten. Vänligen vidarebefordra detta meddelande och stämningen, till alla mediehus runt om i världen och till alla reportrar, och be dem att tillhandahålla sändningstid för våra anklagelser, stämningen.

Kontakta vår organisation, Cyrus A. Parsa, och dokumentera dem i detalj med svar, gör invändningar eller acceptera.

*** Rättegång ***
consult@theaiorganization.com

Tidsstämpel på e-postmeddelanden, samtal och vem du pratade med och spela in alla deras anställda i en logg. Jag gillar att ge media en chans till, eftersom deras reportrar vill täcka det, men deras producenter har svårt att få upp modet att rapportera positivt och bevilja intervjuer.

Jag godkänner detta meddelande,

Cyrus A. Parsa,
AI-organisationen.

Läs rapporten nedan, straffkoderna och tidslinjen för förföljelse, koncentrationsläger och organhandel i Kina och några åtgärder som AI-organisationen gjorde. Återigen är detta en del av rättegången mot Silicon Valley, eftersom vi har många sammanlänkade anklagelser. Antalet straffkoder som de bröt mot och den skada som mänskligheten har fått utstå är bortom varje fantasi. Det är inte begränsat till beväpnad AI- och biometriska tekniska överföringar till Kina eller missbruk av artificiell intelligens.

Medier och reportrar åtalas

Alla människor inom media, press, deras producenter, reportrar, tekniker och ägare av deras mediehus kan stämmas och strafförläggas för sina roller och medverkan i etniska, religiösa, ras, kön eller någon form av mänsklig förföljelse eller folkmord runt om i hela världen. Medbrottslighet inkluderar att man inte rapporterar om anklagelser eller förföljelser och folkmord.

Eller tillbakahållna berättelser genom att kasta tvivel eller brist på bevis för att inte rapportera eller ta det på allvar. Som exempel lämnade vi just in den största stämningen under 2000-talet. Om reportrar inte får tillstånd av sina producenter och chefer, kan de alla åtalas vid rätt tidpunkt då Kinas koncentrationsläger öppnas den ena efter den andra, för de liv de har tagit eller torterat.

Försening av rapportering är en form av medverkan, eftersom människors liv står på spel. Medierna har en plikt, och medverkan inkluderar också förebyggande av folkmord, vilket innebär att medverkan i andra ansträngningar än att förebygga folkmord är ett brott. För tillfället kan de alla ställas inför åtal och genomgå offentliga domstolar, men inte åtalade förrän mer bevis har visats. Jag har inkluderat konventionen om förebyggande och bestraffning angående folkmordbrottet i denna artikel, som tillhandahålls av FN. Detta gäller också plattformar för sociala medier.

Regeringar och politiker åtalas

Varje regeringsavdelning runt om i världen, förutom de människor som arbetar där, kan åtalas för medverkan i folkmord när det gäller Kina och kulturellt folkmord från oförskämd AI-verksamhet eller missbruk av konstgjord intelligens varhelst i världen.

Under de senaste tre åren har USA-administrationen arbetat hårt bakom kulisserna för att befria koncentrationslägren och med att begränsa Kinas hot mot världen. Men ständiga anfall om hot om riksrätt för vissa politiker, äventyrar nu angriparna att falla under medverkan, utöver många andra anklagelser om att ha stört presidentens jobb bakom kulisserna och diskussionerna med Kina.

Vi vill att människor ska ta ett steg tillbaka, sluta slåss och titta på den stora helheten. Geopolitiskt är världen i fara via Kina och stor teknik med sammankopplingen av deras genomförande av artificiell intelligens som beskrivs i AI-organisationens rättegång och boken Artificial Intelligence Dangers to Humanity.

Wall Street, bankcheferna, politikerna och företagen har hindrat USAs presidents ansträngningar och orsakat internationella konflikter i årtionden, inte begränsat till påtryckningar som president Trump har fått utstå. Vänster och höger måste lära sig av mänsklig historia. Räcker det inte med alla krig och konflikter? Låter oss förhindra dem, snarare än att reagera. Detta kräver inte att man är komplicerad. Om inte, kommer många människor och företag att möta offentliga domstolar, stämningar och straffrättsliga anklagelser vid rätt tidpunkt.

Företag, institut och teknikingenjörer kopplade till företag som gör affärer med Kina är inte bara komplicerade, de ger även ekonomiskt stöd, utbildning och logistiskt stöd till kommunistregimen Kina så att de kan fortsätta att bygga en orwellisk stat med AI, ansikts-, röst-, biometri, smarta städer och annan varierande teknik som hänför sig till 5G och 6G.

Dessutom tvingades dessa företag till tekniska överföringar, samarbete, vårdslös IP-stöld, öppen källkod, investeringar och produktutveckling, vilket har varit och fortsätter att beväpna den kinesiska regimen och dess kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Alla företag och deras verkställande direktör kan anklagas för medverkan och enligt flertalet av de straffkoderna som jag införlivade i AI-organisationens stämning mot Google, Facebook, Neuralink och flertalet av deras verkställande direktörer.

Hela världen befinner sig i fara via Kina om vi inte slutar med detta nu. De kan beväpna AI, Quantum Computing på en digital hjärna för att mobilisera robotik, drönare, maskiner och mikrobotar i 5G-nätverket för att kontrollera mänskligheten eller förslava många länder på (BRI) One Belt One Road. Detta avslöjades först i boken AI, Trump, China & the Weaponization of Robotics with 5G, senare utarbetad med företagsnamn och kapacitet och företag som är involverade finns i boken Artificial Intelligence Dangers to Humanity.

Alla kan åtalas för medbrottslighet

Varje person som är medskyldig i sin rättsliga, ekonomiska, mediala, politiska, statliga, vetenskapliga eller offentliga roll, kan åtalas och anklagas för medverkan. Läs nedan.

 

Konvention om förebyggande och bestraffning av brott gällande folkmord

Godkänd och föreslagen för undertecknande och ratificering eller anslutning genom generalförsamlingens resolution 260 A (III) av den 9 december 1948
Ikraftträdande: 12 januari 1951, i enlighet med artikel XIII

De avtalsslutande parterna,

Efter att ha övervägt förklaringen från FN:s generalförsamling i sin resolution 96 (I) av den 11 december 1946 om att folkmord är ett brott enligt internationell rätt, i strid med FN:s anda och mål och fördöms av den civiliserade världen,

Att erkänna att folkmord under alla historiska perioder har förorsakat mänskligheten och

Att vara övertygad om att internationellt samarbete krävs för att befria mänskligheten från ett sådant avskyvärt gissel.

Härmed samtyckes som följer:

Artikel I

De avtalsslutande parterna bekräftar att folkmord, oavsett om de begås i fredstid eller i krigstid, är det ett brott enligt internationell rätt som de åtar sig att förhindra och bestraffa.

Artikel II

I denna konvention avser folkmord någon av följande handlingar som begåtts med avsikt att helt eller delvis förstöra en nationell, etnisk, ras- eller religiös grupp som sådan:

(a) Döda medlemmar i gruppen;

(b) Förorsaka allvarlig kroppslig eller psykisk skada för medlemmarna i gruppen;

(c) Medvetet påföra gruppen livsvillkor beräknade för att åstadkomma dess fysiska förstörelse helt eller delvis;

(d) Införandet av åtgärder för att förhindra födslar inom gruppen;

(e) Genom tvång överföra barn i gruppen till en annan grupp.

Artikel III

Följande handlingar ska vara straffbara:

(a) Folkmord;

(b) Konspiration för att begå folkmord;

(c) Direkt och offentlig uppmaning att begå folkmord,

(d) Försök att begå folkmord;

(e) Komplicitet i folkmord.

Artikel IV

Personer som begår folkmord eller någon av de andra handlingarna som anges i artikel III ska straffas, oavsett om de är konstitutionsansvariga härskare, offentliga tjänstemän eller privatpersoner.

När det gäller folkmordskonventionen, särskilt klausulen om överensstämmelse. Bestämmelseklausulen omfattar alla människor som innefattar folkmord genom att inte avskräcka det, undvika det, avfärda det eller inte ger uttryck för dem på sina plattformar. Till exempel kan advokater, media, läkare, personliga myndigheter, domare, polis, utbildare, företag och varje enhet eller person som är medarbetare ställas till svars och anklagas av en domstol, organisation eller myndighet.

 

Kopierat från böckerna ”AI, Trump, China & the Weaponization of Robotics with 5G and Artificial Intelligence Dangers to Humanity”.

MÄNNISKORHANDEL MED MÄNSKLIGA ORGAN & KONCENTRATIONSLÄGER I KINA

Efter antagandet av flera lagar med anknytning till vad staten kan göra med avrättade fångar och deras organ, avrättades både brottslingar och ”fiender till den socialistiska staten” av många skäl som det kinesiska kommunistpartiet förklarade olagligt. Vanligtvis föll de under yttrandefrihet, religionsfrihet eller förespråkande om demokrati eller yttrandefrihet.

Den första målgruppen för regeringsledd organhandel var tibetaner, uigurer, kristna, därefter Falun Dafa-utövare och demokratiförespråkare. Många vittnen från hela världen som flydde från Kina berättade om blodprovstagningar, hornhinne- och andra biometriska mätningar av deras kroppar via video, foton och skanningsapparater. Detta gjordes innan den kinesiska socialistregimen tog personen som gisslan som arbetskraft i hela Kina och inuti deras enorma nätverk av arbetsläger. Utredare och forskare från International Coalition to End Organ Transplant Abuse in China, har dragit slutsatsen att 60 000-100 000 transplantationer per år är oberättigade sedan år 2000. Med den uppdaterade rapporten från 2016, vilken grovt underskattade de tidigare rapporterna från år 2006 gällde 41 500 oförklarliga organtransplantationer.

Tidslinjen nedan med länkar över ett decennium av utredningar.

Tidslinjen för organstölder

1949 – Det kinesiska kommunistregimen tar ansvar via en socialistisk plattform. Genom den socialistiska regimens mord, avrättningar, tortyr, våldtäkter och hungersnöd där man tror att ungefär 100 miljoner människor ha dött i enbart Kina. I likhet med Rysslands våldsamma socialistrevolution, sändes akademiker, konstnärer, fria tänkare, affärsmän, familjer, advokater, domare, demokratiaktivister och troende till koncentrationsläger över hela Kina.

1980-talet – Den kinesiska kommunistregimen ökar initiativet för handel med organ efter att de antog den socialistiska republikens rätt att avrätta fångar för sina organ.

1990 – Rapporter kommer från Kina om att kristna, uigurer och tibetaner var utsatta för organhandel.

1999 – Den kinesiska kommunistregimen, på order av diktator Jiang Zemin, brännmärker Falun Dafa-andlig utövning som olaglig och skickar in militären och säkerhetsapparaten för att angripa 100 miljoner människor som praktiserade Falun Dafa (Falun Gong) andliga metod. Oanat antal personer arresterades, misshandlades, torterades och placerades i arbetsläger. Order från regimen var att ”förstöra deras rykte”, och att sanning, medkänsla och tålamod inte stod i linje med KKP.

Socialistregimen sade offentligt, ”sönderdela dem, förstör deras rykte, bryt ner dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt”. Media och dess reportrar i Kina var de största vapeninstrumenten för att kasta tvivel, skapa förvirring, sprida desinformation, förtal och uppmaning till hat mot folket som utövade Falun Dafa, vilket senare ledde till en beväpning av den kinesiska socialistiska statens säkerhetsapparat för tortyr, våldtäkt, organhandel och begånget folkmord mot 100 miljoner människor och deras familjer.

2005 – Kinesiska sjukhus och webbplatser från tredje part annonserade 48-timmars väntetider för hjärtan, njurar och lever. Priserna var kontanta och tillgängliga för utlänningar från hela världen att flyga till Kina för transplantation.

2006. Kanadensiska utrikesministern David Kilgour och Nobelnominerade David Matas offentliggör sin rapport. De uppgav att 41 500 organtransplantationer från åren 2000-2005 inte redovisats och att Kina registrerade ungefär ett donationssystem på 3 000 människor per år.

2007. FN:s specialrapportör Manfred Nowak säger att beviskedjan som Matas och Kilgour dokumenterade visade ”en sammanhängande bild som förorsakar oro” och att de ville undersöka hur Kina kunde öka volymen av organtransplantationer i så hög grad sedan år 2000. Då antalet inte matchade eller kom i närheten av ökningen av organdonationer i Kina.

2008. FN:s kommitté mot tortyr begärde ”en fullständig förklaring av källan till ökade organtransplantationer” eftersom det inte fanns någon förklaring till källan.

2009 – Matas & Kilgour publicerar Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for their Organ. Boken belyser bevis, metoder och räckvidd. Bevisen inkluderade inspelningar av läkare, där de säger att de ”har organ från Falun Gong, de är de bästa och färskaste”. Rapporter exponeras också om tibetanska, kristna och uigurer.

2011 – Man började väcka åtal mot Western Tech-företag för att de tillhandahöll teknik till den kinesiska regimen som hjälpte till med folkmord via mänsklig spårningsteknik. Denna spårning hjälpte till att spåra Falun Dafa-utövare, kristna, tibetaner och uigurer i koncentrationsläger.

2014. Journalisten Ethan Gutmman publicerar “The slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting and China’s Secret Solution to its Dissident Problem”. Gutmman säger att ett stort antal Falun Gong, huskristna, tibetaner och uigurer har dödats för sina organ. Hans antal uppnår uppskattningsvis 100 000 människor.

2016. Matas, Kilgour & Gutmman publicerar “2016 Investigation, An Update”. De drar slutsatsen att 60 000 -100 000 transplantationer per år, varje år, inte redovisats och inte förklarats av den kinesiska regimen. De drog också slutsatsen att det när som helst kunde finnas över en miljon människor i läger i hela Kina. https://endtransplantabuse.org/an-update/

2016. Kongressen antar husresolution 343. ”Uttrycker oro över ihållande och trovärdiga rapporter om systematisk, statligt sanktionerad organstöld från icke-samtyckande samvetsfångar i Folkrepubliken Kina, inklusive från ett stort antal Falun Gong-utövare och medlemmar av andra religiösa och etniska minoritetsgrupper. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text

Våren 2019, informerar Cyrus A. Parsa, AI-organisationen och Loyal Guardian Security Vita huset och hemliga tjänsten om att Kina beväpnade AI, Robotics, Bio-Metric och Surveillance-kapacitet som kunde förslava mänskligheten och bygga upp Micro-Bot drönarsystem som var tänkt att mörda världsledare och kongressmedlemmar.

De var insektsrobotbi teknologier stulna från Wyss Institute, Harvard och Cyborg Insects vilka konstruerades vid Draper i Boston. Cyrus undersökte dem och avslöjade data från Kina efter att ha undersökt 1 000 AI-, robot- och biometriska företag. Tillsammans med koncentrationsläger kopplade till AI. Cyrus upptäckte kristna, uigurer, Falun Dafa och tibetaner som huvudgrupper i koncentrationslägren. Och noterar, inom 1-2 år kommer big tech att bli kraftfullare än alla regeringar tillsammans för att senare förslava mänskligheten i en orwelliansk stat ledd av Kina med vissa AI-kapaciteter om vissa åtgärder inte vidtas.

2019 – Statssekreterare Mike Pompeo talar offentligt om att den kinesiska kommunistregimen sätter människor i läger, inklusive uyghur-muslimer och att västerländska teknikföretag måste ”tänka två gånger på vad de gör och att de gör affärer på egen risk”. Detta är inte begränsat till muslimer, kristna eller troende människor. Faktum är att journalister, advokater, utbildare, företagare och alla kinesiska medborgare har skadats.

2019, juni, ger Cyrus en slutrapport gällande 41 företag för Fmr CIA Director Cover Up för att tas till militären som bevis på kinesisk AI, Robotics, Drönare, övervaknings- och Bio-Metric företag och koncentrationsläger och hur Kina kan förslava världen och hota hela mänskligheten. CIA-direktörens käkar sjönk och han var förvånad. 28 av dessa företag var de som USA:s administration nyligen förbjöd.

2019”China Tribunal Final Judgment” i Storbritannien. Tribunalen drog slutsatsen att ”exeptionellt många människor har dött, och utan tvekan befinns Kina skyldigt till brottet om folkmord genom organstöld, våldtäkt, tortyr och fysiskt folkmord.

2019. President Trump och hans administration träffar många offer för mänskliga rättigheter, inklusive Falun Dafa, kristna, uyghurer och tibetaner. Vice president Pence träffade dessa fyra grupper privat.

Bok släppt: “AI, Trump, China and the Weaponizaton of Robotics with 5G”: Kina hotar alla medborgare med AI, Robotics, 5G, Drönare & Bio-Engineering

Augusti 2019, AI, Trump, China & the Weaponization of robotics with 5G publicerad av AI Organization skrevs av Cyrus sammnfattar en bok på 10 000 sidor ner till 170 sidor med bilder som visar på nuvarande, framväxande och framtida hot mot mänskligheten utan att avslöja företagets namn från hans datauppsättning. Personer inom kvantfysik, hemtjänst, DHS och högnivåprogrammerare sa att det var ”chockerande, genialt” och ”hur är det möjligt att beskriva hur programvara rör sig och försvinner”, som det sägs från Microsoft-programmerare på hög nivå.

”Vilka biometriska verktyg använde du”, hur kan du veta det här, det är exakt hur programmeringen fungerar”. ”Din bok är som magi, men du måste ha ett IQ på 200 för att förstå”. Jag håller inte med, vem som helst kan förstå huvudpunkterna, eftersom vi alla har samma hjärnkapacitet. Boken avslutade och visade hur Kina och teknikföretag hotar världen och mänskligheten, och många människor är komplicerade och kommer att stämmas under artikel 3 och andra.

Det hade ett kodat språk för mycket smarta underrättelsemiljömedlemmar, Vita huset och tankesmedjor att plocka upp. Många av fynden togs till Vita huset från CIA så snart boken släpptes, inklusive media privat och gavs till tankesmedjor utan att avslöja varifrån informationen kom. Tre veckor senare säger president Trump att Kina hotar världen och frågade den australiensiska premiärministern: ”Du gör robotik, eller hur?

2019: President Trump, sekreterare Pompeo och vicepresident Pence initierar mänskliga rättighetsinitiativet för förföljda människor över hela världen genom FN. De börjar citera medverkan.

Oktober 2019 placeras 28 kinesiska AI-, Tech- och Bio-Metric-företag på svart listan av den amerikanska regeringen för sina roller för att hjälpa till med att fånga människor. Alla dessa företag finns i vår rapport som vi gav till Fmr CIA-chefen för uppföljning, och dolde i den första boken utan att uppge några namn.

10 oktober 2019 rapporterar NTD Cyrus A. Parsa och AI-organisationens resultat om AI-, ansikts-, biometriska och koncentrationsläger, i Kina och missbruk i Hong Kong. Denna går viralt i Fjärran Östern, krossade de kinesiska planerna och belyser falska självmordsansiktsigenkänningar och våldtäkter. Videon beskriver min biografi, mitt företag och anklagelser. Den blev viral i Asien. Originalvideon finns på denna webbplats daterad 6 oktober 2019.

15 oktober 2019, The Epoch Times verifierar och tackar AI-organisationernas förklaringar av mystiska självmord, våldtäkter och dödsfall bland Hong Kongs invånare och användningen av AI-biometriska verktyg från västerländska företag.

Frigörande av artificiell intelligens faror för mänskligheten som förklarar att Kina och Big Tech hotar alla människor med AI, bioteknik, robotik, 5G och kvantteknologi

ARTIFICIAL INTELLIGENCE BOOK

20 oktober 2019 släppte AI Organization och Cyrus A. Parsa boken Artificial Intelligence Dangers to Humanity, den förenklade första boken, utvidgade och detaljerade alla stora företag med namn och hur de är sammankopplade och slutsatsen de gjorde, att Kina beväpnar robotik, AI, 5G, kvantteknologi, bioteknik, övervakning, smarta städer, cyberetik och att de är ett hot mot världen och alla dess människor.

Amazon hade visat alla företagsnamn i look-in-funktionen, ger en åtkomst till underrättelsebyråer, pensionerade generaler, mediereportrar som kände oss och tankesmedjor som tog informationen och gick till Vita husets kontakter och normala institut som inte hade någon aning om dessa faror, med vad AI är och hur den fungerar. Vi levererade böckerna till kontakter som skickade dem genom kommandokedjan.

25 oktober 2019 PR Newswire-censors (”Anklagar Kina för att förslava mänskligheten”) AI-organisationen och Cyrus ansträngningar för att varna alla media, kongresser och världen.

PR Newswire stoppar vårt pressmeddelande angående Huawei och att Kina hotar världen genom att säga att artikeln och boken var förtalande för Kina och Huawei. Pressmeddelandet riktade sig till alla medier, kongressen och senaten. De stäms nu och kommer att anklagas senare under folkmordskonventionen för att samarbeta med Kina och för att de försökt stoppa våra ansträngningar för att få världens uppmärksamhet. Facebook maskerade många av våra artiklar och böcker runt om i landet och avslöjade övergrepp från Hong Kong och hot mot alla världsmedborgare.

Working with China

Den 7 november förklarar CTO i Vita huset att Kina hotar alla världsmedborgare med AI, robotik, övervakning och bioteknik

I november förklarar Vita husets fjärde teknikchef Kina som ett hot mot alla världsmedborgare och att de är ett vapen, AI, robotik, bioteknik. Precis som beskrivs i mina rapporter till Secret Service, WH, Trump Contact, CIA Director, 2 böcker, de många tweets, artiklar och dolda nätverk av personer som levererade data på uppdrag av AI Organization.

December, 2019.

New York Times, bekräftar en del av AI-organisationen och Cyrus A. Parsas fynd att Kina använde känslor, ansikts- och röstigenkänning för att placera människor i karantän, fängelse, utöva våldtäkt och till och med döda uygurer för sina organ. AI-organisationens kinesiska resultat befinner sig vanligtvis månader eller år i förväg  till intelligens-gemenskapen, tankesmedjor och media när det gäller AI och Bio-Metrics.

Om media genomför våra utredningar och vi får mer stöd, kommer det att rädda världen och dess människor från mycket skada och förluster.

AI Tech-process mot Silicon Valley.

16 december 2019, ansöker AI-organisationen och Cyrus A. Parsa om federala stämningar i San Diego, Kalifornien mot Silicon Valley-chefer och John Does för följelse av folkmord, olaglig AI-beväpnad tekniköverföring, missbruk av konstgjord intelligens, kvantteknologi, 5G, bio – Mänsklighetens metodik och människorasens fara.

Cyrus A. Parsa och AI-organisationen ber om att världen ska stödja, inklusive alla media för exponering och finansiering.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE BOOK

Relaterat:

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2020/01/05/pantspel-18-byraer-37-lander-och-1-000-foretag-attackerade-usas-president-med-ai-tech-industry-for-att-dela-varlden/Kategorier:Hälsa, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , , ,

5 svar

 1. If you’re a ”so-so” writer with no motivation to excel,
  otherwise you lack confidence and will enable your self to be paid
  peanuts to your work, then this is likely to be the case.

  There are excessive yield cartridges out there. Training in SAP certification is like guarantee of high earning.
  I do know you want to keep issues low key Au fait, however I couldn’t assist however read the recent
  feedback on this one. To everyone’s relief, the lastly found the shiny diamond on one of the luggage of the shop’s vacuum
  cleaners. When you have lost or found an Apple product, contact your local regulation-enforcement agency to report
  it. To realize all the specified features, you have got to reach or dial yahoo helpline contact number.
  And I’m pretty confident in that quantity (I do that for a living).
  A virus would possibly get rid of or steal sensitive information out of your Pc.
  If you consider that a freelance writing job is good due to
  flexibility and the very fact you get pleasure from writing, you could be in for a rude awakening at some point.

  Gilla

 2. If you’re a ”so-so” writer with no motivation to excel,
  otherwise you lack confidence and will enable your self to
  be paid peanuts to your work, then this is likely to be the case.
  There are excessive yield cartridges out there.
  Training in SAP certification is like guarantee of high earning.
  I do know you want to keep issues low key Au fait, however I couldn’t assist however read the recent feedback on this one.
  To everyone’s relief, the lastly found the shiny
  diamond on one of the luggage of the shop’s vacuum cleaners.
  When you have lost or found an Apple product, contact your
  local regulation-enforcement agency to report it.
  To realize all the specified features, you have got to reach or
  dial yahoo helpline contact number. And I’m
  pretty confident in that quantity (I do that
  for a living). A virus would possibly get rid of or steal
  sensitive information out of your Pc. If you consider that a freelance writing job is good due to flexibility and the
  very fact you get pleasure from writing, you could be in for a rude awakening at some point.
  Because writing is not my solely job.

  Gilla

 3. I så fall borde startas ett mål mot det strategiska militära alliansen mellan Grekland Cypern och Israel, och deras artificiel energi utvinning i Medelhavets som leder till mänsklighetens förintelse i regionen.

  Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: