Är Skolinspektionen lierad med de islamistiska extremisterna?

Anmälan till Justitieombudsmannen och för kännedom till bl a politiker, ministrar
m fl.

Är Skolinspektionen lierad med de islamistiska extremisterna?

Är Skolinspektionen lierad med de islamistiska extremisterna men kanske inte endast denna utan även bl a Gävle kommun genom sitt menlösa agerande?
Nedanstående ett dagsfärskt uttalande av Säpo.
”Risk för elevradikalisering”.
”Barn på en skola i Gävle riskerar att utsättas för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande miljöer”; detta skriver säkerhetspolisen i ett yttrande till Skolinspektionen.
Enligt Säpo har ett extremistnätverk haft möten i skolans lokaler  och en person, som av Säpo pekats ut som ett hot mot rikets säkerhet, har haft stort inflytande över skolans verksamhet. Men om skolan kommer att stängas är oklart!
Rubriken ovan är inte alls otrolig med hänsyn till hur Skolinspektionen hittills agerat med slapphet, likgiltighet mot radikala islamistiska religiösa friskolor. Ett av de värsta  exemplen är Römosseskolan som fortfarande drivs av islamister trots att den under 7-8 år tydligt brutit mot det mesta i skollagen. Jag har under de senaste fem åren anmält ett inte ringa antal islamistiska religiösa friskolor till Skolinspektionen för grova brott mot skollagen men även vår grundlag trots detta får de fortsätta att verka för Skolinspektionen!
Säpos uttalande är endast ett exempel av många där Skolinspektionen tydligt bryter mot skollagen och åsidosätter alla de skyldigheter som gäller för den som driver friskola.. I Gävlefallet som är synnerligen allvarligt vad gäller brott mot skollagen nöjde sig skolinspektionen att kritisera avsaknaden av staket kring skolan!
Att politiker som påstår sig värna barn och ge dem en god skolmiljö fortfarande kan tillåta islamistiska friskolor är ett hån mot alla barn som enligt vår grundlag skall ges de bästa möjliga förutsättningar för trygghet och god utveckling för att därmed kunna bli goda medborgare. Självklart drivs dessa skolor också i strid mot vår grundlag.
Eftersom Skolinspektionen aldrig följer skollag och grundlag bör Justitieombudsmannen granska inspektionen i alla de fall de agerat. Ett övervakande organ som Skolinspektionen skall vara, är meningslöst och onyttigt när det inte agerar efter lagarna. I dag finns det ingen islamistisk friskola som driver sådan utbildning som Skollagen föreskriver. Därmed är de olagliga. Med andra ord bäddar myndigheterna fär en radikalisering av invandrarbarn som kan få ödesdigra konsekvenser för det svenska samhället i framtiden.
Olle Ljungbeck,
Hanåsvägen 110,
80591 Gävle
Anmälan av Skolinspektionen.
mån 30 dec. 19:01 (för 12 timmar sedan)

Mottagningsbevis

Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot din anmälan 2019-12-23 och den har fått diarienummer 9331-2019.

Observera att det inte går att svara på detta meddelande. Om du vill kontakta JO i ärendet via e-post är adressen justitieombudsmannen@jo.se. Det är bra om du i så fall uppger diarienumret.

På JOs webbplats finns information om hur vi handlägger din anmälan.
https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Nar-en-anmalan-kommer-in-till-Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

3 svar

 1. Tack, Olle, för allt du gjort och gör för Sverige och dina medmänniskor!!! 🙂
  Gott Nytt År! 🙂 🙂 🙂

  Gilla

 2. Tack Olle, för allt du gör för Sverige och dina medmänniskor!!! 🙂
  Gott Nytt År!!! 🙂 🙂 🙂

  Gilla

Trackbackar

 1. Är Skolinspektionen lierad med de islamistiska extremisterna? — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: