5 sätt som ”Green New Deal” speglar exakt Agenda 2030

Även om denna artikel utspelar sig i USA med en amerikansk ”grön” kongresskvinna kan man dra tydliga paralleller till den i Sverige. Sätt in namnet Isabella Lövin (eller Greta Thunberg) och Sverige istället för, där det står Alexandria Ocasio-Cortez och USA, och vips ser du samma fenomen här. Agenda 2030 och ”de gröna” är globala.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Green New Deal
Published By

Last Updated on 
The Green New Deal, som lämnats in av den nya amerikanska kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez, är mer som en grön fantasi-önskelista än en politisk proposition. Denna så kallade Green New Deal, som kan läsas här, främjar en bred, utopisk låtsasframtid där magiskt nog alla får all sin energi från icke-förorenande källor, alla har ett välbetalt jobb med betald semester, alla har högkvalificerad hälsovård och alla har pensionsskydd.

Inte överraskande uttrycker de inte hur USG (USA:s regering) och dess skattebetalare ska betala för allt detta. Till och med namnet ”Green New Deal” innehåller frasen ”New Deal” som hänvisar till de svepande socialistiska förändringarna av den amerikanska lagen och samhället som gjordes på 1930-talet av den dåvarande USA:s presidenten Roosevelt, som inkluderade att starta Social Security Administration för att konfiskera amerika-nernas guld och väsentligt utöka den federala regeringens makt och lagstiftning.

Green New Deal = Agenda 2030

Ocasio-Cortez är bara en naiv affischkvinna för en olycklig agenda om vilken hon i slutändan är oklar med. Hon har fått en onödig och orimlig mängd medieupp-märksamhet för att vara en förstagångskongresskvinna (bara 1 kongresskvinna av 435), inte för att hon är intelligent eller unik, utan för att folket verkligen driver denna agenda, äger MSM och kan diktera vad allmänheten ska fokusera på.

Sanningen är att Green New Deal bara är ännu en inkarnation av en långtgående plan på att få till en världsregering via FN (Förenta Nationerna) Agenda 2030 (tidigare Agenda 21). Denna globala styrning, som de gillar att kalla den, är planerad till att bli en världsomspännande totalitär socialistisk diktatur; det finns inget utopiskt med det. Nedan finns fem sätt på hur Green New Deal i mycket efterliknar ordalydelsen, syftena och målen för Agenda 2030.

Likhet nr 1:
Green New Deal syftar till att ändringarna görs 2030. Agenda 21 ersattes av Agenda 2030, så kallad eftersom den innehöll en lista med 17 mål och 169 delmål som skulle uppnås år 2030. Intressant nog syftar Green New Deal också till att uppnå sina mål vid detta datum som anges i det amerikanska gröna partiets sammanfattning av den:

”The Green New Deal börjar med en mobilisering av andra världskriget för att ta itu med det allvarliga hotet som klimatförändringarna innebär, och omvandla vårt land till  100 % ren energi år 2030 … Mittpunkten i Green New Deal är en övergång till
100 % ren energi år 2030”.

agenda-2030

Likhet nr 2: Hållbar energi för alla

Green New Deal säger att den är ”skyldigheten” för den federala regeringen att tillgodose alla med ”100 procent av energibehovet i USA genom rena, förnybara energikällor med nollutsläpp.” Mål 7 i Agenda 2030 säger: ” Se till att tillgången är prisvärd, pålitlig, hållbar och är en modern energi för alla. ”

Hållbar energi för alla – låter väl bra. Vem kommer att betala för den?

Vad måste vi ge upp för att få den? Integritet? Autonomi? Kan vi bara få denna nya hållbara energi om vi flyttar in i ett ”godkänt” område (dvs en Smart City Megapol) och underkastar oss att vara på nätet 24/7 med Smart Meters (elmätare, red.anm) som bestrålar oss? Vem beviljade USA eller FN befogenheten och jurisdiktionen för att ”ta hand om” alla sina medborgare med detta? Ju mer vi tillåter dessa styrande organ att ta ansvar för en aspekt av vårt liv, desto mer makt tar de.

Likhet nr 3: Klimatförändring är en hot

Green New Deal säger (s. 4) att ”klimatförändringar utgör ett direkt hot mot Förenta staternas nationella säkerhet.” Mål 13 i Agenda 2030 är att ”vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.” Observera att termen fortsätter med att ändra från ”mänsklig global uppvärmning” till ”mänsklig klimatförändring” till bara ”klimatförändring” för att fortsätta charaden.

Naturligtvis förändras klimatet; det har det alltid gjort och det kommer det alltid att göra. De flesta skeptiker till AGW (Anthropogenic Global Warming) medger lätta klimatförändringar. Frågan är, hur mycket har mänskligheten förorsakat det. Poängen är också att det inte är vetenskapligt och kan inte bero på de mindre mängder CO2 som mänskligheten avger. Lägg märke till hur både Green New Deal och Agenda 2030 ser till att föra ut propagandan genom att vi måste samla oss kring att rädda miljön (och underkasta oss en NWO [New World Order] i processen som en bieffekt).

Green New Deal sparar inte på överdriften genom att säga att klimatförändringar (en ökning med 2 ºC) kommer att orsaka ”massmigration från de regioner som är mest drabbade av klimatförändringar” och skulle kosta USA ”500 miljarder dollar i förlorad årlig ekonomisk produktion år 2100.”De skyller också klimatförändringarna, för ”skogsbränder som år 2050 årligen kommer att vara minst dubbelt så många i skogsområdena i västra USA än vad som vanligtvis brann under åren före 2019”, men den verkliga orsaken till dessa ligger på helt andra håll.

Likhet # 4: Miljontals magiska välbetalda jobb

The Green New Deal föreslår:
(1) att skapa miljoner bra, välavlönade jobb i USA;
(2) att tillhandahålla oöverträffade nivåer av välstånd och ekonomisk stabilitet för alla människor i USA, medan Agenda 2030 i mål 8 vill ”främja en hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla”.

Låter bra som alltid, men hur? Vem kommer att organisera och verkställa allt detta? Mer styrande? Det kan du vara säker på.

Likhet # 5: Central planering

För mig betecknar ordet ”mobilisering” på ett otäckt och skrämmande sätt någon form av central, militärliknande myndighet med makten att mobilisera medborgare som trupper, behandla människor som mänskliga resurser, beordra dem och sätta dem i arbete med de projekt som de finner lämpliga – allt för ”större nytta” av kollektivet. Som artikeln The Green New Deal Plus Modern Monetary Theory = Socialism säger:

”Green New Deal kräver i huvudsak att de amerikanska arbetskraftsinvånarna sätts in och ska arbeta i enlighet med vad elitregeringens planerare vill ha, istället för vad ”vi, folket” vill ha. De föreslår att vi ska ersätta vår marknadsekonomi, där privatägda företag tävlar om att se vem som bäst kan tillgodose behoven och önskemålen, med en kommandoekonomi där regeringen är befälhavaren och medborgarna bygger vad planerarna säger att måste byggas.”

Slutsats: Green New Deal luktar verkigen Agenda 2030
The Green New Deal, oavsett hur väl avsedd den är, är den en omstuvning av en gammal plan för att använda hotet mot miljön (verkligt eller föreställd) som ett sätt att få människor att sluta sig bakom en NWO. The Green New Deal har mosats ner till en total opraktiskhet och vetenskaplig analfabetism – i ett avsnitt säger de att dess mål är att
”ta bort (e) växthusgaser från atmosfären” (s.9)!

Detta är absurt eftersom dessa gaser är en del av den naturliga vattencykeln och också en förutsättning för människoliv på jorden, dvs växterna behöver CO2 för sin fotosyntes så att de kan avge syre till djur och människor. Det är roligt att se hur lösningen alltid är mer makt i varje steg. Sanningen ensam är förhoppningsvis tillräcklig för att människor kan vakna upp och se detta monster och se vilka de verkligen är, trots all socker-beläggning och glansig fasad.

 Kategorier:klimatet, Naturen, naturförstöring, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

2 svar

  1. nyligen avgick COP 25 i Madrid. Ett möte som sätter den globala klimiatagendan: https://jmm.nu/cop-25-och-klimatbluffen/

    Gilla

%d bloggare gillar detta: