Om diktaturens etablerande 1994

Kanske dags att börja fundera vad våra riksdagspartier har gått med på (med undantag för Miljöpartiet som lade ner sin röst). Det har skett en statskupp utan svenskarnas kännedom!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

fredag 7 augusti 2015

Peter Lundberg
https://hagenbo.blogspot.com/2015/08/om-diktaturens-etablerande-1994.html?m=1&fbclid=IwAR2KL6MHtya-NrvPgr0l2ZcaZepslol-LrLLRSaefOaa6jnM0wRnbZYrhas

Det talas mycket om decemberöverenskommelsen 27/12 2014, men faktum är att den politiska adeln jobbat länge med att etablera den diktatur som nu är ett faktum i Sverige.

Jag släpper nu in Peter Lundberg för ett gästinlägg. Han kommer att beskriva bakgrunden till hur Sverige hamnade där vi är idag. En regim som är olaglig och kommit till genom kriminella metoder. Självklart är inte detta hela bilden, men en stor del. Läs detta, för det är viktigt. Det handlar bl.a. om vår nationella säkerhet. Över till Peter:

”I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag.

Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.
Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU, så hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier, (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.


Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: ”Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller”
(Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: ”Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).


I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 ”Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.”. I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.

Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.


Regeringsformen har ändrats så, att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 


1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad. 2002 utvidgades EU:s beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete.

Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande, som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005). 


Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5
får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett, är en form av statskupp.


Genom 1994-års och 2002-års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor. Båda besluten strider mot vår svenska grundlag. Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket.


EU:s föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda
medlemsländerna till EU. På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv. 


Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folket i Holland och i Frankrike har sagt ett klart nej till den nya EU-grundlagen.

Samtliga EU-länder var tvungna att godkänna EU:s grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt, att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till EU:s nya grundlag för att den skulle förkastas. Den föreslagna nya EU-grundlagen har därför lagts på is i Sverige.


EU:s nya grundlag har fallit, och därför kan även EU:s framtida existens ifrågasättas.


Motsättningarna mellan EU:s medlemsländer har fördjupats. Förutom förkastandet av EU-grundlagen har även EU:s budget skapat stora problem mellan EU:s medlemsländer. 


Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning, som sedan 2006 styr EU:s medlemsländer. De över 100 000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer. 

Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden. Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen, som idag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning, som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.

Syftet med EU är att fortsätta att ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrat hos folken i Europa.”


Läs vidare om det odemokratiska EU på denna länk och denna. Reflektera sedan över om EU är diktatur eller demokrati?Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

3 svar

 1. Hemlig köpare villig betala 14 miljarder för energibolag
  https://www.expressen.se/kvallsposten/hemlig-kopare-villig-betala-14-miljarder-for-energibolag/
  – Om landet och befolkningen vill överleva måste alla energibolag vara statliga!!!!!

  Gilla

  • – men viktigt förutsättning är eliminering av korruption och fungerande organisation / management, inte tillsättning från tankesmedjor / sekter och inte de som körde ner annan verksamhet /organisation och flyttas pga korruption och sekt/sammansvetsat grupp av samma människor etc – det måste vara konkurrens, olika egna åsikter och en målsättning- att förbättra organisation oavsett om man skall ta till handlingar inte sina tänkbara önskningar utan de som är mest rätta och rationella för utveckling…. inte ha samling av fördummade nickedockor och typiska sekt mentalitet.

   Gilla

%d bloggare gillar detta: