Den nya världsordningen presenteras

Uppdaterad 2019-november-29

T Larsson


https://tlarsson64se.wordpress.com/2019/02/22/ny-varldsordning/?fbclid=IwAR010CEfxE52uxdBTMshDbtA167c-SRYGh51fGeQ9D2lN69AgzxtzALbGAA

Världens nationer och organisationer kontrolleras av samma ”elit”. Konflikter fabriceras för att driva in världsbefolkningen under ”elitens” globala tyranni. Krig och terror är skenkonflikter i ”elitens” krig mot världens allmänhet. ”Eliten” har sin egen tillhörighet, utan lojalitet med ras eller nation. Väst-”eliten” har som bekant inga spärrar när de idag medvetet förstör ’sina’ raser och nationer. Ändå röstar folket lojalt på dem⁉️ Ingen nation, myndighet eller organisation kan leda oss till frihet; bara en enda part kan: världens allmänhet — de som idag bygger ett globalt fängelse åt sig själva. Sluta samarbeta med ”eliten”. Sluta bygga vårt eget fängelse. Det är vi som producerar vad ”eliten” behöver. Sluta producera åt dem. Svält ut dem innan vi ersätts och utrotas.

Enligt svensk alt-media försöker en ondskefull västerländsk kabal att installera en global, tyrannisk världsordning: NWO, medan Öst hedervärt står upp för fred & rätt, solidariska med västfolkens sanningsrörelse. Denna inbillning är ett totalt självbedrägeri. Den brutala sanningen är att alt-medias narrativ ingår i globalisternas plan. Öst skall egentligen introducera den nya globala, neofeodala, luciferianska teknokratin med transhumanistisk hive-mind. Västs tidigare stolta självförtroende blockerade samgående med Öst under en gemensam världsregering. Globalisternas plan är att växla Östs & Västs roller, bryta ner Västs självförtroende i despoti, överföra Västs tidigare goda självbild till Kina & Ryssland, och låta oss omfamna dem som likar. Hittills har planen fungerat toppen: Svensk alt-media applåderar Ryssland & Kina. Etablerad lydmedia skall en dag börja skriva som dagens alt-media om Västs luciferianska kabal. Alt-media lär då stolt slå sig för bröstet och säga: ”Äntligen får vi gehör! Vi har vunnit informationskriget!” Pyttsan!

USA:s regeringar har i decennier arbetat mycket hårt för att förstöra landets goda rykte och omgivningens välvilja, så USA avsiktligt kan överta Sovjetunionens tidigare roll som ondskans imperium. Ett miserabelt, mörkt Väst skall se sin räddning i öst. Löfven förstör avsiktlig Sverige, och låter oss se vem han är. ”Har folket förstått? Nähä! Då tar vi ett varv till.” Även skurkar som vill exponera sig har det inte lätt när publiken är trögtänkta idioter.

Kina stiger — USA faller

Den nya världsordningen fortsätter som planerat, med maktskifte från USA till Kina. På sikt skall alla nationer förstöras, också Kina. Världsregeringen bör slutligen hamna i Mellanösterns (nya) Jerusalem.

I äldre NWO-material, decennier tillbaka, nämndes flitigt att USA avsiktligt byggdes upp som en buse i världen för att väcka allas hat. Det var meningen från början att USA skulle förstöras. Kina är ”elitens” förebild för kommande globala tyranni. Samma ”elit” kontrollerar både USA och Kina.

kuhn_jinping

Kinas ekonomiska under har skapats med massiva västerländska insatser, likt Sovjetunionen hölls under armarna av väst, världens motor, vars produktivitet utnyttjas av ”eliten” för att arrangera världens konflikter.

Väst-”eliten” plågar oss, medan BRICS¹ seglar in som våra ’räddare’, varpå västbefolkningen (t.o.m. alt-media) ropar: ”Halleluja!”, redo att acceptera NWO — från öst. Delar av sanningsrörelsen tjänar ”eliten” med s.k. ”begränsad uthängning” (limited hangout²), där Västs fel exponeras, medan Östs verkliga roll döljs, men falska roll hyllas. Det är just precis den här processen som är tänkt att ge oss NWO (🔗 Understanding the NWO Strategy).

Lösningen är att exponera hela systemet, öst som väst. NWO måste göra livet bättre för att accepteras av befolkningen. Därför skall Västs ledare först göra tillvaron riktigt, riktigt dålig — vilket alla kan se är precis vad som pågår. Europa är i dåligt skick idag, och skall bli ännu sämre innan vi ’räddas’ av öst-NWO.

När USA kraschar — magnifikt tragiskt — får många amerikaner sina liv slagna i spillror, och blir villiga att ta värvning. USA har nya vapensystem vi inte sett ännu. Social oro brukar inte innebära fred, speciellt inte i världens största militära imperium.

”Eliten” bygger redskap, och förstör dem när de tjänat ut, nationer som individer. USA har tjänat ut sin roll, och skall förstöras. Även Israel kommer en dag att uttjänt förstöras.

Kinas kommunistregim bygger just nu planetens största polisstat, en digital diktatur med världshistoriens mest avancerade och invasiva teknologi (🔗 Datorspel mot dissidenter i digital diktatur). När USA faller skall Kinas massmordiska kommunisttyranni med sina slavarbetare leda världen ut ur ’USA-askan’ och in i ’Kina-elden’.

Kina är fortfarande en mordisk kommuniststat. Se hur Falungong förföljs. Oskyldiga men obekväma deltagare i en spontan, fridsam meditationsrörelse mördas för lukrativ organhandel, totalt utan respekt för liv och frihet.

Kina kontrolleras av samma mörka krafter som USA. Dagens världshändelser stämmer fortfarande med en äldre etablerad förståelse av ”elitens” projekt. Med Sidenvägen spinner Kina sitt nät över världen, utan USA:s militära explicitet. Ekonomi är ett styrmedel, t.ex. om man vill tvinga in Tyskland i Kinas famn. Kina har en omfattande dold militär närvaro i andra länder, bl.a. som ’arbetare’ i utländska hamnar i Kinas ägo.


¹BRICS = Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika
²Limited hangout, begränsad uthängning: När makthavare avslöjas, är det en etablerad metod att göra perifera men sanna medgivanden, utan att beröra vad som verkligen pågår. Avslöjandena fångar publikens uppmärksamhet, och döljer makthavarnas egentliga aktiviteter.

Världsherravälde för den överlägsna kinesiska rasen

Kina uppvisar en oroande syn på kineser som en särskild, överlägsen ras, med rätt att dominera världen, troligen ur globalisternas manipulationer, för vilka Kina är en världsstatsmodell.

Baserat på Pekingmänniskan, har kineserna en egen evolutions-”teori” för den kinesiska rasen, utan de afrikanska förfäder vi andra härstammar från, vilket gör kineser speciella och överlägsna. Den luciferianska västeliten anser dock att asiater (med sin hierarkiska lydnadskultur) härstammar från en utomjordisk kolonis mänskliga slavbefolkning. Västeliten ringaktar sin underlägsna asiatiska motsvarighet. Jag vet personligen att vi arier härstammar från överlevare till Plejares koloni Atlantis, och därmed är släkt med galaxens mäktigaste och mest avancerade civilisation under Jesus. Arier har skapat jordens historiskt mäktigaste och mest avancerade civilisationer. Ingen rår på Plejares; inga kinesiska fantasier rår på ariers bekräftat sanna, stolta anor. (Jag har själv mött Plejares: 🔗 Utomjordisk erfarenhet)

I november 2018 genmodifierade den kinesiska vetenskapsmannen 🔗 He Jiankui foster med CRISPR (🔗 Du sköna nya värld), vilka sedan läts födas levande. He misstänks ha försökt (ras-)förbättra fostrens hjärnkapacitet, med kinesiska statens stöd.

Uigurer, kazaker och deltagare i Falungong förföljs till döds. Avrättade skördas för organhandel. Religion bekämpas; kyrkor förstörs.

Westfaliska freden 1648 etablerade principen att respektera andra länders interna angelägenheter. USA har brutit principen sedan länge. Kina befaras gå ännu längre, och etablera världsherravälde, där Mittens rike (Zhōngguó) är jordens enda suveräna stat över världens alla ’underlägsna raser’, som vi arier. USA:s ohyggligt onda roll i modern historia är på väg att ersättas av något ännu värre.

⛪ Be till Gud att spöket från Europas 30-tal inte återkommer genom Kina.

Kina vill omdefiniera FN:s mänskliga rättigheter ⚠️

Kina driver på en omdefiniering av FN:s mänskliga rättigheter, från individuell frihet till rätten att deltaga ekonomiskt. FN kan gå Kinas väg. Syftet bör vara system typ: ’odjurets märke’ och Kinas eget sociala statussystem. 🔗 Datorspel mot dissidenter i digital diktatur

Världstyranniets nya ansikte

”Elitens” skifte från USA till Kina signalerar världstyranniets nya ansikte:
”Efter ditt olämpliga inlägg på Facebook, har din sociala kredit minskats med 10 poäng. Du tillåts inte längre resa i landet. Nästa gräns minskar dina matransoner. Läs ’här’ om statens policy för en god, konform medborgare, och hur du kan förbättra din sociala kredit. Vi kan erbjuda biljett till Glada Sommarlägret, för din personliga omskolning. Vill du att beslutet omprövas, klickar du ’här’. Ha en trevlig dag! 🤗”
Hela livet blir ett Youtube-konto (🔗 Datorspel mot dissidenter i digital diktatur). Världsbefolkningen skall reduceras. Misstanken har väckts att social kredit blir urvalskriteriet för vem som får leva.

Jesus är livet, sanningen och vägen. Antikrist skall etablera den stora världsfreden — en tid — innan allt brakar lös totalt.

Om det gamla NWO-materialet fortsätter att få rätt, kommer bl.a. följande att hända:
• USA tillintetgörs brutalt.
• Kinas polisstatsmodell etableras över hela världen. Den som vill förutspå Europas framtid, bör titta på Kina.
• Vår gamla väst-”elit” offras som syndabockar, och lämnar plats för en ny luciferiansk psykopat-”elit”, troligen en öst-”elit”, för nästa rond bedrägerier att hoppas och tro på. Dagens arresteringar av ”eliten” förutsades decennier tillbaka.

Pågående skifte från väst till öst, samt massarresteringar av djupstatens ”elit”, får märkligt nog även NWO-kunniga att ropa: ”Halleluja! Snart är det över. Jorden får fred och frihet.” Pyttsan!

Under franska och ryska revolutionerna gjorde jacobiner och bolsjeviker det smutsiga grovjobbet, varefter ”eliten” rensade ut dem, till förmån för nya (för ”eliten” mer pålitliga och för folket mindre belastade) personer. När rådande väst-”elit” nu tappar masken måste även de ersättas.

1980 lyckades en minoritet i Sverige att fysiskt besegra¹ ”eliten” (🔗 Kriget mot teknokraterna). Majoritetsbefolkningen lämnade sedan bort Sverige igen. Så länge det finns stora naivt aningslösa befolkningsgrupper (s.k. ”idioter”) att lura in i nätverket, är varje seger blott temporär. Det enda som kan ge varaktig frihet, är om allmänheten vet, och har ett mentalt immunförsvar mot elitens metoder. Eftersom alla myndigheter är infiltrerade, krävs en vaken allmänhet även till att fälla ”eliten”. Allt är upp till folket som helhet.


¹Därför skall ”eliten” nu straffa Sverige speciellt, likt de tidigare gjort med Frankrike, Tyskland och Ryssland för deras historiska motstånd.

Putin är kontrollerad 🇷🇺

lazar-putin

Putin med sin hanterare, Berel Lazar, chabad-judarnas överrabbin i Ryssland

Tro inte ett ögonblick att Ryssland och Kina skall rädda Väst. Alla ingår i samma system. Enligt planen skall USA fällas, och NWO introduceras av Öst. Putin är av allt att döma varken kristen eller ens Putin själv. Hans kristna fasad är en kuliss mot Väst, en del av strategin att demoralisera Väst och upphöja bilden av Öst, i avsikt att rättfärdiga planerade angrepp på Väst. ’Öst-god-Väst-ond’-propagandastrategin bekräftas av Aleksandr Dugin och Margarita Simonyan.

Kommunismens fundamentala identitet är hatet mot Gud.

Anatolij Golitsyn (avhoppad KGB-agent) varnade för samordning mellan Ryssland och Kina som sista steget före en kommunistisk konfrontation med Väst. Ryssland och Kina samverkar nu militärt. Öst står redo att utplåna 5.000 år av västerländsk civilisation, och släcka hundratals miljoner liv, för en teknokratisk världsregim.

Kina planerar krig & världsmakt 🇨🇳

220px-wei_fenghe_2018Kinas försvarsminister, gen. Wei Fenghe (Wèi Fènghé): ”Centralkommittén tror att bara vi löser problemet med USA i ett slag, kommer alla våra inhemska problem att lösas lätt. Därför må våra militära förberedelser se ut att vara riktade mot Taiwan, men är egentligen avsedda mot USA, i omfattning långt utöver attacker på hangarfartyg eller satelliter.” Kina tänker invadera USA, förstöra landet, och döda många amerikaner.

När Kinas kommunistparti i en online-undersökning ställde frågan: ”Skulle du skjuta kvinnor, barn och krigsfångar?”, svarade mer än 80% jakande, vilket överträffade försvarsministerns förväntningar. Undersökningens syfte var att utreda huruvida Kinas befolkning skulle acceptera massiva dödsfall i fiendeländer, om Kinas globala verksamhet kräver det. Kinas folk är uppenbarligen redo för krig och folkmord i främmande länder.

Svensk alt-media applåderar Kinas framväxt 😮 — hur länge till?

Kineser ser sig själva, och blott sig själva, som planetens härskarras, med ensamrätt att råda över jorden; och betraktar väsentligen resten av världsbefolkningen (inkl. oss vita) med förakt. Kinas utrikespolitiska mål är att med varje medel återta sin gamla position som världscivilisationens centrum.

Wei Fenghe: ”…vi kan konstatera att vi är en produkt av: kulturella rötter sedan mer än en miljon år, civilisation och framsteg sedan mer än tio tusen år, en anrik nation sedan fem tusen år och en samlad kinesisk enhet sedan tvåtusen år. Detta är den kinesiska nation som kallar sig: ’ättlingar av Yan och Huang’, den kinesiska nation vi är så stolta över. Hitlers Tyskland skröt en gång att den tyska rasen var den mest överlägsna rasen på jorden, men faktum är att vår nation är långt överlägsen tyskarna. Under vår långa historia har vårt folk spritts över hela Amerika och regionerna längs stillahavsområdet. De blev indianer i Amerika och de östasiatiska etniska grupperna i södra Stilla havet… Vi vet alla att på grund av vår nationella överlägsenhet, under den blomstrande och välmående Tangdynastin, var vår civilisation på toppen av världen. Vi var centrum för världscivilisationen, och ingen annan civilisation i världen var jämförbar med vår. Senare, på grund av vår självbelåtenhet, trångsynthet och självisolering i vårt eget land, blev vi omsprungna av den västerländska civilisationen, och världens centrum skiftades till väst. …I historiens backspegel kan man fråga: Kommer världscivilisationens centrum att återgå till Kina? Kamrat Han Xin skrev i sin rapport till centralkommittén 1988: ’Om faktum är att världens ledarskap fanns i Europa från och med 1700-talet, och senare skiftade till USA i mitten av 1900-talet, så kommer på 2000-talet världens ledarskap att flytta till öst. Öst avser förstås huvudsakligen Kina.’”

Hitler var kontrollerad av ”eliten”, och så är även dessa kinesiska idioter. WW2 var fabricerat och koreograferat, och så blir även WW3. Kinas galna planer för världen inspireras av Hitler, och innebär kontroll av medier, sociala medier, hjärntvätt i skolorna etc. (🔗 Datorspel mot dissidenter i digital diktatur). Kineserna anser dock att Hitler gjorde vissa fel: bristande långsiktig tålmodighet; för mjuk när tiden var inne för skoningslöshet; för många fiender på en gång. Därför skall Kina: fokusera på USA som enda fiende; vara mer skoningslös än Hitler; bida sin tid och långsiktigt planera sina erövringar. 🔗 Stoppa 3:e världskriget

WF: ”Amerika upptäcktes ursprungligen av den gula rasens förfäder, men Columbus gav den vita rasen äran. Vi ättlingar av den kinesiska nationen har rätt att besitta landet!” Kina behöver Lebensraum och resurser. När USA är besegrat, räknar Kina med att Europa böjer sig. Kina är fortfarande beroende av teknologi och kapital från USA, och skall tillsvidare nära sin relation med USA, lära av dem, men dölja Kinas verkliga avsikter och förmågor, tills tiden är inne. Kina vill befolka Amerikas land, men det går inte om amerikanerna är kvar 😲.

Omfattande folkmord på amerikaner planeras, med ras-specifika biovapen. För detta har Kina ett vetenskapligt samarbete med Israel. Tekniken är ännu inte mogen. Om USA svarar med kärnvapen, räknar Kina med att mer än halva dess befolkning kan utplånas, men är beredda att ta förlusten. WF: ”…om amerikanerna inte dör måste kineserna dö. Om Kinas folk är bundet till nuvarande land, är en total samhällskollaps oundviklig. …Relationen mellan Kina och USA är en kamp på liv och död…”

Kina kontrollerar drogkartellerna, och därmed i viss mån Mexiko. Det är tänkbart att massinvandring skall användas som smittvektor. Biovapen kan även spridas av maskerade kinesiska soldater i Kina-ägda hamnar etc. inom USA.

Kinas kommunistparti tror på den amerikanska ”elitens” NWO, med dess planer att döda 80% av mänskligheten (5G, chemtrails, GMO, vacciner), inkl. i Kina, vilket ger ytterligare en anledning att besegra USA.

Syftet med EU 🇪🇺

Coudenhove-Kalergi

Kalergi pic4

Greve Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi grundade den paneuropeiska rörelsen, och betraktas som EU:s fader. Han föreslog Beethovens hymn som EU:s nationalsång, och designade EU-flaggan. De 12 stjärnorna symboliserar Israels 12 stammar. EU var från början avsedd som ett första steg till världsregering. Samma krafter stod bakom både ryska revolutionen och grundandet av EU. Europas befolkning skulle genom rasblandning göras rotlös och lätt att kontrollera, ställd under andlig ledning av en judisk elit. Dagens samhällsplågor ingick i planen från början.

eu_flag_true

Den sanna EU-flaggan — 12 stjärnor för Israels 12 stammar — slavmärke under Israel

Vatikanen

jungfru-maria-santa-maria-12-stars

Jungfru Maria avbildad med 12 stjärnor

Även Vatikanen är en betydande maktfaktor bakom EU. Jungfru Maria avbildas med 12 stjärnor, som EU-flaggan. I Uppenbarelseboken, kap. 12, omtalas en kvinna med 12 stjärnor runt huvudet. 12 stjärnor symboliserar Jesu 12 lärjungar.

Ett ordstäv lyder: ”När Katolska Kyrkan är i minoritet, är den snäll som ett lamm. När den är jämbördig, är den lurig som en räv. När den har majoriteten, är den rasande som en tiger.” I kampen för att ena Europa under Vatikanens grundsatser, sade kardinal Manning: ”Vi är beredda att dränka Europa i blod, för att återta påvens världsliga makt.” (Jesuit Octopus, s. 209) ”Ingen människa har rätt att välja sin religion… Skall jag inge min protestantiske broder förhoppningen att jag inte kommer att lägga mig i hans trospunkter om han lämnar mina i fred? … Nej: Katolicismen är den mest intoleranta av alla trosläror. Den är intoleransen själv!” (Ur The Rambler, en katolsk tidning från London, England, anförd i Romanism vs. Catholicism, s. 106, av T. W. Callaway.)

vatican coin

Mynt från Vatikanen, med 12 stjärnor

Innan jesuiterna träder in i sitt katolska ämbete, avger de en ed åt påven, här i utdrag: ”Vidare tillkännager jag att jag tänker hjälpa och bistå och råda alla eller vilken som helst av Hans Helighets agenter på vilken som helst plats jag skulle befinna mig, i Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Sverige, Norge, England, Irland eller Amerika, eller i vilket som helst annat kungadöme eller territorium som jag kommer till, och göra mitt yttersta för att utrota de kätterska, protestantiska eller liberala lärosatserna och att ödelägga alla deras påstådda statsmakter, kungliga eller andra.”

Det blir 30-åriga kriget i repris, utplåning av protestantismen och alla självständiga nationer som inte går i Roms ledband. Sverige blev en stormakt i 1600-talets krig mot Vatikanen, men kröker rygg idag.

Vatikanens härskarmodell står i direkt motsats till Bibelns principer. Bibeln säger att där Gud är, där är frihet. Varje själ är fri, direkt under Gud, utan världsliga makter emellan — fri att söka sin egen väg. Vatikanen är en världslig makt, i uppror mot Gud. Martin Luther tillskrivs citatet: ”Efter Djävulen själv, finns inget värre folk än påven och hans följare.”

”Tidigare sade jag att påven var Kristi ställföreträdare. Nu hävdar jag att han är vår Herres motståndare och Djävulens apostel.” (Martin Luther, d’Aubigne, band 6, kapitel 9)

Sverige kom ut ur 30-åriga kriget som ledarnation för europeisk protestantism — en inspiration för dagens Sverige. Protestantismens seger var inte slutgiltig, och reformationen har inte kommit halvvägs. Mycket återstår fortfarande att göra.

Jämför Vatikanens tio budord med Bibelns lag i Andra Moseboken 20:3-17. Vatikanen tror att påven är Kristi ersättare på jorden, och att våra böner skall gå via Maria, trots att en sann kristen endast skall tillbe Gud och Jesus, absolut ingen annan.

Vad vill 🇮🇱 Israel med 🇸🇪 Sverige?

🇮🇱 Israel har en omfattande verksamhet med avsikten att skada Sverige. Vad syftar förstörelsen till? Man kan identfiera 2 skäl:

  1. ”Elitens” geopolitik kräver ett Sverige i spillror. Sverige är ett ’osänkbart hangarfartyg’ i Europas norra flank, av strategisk betydelse vid krig mot Ryssland. Israel har redan försökt starta WW3 flera gånger, och tänker komma ut på toppen av ruinerna, för att kontrollera hela världen [sic!] (🔗 Judar & Israel). Sverige behöver läggas i spillror för att acceptera rollen som Natos offerbonde i frontlinjen mot Ryssland. 🔗 Norden plattform för krig mot Ryssland
  2. Israel vill alliera oss mot muslimerna. Idén är att driva in stora mängder muslimer i Europa, skapa våld och kaos, och sedan anlända som våra ’hjälpare’ 😖. Israel ’hjälper’ oss här uppe, så vi hjälper dem där nere. Att vänligen be oss om hjälp hade inte dugt; nej, de måste fördolt terrorisera oss för att vinna vår vänskap.

”Elitens” ultimata önskelista

”Eliten” vill ta total kontroll över samhället. Ett undantagstillstånd kommer, som aldrig tar slut. Den aningslöst självbelåtna majoriteten hålls bakom ljuset tills det blir fruktlöst att göra motstånd. Nedan beskrivs bankster-elitens och globalist-politikernas ultimata önskelista. Att genomföra allt kräver en finkänslig avstämning mellan god planering och extremt våld.

1. Kontrollera befolkningen

Så fort befolkningen gjorts lydig, kan regimen gå vidare med mer extrema åtgärder.

1.a. Kritiska resurser

Folk tvingas till underkastelse när kritiska resurser konfiskeras eller kontrolleras (mat, vatten, bränsle, elektricitet). Beroende av staten uppmuntras. Egna förråd och odlingar förbjuds och konfiskeras. Färskvatten ransoneras och drogas.

1.b. Obligatoriskt RFID-chip

Hela befolkningen skall märkas och spåras, till hinder mot undflykt och revolt. Inte en enda individ tillåts komma undan. En fri individ är en väg till allas frihet. Elitens projekt kräver att varje enstaka människa som lyckats undslippa dem jagas upp — globalt. Alla nödvändiga resurser kommer att sättas in mot var och en som försöker gömma sig. Det globala tyranniet hjälps av de många som söker gömställen vid världens ände i stället för att stanna och försvara friheten.

hiding

1.c. Pengar & guld

Alla former av pengar regleras och kontrolleras. Bankkonton och pensionsfonder stjäls. Guld konfiskeras. Byteshandel förbjuds. Enbart statligt godkända och registrerade finansiella transaktioner tillåts. Svarthandel straffas hårt.

1.d. Propaganda en masse

Propaganda legitimerar makt åt regimen, vilken presenteras som räddaren från alla kriser de själva fabricerar. Det går inte att tro på någonting — ungefär som idag. Allt är strategiska lögner som håller folk hoppfulla och följsamma, tills motstånd blivit omöjligt.

2. Skoningslös eliminering av motståndare

Regimen hatas, motståndsviljan ökar, människor tvingas till tystnad, i falsk tro att det blir bättre — det blir inte bättre.

2.a. Kontroll av all kommunikation

Radio, teve, Internet och tidningar censureras eller stängs. Endast regimvänlig propaganda tolereras. Mobiler regleras eller stängs av vid opposition. En oinformerad allmänhet med kommunikationsförhinder får svårt att göra revolt.

2.b. Kontroll av alla transportmedel

Varje slags transportmedel tas över och kontrolleras av staten. Misstänkta motståndares bilar beslagtas. Rörelsefrihet inskränks dramatiskt.

2.c. Kroppsvisitering

Några rättigheter att kränka finns inte längre, med kroppsvisitering för vem som helst, var som helst, när som helst. Hot om obegränsad arrest håller folk medgörliga.

2.d. Utegångsförbud

Begränsad rörelsefrihet vissa tider och platser, försvårar motstånd och undflykt, och förenklar kontroll.

2.e. Utomrättsliga straff

Arresteringar och avrättningar kan utdömas på plats vid minsta misstanke, utan åtal eller bevis.

2.f. Fabricerad terrorism och rädsla

Terrorism verkställs för att inducera rädsla. Regimen framställer sig som beskyddare när de stoppar sin egen terrorism. Drönare, grannskapsspioner, elektronisk övervakning och närvaro av militariserad polis överallt, gör tillvaron speciellt nervös för dem som aningslöst överraskades av polisstaten.

3. Befolkningen avväpnas

Democid förutsätter en försvarslös befolkning. 🔗 Democid på väg i vår tid

3.a. Alla vapen konfiskeras

Poliser går från hus till hus och konfiskerar registrerade vapen.

3.b. Relokering av vapeninnehavare

Vapeninnehavare, även de som lämnat in sina vapen, ses som potentiella motståndare, och tas tidigt om hand av regimen.

4. Relokering av befolkningen

Att relokera större befolkningsgrupper kräver logistik, och sker långsamt. Det ingår i Agenda 21, och har använts frekvent av kommunister. Upprotade människor revolterar mindre effektivt.

4.a. Relokering till större städer

I städer kan folk lättare kontrolleras och sättas i arbete. Avfolkad landsbygd är en del i Agenda 21. Landsortsfolk kan evakueras via interneringsläger som sållar bort problemindivider (dissidenter). 🔗 Landsbygdens tvångsevakuering

4.b. Relokering till arbetsläger

Läger för tvångsarbete nyttjar de onyttiga med ork kvar att arbeta åt staten (äldre, hemlösa, fattiga).

4.c. Relokering till omskolningsläger

Agenda 21 kan inte realiseras utan dramatisk befolkningsreduktion. Miljömål kräver democid. Få lär bli omskolade. Fritänkare blir enklare att sända till dödsläger.

4.d. Relokering till dödsläger

Fritänkare, arbetsoförmögna/ -ovilliga, sjuka, handikappade, underlägsna raser, alla som inte går ihop med maktelitens politik, blir lättare att hantera döda än levande. Allt som behövs för en enkelbiljett till ett dödsläger, utan rättegång, är en misstanke om bristande lojalitet med regimen. Dödslägren hemlighålls för allmänheten så länge det går.

5. Privat egendom konfiskeras

Miljömål kräver avfolkad landsbygd och mindre folkmängd (democid). Mark skall återlämnas till naturen, och förbjudas för mänsklig verksamhet. Även rika kollaboratörer (dagens urbana elit) får sina tillgångar konfiskerade och blir själva i många fall avrättade.

5.a. All egendom tillhör staten

Varje slags egendom skall endast tillhöra staten (utom ”elitens”). Självständigt oberoende tillåts inte — i någon mån (småföretag, familjejordbruk). Alla måste vara fullkomligt beroende av regimen.

5.b. Inga egna hem

Privat ägande förkunnas upphävt. Ditt hus är inte längre ditt. Regimen avgör var och hur du skall bo.

5.c. ”Eliten” kan äga

Den rika globalist-”eliten” (i myndigheter och företag) tillåts privat egendom och egna hem. Endast ”eliten” kan resa och ha valfrihet, i ändlös underhållning (likt Hunger Games).

5.d. Fria företag mobbas bort

Nästan alla företag nationaliseras eller tas över av multinationella mega-företag. Nästan all mat skapas i stora, effektiva fabriker, med genetiskt modifierade grödor, hormoninjicerade djur, alla fyllda med långsamverkande gifter och beteendepåverkande droger. Dylik matproduktion tar mindre plats, är effektivare, men dödlig för konsumenten.

5.e. Mikrolägenheter à la Agenda 21

Städernas arbetare skall staplas och packas miljövänligt, i små övervakade lägenheter. Enfamiljsvillor förbjuds.

6. Ny livsstil, kort livslängd

En ny livsstil etableras, med dramatiskt reducerade möjligheter till resor, kommunikation och valfrihet. Alla arbetare vaccineras, medicineras och äter GMO, utan utväg. Livslängden blir kort. Vardagens villkor designas för att tillintetgöra individens motivation och hopp om en bättre framtid.

7. Adjöss all frihet

Yttrandefrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet, rörelsefrihet, nödvärn m.m. — allt försvinner. Det blir illegalt att försvara sig själv och sitt livsutrymme.

8. Barnen blir statens egendom

Barnen tas tidigt och formas av ”elitens” pedagoger i dagis och skolor. Staten väljer det enskilda barnets utbildning och yrke.

9. Neofeodal teknokrati

”Elitens” nya samhälle kallas neofeodal teknokrati. ”Neofeodal” innebär att det finns en elit som äger allt och har alla rättigheter över en livegen, rätts- och egendomslös allmoge. Medelklassen utplånas. ”Teknokrati” innebär (djävulsk) användning av alla vetenskapliga discipliner för att kontrollera människor: tekniskt, genetiskt, medicinskt, psykologiskt, ekonomiskt, socialt, medialt osv..

”Eliten” tar sig rätten att äga och utnyttja varje aspekt av din person: kropp, psyke och själ. Inget är ditt: inte ditt hem, dina barn, dina organ, ditt arbete, din bildning, dina drömmar, … din själ. ”Eliten” är bokstavligen luciferianer, vilket jag har bevittnat personligen. De har inga moraliska spärrar — alls, och kan göra vad … som … helst. Deras yttersta mål är att förstöra Guds skapelse av själar. Det förklarar bl.a. varför de gör sig besväret att tortera folk innan de avrättas.

[Omarbetat efter Michael Moore]

Varför gör folk inget?

Ondska går att förvänta, men inte att allmänheten passivt skulle låta ondskan ta allt ifrån dem. Tystnad inför ondska är i sig ondska. Att inte tala är att tala. Att inte agera är att agera. Gud håller inte de passiva skuldlösa.

Normalitetsbias (normalitets-fördom) innebär en oförmåga att reagera på en situation man inte har någon tidigare erfarenhet av. Många tycks lida av detta. Begreppet innebär en tro att allt kommer att vara som det alltid varit eftersom det så alltid varit. Dockskåpslivet avbryts först när verkligheten tränger igenom.

Svenska apor 🇸🇪🙉🙈🙊🐵🍌 vill varken höra eller se sanningen 🙉🙈 — bara hålla tyst 🙊 och göra ingenting 🐵🍌.

I migrationskriget mot Europa, med vit demonisering och krigsvåldtäkter, kan eller vill många inte förstå det onormala i flyktingar som är till 80% vapenföra män. Dagen då inbördeskriget drabbar de trögtänkta, må de finna sin plats på psyket.

Mänskligheten kämpar nu för sin rätt att existera. På sikt finns ingenstans att springa och gömma sig. Det är inte bara en flykt från onda män; ytterst är det en flykt från Satan själv.

Allmogen flyr det kommande globala tyranniet, mentalt och geografiskt, men får bara en tidsfrist, om de så flyr till världens ände. De höjer inte sin röst utan slinker diskret undan, så ondskan slipper motstånd och friheten stilla förråds. Flyr gör den som underkastar sig ondskan, men först vill ha sin sista stund av frihet.

solzhenitsyn-quote-defence

Om det enda motstånd du mäktar med är att vägra gå själv, så låt dem bära ut dig, och de hinner ta färre.

Glada NWO-karnevalen 🥳

NWO skall välkomnas med öppna armar och ett lyckligt leende. När etablissemangets kriminella kabal har arresterats och den stora världsfreden äntligen lägrat sig, tror folk att allt blir bra. Dags för karneval! Men folket är grundlurat, och hamnar ur askan i elden.

Kölner Karneval 2017:2018

Idag Kölnkarnevalen, i morgon Glada sommarlägret med folkmord och hive-mind. På ytan ser det nog likadant ut.

camp_fema

”♪ Kom, kom, kom till smörgåsbordet. Kom, kom, kom tlll NWO. Där är saligt att få vandra, i politiskt korrekt värdegrund ♪ Glada vi dansa in i lägren. Staten ger oss liv och död. Drönare vi alla blifva. Som zombies vi lämna vår jord.”

🎞️ Musik till texten ovan

Extramaterial

🎞️ NWO-föreläsning från 1967

sanning_kors_logo_3Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: