”Ny energiuppgörelse kan skaka om regeringsbygget”

Ulf Kristersson/Nyamko Sabuni/Ebba Busch Thor/Stefan Löfven. TT

https://www.fplus.se/ny-energiuppgorelse-kan-skaka-om-regeringsbygget/a/2GwoBa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fplus_morgonkoll&utm_term=fplus_morgonkoll

Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas krav på en ny energiöverenskommelse redan innan årsskiftet är ett tecken på att M och KD förbereder sig på att hoppa av den gällande överenskommelsen. Det menar SR:s politiske kommentator Tomas Ramberg.

Även Göran Eriksson på SvD anser att den föreslagna tidsplanen verkar konstruerad för att ge M och KD en ursäkt att hoppa av den gällande. Det skulle betyda slutet på ”de långsiktiga spelregler” som bestämdes för tre år sedan. I så fall kommer elproducenterna behöva börja oroa sig igen för att de ekonomiska förutsättningarna ska rivas upp efter varje val, menar han.

Olle Lönnaeus på Sydsvenskan beskriver den nuvarande energiöverenskommelsen som ett korthus som Stefan Löfven är livrädd för att peta i. Han menar också att Ulf Kristersson hittat en perfekt konfliktfråga med kärnkraften – och med Nyamko Sabuni med på båten kan han skaka om Löfvens regeringsbygge.

DN Debatt. ”Kärnkraft behövs i det svenska energisystemet”

DN DEBATT 28/11. Det saknas politiskt genomförbara förslag som löser de problem som svensk energipolitik står inför. Samtliga riksdagspartier måste nu bjudas in till nya energiförhandlingar. Regeringen måste sätta ett skarpt datum så att en ny energiöverenskommelse kan ingås före årsskiftet, skriver Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD), Nyamko Sabuni (L).

”Situationen är ohållbar – Sverige behöver en energiöverenskommelse 2.0”

https://www.svt.se/opinion/article24633277.svt
2019-11-28

Nyamko Sabuni
Partiledare (L)
Arman Teimouri
Energipolitisk talesperson (L)
Mats Persson
Ekonomisk-politisk talesperson (L)

 

 

 

 

”Vi uppmanar riksdagens partier till nya, konkreta och viktiga samtal för en ny Energiöverenskommelse 2.0. Sverige behöver en plan för hur den ökade elproduktionen ska lösas. Sådana samtal måste ske utan skygglappar och fördomar om olika energislag”, skriver debattörerna.

Utgångspunkten för svensk energipolitik måste vara att stärka svensk konkurrenskraft och att på riktigt ta itu med klimatutmaningarna.

Vi behöver ett omtag för att säkra förutsättningarna för ett hållbart och leveranssäkert elförsörjningssystem i framtiden. Därför krävs nya samtal mellan riksdagens alla partier om energipolitiken och en ny Energiöverenskommelse 2.0.

Dåtidens energiöverenskommelse från 2016 löste några akuta problem genom att skatten på kärnkraften och vattenkraften sänktes.

Samtidigt skapades nya genom att skrivningarna i praktiken förbjuder kärnkraft efter 2040. Det var huvudanledningen till att Liberalerna ställde sig utanför överenskommelsen.

Den löser heller inte de problem som vi nu står inför. Energiöverenskommelsen kan inte ligga till grund för morgondagens energipolitik i en allt mer elintensiv framtid. Det har även Moderaterna och Kristdemokraterna insett.

Båda partierna öppnar nu för att lämna överenskommelsen, och det är hög tid att Socialdemokraterna kommer till samma insikt.

Historiskt har elleveransen i Sverige varit pålitlig. Varje elkund och företag har kunnat känna sig trygg med att elnätet har kunnat leverera oavsett när man haft behov av el. Systemet har också klarat av att nya kunder har anslutits. Inget av det här är någon självklarhet längre.

Idag kan inte företag expandera på grund av elbrist. Bageriföretaget Pågen i Malmö skjuter upp planerna på expansion på grund utav att bolaget inte kan få tillräckligt med el.

Även ventilationsföretaget Lindab har avstått utbyggnad och investeringar i Sverige på grund av att säkra elleveranser inte var möjligt. Istället har bolaget valt att investera i våra grannländer. Detta är skadligt för Sverige som välfärdsland.

När elbehovet är som störst under vintern Sverige tvingas importera kolkraftsel. Få saker är sämre för klimatet än att stötta elproduktion som bygger på kolkraftverk.

Situationen är ohållbar nu, och kommer förvärras i framtiden i takt med att elbehovet ökar. Prognoserna går något isär, men elanvändningen i Sverige ser ut att komma att öka motsvarande årsproduktionen i kärnkraften.

Historiskt har också omtanke om miljö och omtanke om konkurrenskraft haft en tendens att stå emot varandra, åtminstone i retoriken. Så behöver det inte vara längre.

Både industrin och klimatet kräver mer el. Elen har en central del i omställningen från det fossila till det fossilfria. För klimatets skull behöver vi elektrifiera vägar, bilar och en allt mer elintensiv industri. Detta är nödvändiga framtidsinvesteringar för vår tillväxt och arbetsmarknad, för klimatet och miljön.

De får inte hindras av att elförsörjningen inte räcker till.

I Sverige har vi åtagit oss att senast 2045 nå nettonollutsläpp och genom Parisavtalet genomdrivit att vi ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är stora åtaganden som är omöjliga att nå om vi inte elektrifierar våra transporter och förser dessa med fossilfri el.

Framtidens energipolitik måste utgå ifrån behoven och säkerställa att vi klarar omställningen. Dagens energiöverenskommelse innebär att kärnkraften som fossilfri baskraft måste fasas ut. Följden blir att omställningen antingen inte kan genomföras på grund av elbrist eller leder fel med ökad import av fossila energikällor.

Vi uppmanar därför riksdagens partier till nya, konkreta och viktiga samtal för en ny Energiöverenskommelse 2.0. Sverige behöver en plan för hur den ökade elproduktionen ska lösas. Sådana samtal måste ske utan skygglappar och fördomar om olika energislag.

Liberalerna vill se ett Sverige där både växande städer, en levande landsbygd och fossilfria transporter ryms. Vi vill också se ett Sverige där vi når klimatmålen samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft.

Tar strid för mer kärnkraft – kräver att S väljer väg

Olof Svensson
TIS 29 OKT 2019
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/0nOMAg/tar-strid-for-mer-karnkraft–kraver-att-s-valjer-vag

Riksdagens kärnkraftsvänliga partier tar stöd av varandra för att bevara och bygga ny kärnkraft. M, KD och SD uppmanar nu S att välja sida.

– Före årsskiftet vill vi ha besked, säger KD:s energipolitiska talesperson Camilla Brodin.

Moderaterna meddelade nyligen att partiet tänker trappa upp arbetet för att den svenska kärnkraften ska vara kvar och utökas.

Frågan är en av de viktigaste partiet kommer driva i oppositionsrollen. För att få igenom politiken behöver de stöd från annat håll. Den energipolitiske talespersonen Lars Hjälmered nämnde Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna på partistämman.

Statsminister Stefan Löfven.

Plockar upp SD:s politik

Sverigedemokraternas energipolitiska talesperson Mattias Bäckström Johansson, välkomnar Moderaternas invit. Han anser att M och KD på punkt efter punkt anammat SD:s kärnkraftspolitik.

– De plockar upp flera essentiella delar i vår politik. Det finns goda möjligheter att nå en uppgörelse, säger han.

I dag finns det en energiöverenskommelse mellan regeringen, M, C och KD. M och KD har hotat med att hoppa av om de inte får gehör för sina krav om mer kärnkraft.

KD:s energipolitiska talesperson Camilla Brodin vill helst att den existerande energiöverenskommelsen bevaras, men uppdateras så den blir mer kärnkraftsvänlig. Hon anser att regeringen trots upprepade krav inte gett besked var de står.

– Det finns fyra partier som i princip tycker likadant gällande kärnkraft. Det är vi, L, M och SD. Det är nu upp till S att välja väg. Före årsskiftet vill vi ha besked.

Kan bryta sig loss

Kan det annars bli så att ni L, M och SD bryter er loss och försöker lägga grunden för en ny överenskommelse?

– Händer det ingenting i frågan är det fullt möjligt.

De fyra partierna la i våras fram ett tillkännagivande till regeringen i riksdagen om att satsa mer pengar på kärnkraftsforskning. Mattias Bäckström Johansson (SD) ser fler liknande samarbeten i framtiden.

– Det kommer fler tillkännagivanden på kärnkraftsområdet i vår, säger han.

Liberalerna vill också se en ny energiuppgörelse som tillgodoser kärnkraft. Men presschef Adam Alfredsson säger att det är svårt att prata om en sådan så länge två av partierna (M och KD) är kvar i den gamla uppgörelsen som i praktiken betyder att kärnkraften avskaffas.

Anders  Ygeman, energiminister.

Ygeman: Slåss om väljare

Även om L skulle ansluta sig till M, KD och SD har de fyra partierna inte egen majoritet i riksdagen, det fattas ett mandat.

Energiminister Anders Ygeman (S) säger att det förs diskussioner om att uppdatera energiöverenskommelsen. Men han ser inte att några bärande delar kommer att ändras. Han tror inte att Moderaternas ”kärnkraftsaktivism” gynnar energiproducenter i Sverige.

– Jag förstår att Moderaterna vill slåss om väljare med SD och KD, men ibland måste man sätta landets intresse framför det egna partiets. Man kan inte skriva på en uppgörelse ett år om långsiktiga spelregler till 2040 och sedan bryta uppgörelsen några år senare. Då kommer ingen kunna göra upp med Moderaterna om långsiktiga överenskommelser, säger han.

Ebba Busch Thor (KD), Ulf Kristersson (M) och Anders Ygeman (S). TT

Ministerns svar: Är svårt att se att man kan ändra något grundläggande i detta avtal

Energiministern Anders Ygeman kommer att prata med Moderaterna och Kristdemokraterna efter partiernas senaste energiutspel, säger han till TT. Partierna vill bland annat att målet gällande hundra procent förnybart ska ändras till hundra procent fossilfritt, vilket skulle bädda för fortsatt kärnkraft.

– Frågan är om man kan få stöd från fem partier och då är det svårt att se att man kan ändra något grundläggande i överenskommelsen, säger Ygeman.

Han menar att prognoserna från Energimyndigheten visar att Sverige klarar elförsörjningen både med och utan kärnkraft.

Totalt har fyra partier uttryckt stöd för idén om en ny energiöverenskommelse. Även Liberalerna stod bakom utspelet och Sverigedemokraterna har välkomnat beskedet.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

1 svar

Trackbackar

  1. ”Ny energiuppgörelse kan skaka om regeringsbygget” — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: