”Offentlig upphandling riskområde för korruption”

Publicerad: 2019-11-28
PAULINA STÉN
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/offentlig-upphandling-riskomrade-for-korruption/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Mutbrott är särskilt vanligt inom offentlig upphandling om beställaren och leverantören har nära kontakt med varandra, samt inom bygg- och anläggningssektorn.
Det framgår av en ny kartläggning av mutbrottsdomar med koppling till offentlig upphandling, rapporterar Institutet Mot Mutor (IMM).

– Offentlig upphandling är ett erkänt riskområde för korruption. Som rapporten belyser är det dock inte enbart upphandlare som är i riskzonen utan framförallt personer i beställningsorganisationen som har direktkontakt med leverantörer. Här finns också risk för annan korruptionsproblematik i det fall det uppstår personliga relationer mellan dessa personer och leverantörer. Det är viktigt att i riskanalysen uppmärksamma detta, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Koppling till offentlig upphandling i vart femte mål

Den nya rapporten, som genomförts av jur. dr. Catrin Karlsson Westergren på uppdrag av Konkurrensverket, undersöker kopplingen mellan mutbrottsdomar och offentlig upphandling.

Enligt rapporten har nästan vart femte mutbrottsmål sedan år 2007 haft en koppling till offentlig upphandling – vilket motsvarar 19 procent av domarna.

I de flesta av målen har den upphandlande myndigheten varit en kommunal förvaltningsmyndighet eller ett kommunalt bolag.

Ofta tjänstemän med nära koppling till leverantörer

Enligt IMM har den som tagit emot mutan i majoriteten av fallet varit tjänstemän med en nära relation till leverantörer, som har haft möjlighet att påverka offentlig upphandling exempelvis genom avrop på avtal, leverantörsval eller avtalsuppföljning.

Exempel på mutor var bland annat resor, gåvor och olika slag, samt event och bjudningar utan affärsmässig koppling. Enligt rapporten lämnades mutorna ofta under den pågående avtalsperioden.

Leverantören tar ofta initiativet

Enligt rapporten var det vanligast att leverantören tog initiativ till mutorna, vilket skedde i 75 procent av fallen.

För mutor i form av tjänster till hemmet, som byggnationer och liknande, var det istället vanligast att en person på beställarsidan tog initiativet. Enligt rapporten skedde det i 73 procent av fallen.

Byggsektorn hårt drabbad

Enligt IMM är den sektor som drabbas av flest mutbrottsdomar bygg- och anläggning.

Av rapportens undersökta mål var 70 procent inom bygg- och anläggningssektorn.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

2 svar

  1. Jomen det är ju så det fungerar i både den offentliga- som den privata marknaden.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: