Sverige: Kyrkan som sprider hat

Att en sådan stor institution som Svenska kyrkan samlar kollekt genom hela landet för att stödja en skola som sprider hat och krigshets borde onekligen ses som ett stort problem. Bild: Uppsala domkyrka, huvudkontoret för Sveriges kyrka.

av Nima Gholam Ali Pour

Nima Gholam Ali Pour är politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö.

Svenska Jerusalemsföreningen, grundad år 1900, har ägnat sig åt välgörenhetsverksamhet i Jerusalem och Betlehem. Däremot har Svenska Jerusalemföreningen de senaste decennierna haft en fientlig hållning gentemot den judiska staten Israel. Föreningen har tre officiella mål i de Palestinska områdena:

  • Stärka kvinnans ställning.
  • Bidra till fred och försoning.
  • Stärka den kristna minoriteten.

Trots dessa ädla mål publicerar Svenska Jerusalemsföreningen en tidskrift där innehållet ofta handlar om Israel, och har en extrem partisk och fientlig ton. I tidskriftens första nummer från 2018 kan man läsa en intervju med en palestinsk skolrektor, där hon säger:

”Vi har lidit i så många år, och kan nog lida några år till, men det är orättfärdigt att ge vår huvudstad till någon annan. Varför inte dela på den?”

I samma nummer, säger biskopen i den lutherska kyrkan i Jordanien, som även stödjer Kairos Palestina dokumentet:

”Det utvalda folket – det är också vi kristna, också jag, inte bara det judiska folket. Att vara utvald kan aldrig ske på någon annans bekostnad.”

I samma nummer jämförs staten Israel med apartheid Sydafrika, i en intervju med den palestinske politikern Mustafa Barghouti. Det är viktigt att belysa att när Barghouti gör denna jämförelse i intervjun så ställs inga kritiska frågor till honom. Det fanns heller inga representanter från den israeliska sidan som kunde uttala sig om detta påstående och avfärda den. Därmed kan man säga att det som genomsyrar organisationens tidskrift är en demonisering av Israel.

Majoriteten av ledamöterna i styrelsen för Svenska Jerusalemsföreningen har varit eller är fortfarande anställda inom en av Sveriges största institutioner: Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har även en officiell representant i styrelsen för Svenska Jerusalemsföreningen. Att en förening som har en fientlig hållning gentemot Israel har nära relationer med Svenska kyrkan är inte en överraskning. Undertecknad har tidigare skrivit om hur Svenska kyrkan stödjer Kairos Palestina dokumentet, som är fylld med lögner och förvrängningar.

Svenska Jerusalemsföreningens huvudsakliga aktivitet i de Palestinska områdena är att samla pengar för Den gode herdens svenska skola i Betlehem. Skolan, som erbjuder undervisning från årskurs 1 till studentexamen, är officiellt en kristen skolan, men 98 % av dess elever kommer från muslimska hem.

Trots att Den gode herdens svenska skola är marknadsförd av Svenska Jerusalemsföreningen som en skola som främjar fred, så har Tobias Petersson, chef för tankesmedjan Perspektiv på Israelavslöjat att skolböckerna som används av Den gode herdens svenska skola har jihadistiskt innehåll som uppmuntrar till ett heligt krig mot staten Israel.

Skolböckerna hyllar den palestinske terroristen Dalal al-Mughrabi, som den 11 mars 1978, var en av 11 terrorister som mördade 38 civila i Israel, inklusive 13 barn. I skolböckerna är judar skildrade som lögnare och korrupta. Petersson har granskat innehållet i skolböckerna med arabiska översättare som lever i Sverige. Han har också verifierat översättningarna genom att gå igenom innehållet i skolböckerna med andra översättare.

Kartor i skolböckerna och på väggarna i Den gode herdens svenska skola visar inte staten Israel; istället har Israel ersatts av ”staten Palestina”. Skolan har öppnat sina dörrar för den kontroversielle palestinska grekisk-ortodoxa ärkebiskopen Atallah Hanna, som är känd för att ha hyllat terrorister och för att ha använt en hatfylld retorik mot Israel.

Enligt sin egen hemsida samlar Svenska Jerusalemsföreningen 1,8 miljoner kr varje år för att stödja Den gode herdens svenska skola i Betlehem. Vem som helst kan välja att finansiera skolor som indoktrinerar barn med jihadism, antisemitism och allmän krigshets, även om det är oetiskt. Problemet är att 65% av gåvomedlen som ges till Svenska Jerusalemsföreningen kommer från kollektinsamlingar i Svenska kyrkan, som ges av församlingsmedlemmar som har inget intresse i att stödja en sådan indoktrinering, och som tar avstånd från allt våld.

Medlemmar i Svenska kyrkan delar inte alltid den fientlighet mot Israel som prästerna stödjer. De flesta medlemmar är vanliga människor som automatiskt blev medlemmar i kyrkan när Svenska kyrkan var en statskyrka innan år 2000.

Svenska kyrkan, som från början var en statskyrka, var en del av den svenska staten fram till år 2000. Sedan dess har den fortsatt vara en av Sveriges största institutioner med en speciell relation till staten. Kyrkan samlar in begravningsavgift från alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett vilken religion de utövar, och har ett ansvar för begravningsverksamheten, förutom i kommunerna Stockholm och Tranås. 57,7 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, vilket innebär att kyrkan har ca 5,9 miljoner medlemmar.

Att en sådan stor institution samlar kollekt genom hela landet för att stödja en skola som sprider hat och krigshets borde onekligen ses som ett stort problem. Det visar också att det inte bara är svenskt bistånd som går till organisationer som sprider hat, men också att stora institutioner i Sverige har hittat sätt att slussa miljoner kr varje år till skolor som Den gode herdens svenska skola, som också sprider hat.

För att förstå hur skadligt denna situation är kan man föreställa sig vad som skulle hända om en av Israels, eller ett annat lands, största institutioner skulle samla pengar för att stödja en skola som lär barn att hata Sverige och hylla terrorister som mördat svenskar. Det skulle självklart bli en stor skandal och vara helt oacceptabelt. Men det är vad som händer i Sverige nu.

Att pengar samlas i Svenska kyrkans församlingar och skickas till Den gode herdens svenska skola, genom Svenska Jerusalemsföreningen, är ingenting som Svenska kyrkan förnekar. Kyrkan bekräftar även att det kan förekomma antisemitism och jihadism i dessa skolböcker. När Vänskapsförbundet Sverige-Israel hade ett möte med Svenska kyrkan om Den gode herdens svenska skola och andra liknande skolor i Västbanken, stödda av Svenska kyrkan, menade den internationella chefen för Svenska kyrkan, Erik Lysén, att de värderingar som förmedlas på skolorna väger tyngre än det material som används i undervisningen. Han tillade även att:

”Frågan om läromedel är en del av den löpande dialogen som Svenska Jerusalemföreningen har med skolans ledning och frågan kommer att tas upp igen.”

Det är beklagligt att en av Sveriges största institutioner, speciellt en kyrka, tillhandahåller medel för att förvärra en våldsam konflikt mellan palestinier och Israel, genom att stödja en skola som lär unga palestinier att hata. En kyrka som finansierar hat kan aldrig bli en röst för freden i världen eller en förebild när det gäller moraliska handlingar.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

1 svar

  1. Nima Gholam Ali Pour är Iransk jude… SD infiltreras av judar och man måste vara medveten om det. Samma som den khazariska juden under falskt namn ”Egor Putilov” som infiltrerades och hjälps med miljon belopp för att starta infiltrering av så kallade ”khazariska oligarker” från det redan ockuperade Ryssland. De börjar försiktigt med bara dold budskap för att sedan föra sitt sionist agenda.

    Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: