Våra värsta extremister sitter i regeringen

Vice statsminister Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog

Sture Åström
https://klimatsans.com/2018/12/10/vara-varsta-extremister-sitter-i-regeringen/

Vem kan vi kalla ”extremist” ? Ja, det finns några som går ut på gatorna och demonstrerar för ”extrema” politiska krav och är beredda att slåss med dem som tycker annorlunda. Visst är de extremister, men de är så få, att de sällan lyckas med mer än ett lokalt tumult.

Men vad skall vi kalla dem som kräver ett program för total omställning av ekonomi och vardagsliv. Det låter extremt. Så som man förr hört domedagspräster predika för sina troende och politiska fanatiker som skulle skapa ”en ny  människa”.

Vår regering inte bara kräver ett sådan program, de har börjat genomföra det. Såvitt jag förstår bryter de mot konventionen om de mänskliga rättigheterna, MR, som är antagen som  svensk lag. Den säger bl. a. att medborgarna inte får berövas sin egendom eller hindras att nyttja den utan marknadsmässig ersättning. De lägger skatter på kärnkraft och subventionerar dess konkurrenter med nyckfull sol- och vindkraft, så att kärnkraftverken blir olönsamma och värderas ner till skrotvärdet. Ägarna berövas miljarder.

Det betyder att tillgången på el stryps, så att den blir dyrare för oss konsumenter, i avsikt att göra vindkraftverk lönsamma.

De slösar ändå enorma summor på subventioner till vindkraftverk, som står stilla då det inte blåser, och på solpaneler, som ger noll i vintermörkret, när effektbehovet är som störst. Då kan det också vara vindstilla, så att det behövs ”pålitlig kraft” från naturgas, kol- eller kärnkraft. Men de vill inte tillåta sådan. Inga anläggningar är under byggnad, för att tas i drift innan ytterligare två reaktorer tas ur drift 2020. Det är förblindad verklighetsflykt. Sådan som man väntar av extremister.

Det är ett säkert recept för strömlöshet i stora delar av landet. Sådana tillfällen kostar stora summor för driftstopp i företag, krishantering i kommuner och ren katastrof för många medborgare, särskilt för dem med handikapp. Hur skall dessa klara sig, när lyset gått ?

Eftersom vi haft ett mycket väl fungerande system för elproduktion, har det mesta av vindkraftselen exporterats. Skattebetalarnas pengar för de enorma subventionerna sänds alltså utomlands. Vilka väljare har röstat för det ? Jag betraktar det som synnerligen extremt att skänka bort mina pengar utan mitt tillstånd.

Rent oanständigt behandlas bönder och andra markägare, som utan ersättning får delar av sin egendom klassad som ”nyckelbiotop”. För skogsägare betyder det att skogen inte får avverkas, vilket innebär att den blir värdelös. Det är ett oerhört ingrepp för en enskild medborgare. Jag kan inte förstå annat än att det också bryter mot MR.

Vi har inget krig i grannskapet, men många vill införa ransonering av kött, bilåkning, flygresor och annat så som under kriget.

Vi har ministrar som ständigt sprider felaktiga uppgifter: I åratal har de påstått att isarna i Arktis håller på att försvinna. Det gjorde miljöminister Karolina Skog i GP den 19/3 och vice statsminister Isabella Lövin under valrörelsen. Men isarna består. Den på havet är större än de fyra senaste åren. Danmarks Meteorologiska Institut, DMI, visar det aktuella läget varje dag, så det finns ingen ursäkt för att inte veta.

Gång på gång har de också  påstått att söderhavsöarna hotas att bli uppslukade av ett stigande hav. Men detta har inte stigit nämnvärt på 50 år. Fler öar har växt än krympt.

Ministrarna och deras kollegor har låtit lura sig av domedagsprofeter som skrämts med en katastrofal uppvärmning av klimatet. Den skylls på koldioxid som bildas, då vi bränner kol, olja och naturgas. Ministrarna vill vara så ”goda” att de skall rädda ”civilisationens överlevnad” genom att tvinga på oss ett ”Fossilfritt Sverige”.

De baserar sig på den hypotes om ”koldioxidens dominerande verkan” på klimatet, som lanserats av FN:s klimatpanel IPCC, ett helt politiskt organ.

Observera att en ”hypotes” är en gissning. Trots 30 år av forskning för hundratals miljarder dollar har hypotesen inte kunnat bevisas. IPCC har inte visat någon naturvetenskaplig kompetens. Som en självklar följd därav har deras förutsägelser oftast slagit helt fel. IPCC förtjänar ingen som  helst trovärdighet !

Oberoende forskare, som gjort mätningar på grannplaneternas atmosfärer, har istället visat att koldioxid har så liten verkan, att den inte kunnat mätas. I praktiken är dess verkan således NOLL. Solforskarna konstaterar att Solen nu blivit lika passiv som för 200 och 400 år sedan.

Då var klimatet kallt, vilket är vad vi nu kan vänta.

Ministrarna är så religiöst inbilska i tron att de skall ”rädda världen”, att de vägrar att ens lyssna på erbjudanden om lättförståeliga fakta. Det är ansvarslöst ! De avskärmar sig från fakta, fast det viktigaste ansvaret för ”förtroendevalda” bör just vara att hålla sig underrättade om fakta.

Sedan 1950 har vi ett ”Fullskaleprov”: Jorden har blivit några tiondels grader varmare och halten av koldioxid har ökat dryg 30 %. Statistiska fakta om verkligheten visar att:

–         Jorden har blivit 13 % grönare enligt satelliltfoton. Öknarna har krympt.

–         Skördarna har ökat 40 % på 20 år enligt FAO. Mat har blivit billigare.

–         Andelen extremt fattiga i världen har minskat från 37 % till 9,6 % mellan 1990 och 2015, Världsbanken.

Mer värme och mer koldioxid är en välsignelse för hela mänskligheten !

Ministrarna bekämpar en värmekatastorf, som inte finns, med att minska utsläppen av koldioxid, som inte alls påverkar klimatet, men som är nyttig, till astronomiska kostnader, som ställer hela vår välfärd på spel. Deras politik gör oss utfattiga.

Om de inte är ondskefulla revolutionärer, är detta ren galenskap. Med plats i regeringen har de makt att driva igenom galenskaperna, men ännu viktigare är att de har statens resurser för sina domedagspredikningar. Dessa driver många medborgare till sådan extrem ”klimatångest”, att de ber om diktatur: att ”pausa demokratin”, en ”vis despot” eller en ”snäll diktator”. Stora organisationer skriver under på att de önskar ett ”globalt undantagstillstånd”, som underförstått upprätthålls med diktatorisk makt.

Det är själva demokratin som står på spel inför en overklig, uppdiktad fara. Det är rent kusligt !  !  !

Ministrarna är våra farligaste extremister !Kategorier:klimatet, Naturen, naturförstöring, Svensk politik

Etiketter:, , , ,

6 svar

 1. Ministrarna är våra farligaste extremister ! Jag trodde det var CIA agenten Carl Bildt som är vår störste extremist! Som Nr 1, alltså.

  Gilla

 2. Här är resultat av extremist/okunniga politiker och korruption:
  Region Stockholm varslar 100 anställda från Södersjukhuset på Södermalm i Stockholm, rapporterar DN. Detta då sjukhuset måste spara 300 miljoner kronor till och med nästa år. Varslet kommer endast tre veckor efter att Nya Karolinska, också i Region Stockholm, varslade 600 anställda, likaså Danderydssjukhus på samma banan. Övriga nedsläckningar överallt…. mara migrant bostäder blomstrar – där få nya-kapitalister (korruptions gäng-medlemmar 10-20 gånger högre ersättningar för samma hyra … som tas direkt från stads skattekista, då det anpassas enligt korrupta falanger för att berika sina egna…- och de rusar till detta ”manna från himmelen” direkt- kriminell verksamhet där de antar politiska ”bestämmelserna” i förväg för att ge möjlighet till sig själva och sekt medlemmar tjäna pengar… tills samhället spricker… )
  Det samma inom konsultverksamhet… det är väldigt utbrett…

  Gilla

  • Glödlampskonspirationen – https://www.youtube.com/watch?v=ffWnm3jL7Bc
   – och det är inte bara gäller glödlampor!
   – Politiker skapas från sekt miljon och arbetar enligt beställning, oftast fattar de inte själva vad de gör men pratkvarnar går och de styrs av samma sionist NWO för att krossa fungerande lander, avindustrialisera, degradera och vidare förslava och eliminera

   Gilla

%d bloggare gillar detta: