Muslimska Brödraskapet och Socialdemokraternas mål i Sverige

Det här har gått förbi de flesta svenskar, så även för mig, även om jag har hört om Muslimska Brödraskapet ute i världen. Den svenska importen av muslimer är ett medvetet åtagande av Socialdemokraterna!

Men en video från SwebbTV med Stefan Thorsell fick mig att se på detta med nya ögon. Vad var det han sa? Jag laddade ner och skrev ut Rapport 4/99 av Broderskapsrörelsen/Sveriges Kristna Socialdemokrater och Sveriges Muslimska Råd. Ett samarbete som pågick i 5 år. Man skulle införa islamska ideal i det svenska samhället. (Dessutom är Muslimska Brödraskapet terroriststämplat!) Lyssna och lär!

carina.jpg

Detta skulle ske i hemlighet om det inte var för Carina Hägg som gick ut med detta. Hon blev sedan utesluten ur partiet.

I arbetet har ingått överläggningar med integrationsminister Lars Engqvist, utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén, partisekreterare Ingela Thalén och minister för flyktingfrågor Pierre Schori.

Socialdemokraterna skulle (år 2000) få 2000 muslimska medlemmar och ge 300 muslimer politisk grundutbildning. I utbyte fick socialdemokratiska partiet muslimska väljare. På så sätt kunde SAP få många muslimska röster, då fanns det 160 000 muslimer i Sverige. Detta skulle i praktiken betyda att SAP höjde röstantalet (med muslimska väljare) med 3,5 % i valet 1998. Med dagens stora invandring får SAP 6 % muslimska röster i valet 2022 om inte en splittring sker innan dess. 

Den socialdemokratiska kristna Broderskapsrörelsen var med i denna överenskommelse men bytte namn till ”Tro och Solidaritet” för att öppna upp mot islam vilket var en annan del av överenskommelsen. Med i förhandlingen fanns även en representant för Muslimska Brödraskapet i Europa.

Rapporten kom 2004 och belyste ett eventuellt behov av arbetskraftsinvandring som enligt rapporten kunde behöva vara uppemot 400 000 om året som mest. Man studerade olika alternativa länder att hämta migranter ifrån där befolkningsökningen västra Asien och Nordafrika särskilt uppmärksammades. Emellertid var man i rapporten frågande till om det skulle gå att locka till sig den arbetskraft som behövdes.

(Motion 2001/02:Sf333) Stefan Torssell tar slutligen upp den rapport som FNs avdelning Population Diviosion har släppt som handlar om Replacement Migration (nej det är inte Hitlertyskland eller Sovjet) har tagit fram och som beskriver behovet av immigranter till Europa. Vi hittar inte rapporten utan endast pressrelease som också finns på SwebbTV:s blogg. https://swebbtv.se/blogg

Rapporten kopplar väl till det uttalande av Migrationsverkets tidigare generaldirektör Anders Danielsson som har lyfts fram tidigare i Swebbtv av Gunnar Sandelin:
”Det handlar inte om vilka migranter vi vill ha utan om vilka vi kan få.”

Även moderaterna var inne på samma linje och motionerade år 2002 om helt fri invandring där bl.a. Anna Kinberg – Batra motionerade för helt fri invandring med motivet: ”Om vi menar allvar med vårt tal om alla individers lika värde och rätt att förverkliga sina drömmar måste världens gränser öppnas. Om vi menar allvar med talet om människans rätt till frihet måste detta innebära fri rörlighet även för människor. ”

Sedan skriver Migrationsminister Helene Frizon i Marrakech 10 december 2018 under Global Compact.


Avtalet som påbörjades heter: Delaktighet, identitet & integration

Efter valet 1994 tog Sveriges muslimska råd /SMR kontakt med Socialdemokraterna föra tt markera sin vilja att öka delaktigheten i det svenska samhället och söka vägar för att få Sveriges muslimer mer aktiva i senskt samhällsliv och politik. Broderskapsrörelsen fick ansvaret för att utvckla detta.

I arbetsgruppen fanns representanter bestående av Mahmoud Aldebe, Mostafa Kharraki, Ahmed Ghanem och till en början även Haytham Rameh för SMR och Ola Johansson, Christer Gustavsson och P A Sahlberg samt senare även Görel Sävborg-Lundgren för Broderskapsrörelsen.

Det första mötet ägde rum på Brunnsvik i juni 1996 med medverkan av religionslärare Christer Hedin, folkhögskollärare Per Erik Kej och den tunisiske partiledaren Rached Ghannouchi. Då deltog också muslimer från Norge och Danmark.

I det andra mötet på Bommersvik i mars 1997 medverkade Ibrahim Al Marzouqi från Abu Dhabi, Ahmed Al-Ravi från Federation of Islamic Organisation in Europe samt Jan de Volder från den katolska lekmannaorden Sant Egidio.

I det tredje mötet, i mars 1998, på Bommersvik ingick Per Sillenstam som var ansvarig ör uppbygganden av det nya Integrationsverket. Medverkande var Helena Benaouda, Mostafa Tümtürk och Per Axel Sahlberg.

I det fjärde mötet, oktober 1998, på kursgården Nässlingen i Roslagen, med inriktning på sociasldemokratiskt politiskt engagemang. Här medverkade Helle Klein, Aftonbladet, Mostafa Tümtürk, Jan Edling LO, Ahmed Ghanem, Mostafa Kharraki och Pär Axel Sahlberg.

Sammanlagt har ett 100-tal personer varit med från de båda organisationerna, mest från SMR. Dessutom har det varit samarbte med Brunnsvik folkhögskola med 36 personer som genomgått en grundläggande utbildning i ledarskaps-o samhällsfrågor. Seminarierna har inriktats på diskussion och utveckling av muslimsk samhällssyn, grundläggande demokratiska frågor, erfarenhetssamling av vad ett politiskt engagemang innebär samt beskrivning av den socialdemokratiska prartistrukturen. Föreläsare har varit med muslims bakgrund i muslimst integrationsarbete från bl a europeiska länder, socialdemokrater i Sverige, journalister, representanter från LO, departementet m fl.

I arbetet har ingått överläggningar med integrationsminister Lars Engqvist, utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén, partisekreterare Ingela Thalén och minister för flyktingfrågor Pierre Schori.

Arbetet har fått ekonomiska medel från Invandrarverket och Inrikesdepartementet och från SAP:s jubileumsfond.

Arbetet har utvecklats såväl på central nivå som genom kontakter och dialoger etablerade i: Stockholm, botkyrka, Uppsala, Sigtuna, Linköping, Örebro, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Lund, Umeå, Gävle. (Är det inte orter där det idag finns mest kriminalitet och oroligheter? Red.anm)

För arbetet anställdes Ahmed Ghanem under projekttiden med 3/4 -tjänst.

Vad ville de?

En del frågor som lyfts fram och där dt fortfarande saknas självklara lösningar är moskébygge, svensk imamutbildning, skolor, halal slakt, arbetslösheten bland muslimer, rasism och främlingsfientlighet, muslimska helgdagar, ledighet vid fredagsbön, begravningsplatser m fl.

Strategi

2002 ska bland swocialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på

  • 15 kommunala fullmäktigelistor
  • 5 landstingslistor
  • riksdagslistor i minst 5 län
  • SAP ska ha 2 000 muslimska medlemmar och (på så sätt kunde SAP få många muslimska röster, då fanns det 160 000 muslimer i Sverige)
  • 300 ska ha fått en poltitisk grundutbildning

Mål

Att föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder

 

 

 Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

2 svar

  1. Revolution nu! Störta sociademokratena jävla förädare milt sagt! Svin.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: