De 21 målen för Illuminati …

Image result for Conspirators 'Hierarchy - The Committee of 300 skrivenIlluminatis 21 mål   visar organisationens motiv. Vissa av dem är farligt nära att uppnås och andra hade tyvärr redan kommit till. Denna lista hittades i boken Conspirators ‘Hierarchy – The Committee of 300 skriven av  Dr. John Coleman. 

1. Att upprätta en  världsregering / ny världsordning med ett enhetligt kyrkligt och monetärt system under deras ledning.

2. Att åstadkomma en fullständig förstörelse av all nationell identitet och nationell stolthet, vilket var ett primärt övervägande om begreppet en världsregering skulle fungera.

3. Att konstruera och åstadkomma förstörelsen av de nuvarande religionerna (särskilt kristendomen) och införa luciferianska doktrinen,  New Age-religionen .

4. Att fastställa förmågan att kontrollera varje person med hjälp av sinnestyrning.(mind control)

5. Att få slut på all industrialisering och produktion av kärnkraftsproducerad elkraft i det de kallar ”det postindustriella nolltillväxtsamhället”. Dator- och serviceindustrin är undantagna.

6. Att uppmuntra och så småningom legalisera användningen av droger och göra pornografi till en ”konstform”, som kommer att accepteras allmänt och till slut bli ganska vanligt. (kan Pride vara något i det här? red.anm)

7. Att åstadkomma avfolkning av stora städer enligt rättegången genomförd av  Pol Pot-  regimen i  Kambodja .

8. Att undertrycka all vetenskaplig utveckling förutom de som Illuminati anser vara gynnsamma. Särskilt riktad är kärnenergi för fredliga ändamål. Särskilt hatade är de fusionsexperiment som för närvarande hånas och förlöjligas av Illuminati och pressens sjakaler. Utveckling av fusionsfacklan skulle blåsa Illuminatis uppfattning om ”begränsade naturresurser” direkt ut genom fönstret.

9. Att orsaka med hjälp av begränsade krig i de avancerade länderna, genom svält och sjukdomar i  tredje världensl änder , död av tre miljarder människor år 2050, människor som de kallar ”värdelösa ätare”.

10. Att försvaga nationens moraliska fiber och demoralisera arbetare i arbetarklassen genom att skapa massarbetslöshet.

11. Att hindra människor överallt från att bestämma över sina egna öden med hjälp av en skapad kris en efter  annan och sedan ”hantera” sådana kriser.

12. Att införa nya kulter och fortsätta att öka den som redan fungerar.

13. Fortsätta att bygga upp kulten för  kristen fundamentalism .

14. Att trycka på för att sprida religiösa kulter.

15. Att exportera ”religiösa befrielsedéer” världen över.

16. Att orsaka en total kollaps av världens ekonomier och skapa totalt politiskt kaos.

17. Att ta kontrollen över all utrikes- och inrikespolitik i  USA .

18. Att ge fullt stöd till överstatliga institutioner som  FN .

19. Att penetrera och undervisa alla regeringar och arbeta inifrån dem för att förstöra den suveräna integriteten hos de nationer som representeras av dem.

20. Att organisera en världsomspännande terroristapparat och förhandla med terrorister närhelst terroristaktiviteter äger rum.

21. Att ta kontrollen över utbildningen i Amerika med avsikt och syfte att helt och fullt förstöra den.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: