SVERIGE GRANSKAS Socialdepartementets expeditionschef Marianne Jenryd slänger på luren 20191115

Yttrandefriheten kränks när expeditionschef Marianne Jenryd kastar på luren
Tjänsteanteckning begärs enligt telefonsamtal som Ulf Bittner och Michael Zazzio i dag cirka klockan 13.50 var med i och där Socialdepartementets expeditionschef Marianne Jenryd vägrade/underlät att följa gällande lagstiftning (Förvaltningslagen) då det begärdes att tjänsteanteckning skulle göras och diarieföras samt skickas till Michael Zazzio.

Jag, Michael Zazzio, var själv med i telefonsamtalet, vilket är till 100 % sant, vilket kan verifieras gnom att lyssna på inspelningen där Michael Zazzio hörs på inspelningen efter det att Marianne Jenryd har slängt på telefonen.

Mp3-fil bifogas som bevis.

Jag emotser tjänsteanteckningen samt diarienummer med vändande e-post. Av tjänsteanteckningen skall det framgå att mp3-filen ingår i ärendet.

Inspelningen med expeditionschef Marianne Jenryd är redan nu utlagd på ”Sverige granskas” som ligger på Ulf Bittners Soundcloud. Länk:

Ulf-bittner – Socialdepartementets-expeditionschef-marianne-jenryd-slanger-pa-luren-20191115

Den fråga som jag var på väg att ställa när Marianne Jenryd slängde på telefonluren var ”varför är inte de fem bilagorna i Svenska Naturmedicinska Sällskapet publicerat tillsammans med SNS yttrande?”. Bilagorna är nämligen en del av yttrandet. Bilagorna bifogas.

www.regeringen.se/remisser/2019/07…ny-lagstiftning/

www.regeringen.se/4ac1b1/contentas…a-sallskapet.pdf

Återigen konstateras det att tjänsteanteckning förvägras frågeställaren. Denna vägran sker utifrån fullständigt godtycklig grund, vilket strider mot Regeringsformen 1:9.

Med vänlig fredagshälsning
Michael Zazzio

Slut citat

Kom ihåg följande om VANSINNET INOM SVERIGE;

Om landsförrädarna UTAN PERSONLIGT ANSVAR i Sverige, citat

”Makthavarna ser till att varken de själva eller deras närmaste medarbetare kan åka dit för någonting.”

Slut citat.

Källa till ovan citerat, LÄS HELA ARTIKELN, finner Du här

De straffria och ansvarslösa
detgodasamhallet.com/2019/09/05/pat…h-ansvarslosa/

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KAN ALLT HÄNDA INOM MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVNINGEN INOM SVERIGE OCH DE FOLKVALDA POLITIKERNA OCH DERAS UNDERSÅTAR(tjänstemän/kvinnor) inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner går inte att lita på, eftersom inga konsekvenser säkerställs när dessa bedrägligt bedrar och lurar skattebetalarna/ nationen Sveriges medborgare.

Inspelare och medverkande i samtalet är Ulf Bittner och Michael ZazzioKategorier:Hälsa, Uncategorized

Etiketter:, ,

2 svar

  1. Ett ord: DIKTATUR!

    Gilla

%d bloggare gillar detta: