Sveriges oetiska – och olagliga vapen – handlar om ISIS-stödjande saudier

Oktober 2016

By Prof Marcello Ferrada de Noli,
Chair, Swedish Doctors for Human Rights – SWEDHR.
https://theindicter.com/swedens-unethical-and-unlawful-arms-deals-with-isis-backing-saudis/

Sveriges statsminister Stefan Löfven och med honom den svenska bankiren Marcus Wallenberg (VD för Investor, Wallenbergs största holdingbolag) reser till Saudiarabien på ett officiellt besök. Mötena med saudierna, som tillkännagivits av Sveriges Radio, ska syfta till att ”öka utbytet” mellan de två länderna.  Wallenbergs Investor äger Saab Group, det största svenska försvars- och rymdbolaget som tillverkar en mängd olika vapen. Samtidigt kräver ordföranden för försvarskommittén i det svenska riksdagshuset, Allan Widman, nu att Sverige ska skicka vapen till USA-stödda Pershmerga genom att integrera den amerikanska och saudiska ledda koalitionen i Irak.

Ovannämnda frågor är inte bara kopplade till sin tidpunkt, utan produceras också mot bakgrunden av att USA och Saudiarabien inledde Syrien-kriget som syftar till att avsätta den legitima regeringen Assad, och den konfrontation som Nato och dess politiska front – EU – genomförde mot Ryssland. Anklagelser som framförts i USA, bland annat av senator Richard Black, tyder på att Saudiarabien har finansierat / beväpnat ISIS-jihadister.  Senatorn avslöjade också att ”Saudiarabien och Turkiet bildade Army of Conquer och samordnade ISIS och Al-Qaida”. Såvitt jag känner till har senatorn inte tillbakavisat dessa anklagelser.

Vidare avslöjade e-postmeddelanden som publicerats av WikiLeaks Podesta-serie att Hillary Clinton har varit medveten – redan sedan 2014 – om att både Saudiarabien och Qatar finansierade ISIS.  Å andra sidan har den amerikanska regeringen tagit ansvaret för finansiering, utbildning och beväpning av så kallade ”moderata rebeller” – de ”måttliga terroristerna” – som tillsammans med ISIS upprätthåller ett gemensamt krig mot Syrias regering. Trots utbredda rapporter som finns på internet har Saudiarabien förnekat sådana förbindelser med ISIS, och så småningom har den bildat en egen anti-ISIL-koalition som förklarats bekämpa terrorism. Detta är emellertid vittnesmål från den amerikanska utrikesministeren i augusti 2014:

transcription-from-wikileaks-doc

Påverkan av de mänskliga rättigheterna av ovanstående, har inneburit en tragedi för enorma proportioner för den syriska befolkningen i de ockuperade områdena. Denna ockupation har bedrivits av en mängd utländska trupper, dvs. ISIS-styrkor som finansierats av Saudiarabien och Qatar, ”måttliga terrorister”, amerikanska militära ”rådgivare” eller turkiska utbildade styrkor. Ett exempel på dessa grymheter för de mänskliga rättigheterna som begåtts av de koalitionsstödda rebellerna, var att stänga av vattenförsörjningen i (västra) Aleppo till över en miljon civila invånare i det området.

I takt med att proteströster i USA mot beväpningen av nämnda ”rebeller” har ökat (till den punkt att de stoppades för en kort period) förväntar sig den amerikanska regeringen att dess medlemsstater i EU kommer att ersätta USA med att leverera leveranser till ”rebellerna”.

Användningen av Sverige i detta avseende är bekvämt på två sätt: Trots den underordnade ståndpunkten mot Nato, särskilt under den förra Carl Bildt-eran, spelar de svenska myndigheterna fortfarande på ”inte-anslutna” -kortet, vilket ger intrycket av ett ”neutralt land” ”; men å andra sidan har Sverige en historia av hemliga affärer beträffande vapenexport med saudierna.

Lagen i Sverige förbjuder export av vapen till parter / zoner i pågående militärkonflikt. Men de svenska myndigheterna, militären och vapenexportkomplexet ”under ledning” av magneten Jacob Wallenberg var redan detta ett brott mot den svenska lagen i detta avseende.

Bortsett från det uttryckliga förbudet att tillhandahålla vapen till fraktioner i det aktuella konfliktområdet, bör det noteras att enligt svensk lag måste alla slags vapenförsändelser för exportändamål kontrolleras av (den ”oberoende”) svenska Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ). Detta var inte fallet med ”Project Simoom”, då Sveriges Försvarsforskningsinstitut (FOI), en myndighet under försvarsdepartementet, inledde ett hemligt vapenavtal med saudierna redan år 2007 och senare genom ett öppet företag som syftade till att täcka operationen.

Detta hemliga vapenavtal mellan Sverige och saudierna har också synliggjorts av organisationen WikiLeaks. Detta ledde till att den svenska militären reagerade onödigt mot WikiLeaks grundare och anklagade Assange och WikiLeaks på svensk TV för ”utpressning av Sverige”.

Det hemliga vapenavtalet handlade om att svenskarna byggde en vapenfabrik i Saudiarabien. Beväpningen skulle bestå av ”punktvapen”, som också är den typ av vapen som används av ISIS-styrkorna mot den syriska arméns pansarfordon. Eftersom dessa fordon är av rysk tillverkning, ges också Nato-stödda Sverige en möjlighet att i strid testa deras vapenteknik.

När avtalet avslöjades var de svenska åklagarna tvungna att inleda en utredning, för som jag påpekade ovan var den emot lagen. Åklagarna stängde emellertid snabbt ner utredningen och trots bevisen stängdes fallet eftersom ”det inte fanns någon anledning för att åtala”. Under tiden spreds ännu mer falska bevis av de svenska åklagarna mot WikiLeaks grundare Julian Assange; vilket innebar att de uttömde fallet fullständigt och övergav det under flera år.

Vid tiden för avslöjandena skrev Jacob Wallenberg, som bland många andra företag var styrelseledamot i Saabs och Ericssons styrelse, till den svenska försvarsministern att ”hans” saudiska vänner ”i affärsvärlden inte var nöjda, och att beslutet om att stoppa arbetet med fabriken ”hotade viktiga affärsintressen”. 

Enligt The Local bestod dessa intressen särskilt av Saudiernas förvärv av det svenska systemet Erieye, en luftburen övervakningsteknik som producerats av Saab Electronic Defense Systems, tidigare  Ericsson Microwave Systems.  Som ett resultat av dessa påtryckningar, utövade av vapenavtalsmagnaten Wallenberg på saudernas vägnar och hans egna ekonomiska intressen, fortsatte affären. Sverige bortser då från de grymheter som saudierna begått till exempel i Jemen och den grundläggande kränkningen av mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och medborgerliga rättigheter i Saudiarabien.

saudi-raids-in-yemen

Det tog tre år efter den ovannämnda incidenten för den svenska regeringen att äntligen säga upp handelsavtalet med Saudiarabien. I denna avbokning hade utrikesministern Margot Wallström en central roll.

När detta tillkännagavs i mars 2015, inledde Jacob Wallenberg en hemlig kampanj bland de mest framstående figurerna i det finansiella och industriella komplexet i Sverige för att försöka stoppa denna avbokning. I ett konfidentiellt e-postmeddelande, som senare exponerades i svenska medier, begär Jacob Wallenberg sina toppar inom den svenska branschen, kamraterna att underteckna ett överklagande som motsätter sig upphävandet av den saudiska affären, överklagandet som senare publicerades i den ledande svenska tidningen Dagens Nyheter. En fax av Wallenbergs e-post på bilden nedan.

wallenberg-email-swe-radio

Vidare, och mindre än två veckor efter Margot Wallströms tillkännagivande om Saudiarabien, inbjöd statsminister Stefan Löfven Jacob Wallenberg och några andra framstående ekonomitoppar till en riklig middag i regeringshuset Sagerska Palatset den 15 mars i år. En annan magnat som hjälpte till vid middagen, Carl Bennet, sade till Aftonbladet att ”regeringen ville bli informerad om situationen i Saudiarabien och vad vår bedömning i den här situationen är”. Carl Bennet var också en av undertecknarna för överklagandet som publicerades i DN.

Nu sitter vapenmagnaten Wallenberg och den svenska statsministeren Löfven i ett svenskt regeringsplan på väg mot Saudiarabien. Samtidigt fortsätter tragedin för de mänskliga rättigheterna bland de civila befolkningarna som är riktade av den saudiledda koalitionen i Jemen eller, för att omformulera det hela, dess deltagande i den USA-ledda koalitionen i Syrien fortsätter dödandet oförminskat. Jag undrar vad den mänskliga rättighetsprincipfasta Margot Wallström tycker om allt detta.

Jag undrar också om Wallenberg & Löfven tar med sig ytterligare en svensk medalj för att tilldela den till den saudiska kungen.

wallenberg-lo%cc%88fven-saudi-arms-visitKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: