Flyktingkrisen – till viss del ett skandinaviskt ansvar

18 Nov. 2015
By Sven Ruin, Leif Elinder och Anders Romelsjö

https://theindicter.com/the-refugee-crisis-to-a-part-a-scandinavian-responsibility/

I den här artikeln tittar vi på några av de krigsfördrivna länder som många människor flyr ifrån idag: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Ukraina. I alla dessa länder har Väst varit involverat på ett eller annat sätt i ett försök att genomföra våldsamma regimförändringar. Många år efter att några av dessa regimförändringar har genomförts, funderar många fortfarande på om de har skäl att fly från sitt hemland. Väst verkar ha misslyckats på nästan alla sätt som man kan föreställa sig.

Det mest anmärkningsvärda är kanske hur de skandinaviska länderna har misslyckats med att stå upp för de principer de tidigare varit kända för, inklusive fredsbyggande, respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Detta verkar vara nära kopplat till deras engagemang i USA / Nato. Samtidigt har vi sett att pengar tas från Sveriges humanitära bistånd i främmande länder för att istället täcka de svenska kostnaderna för invandring av flyktingar, medan Sveriges militära utgifter ökas.

Organisationen Svenska läkare för mänskliga rättigheter [1] har varnat om denna fråga och hävdat att ”istället skulle en förbättring av Sveriges geopolitiska neutralitet gynna det internationella panoramat över mänskliga rättigheter genom en aktiv roll i Sverige i området och genom att söka fredliga lösningar som för tiden med den fd statsministern Olof Palme ”.

När tillgänglig information sammanställs om engagemang från Danmark, Norge och Sverige verkar ett mönster träda fram där många politiker och militära företrädare i de skandinaviska länderna verkat villiga att göra nästan vad som helst för att samarbeta med USA / Nato. Det verkar inte betyda att detta samarbete innebär kränkningar av FN:s stadga, brott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. [2] De skandinaviska länderna verkar till och med ha etablerat straffrihet i praktiken för sina övergrepp.

Afghanistan

Kritiska frågor om det svenska uppdraget i Afghanistan och det ökande flödet av flyktingar därifrån har nyligen noterats, till exempel av Accoun [3] och andra författare. [4] Dessutom kräver föreningen Afghanistansolidaritet (Afghanistan Solidarity) att det svenska deltagandet i krigsförbrytelser måste utredas [5]. Ännu tidigare har det visat sig att Sverige kan vara inblandad i utomordentliga avrättningar i Afghanistan [6], men det verkar inte ha lett till lämpliga åtgärder. Istället observerar vi tyvärr fortsatt svenskt engagemang.

Filmen Armadillo chockade Danmark genom att berätta vad danska soldater har gjort i Afghanistan, även om en del av detta avslöjande hade tagits bort före premiären [7]. Norges engagemang i kriget i Afghanistan har också lett till att norska soldater misstänks för krigsförbrytelser [8].

Irak

Den svenska konservativa politikern Carl Bildt spelade en nyckelroll för att främja kriget genom Committee for the Liberation of Iraq [9]. Trots detta blev han senare Sveriges utrikesminister.

Sverige fördömde officiellt attacken mot Irak 2003, men bakom ryggen hjälpte den svenska militären USA med information för att bomba Bagdad [10] och svenska vapen stals till Irak [11].

Andra anklagelser relaterade till de konflikter vi tar upp här hänvisar till att legosoldater har genomfört fruktansvärda brott. I Irak har det till och med framkommit att legosoldater använder svenska vapen [12].

I Danmark har medborgarna sett att det till synes omöjligt att hålla sina ledare ansvariga för deltagandet i kriget [13].

Även Norge och Sverige har nyligen skickat soldater till Irak. Åtminstone i Sveriges fall har den rättsliga grunden för detta ifrågasatts [14].

Libyen

Det borde inte vara tveksamt att syftet med de skandinaviska ländernas engagemang i kriget var regimförändring (som inte ingick i FN:s mandat angående flygförbud). Det följer särskilt de svenska soldaterna som var engagerade i psykologisk krigföring i Libyen [15].

Man kan fråga sig om de skandinaviska massmedianas nyhetsrapportering präglades också av psykologisk krigföring, eftersom vi fick en felaktig bild av vad som hände.

Att upproret till stor del var en skapelse från länder utanför Libyen kände inte många vanliga människor till förrän efteråt. Efter att Ola Tunanders bok om kriget [16] publicerades 2012, ogillades eller ignorerades den av mainstream-media, som tidigare hade lurat skandinaverna att delta i kriget.

Erfarenheten visar svårigheten med att åtala svenska militärer och politiker för vad som hände [17]. En ursäkt till det libyska folket är det minsta vi kan begära, som begärts i en framställning [18].

Både Danmark och Norge bombade Libyen. Enligt Paul Steigan borde den norska regeringen ha ställts inför krigsrätt [19].

Syrien

Det finns många källor som indikerar på att flera länder har ett ansvar för utvecklingen av våldet i Syrien, inklusive USA, Saudiarabien, Qatar, Jordanien, Turkiet, Israel, Frankrike och England. Sverige har också varit involverat genom att stödja våldsamma rebeller [20], Sverige har faktiskt gett fullt stöd till rebeller redan 2012, även om detta inte varit känt av många.

Ukraina

Att en kupp med utländskt engagemang ägde rum tycks inte tillåts av många skandinaviska politiker, mainstream-medierna eller den militära anläggningen. De ger istället ett fullständigt moraliskt stöd för kuppen och klandrar Ryssland ensamt för krisen. USA och deras allierade, inklusive de skandinaviska länderna, har visat att de är villiga att förstöra Ukraina under processen [21].

Sverige har gett politiskt och betydande ekonomiskt stöd till den nya regimen i Ukraina, plus gett utbildning till deras militär efter kuppen.

En grundorsak

Efter de tragiska händelserna den 11 september 2001 var ett stort misstag överreaktionen förorsakad av attackerna i New York. Tragedin utnyttjades som ett skäl för att gå ut i krig, vilket i sin tur orsakade ytterligare tragedier.  Världen fastnade i ett angrepp mot medborgerliga friheter och mänskliga rättigheter, vilket fortsätter än idag. Detta är inte bara en grundorsak till flyktingkrisen. Det har också resulterat i att terrorismen främjas på global nivå.

Många är nu rädda för att regeringarna skulle reagera på terrorattackerna i Paris och hänge sig till liknande misstag. [22] [23] Om detta händer kommer de skandinaviska länderna sannolikt också att ansluta sig till ett nytt ”krig mot terrorn”, vilket får våldscykeln att fortsätta och åstadkomma ännu fler flyktingar.

Hittills tillkännagav den svenska inrikesministern Anders Ygeman bara några dagar efter Parisattackerna, att Sverige kommer att sträva efter en skärpning av lagstiftningen för terrorbekämpning.

Som det diskuterats av Ferrada de Noli någon annanstans i den här utgåvan av The Indicter, representerar denna typ av åtgärder som nu vidtas eller antas av flera EU-länder, nya invasioner för medborgarnas integritet vilket sätter allas medborgerliga friheter i fara.

References

[1] Wikipedia article https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Doctors_for_Human_Rights

[2] http://reports.swedhr.org/sweden-risks-being-a-primary-target-in-case-of-war/

[3] http://accoun.org/2015/10/01/record-number-of-asylum-seekers-from-afghanistan/

[4] http://reports.swedhr.org/swedish-doctors-for-human-rights-condemns-allegedly-participation-of-swedish-military-in-nato-drone-killings-decisions-in-afghanistan/

[5] http://afghanistan.nu/news/view.asp?ID=681

[6] http://www.svd.se/sverige-medskyldigt-till-avrattningar

[7] http://www.ekkofilm.dk/artikler/instruktor-fjernede-likvidering/

[8] https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4081554

[9] http://www.expressen.se/nyheter/sverige-hjalpte-usa-att-bomba-bagdad/

[10] http://www.fokus.se/2011/06/svenska-vapen-smusslades-till-irak/

[11] https://www.aftonbladet.se/kultur/article10983309.ab

[12] http://www.svt.se/opinion/svenska-vapen-anvands-i-irak

[13] http://www.hd.se/nyheter/utrikes/2007/04/11/danskar-far-inte-stamma-fogh-om-irak/

[14] http://www.nyhetsbanken.info/news/view.asp?ID=2375

[15] http://www.fokus.se/2012/05/sveriges-hemliga-propagandasoldater/

[16] Ola Tunander, Libyenkrigets geopolitik, published in Swedish by Celanders förlag 2012, ISBN 978-91-979413-0-3.

[17] http://highcrimes.org/

[18] http://diy.rootsaction.org/petitions/apologize-to-the-people-of-libya

[19] http://steigan.no/2014/03/19/libyakrigen-tre-ar-skal-dere-feire/

[20] http://www.proletaren.se/inrikes-politik/bildts-demokratibistand-blev-terrorstod

[21] https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault

[22] http://www.accuracy.org/release/after-paris-is-the-war-on-terror-feeding-terror/

[23] http://www.rootsaction.org/featured-actions/1036-insist-paris-tragedy-not-be-exploited-for-more-warKategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

1 svar

  1. Håller med om artikelns slutsatser. Vad jag däremot inte håller med om är tanken att alla invånare i Sverige skall känna skam och straffas för sin regerings agerande genom att ta emot mängder med unga män från mellanöstern och nordafrika. Denna massmigration hotar att förstöra hela landet och är i slutänden inte till nytta för någon!

    Gilla

%d bloggare gillar detta: