Svenska företagsintressen kopplade till Clinton Foundation Haiti Operationer

Gjorde en sökning på ”Sweden” och fann detta! Sverige är insyltat i pedofili, kränkande av mänskliga rättigheter och mycket mer… Är det inte dags att ställa dessa förövare till svars och inför riksrätt?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

By Prof. Marcello Ferrada de Noli
Global Research, November 21, 2016
The Indicter 20 November 2016

https://www.globalresearch.ca/swedish-corporate-interests-linked-to-clinton-foundation-haiti-operations/5558085

 

Den här artikeln rapporterar länken som hittades mellan det svenska företaget Tetrapak (även känd som Tetra Pak) med Clinton Foundation, som det anges i ett dokument som nyligen släppts av det amerikanska utrikesdepartementet till organisationen Judicial Watch, efter en federal order (detaljer nedan). Jag rapporterar också, baserat på dokument som jag hittade i lagen om frihetsinformation, om de ekonomiska konsekvenserna för Haiti på grund av utvidgade krediter till det stora svenska företaget Ericsson.

Image result for F-2011-03401+ericsson

Ericsson och Sida pengar till Clinton Foundation

Jag börjar med att lägga fram ytterligare bevis för två exponeringar i min tidigare artikel ”Sveriges affärsverksamhet med Clinton Foundation i ett geopolitiskt sammanhang”. Jag gav där en lista över statliga institutioner såväl som privataägda svenska företag som har bidragit med betydande belopp till Clinton Foundation. I vissa fall har dessa bidrag lett till fördelar som tillhandahålls till Sverige av det amerikanska utrikesdepartementet. I en av de rapporterade händelserna hade gigantföretaget Ericsson ”påstått” bidragit, enligt den Sida-finansierade publikationen Omvärlden sex miljoner dollar [närmare sex miljoner dollar] i termer av ”honorarer” till Bill Clinton [Sida = Swedish International Development Samarbetsbyrån – en statlig organisation under utrikesministeriet].

Men enligt Sveriges viktigaste tidning DN skulle den verkliga summan ha varit väsentligt annorlunda. DN rapporterar att honoraret som Ericsson betalade till Clinton var över sex miljoner SEK [drygt sex miljoner kronor]. Den beräknade summan som rapporterades i USA, angiven i amerikanska dollar, var $ 750 000. Trots detta resulterade betalningen i att det amerikanska utrikesdepartementet tog bort Ericsson från listan över förbjudna företag som handlade med Iran.

Och om detta hittar vi ett annat bedrägligt segment i rapporteringen av svenska medier om affären Ericsson / Clinton. Dagens Nyheter (DN) skriver att listan över utrikesdepartementet hade släppts ett par veckor innan Bill Clinton höll sitt anförande av Ericsson. De säger inte att listan publicerades nio dagar efter överenskommelsen med Ericsson, vilket dokumenterades av författaren till Clinton Cash, Peter Schweitzer.

Dessutom har jag nu hittat utrikesdepartementets dokument som visar bevis på anklagelserna om det tal som det svenska företaget Ericsson har gjort. Det avklassificerade dokumentet är daterat 04-08-2014 och avslöjar att Ericsson ”sponsrade” talet och Clintons 5-dagars vistelse, men det anger inte summan som Clinton fått. Det var bland de avklassificerade dokumenten rörande ärendenummer “F-2011-03401”, som handlar om ”granskningen av intressekonflikter”. Jag hittade det här dokumentet på U.S. Department of State – FOI-webbplatsen.

ericsson

ericsson2

Ett annat skandalöst exempel som jag har framhävt är det fortsatta bidraget från Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) till CHAI. CHAI är ett dotterbolag till Clinton Foundation, där både Bill och Chelsea Clinton har plats i styrelsen.

Dagar efter att jag publicerade (i transit genom Tyskland) ovannämnda artikel, hittade jag i våra egna artikelarkiv på The Professor’s Blog en konfidentiell kabel släppt av WikiLeaks där Hillary Clinton beordrar sina underordnade vid USA-delegationen i FN att arbeta för godkännande av det svenska utrikesministeriets kandidat till UNIFEM.

tetra

II Haiti-verksamheten. Ericsson får ”odisciplinerad kreditutvidgning”

Sökningen efter dokument vid ovannämnda Department of State Archive kan utvidgas med en direktlänk till FOA-sökningen på webbplatsen. Här har jag hittat dokumentet, “Oklassificerad U.S. Department of State Case No. F-2015-01847 Doc No. C05790538 Date: 05/11/2016”, med ett memorandum från den amerikanska ambassaden i Haiti till State Department.

I meddelandet står på sidan 2 i memorandumet:

”A. HAITI’S AKTUELLA EKONOMISKA PRESTANDA
(I) ATT HAITI’S BALANS AV BETALNINGAR ÄR SÄRSKILT
Förbättring av ökade intäkter från kaffe, BAUXIT, och vissa andra produkter (utländsk utbytesreserv har tämligen ökat till $ 16 miljoner), GOH:s betalningsbalansförvaltning faller nedan tidigare förutbetalningar i förhållande till utbetalningar för utbetalningar från 1975 HAITI: s COELLY TELECOMMUNICATIONS-PROJEKT. ”

III Haiti-verksamheten. Tetrapak och Clinton

Den Washingtonbaserade organisationen Judicial Watch (inrättad 1994) lade in en FOIA-rättegång mot den amerikanska utrikesdepartementet för dokument om möjliga intressekonflikter i Clinton. Under dessa dagar, nästan fyra år senare – och efter att Donald Trump valdes till USA: s president – resulterade en federal domstolsbeslut i att statsdepartementet släpptes med 550 sidor dokument.

Bland de dokument som släpptes fanns ett avslöjande informationsstycke som tyder på att Tetrapak kopplades till Clinton Foundation som opererar i Haiti. Omnämnandet och beskrivningen av Tetrapak följer rubriken: ”Privat sektor möjligheter för WJC”. Enligt The Indicter-källan hänvisar “WJC” till William Jefferson Clinton i sin personliga kapacitet. Detta memo utgör en del av serien ”Fall nr F-2011-03401” som hänvisar till Clintons intressekonfliktfråga.

Dokumentet tar upp tre företag med Tetrapak i första hand:

tetra2

Enligt en personlig kommunikation från Charles Ortel – en pensionerad bankir som har specialiserat sig på att avslöja komplexa bedrägerier sedan 2006– en trolig tolkning i dokumentläsningen skulle vara i hans ord: ”Idén verkar för att vara att hjälpfonderna skulle användas för att köpa Tetrapak-kartonger och att Tetrapak ”affiliate” Delaval skulle ha någon roll i att sälja / installera en förpackningsanläggning i Haiti. ”Han tillägger att på sidan 3 i dokumentet skulle indikationer hittas att Haiti är instrumenterat som ett testfall.

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA (den latinamerikanska versionen av WFP, FN: s livsmedelsprogram) listade i ett pressmeddelande [spanska] av den 3 februari 2010 de företag och institutioner som bidrog med privata donationer till Haiti:

Adobe, ADM, Agrium, American Express, Banco de Brasil, Bloomberg, Brinks, British Airways, Bunge, Caixa Economia Federal Brasil, Cargill, Chefs for Humanity, Citi Global Transaction, Chevron, Clinton Foundation, Clinton Bush Haiti Fund, DAC Aviation International, Danone, Doubletree Hotels, The Dow Chemical Co, DSM, Eurasian Minerals, Exxon, GAIN, Global Business Coalition, Goldman Sachs, Google CheckOut, Hasbro, Heinz , IDEXX Laboratories, Iridium Satellite Phones, Jones Lang LaSalle, Kookmin Bank, Kraft Foods Foundation, LG Electronics, LimeWire, Maersk, Mars, Mayor’s Fund to Advance NY City, McRyan, MS&L, NC Soft, Pepsi, Prem Rwat Foundation, SAP, Shell, Sodexo, Students for Haiti, TAQA North, Telecom Italia, TetraPak, Thievery Corporation, TNT, Unilever, United Airlines, United Natural Foods, UTIBA, VISA, Vodafone, Yum! Brands.

Många av företagen på listan ovan är Clinton Foundation-givare.

För närvarande när jag skriver detta betänkande är Tetrapak på den internationella nyheten på grund av en antitrustprob, för vilken kinesiska myndigheter har böter Tetrapak 95 miljoner dollar. Det svenska företaget ”visade sig ha använt sin” dominerande marknadsposition ”för att tvinga leverantörer att använda sina tjänster och begränsa deras samarbete med rivaler”, lyder uttalandet från Statens administration för industri och handel (SAIC).

Bekräftelser

Det memorandum som hänvisar till Tetrapak kopplat till ”Privat sektor möjligheter för WJC” motsvarar oklassificerat material som ursprungligen erhölls av Judicial Watch (president Tom Fitton). Jag tackar Charles Ortel, den haitiska födda författaren Dady Chery och radiovärdet Utrice Leid, som började tillbaka i maj 2016 för att systematiskt exponera det penningtvättprogram som är Clinton Foundation. Jag tackar också Gilbert Mercier, chefredaktör för Junkie News Post, som presenterade mig för Charles Ortel medan jag var i Italien.

Förutom exponeringar gjorda av WikiLeaks, ges ett sammanhang om samarbetet mellan den svenska regeringen och framstående svenska företag med Clinton Foundation i artikeln ”Sveriges verksamhet med Clintons stiftelse i ett geopolitiskt sammanhang”, som nyligen publicerades i The Indicter och i Global Research.

Sveriges affärer med Clinton Foundation i ett geopolitiskt sammanhang

By Prof Marcello Ferrada de Noli,
Chairman, Swedish Professors and Doctors for Human Rights.
https://theindicter.com/swedens-business-with-clinton-foundation-in-a-geopolitical-context/

Sammanfattning:
Genom att en kort karaktärisering av band som upprätthålls mellan Sverige och det Hillary Clinton-ledda amerikanska departementet, och kortfattat granska den svenska politiska och mediakonsensus om detta och relaterade frågor presenterar jag en lista över svenska statliga och privata företag som bidrar i monetära transaktioner från Clinton Foundation. Frågan är om det alltid var ”donationer” från den svenska regeringen eller företag, eller om det var ett utbyte mot gynnar som resulterade i investeringar för båda sidor.

En illustration av den geopolitiska / finansiella quid-pro quo som uppstår mellan de svenska givarna och Clinton Foundation (eller US State Department vid den tiden) tillhandahålls av affären som representeras av det stora svenska företaget Ericsson. Företaget Ericsson betalade nästan sex miljoner dollar till Bill Clinton för ett anförande, och tillfälligt uteslöt den amerikanska regeringen Ericsson från listan över företag som är förbjudna för att göra affärer med Iran.

En annan viktig ‘givare’ är Lundin Foundation (Lundin Oil). Lundin Oil Company, där Carl Bildt var styrelseledamot 2000–2006, drivde gruvutnyttjande i Sydafrika trots FN-bojkotten mot apartheidregimen [Se ”En nigger är en nigger och en svensk är en svensk …”]. Adolf H. Lundin frågades en gång om han skulle ha gjort affärer med Hitler, han svarade: ”Det skulle jag verkligen ha gjort.” Adolf H. och fru Lundin var första gäster i Vita huset i en äldre presidentinstallation.

Clinton-doktrinen och Sverige

Den svenska statens och svenska företags samarbete med Clinton Foundation och i synnerhet med Hillary Clinton, är förmodligen det största i Europa som anses per capita. Det är inte en rent monetär eller finansiell koppling. Det är framför allt en ideologisk trohet till den före detta sekreteraren för statens geopolitiska agenda. En illustration skulle vara det – till exempel i Mellanösterns sammanhang – vi har kallat ”Clinton-doktrinen”; nämligen den strategi som Hillary Clinton använde för att ersätta sekulära regeringar med fundamentalistiska islamiska diktaturer.

För dessa ansträngningar har det krävts vapenhantering och tillhandahållande, finansiering och utbildning – direkt eller genom fullmakt – mot de styrkor som är utformade av de amerikanska organen för att avsätta de riktade sekulära regimerna. [Se i Indikatorn, ”Sveriges oetiska – och olagliga – vapenhandlar med ISIS-stödjande saudier”, och ”Nytt svenskt vapenavtal med UAE kommer att bidra till att bomba Jemen – Sverige efter H. Clintons doktrin”]

Det finns idag en allmän enighet om att ovanstående var den modus operandi som ISIS startade, eller Kaddafi gav efter, eller att kriget i Jemen och Syrien nu genomförs. Så småningom har Hillary Clinton medgett, ”De människor vi kämpar idag, vi finansierade för tjugo år sedan.”

Oavsett om initiativet för denna geopolitiska dagordning har varit Clintons initiativ, eller tvärtom, det var statsdepartementets genomförande av en design kopplad till statliga givare och deras respektive landsföretag, är det svårt att bedöma. Ändå beträffar länder i Mellanöstern har vi vittnesbörd från senator Richard Black på video [Klicka på bilden nedan för videoklippet], som förklarar regeringens förändringar i området om den stora förbindelsen, ”finansiellt och annat”, av Hillary Clinton ”med tyrannier av det arabiska ordet.” Donationerna från arabiska länder har huvudsakligen bestått från kungshus i Saudiarabien, Qatar och Marocko.

Sverige har för sin del varit ett hängivet instrument för genomförandet av de tidigare (Clintons) amerikanska avdelningsföretagen, inklusive militärt. Så småningom ändrades Sveriges fulla försvarsstrategi under Reinfeldt / Bildt-regeringen, där armén omvandlades till ett bataljonssystem för att huvudsakligen arbeta i ockupationskrig under USA:s militära ledning. Detta var fallet med Afghanistan. Som ett av de mycket få länder som fortfarande bidrog med trupper placerade under USA-befäl i Afghanistan, var Sverige det enda landet som följde USA:s begäran till regeringarna som deltog i ockupationen i Afghanistan för att inleda ett åtal från WikiLeaks grundare Julian Assange , i augusti 2010.

För att inte tala om Clintons initiativ av en flygfri zon i Libyen och bombningen av libyanerna, som genomfördes med deltagande av det svenska flygvapnet. Ett slående drag – vanligtvis svensk – var att alla etablerade politiska partier, inklusive de tidigare kommunisterna [nu Vänsterpartiet], godkände i parlamentet Clinton-förslaget som presenterades för dem av Carl Bildt. Endast Sverigedemokraterna, ett litet parti på den tiden, motsatte sig Sveriges deltagande i Libyens militära operation.

wikileaks-Swedish

Organisationen WikiLeaks har inte bara publicerat de ”diplomatiska telegrammen” som hänvisade till aktiviteter i olika ambassader under Clintons officiella ledning, inklusive Stockholmsmissionen utan också exponeringarna av de hemliga Intel-avtalen – på riksdagen av det svenska parlamentet – mellan USA myndigheter och den svenska regeringen. Det bör också nämnas att flera svenska politiker, såväl från höger (som Carl Bildt) som de vänster-socialdemokraterna (som den nuvarande riksdagens talman Urban Ahlin) framträdde på ett framträdande sätt i de diplomatiska telegrammen om deras hemliga samtal med företrädarna för Clintons statsdepartement.

Swe ambassador Ekeus on CBildt, Ukraine

WikiLeaks bidrog också till exponeringarna av ett hemligt vapenavtal mellan Sverige och Saudiarabien: FOA, en institution direkt under det svenska försvarsministeriet och i nära beroende av den svenska vapenindustrin; Omslaget svensk verksamhet inleddes också ungefär den tiden Hillary Clinton var USA:s utrikesministeriets sekreterare och den hemliga planeringen bestod i byggandet av en armfabrik i Saudiarabien. Det var för att producera ”punktvapen”, av den typ som ISIS-styrkorna använde mot Irak eller Syrien.

swe is a woderful country

rebuttal

Ankdammen

Och slutligen har vi svenska medier, en viktig faktor i pro-Clinton-samarbetet som görs till nackdel för Sveriges nationella intresse.

De svenska medierna, ur ett ägarperspektiv, kan karakteriseras som ett enkelt monopol: delvis det statliga monopolet (svensk TV och radio) och de två monopol som kontrollerar de flesta privata strömmedier (Bonniers och Schibsted-grupper). En huvudsaklig fråga är att svenska journalister, oavsett i vilka statliga eller privata monopol de är anställda, i huvudsak har en samförstånd, enhetlig och journalistisk produktion som kännetecknas av en kulturell ideologisk underhållenhet till USA: s intressen som representeras av Hillary Clinton-ideologin. Även om detta fenomen redan var uppenbart under rättegången av media mot Julian Assange i Sverige, har det också framställt de fobiska medieställningarna mot Ryssland, förvärras efter den USA-ledda putsch i Ukraina. Detta var en händelse där den svenska FM-tiden, Carl Bildt, deltog, initierade och livligt försvarade i Sverige. De svenska medierna följde helt enkelt efter. Och nu är naturligtvis de svenska mainstream-medierna ”alla emot Trump”.

Image result for svenska postkodlotteriet

Sverige och Clinton Foundation

Clinton Foundation har för närvarande ett eget företag i Sverige, där medel samlas in till och med direkt genom att vara mottagare av det svenska postkodlotteriet (Postkodlotteriet). Den svenska Clinton-institutionen kallas William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse, och enligt Washington Post har denna svenska enhet ”aldrig avslöjats eller rensats av statens etiska tjänstemän, även om en av dess största donationskällor var en svensk regering -sanktionerat lotteri. ”

[Jag drar åtminstone öronen åt mig av att se ordet ”Podesta-emails” i detta dokument. Podesta är ju förknippad med Pizza-gate och pedofili. Har Sverige verkligen bidragit till detta? red.anm]

wl-swe-clinton-found

Bidraget från Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), en statlig organisation under utrikesministeriet, har en speciell betydelse, eftersom detta samarbete kommer att fortsätta åtminstone fram till 2019, oavsett vilken öde Clinton Foundation som sådan har. Den internationella byrån för utvecklingssamarbete donerar nämligen till Clinton Health Access Initiative (CHAI), där i styrelsen finns både Chelsea och Bill Clinton. Styrelsens ordförande är Bruce Lindsey, som också är styrelseledamot i Clinton Foundation.

Svenskt internationella byrå för utvecklingssamarbete förenades med Clintons CHAI inleddes 2011. Den svenska statliga byrån har betalat till CHAI 150 miljoner SEK. Ytterligare 75 miljoner SEK har lovats.

En huvudsaklig svensk givare till Clinton Foundation är Lundin Foundation. Lundin Oil Company, där styrelsen satt Carl Bildt mellan 2000 och 2006, bidrog med 100 miljoner dollar till Clinton Giustra Sustainable Growth Initiative, en del av Clinton Foundation.

Lundin Oil Company har rapporterats ha en otrolig rekord i sina verksamheter i Afrika. Internationella åklagarmyndigheten i Stockholm öppnade 2010 en straffutredning avseende Lundin Petroleums verksamhet i Sudan. Konkret hänvisar undersökningen till ”brott mot mänskligheten i Sudan 1997-2003.”

En annan givare är institutionen Postkodlotteriet, som enligt stiftelsens hemsida har gett dem från 1 till 5 miljoner dollar mellan 2007 och 2010. Det svenska högerbladet SvD ger en siffra på 6,5 miljoner SEK; men enligt en rapport från Erik Halkjaer i Omvärlden har Clinton Foundation fått 73 miljoner SEK från Postkodlotteriet.

svenska-clinton.jpg

Sveriges största bank, Swedbank, har behållit sitt partnerskap med Clinton Global Initiative (CGI), en del av Clinton Foundation. Både Ericsson och Swedbank har betalat till CGI årliga medlemsavgifter på 20 000 dollar. I Omvärlden-rapporten nämns att Swedbanks rikare kunder genom sitt partnerskap med CGI hade möjlighet att investera i CGI: s projekt.

I dessa utbyten mellan Sverige och Clinton Foundation – som vi såg ovan, med deltagande av både statliga och företagens ”givare” – har fångsten för Sverige varit en) privilegierad behandling av Hillary Clintons statsdepartement mot svenska företag (t.ex. Ericsson , som skulle kunna fortsätta ha vinst i Iran), och b) stöd från Clintons statsdepartement till Sveriges positioner på internationella forum. En illustration av detta är det aktiva stödet som det amerikanska utrikesdepartementet visade till förmån för Sveriges kandidatur till en plats vid FN:s råd för mänskliga rättigheter 2012. Trots detta stöd valdes inte Sverige; Sverige fick faktiskt det lägsta antalet preferenser vid omröstningen.

Men vetskapen om Clinton-doktrinen och det svenska flödet av kontanter till Clinton-stiftelsen har fortsatt utan förmåga fram till denna dag.

Källor:

Diplomatic Cables, Podesta Emails

“A nigger is a nigger and a Swede is a Swede”. Top leaders of Sweden’s second largest party stating position on Mandela’s struggle against apartheid

“Analysis: Snowden document reveals Swedish prosecution of Assange was requested by the U.S.”

“Sweden versus Assange – Insider Analyses. Part II: Exporting Sweden’s “gender” perspective model”

Sweden’s unethical – and unlawful ­­– arms deals with ISIS-backing Saudis

New Swedish arms deal with UAE will help bombing Yemen – Sweden following H. Clinton’s doctrine

Criticism to Bildt’s foreign policy widens in SwedenKategorier:Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

2 svar

  1. Secret Life of Symbols Episode 01… World of the Occult

    Gilla

%d bloggare gillar detta: